Lista kierunków I stopień

Wykaz kierunków studiów pierwszego stopnia, których kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie w trybie uznania efektów uczenia się w roku akademickim 2023/2024

 Kierunki studiów  Wydział
realizujący kształcenie na kierunku
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Advanced Biobased and Bioinspired Materials WCH/CKM* 1  
analityka chemiczna WCH 5  
automatyka i robotyka WM 4  
automatyka i sterowanie robotów WEEIA 2 2
Biomedical Engineering and Technologies WEEIA/CKM* 2  
biotechnologia WBiNOŻ 2  
budownictwo WBAIŚ 3  
Business, Society and Technology - Gestion et I'ingenierie de production**
- ścieżka językowa angielsko-francuska
WM/CKM* 2  
Business, Society and Technology - Managment and Production Engineering**
- ścieżka językowa angielska
WM/CKM* 2  
Business Studies WOIZ/CKM* 2  
chemia WCH 5  
chemia budowlana WCH 2  
Computer Science WEEIA/CKM* 2  
ekotechnologie i bioprocesy WBiNOŻ 2  
Electronic and Telecommunication Engineering WEEIA/CKM* 2  
elektronika i telekomunikacja WEEIA 2  
elektrotechnika WEEIA 2 2
energetyka WM 4  
fizyka techniczna WFTIMS 4  
Industrial Biotechnology WBiNOŻ/CKM* 2  
Information Technology WFTIMS/CKM* 2  
Informatyka WEEIA 2 2
informatyka w ochronie środowiska WCH 5  
inżynieria bezpieczeństwa pracy WIPOŚ*/WEEIA
/WTMiWT/WOiZ
5 5
inżynieria biomedyczna WEEIA 2  
inżynieria chemiczna i biochemiczna WIPOŚ 5  
inżynieria materiałowa WM 3  
inżynieria ochrony środowiska WIPOŚ 5  
inżynieria środowiska w budownictwie WBAIŚ 2  
inżynieria wzornictwa przemysłowego WTMiWT 1  
logistyka WOiZ 2  
marketing w przemyśle WOiZ 2  
matematyka stosowana WFTIMS 5  
Mechanical Engineering WM/CKM* 3  
mechanika i budowa maszyn WM 5 3
mechatronika WEEIA 2  
menedżer żywności i żywienia WBiNOŻ 2  
Modelling and Data Science WFTIMS/CKM 2  
nanotechnologia WCH 5  
papiernictwo i poligrafia WOiZ/CPP 2 2
planowanie przestrzenne WBAIŚ 3  
systemy sterowania inteligentnymi budynkami WEEIA 2  
technologia chemiczna WCH 5  
technologia żywności i żywienie człowieka WBINOŻ 2  
transport WM 3  
włókiennictwo i przemysł mody WTMiWT 5 5
włókiennictwo i przemysł mody (język angielski) WTMiWT 1  
wzornictwo WTMiWT 5  
zarządzanie WOiZ 2  
zarządzanie i inżynieria produkcji WOiZ 2 2
 
* jednostka obsługująca kandydatów na studia i studentów
**kierunek przewidziany do uruchomienia
 
  

CKM - Centrum Kształcenia Międzynarodowego   

CPP - Centrum Papiernictwa i Poligrafii   

WBAIŚ - Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska    

WBiNOŻ - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności    

WCH - Wydział Chemiczny   

WEEIA - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

WFTIMS - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej 

WIPOŚ - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska   

WM - Wydział Mechaniczny

WTMiWT - Wydział Technologi Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów    

WOiZ - Wydział Organizacji i Zarządzania 

    

 

Poznaj nasz kampus