75 lat Politechniki Łódzkiej
STRONA GŁÓWNA

Inżynieria bezpieczeństwa pracy

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Jeśli zależy Ci na tym, by tam gdzie pracujemy było bezpiecznie, a ludzie wykonujący prace obarczone dużym ryzykiem mogli być pewni, że nic złego się nie wydarzy - wiedz o tym, że na tym kierunku :

 • pomożemy Ci zaprojektować rozwiązania organizacyjno-techniczne i szkolenia BHP,
 • wykonać analizy bezpieczeństwa i ryzyka
 • dowiesz się jak wprowadzać w życie i egzekwować rygorystyczne normy, procedury oraz systemy zarządzania BHP.

Jeśli te zagadnienia okażą się dla Ciebie ciekawe przygotujemy Cię do tego, abyś mógł prowadzić w tym zakresie własną działalność gdyż każda branża potrzebuje tego typu specjalistów.

Studenci w ramach programu IBP zdobywają również wiedzę i umiejętności z zakresu opracowywania, utrzymywania i doskonalenia Systemów Zarządzania BHP pozwalające na samodzielne kierowanie działaniami i projektami w miejscu pracy. Program studiów umożliwia uzyskanie innych specjalistycznych uprawnień kwalifikacyjnych (uprawnienia SEP, audytora systemów BHP) potwierdzonych świadectwami i certyfikatami.

Kierunku IBP został pozytywnie zaopiniowany przez przedstawicieli wiodących firm regionu łódzkiego, Państwowej Inspekcji Pracy, a także Urzędu Dozoru Technicznego.

Unikatowość i profesjonalizm gwarantują Wam specjaliści z czterech wydziałów Politechniki Łódzkiej: Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

 

Co zyskujesz:

 • przygotowanie do rozwiązywania problemów bezpieczeństwa w sposób innowacyjny i odpowiedzialny zarazem;
 • aktywną współpracę z naszymi partnerami przemysłowymi oraz instytucjami monitorującymi przestrzeganie przepisów dot. BHP
 • unikatową wiedzę, którą zapewnia autorski program kształcenia na kierunku IBP, służy on przygotowaniu wysokokwalifikowanych kadr bhp dla potrzeb firm i instytucji państwa.

 

Praktyki, współpraca z firmami

 • SKANSKA
 • BSH
 • Indesit
 • DND Project (specjalistyczne konferencje, targi sprzętu, instalacji i rozwiązań IBP)
 • Seka
 • Ikea

Perspektywy zawodowe

 • Wszystkie najważniejsze gałęzie przemysłu – w szczególności : rafineryjny, chemiczny, AGD, automotive; budownictwo
 • Branżowe służby oraz instytucje ratownictwo chemiczne, Urząd Dozoru Technicznego; PIP, służby mundurowe;
 • Przygotujemy Cię do tego, abyś mógł prowadzić w tym zakresie własną działalność;

 

Ciekawostka

Wodór jest lżejszy od powietrza i pali się niewidocznym, czystym płomieniem (pozbawionym węgla i sadzy). Jest to jedyny gaz palny nie zawierający żadnych atomów węgla. H2 charakteryzuje się najwyższym wśród wszystkich gazów współczynnikiem przewodzenia ciepła. W połączeniu z tlenem płomień wodorowy osiąga temperaturę 2834°C

 

Program kształcenia na tym kierunku służy przygotowaniu wysokokwalifikowanych kadr bhp dla potrzeb firm i instytucji państwowych. Został laureatem "konkursu na milion" Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na najlepsze programy dostosowujące studia do potrzeb rynku pracy. Inżynieria bezpieczeństwa pracy jest kierunkiem międzywydziałowym realizowanym przez cztery wydziały PŁ:

 • Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska,
 • Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (WEEIA),
 • Organizacji i Zarządzania,
 • Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów.

 

W ramach programu studiów studenci realizują takie przedmioty jak: prawo ochrony pracy, nauka o bezpieczeństwie, metodyka prac służb BHP, czynniki zagrożeń elektrycznych, ergonomia, bezpieczeństwo pracy w budownictwie, środki bezpieczeństwa i ochrony, ocena ryzyka, badanie wypadków i awarii, ratownictwo techniczne i medyczne, itp.

Zajęcia prowadzone przez przyjazną i wykwalifikowaną kadrę naukową, ale także specjalistów z przemysłu, przedstawicieli państwowych organów nadzoru warunków pracy (np. Państwowa Inspekcja Pracy) oraz instytutów naukowych (np. Instytut Medycyny Pracy).

Na I i II roku wszyscy studenci realizują ten sam program studiów. Pod koniec II roku studiów, studenci dokonują wyboru jednego z czterech bloków programowych oferowanych przez poszczególne wydziały.

Po ukończeniu studiów każdy absolwent od razu może pełnić funkcję starszego inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto program studiów umożliwia uzyskanie innych specjalistycznych uprawnień kwalifikacyjnych (uprawnienia SEP, audytora systemów bhp) potwierdzonych świadectwami i certyfikatami.

Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.

 

 

Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

Studia stacjonarne: 4 lata

Studia niestacjonarne: 4 lata

Sylwetka absolwenta: 

Absolwent kierunku inżynieria bezpieczeństwa pracy będzie przygotowany do podejmowania pracy na stanowiskach związanych z następującymi kompetencjami zawodowymi:

 • wykonywanie analiz bezpieczeństwa i ryzyka zawodowego;
 • projektowanie i monitorowanie technicznych warunków pracy;
 • prowadzenie badań i określenie okoliczności awarii i wypadków przy pracy;
 • przestrzeganie standardów bezpieczeństwa w nawiązaniu do obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa;
 • systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w małych i dużych zakładach przemysłowych;
 • prowadzenie szkoleń BHP;
 • prowadzenie dokumentacji BHP.

Może on znaleźć zatrudnienie w państwowych instytucjach nadzoru nad warunkami pracy i bezpieczeństwem technicznym, placówkach badawczych, wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwach sektora państwowego i prywatnego.

 

"Praca służb BHP polega na rozwiązywaniu problemów technicznych i organizacyjnych w firmach o bardzo różnorodnej specyfice. Nie sposób przewidzieć w jakiej branży przyjdzie pracować przyszłemu absolwentowi. To co można zrobić to zdobyć solidne, inżynierskie podstawy z wielu dziedzin nauki i posiąść zdolność do metodycznego i skutecznego postępowania z nowymi wyzwaniami. Tylko na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony środowiska możliwe jest zdobycie odpowiedniego poziomu pewności w identyfikacji zagrożeń wynikających z prowadzonych procesów produkcyjnych i stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych, z których biorą się najtragiczniejsze w skutkach wypadki i awarie. Dla osoby, która chce wziąć odpowiedzialność moralną za bezpieczeństwo pracowników, wybór jest prosty." - Szymon Strąk – Sonoco Consumer Products, Kutno, d. Studenckie Koło naukowe SUKCES

Polski

Poznaj nasz kampus