Zarządzanie i inżynieria produkcji

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Organizacji i Zarządzania
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

Studia stacjonarne: 4 lata

Studia niestacjonarne: 4 lata

Czy wiesz że?

Thomas Edison nie tylko wynalazł żarówkę. Był właścicielem ponad 1000 patentów, założył czasopismo naukowe "Science", założył pierwszy na świecie instytut badań naukowo-technicznych Menlo Park, założył wiele firm, w tym General Electric. Wśród licznych wynalazków Edisona znalazło się też… krzesło elektryczne.

Poznaj nasz kampus