STRONA GŁÓWNA

Biomedical Engineering and Technologies

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE)
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
angielski
Opis kierunku: 

Program jest prowadzony całkowicie w języku angielskim, łączy nauki techniczne z wiedzą z zakresu nauk medycznych. Kierunek oferuje wiedzę z zakresu elektroniki, informatyki oraz technologii materiałowych stosowaną w nowoczesnym sprzęcie medycznym. Połączenie informacji z zakresu techniki i medycyny pozwala na holistyczne poznanie sposobu funkcjonowania i stosowania aparatury medycznej.

 

GŁÓWNE PRZEDMIOTY

  • Materials Science
  • Electronics and Electrical Engineering
  • Anatomy and Physiology
  • Medical Imaging
  • Microsystems in Medical Applications
  • Medical Informatics
  • Biomechanical Engineering
  • Medical Electronics

 

Każdy student Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6 semestr) – „Mobility Semester” w uczelni zagranicznej.

 

Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

3,5 roku

Sylwetka absolwenta: 

Absolwenci kierunku BIOMEDICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGIES mogą być zatrudniani w szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa, jednostkach wytwórczych aparatury i urządzenia medyczne, jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego oraz akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzenia medyczne, jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych aparatur i urządzeń medycznych; jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz administracji medycznej.

Ze względu na globalny zasięg konsorcjów działających w branży medycznej, absolwenci BIOMEDICAL ENGINEERING AND TECHNOLOGIES podejmują pracę nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz pracy w krajowych i międzynarodowych, interdyscyplinarnych zespołach badawczych oraz konstrukcyjnych.

Polski

Poznaj nasz kampus