Informatyka w ochronie środowiska

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Chemiczny
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czy wiesz że?

Po ukończeniu studiów każdy absolwent będzie posiadał uprawnienia do wykonywania raportów i prognoz oceny oddziaływania na środowisko

Poznaj nasz kampus