STRONA GŁÓWNA

Biotechnology

Jednostka prowadząca kierunek: 
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE)
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
angielski
Opis kierunku: 

BIOTECHNOLOGY realizowany jest w ramach Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności. Program jest prowadzony całkowicie w języku angielskim i łączy nauki biologiczne i techniczne w celu praktycznego wykorzystania zdolności enzymów, organizmów i komórek dla otrzymywania produktów.

Dzięki studiom na kierunku, można poznać aspekty biologiczne, techniczne oraz ekonomiczne biotechnologii, a wiedzę uzupełnić długoterminowymi praktykami.

SPECJALNOŚCI:

 • Fermentation Technology and Technical Microbiology
 • Molecular Biotechnology and Technical Biochemistry

GŁÓWNE PRZEDMIOTY

 • Biochemistry
 • Microbiology
 • Genetics
 • Molecular Biology
 • Genetic Engineering
 • Bioinformatics
 • Industrial Engineering
 • Biochemical Engineering
 • Biotechnological Equipment
 • Industrial Fermentation Technology
 • Management of Innovations in Biotechnology
 • Basics of Marketing

Każdy student Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) w ramach programu studiów realizuje co najmniej jeden semestr (6 semestr) – „Mobility Semester” w uczelni zagranicznej.

 

Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

 3,5 roku

Sylwetka absolwenta: 

Studia przygotowują absolwenta teoretycznie i praktycznie do projektowania i  prowadzenia procesów biotechnologicznych. Jako biotechnolog, może on pracować w takich zakładach i jednostkach gospodarczych, jak: browary, gorzelnie, winiarnie, zakłady przemysłu mleczarskiego, spirytusowego, farmaceutycznego, laboratoria mikrobiologiczne przemysłu spożywczego, wytwórnie enzymów, kwasów organicznych, mikrobiologicznych polisacharydów, oczyszczalnie ścieków, stacje sanitarno–epidemiologiczne, instytucje i zakłady przetwórstwa rolno–spożywczego, itp.

Absolwenci mogą wdrażać systemy zapewniania jakości, bezpieczeństwa modyfikowanej żywności oraz zarządzania produkcją.  Z powodzeniem poprowadzą własną firmę produkcyjną.

Absolwenci programu BIOTECHNOLOGY pracują w placówkach badawczych w kraju i za granicą (np.: w Wielkiej Brytanii, USA, Niemczech, Holandii), ponieważ są dobrze przygotowani m.in. w zakresie selekcji i ukierunkowanej (genetycznej) modyfikacji organizmów, a także ich optymalnej hodowli, biosyntezy (biotransformacji) oraz izolacji bioproduktów.

Polski

Poznaj nasz kampus