STRONA GŁÓWNA

Harmonogram rekrutacji na studia doktoranckie

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyjęć i harmonogramów rekrutacji na studia trzeciego stopnia ogłaszane są przez jednostki prowadzące studia doktoranckie.

 

Wydział Mechaniczny

Wydział nie prowadzi rekrutacji na studia doktoranckie w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018.

Zapraszamy na rekrutację w roku akademickim 2018/2019 w semestrze zimowym.

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

Wydział nie prowadzi rekrutacji na studia doktoranckie w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018.

Zapraszamy na rekrutację w roku akademickim 2018/2019 w semestrze zimowym.

Wydział Chemiczny

Termin dostarczenia dokumentów przez kandydatów:  do 9.02.2018 r.

Terminy przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych: 12-13.02.2018 r.

Termin ogłoszenia wyników:  15.02.2018 r.

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

Wydział nie prowadzi rekrutacji na studia doktoranckie w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018.

Zapraszamy na rekrutację w roku akademickim 2018/2019 w semestrze zimowym.

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Wydział nie prowadzi rekrutacji na studia doktoranckie w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018.

Zapraszamy na rekrutację w roku akademickim 2018/2019 w semestrze zimowym.

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Wydział nie prowadzi rekrutacji na studia doktoranckie w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018.

Zapraszamy na rekrutację w roku akademickim 2018/2019 w semestrze zimowym.

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

Wydział nie prowadzi rekrutacji na studia doktoranckie w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018.

Zapraszamy na rekrutację w roku akademickim 2018/2019 w semestrze zimowym.

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

Termin dostarczenia dokumentów przez kandydatów:  do 19.02.2018 r.

Termin przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych: 21.02.2018 r.

Termin ogłoszenia wyników:  23.02.2018 r.

 

 

 

Poznaj nasz kampus