STRONA GŁÓWNA

Biomedical Engineering

Jednostka prowadząca kierunek: 
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE)
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
angielski
Opis kierunku: 

BIOMEDICAL ENGINEERING realizowany jest w ramach Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Autoatyki.  Program jest całkowicie prowadzony w języku angielskim, łączy nauki techniczne z wiedzą z zakresu nauk medycznych. Kierunek oferuje wiedzę z zakresu elektroniki, informatyki oraz technologii materiałowych stosowaną w nowoczesnym sprzęcie medycznym. Połączenie informacji z zakresu techniki i medycyny pozwala na holistyczne poznanie sposobu funkcjonowania i stosowania aparatury medycznej.

 

GŁÓWNE PRZEDMIOTY

 • Materials Science (Materiałoznawstwo)
 • Electronics and Electrical Engineering (Elektronika i elektrotechnika)
 • Anatomy and Physiology (Anatomia i fizjologia)
 • Medical Imaging (Obrazowanie medyczne)
 • Microsystems in Medical Applications (Mikrosystemy w zastosowaniach medycznych)
 • Medical Informatics (Informatyka medyczna)
 • Biomechanical Engineering (Inżynieria biomechaniczna)
 • Medical Electronics (Elektronika medyczna)

 

Każdy student Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6 semestr) – „Mobility Semester” na uczelni zagranicznej. Obecnie Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) podpisało umowy z ponad 100 uczelniami z całej Unii Europejskiej. Studenci programu BIOMEDICAL ENGINEERING najczęściej wybierają:

 • University of Twente - Holandia,
 • Budapest University of Technology and Economics - Węgry,
 • Universidade de Lisboa - Portugalia,
 • RWTH Aachen University - Niemcy,
 •  Tallin University of Technology - Estonia.

 

 

Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

3,5 roku

Sylwetka absolwenta: 

Absolwenci programu BIOMEDICAL ENGINEERING mogą być zatrudniani w szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa; jednostkach wytwórczych aparatury i urządzenia medyczne; jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego oraz akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzenia medyczne; jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych aparatur i urządzenia medyczne; jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych oraz administracji medycznej.

Ze względu na globalny zasięg konsorcjów działających w branży medycznej Absolwenci programu BIOMEDICAL ENGINEERING podejmują pracę nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

Absolwenci programu BIOMEDICAL ENGINEERING są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz pracy w krajowych i międzynarodowych, interdyscyplinarnych zespołach badawczych oraz konstrukcyjnych.

Polski

Poznaj nasz kampus