STRONA GŁÓWNA

Automatyka i robotyka

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Mechaniczny
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Studia obejmują zdobywanie wiedzy i umiejętności w dziedzinach takich jak robotyka, informatyka, regulacja automatyczna, projektowanie mechanicznych układów automatyki, algorytmów obliczeniowych i sztucznej inteligencji. Studenci uczą się projektowania, uruchamiania i eksploatowania systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach,

a także wykorzystywania profesjonalnego oprogramowania inżynierskiego oraz tworzenia własnych prostych aplikacji. Zapoznają się ze szczegółami projektowania i programowania obrabiarek sterowanych komputerowo, robotów przemysłowych, medycznych i mobilnych oraz serwonapędów. Tworzą oprogramowywanie sterowników PLC i maszyn technologicznych sterowanych numerycznie. W trakcie studiów studenci poznają nowe techniki komputerowe Cax, takie jak: AUTO-CAD, Mechanical Desktop, MicroStation, Solid-Edge i PRO-ENGINEER, które wspomagają prace inżynierskie. Mają interdyscyplinarne przygotowanie z zakresu mechaniki, automatyki, elektroniki i teorii sterowania. Duży nacisk położony jest również na opanowanie nowych technik komputerowych oraz umiejętności zestawiania oprogramowania i doboru nastaw układów automatyki przemysłowej.

Dokładny program studiów, siatka zajęć znajduje sięna stronie programy.p.lodz.pl

Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

Studia stacjonarne: 3,5 roku

 

Sylwetka absolwenta: 

Osoby kończące automatykę i robotykę mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w przemyśle maszynowym, spożywczym, chemicznym, przetwórczym, włókienniczym. Mogą pracować w energetyce lub transporcie. Absolwenci posiadają kompetencje do pełnienia funkcji konstruktora, technologa, programisty, automatyka, robotyka czy projektanta. 

Polski

Poznaj nasz kampus