STRONA GŁÓWNA

Lista kierunków I stopień

Wykaz kierunków studiów pierwszego stopnia, których kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie w trybie uznania efektów uczenia się w roku akademickim 2022/2023

 Kierunki studiów Studia stacjonarne/niestacjonarne  Wydział
realizujący kształcenie na kierunku
Limit
Advanced Biobased and Bioinspired Materials stacjonarne WCH/CKM* 1
analityka chemiczna stacjonarne WCH 5
automatyka i robotyka stacjonarne WM 4
automatyka i sterowanie robotów stacjonarne WEEIA 2
automatyka i sterowanie robotów niestacjonarne WEEIA 2
biogospodarka stacjonarne WBiNOŻ 2
Biomedical Engineering and Technologies stacjonarne WEEIA/CKM* 2
biotechnologia stacjonarne WBiNOŻ 2
budownictwo stacjonarne WBAIŚ 2
Business and Technology stacjonarne WOiZ/CKM* 2
Business Studies stacjonarne WOiZ/CKM* 2
chemia stacjonarne WCH 5
chemia budowlana stacjonarne WCH 2
Computer Science stacjonarne WEEIA/CKM* 2
Electronic and Telecommunication Engineering stacjonarne WEEIA/CKM* 2
elektronika i telekomunikacja stacjonarne WEEIA 2
elektrotechnika stacjonarne WEEIA 2
energetyka stacjonarne WM 4
fizyka techniczna stacjonarne WFTIMS 4
Gestion et Technologie stacjonarne WOiZ/CKM* 2
Industrial Biotechnology stacjonarne WBiNOŻ/CKM* 2
Information Technology stacjonarne WFTIMS/CKM* 2
Informatyka stacjonarne WEEIA 2
Informatyka niestacjonarne WEEIA 2
informatyka w ochronie środowiska stacjonarne WCH 5
inżynieria bezpieczeństwa pracy stacjonarne WIPOŚ*/WEEIA
/WTMiWT/WOiZ
5
inżynieria bezpieczeństwa pracy niestacjonarne WIPOŚ*/WEEIA
/WTMiWT/WOiZ
5
inżynieria biomedyczna stacjonarne WEEIA 2
inżynieria chemiczna i biochemiczna stacjonarne WIPOŚ 5
inżynieria materiałowa stacjonarne WM 3
inżynieria ochrony środowiska** stacjonarne WIPOŚ 5
inżynieria środowiska w budownictwie stacjonarne WBAIŚ 2
inżynieria wzornictwa przemysłowego stacjonarne WTMiWT 1
logistyka stacjonarne WOiZ 2
matematyka stosowana stacjonarne WFTIMS 5
Mechanical Engineering stacjonarne WM/CKM* 3
mechanika i budowa maszyn stacjonarne WM 5
mechatronika stacjonarne WEEIA 2
menedżer żywności i żywienia stacjonarne WBiNOŻ 2
Modelling and Data Science stacjonarne WFTIMS/CKM* 2
nanotechnologia stacjonarne WCH 5
papiernictwo i poligrafia stacjonarne WOiZ/CPP 2
papiernictwo i poligrafia niestacjonarne WOiZ/CPP 2
planowanie przestrzenne stacjonarne WBAIŚ 2
systemy sterowania inteligentnymi budynkami stacjonarne WEEIA 2
technologia chemiczna stacjonarne WCH 5
technologia żywności i żywienie człowieka stacjonarne WBINOŻ 2
transport stacjonarne WM 3
włókiennictwo i przemysł mody stacjonarne WTMiWT 5
włókiennictwo i przemysł mody (język angielski) stacjonarne WTMiWT 1
wzornictwo stacjonarne WTMiWT 5
zarządzanie stacjonarne WOiZ 2
zarządzanie i inżynieria produkcji stacjonarne WOiZ 2
zarządzanie i inżynieria produkcji niestacjonarne WOiZ 2
 
* jednostka obsługująca kandydatów na studia i studentów
**kierunek przewidziany do uruchomienia
 
  

CKM - Centrum Kształcenia Międzynarodowego   

CPP - Centrum Papiernictwa i Poligrafii   

WBAIŚ - Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska    

WBiNOŻ - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności    

WCH - Wydział Chemiczny   

WEEIA - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

WFTIMS - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej 

WIPOŚ - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska   

WM - Wydział Mechaniczny

WTMiWT - Wydział Technologi Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów    

WOiZ - Wydział Organizacji i Zarządzania 

    

 

Poznaj nasz kampus