STRONA GŁÓWNA

Lista kierunków I stopień

Wykaz kierunków studiów pierwszego stopnia, których kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie w trybie uznania efektów w roku akademickim 2022/2023

 Kierunki studiów  Wydział
realizujący kształcenie na kierunku
Advanced Biobased and Bioinspired Materials WCH/CKM*
automatyka i robotyka WM
automatyka i sterowanie robotów WEEIA
biogospodarka WBINOŻ
Biomedical Engineering and Technologies WEEIA/CKM*
biotechnologia WBINOŻ
budownictwo WBAIŚ
Business and Technology WZIP/CKM*
Business Studies WZIP/CKM*
chemia WCH
chemia budowlana WCH
Computer Science WEEIA/CKM*
Electronic and Telecommunication Engineering WEEIA/CKM*
elektronika i telekomunikacja WEEIA
elektrotechnika WEEIA
energetyka WM
fizyka techniczna WFTIMS
Gestion et Technologie WZIP/CKM*
Industrial Biotechnology WBNOŻ/CKM*
Information Technology WFTIMS/CKM*
Informatyka WEEIA
Informatyka stosowana WFTIMS
informatyka w ochronie środowiska WCH
inżynieria bezpieczeństwa pracy WIPOŚ*/WEEIA
/WTMIWT/WZIP
inżynieria biomedyczna WEEIA
inżynieria chemiczna i biochemiczna WIPOŚ
inżynieria materiałowa WM
inżynieria środowiska WIPOŚ
inżynieria środowiska w budownictwie WBAIŚ
inżynieria wzornictwa przemysłowego WTMIWT
inżynieria zarządzania WZIP
logistyka WZIP
matematyka stosowana WFTIMS
Mechanical Engineering WM/CKM*
mechanika i budowa maszyn WM
mechatronika WEEIA
menedżer żywności i żywienia WBINOŻ
Modelling and Data Science WFTIMS/CKM*
nanotechnologia WCH
papiernictwo i poligrafia WZIP/CPP
planowanie przestrzenne WBAIŚ
systemy sterowania inteligentnymi budynkami WEEIA
technologia chemiczna WCH
technologia żywności i żywienie człowieka WBINOŻ
transport WM
włókiennictwo i przemysł mody WTMIWT
włókiennictwo i przemysł mody (język angielski) WTMIWT
wzornictwo WTMIWT
zarządzanie WZIP
zarządzanie i inżynieria produkcji WZIP
 
* jednostka obsługująca kandydatów na studia i studentów
 
  

CKM - Centrum Kształcenia Międzynarodowego   

CPP - Centrum Papiernictwa i Poligrafii   

WBAIŚ - Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska    

WBINOŻ - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności    

WCH - Wydział Chemiczny   

WEEIA - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

WFTIMS - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej 

WIPOŚ - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska   

WM - Wydział Mechaniczny

WTMIWT - Wydział Technologi Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów    

WZIP - Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji

    

 

Poznaj nasz kampus