75lat.p.lodz.pl
STRONA GŁÓWNA

Automatyka i robotyka

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Mechaniczny
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Studia na kierunku automatyka i robotyka to gruntownie przebudowane w 2019 roku nowoczesne, interdyscyplinarne kształcenie oparte trzech działach wiedzy:

  • konstrukcji robotów i automatów przemysłowych,
  • oprogramowaniu systemów robotycznych,
  • elektrycznych układach sterownia.

Studia, realizowane na dwóch wydziałach: Mechanicznym oraz Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, wprowadzają studentów w tajniki budowy i funkcjonowania robotów. Przygotowują do wprowadzania automatyzacji i robotyzacji, traktowanych jako wyraz innowacyjności i rozwoju, we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza do praktyki przemysłowej.

Studia na kierunku automatyka i robotyka wykorzystują:

  • indywidualizację kształcenia,
  • programowanie robotów i systemów automatyki opartych na produktach światowych liderów automatyki i robotyki ABB, Motoman, Mitsubishi, Siemens,
  • umiejętności projektowania i programowania w systemach CAD/CAM,
  • nowoczesne metody uczenia: Problem Based Learning, Case teaching,
  • interdyscyplinarne zajęcia w nowoczesnych laboratoriach,
  • rozwijanie twórczego podejścia do konstruowania urządzeń.

Dokładny program studiów, siatka zajęć znajduje sięna stronie programy.p.lodz.pl

Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

Studia stacjonarne: 3,5 roku

 

Sylwetka absolwenta: 

Absolwent, który ukończy pierwszy stopień studiów na tym kierunku, może być zatrudniony we wszystkich gałęziach przemysłu jako inżynier na stanowiskach takich jak automatyk, robotyk, informatyk, czy konstruktor, technolog. Nabyte w trakcie studiów umiejętności pozwalają mu również na założenie prywatnych firm produkcyjnych lub/i usługowych.

Absolwent studiów pierwszego stopnia ma możliwość dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku automatyka i robotyka lub pokrewnych.

Polski

Poznaj nasz kampus