STRONA GŁÓWNA

Inżynieria bezpieczeństwa pracy

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

Studia stacjonarne: 4 lata

Studia niestacjonarne: 4 lata

Czy wiesz że?

Inżynieria bezpieczeństwa pracy jest pierwszym kierunkiem studiów dotyczącym problematyki bhp w Polsce. Kierune został wyróżniony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie „Milion na najlepsze programy studiów” w 2012 roku. Otrzymał dwie nagrody „Laur Innowacji” i „Studia z Przyszłością”, przyznawane najbardziej innowacyjnym, nowoczesnym i wartościowym kierunkom studiów na polskich uczelniach w 2017 roku. W tworzeniu programu studiów wzięli udział przedstawiciele środowisk biznesowych, gospodarczych, pozarządowych.

Poznaj nasz kampus