STRONA GŁÓWNA

Inżynieria bezpieczeństwa pracy

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Program kształcenia na tym kierunku służy przygotowaniu wysokokwalifikowanych kadr bhp dla potrzeb firm i instytucji państwowych. Został laureatem "konkursu na milion" Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na najlepsze programy dostosowujące studia do potrzeb rynku pracy. Inżynieria bezpieczeństwa pracy jest kierunkiem międzywydziałowym realizowanym przez cztery wydziały PŁ:

 • Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska,
 • Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (WEEIA),
 • Organizacji i Zarządzania,
 • Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów.

W ramach programu studiów studenci realizują takie przedmioty jak: prawo ochrony pracy, nauka o bezpieczeństwie, metodyka prac służb BHP, czynniki zagrożeń elektrycznych, ergonomia, bezpieczeństwo pracy w budownictwie, środki bezpieczeństwa i ochrony, ocena ryzyka, badanie wypadków i awarii, ratownictwo techniczne i medyczne, itp.

Zajęcia prowadzone przez przyjazną i wykwalifikowaną kadrę naukową, ale także specjalistów z przemysłu, przedstawicieli państwowych organów nadzoru warunków pracy (np. Państwowa Inspekcja Pracy) oraz instytutów naukowych (np. Instytut Medycyny Pracy).

Na I i II roku wszyscy studenci realizują ten sam program studiów. Pod koniec II roku studiów, studenci dokonują wyboru jednego z czterech bloków programowych oferowanych przez poszczególne wydziały.

Po ukończeniu studiów każdy absolwent od razu może pełnić funkcję starszego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto program studiów umożliwia uzyskanie innych specjalistycznych uprawnień kwalifikacyjnych (uprawnienia SEP, audytora systemów bhp) potwierdzonych świadectwami i certyfikatami.

Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.

 

 

Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

Studia stacjonarne: 4 lata

Studia niestacjonarne: 4 lata

Sylwetka absolwenta: 

Absolwent kierunku inżynieria bezpieczeństwa pracy będzie przygotowany do podejmowania pracy na stanowiskach związanych z następującymi kompetencjami zawodowymi:

 • wykonywanie analiz bezpieczeństwa i ryzyka zawodowego;
 • projektowanie i monitorowanie technicznych warunków pracy;
 • prowadzenie badań i określenie okoliczności awarii i wypadków przy pracy;
 • przestrzeganie standardów bezpieczeństwa w nawiązaniu do obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa;
 • systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w małych i dużych zakładach przemysłowych;
 • prowadzenie szkoleń BHP;
 • prowadzenie dokumentacji BHP.

Może on znaleźć zatrudnienie w państwowych instytucjach nadzoru nad warunkami pracy i bezpieczeństwem technicznym, placówkach badawczych, wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwach sektora państwowego i prywatnego.

 

Polski

Poznaj nasz kampus