Harmonogram rekrutacji na studia doktoranckie dla r.ak. 2018/19

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyjęć i harmonogramów rekrutacji na studia trzeciego stopnia (ostatnia rekrutacja w r.ak. 2018/19) ogłaszane są przez jednostki prowadzące studia doktoranckie.

 

Wydział Mechaniczny

Termin dostarczenia dokumentów przez kandydatów: 03-11.09.2018 r.

Terminy przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych: 13.09.2018 r.

Termin ogłoszenia wyników: 14.09.2018 r.

 

II etap-

przewidziany wyłącznie przy naborze w tych dyscyplinach, na które nie zostaną wypełnione limity przyjęć w I etapie rekrutacji.

Termin dostarczenia dokumentów przez kandydatów: 17-25.09.2018 r.

Terminy przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych: 27.09.2018 r.

Termin ogłoszenia wyników: 28.09.2018 r.

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

Termin dostarczenia dokumentów przez kandydatów:  05-13.09.2018 r. (do godz. 16:00)

Terminy przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych: 14.09.2018 r.

Termin ogłoszenia wyników:  21.09.2018 r.

Wydział Chemiczny

Chemia, Technologia chemiczna:

I etap-rekrutacja letnia

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów: do 7.09.2018 r.
Rozmowy kwalifikacyjne: 11-12.09.2018 r.
Ogłoszenie wyników: 13.09.2018 r.

II etap-rekrutacja zimowa

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów: 15.02.2019 r.
Rozmowy kwalifikacyjne: 19-20.02.2019 r.
Ogłoszenie wyników: 21.02.2019 r.

InterChemMed – Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych na Wydziale Chemicznym PŁ w roku akademickim 2018/19:

Przyjmowanie dokumentów od kandydatów: do 14.09.2018 r.
Rozmowy kwalifikacyjne: 16-17.09.2018 r.
Ogłoszenie wyników 19.09.2018 r.

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

Termin dostarczenia dokumentów przez kandydatów: do 17.09.2018 r. (do godz. 14:00)

Terminy przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych: 18.09.2018 r. godz. 10:00

Termin ogłoszenia wyników:  21.09.2018 r. godz. 14:00

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Termin dostarczenia dokumentów przez kandydatów: od 3.09.2018 r. (godz. 9:00) do 14.09.2018 r. (godz. 15:00)

Terminy przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych: 21.09.2018 r.

Termin ogłoszenia wyników: 25.09.2018 r.

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Termin dostarczenia dokumentów przez kandydatów:  07.05 – 04.09.2018 r.

Terminy przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych: 13-14.09.2018 r.

Termin ogłoszenia wyników:  20.09.2018 r.

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

Termin dostarczenia dokumentów przez kandydatów: 10-12.09.2018 r.

Terminy przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych: 14.09.2018 r.

Termin ogłoszenia wyników: 14.09.2018 r.

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

I etap-rekrutacja letnia:

Termin dostarczenia dokumentów przez kandydatów: 3-24.09.2018 r.

Terminy przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych: 26.09.2018 r.

Termin ogłoszenia wyników: 28.09.2018 r.

 

II etap-rekrutacja zimowa:

Termin dostarczenia dokumentów przez kandydatów: 4-25.02.2019 r.

Terminy przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych: 26.02.2019 r.

Termin ogłoszenia wyników: 28.02.2019 r.

 

 

Od 2019/20 wydziały nie będą prowadziły naboru na studia doktoranckie.


Aktualnie Uczelnia jest w trakcie reorganizacji w  zakresie stworzenia jednej, ogólnouczelnianej Szkoły Doktorskiej.

 

Poznaj nasz kampus