STRONA GŁÓWNA

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Jest to interdyscyplinarny kierunek łączący wiedzę techniczną oraz menedżerską. Program studiów zapewnia przygotowanie inżynierskie w zakresie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych. Pozwala zdobyć umiejętności w obszarze zarządzania produkcją, jakością oraz  logistyką.

Studenci poznają zagadnienia związane z:

 • projektowaniem inżynierskim i grafiką (w zakresie projektowania produktu i opakowania)
 • materiałoznawstwem, 
 • zarządzaniem produkcją i usługami,
 • zarządzaniem projektami,
 • ekonomiką produkcji,
 • zarządzaniem zasobami ludzkimi,
 • rachunkiem kosztów dla inżynierów,
 • ergonomią,
 • marketingiem.

Studia realizowane są w profilu praktycznym, co oznacza, że wiedza uzupełniana jest 24-tygodniowymi praktykami zawodowymi realizowanymi w korporacjach międzynarodowych i firmach krajowych.

Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.

 

Specjalności: 
 • inżynieria procesów produkcyjnych
 • inżynieria jakości
 • inżynieria logistyki
Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

Studia stacjonarne: 4 lata

Studia niestacjonarne: 4 lata

Sylwetka absolwenta: 

Absolwenci tego kierunku uzyskują tytuł zawodowy inżyniera. Z uwagi na bogatą wiedzę obejmującą zarówno aspekty  techniczne oraz  związane z zarządzaniem, są przygotowani do podejmowania pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i produkcyjno-handlowych w różnych gałęziach przemysłu oraz w centrach logistycznych, firmach doradczych oraz audytorskich. Gruntowna wiedza z zakresu techniczno-menadżerskiego umożliwia również zakładanie i prowadzenia własnej firmy.

Polski

Poznaj nasz kampus