75lat.p.lodz.pl
STRONA GŁÓWNA

Fizyka techniczna

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Celem kształcenia na kierunku fizyka techniczna jest wyposażenie absolwenta zarówno w podstawową, jak i zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie fizyki technicznej. Zajęcia na tym kierunku obejmują, min., elementy fizyki komputerowej, optykę, fizykę półprzewodników, optoelektronikę, fotonikę czy technologię światłowodową.

Student poznaje metody symulacji komputerowych i modelowania zjawisk fizycznych. W nowoczesnych laboratoriach nabywa umiejętności praktyczne oraz ćwiczy zaawansowane metody analizy danych doświadczalnych. Zdobywa również podstawową wiedzę na temat metod matematycznych oraz o fizyce teoretycznej.

Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.

Fizykę techniczną można także studiować w języku angielskim - dokładny opis tego kierunku można znaleźć tutaj.

Specjalności: 
  • fizyka techniczna
Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

Studia stacjonarne: 3,5 roku

Sylwetka absolwenta: 

Absolwent fizyki technicznej posiada wiedzę i umiejętności z zakresu języków obcych i informatyki oraz kompetencje społeczne zapewniające mu dużą atrakcyjność na rynku pracy, zarówno krajowym, jak i zagranicznym. Zdobyte wykształcenie umożliwia podjęcie pracy w przedsiębiorstwach rozwijających technologie informatyczne, optoelektroniczne i medyczne.

 

Polski

Poznaj nasz kampus