STRONA GŁÓWNA

Oferta studiów podyplomowych

Informacja na tej stronie nie jest ofertą handlową

Administracja systemami GNU/Linux

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna:

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej/Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej

2. Kierownik studiów:

Dr inż. Roman Krasiukianis

3 Zakres tematyczny studiów:

Tematyka pierwszego etapu studiów obejmuje ogólną wiedzę dotyczącą zasad działania systemów GNU/Linux oraz metod i narzędzi stosowanych do ich instalacji i podstawowej konfiguracji. W dalszej części studia mają charakter specjalistyczny i dotyczą zagadnień związanych z zaawansowaną administracją systemów Linux, w szczególności w zakresie przechowywania i przetwarzania danych w systemie operacyjnym, wirtualizacji i kontenerów aplikacyjnych, konfigurowania usług sieciowych opartych na Linuksie, wykorzystywania systemów Linux jako elementów infrastruktury sieci TCP/IP (ruter, zapora sieciowa, przełącznik), a także stosowania technologii zapewniających bezpieczeństwo sieciowe (monitorowanie i wykrywanie zdarzeń i zagrożeń, metody zapobiegania niepożądanej interakcji użytkowników z systemem, funkcjonowanie infrastruktury klucza publicznego).

4. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów studiów wyższych zainteresowani uzyskaniem wiedzy specjalistycznej w zakresie administrowania systemami GNU/Linux oraz sieciami komputerowymi zbudowanymi w oparciu o te systemy, w szczególności administratorzy sieci, pracownicy i kadra kierownicza działów IT.

5. Cel studiów:

Podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy w zakresie teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej administrowania systemami operacyjnymi GNU/Linux i sieciami komputerowymi działającymi w oparciu o te systemy.

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:

 • charakteryzować budowę i działanie systemów GNU/Linux,
 • instalować system operacyjny Linux i zarządzać oprogramowaniem wchodzącym w skład systemu,
 • wykorzystać mechanizmy udostępniane przez system operacyjny Linux w celu modyfikacji lub optymalizacji jego działania,
 • diagnozować, lokalizować i usuwać problemy  wystepujące w trakcie konfiguracji systemu,
 • automatyzować pracę z systemem operacyjnym poprzez wykorzystanie języka skryptowego powłoki,
 • dokonywać zaawansowanej konfiguracji usług sieciowych opartych na Linuksie,
 • analizować działanie poszczególnych zasobów systemu i rozpoznawac sytuacje przeciażenia,
 • konfigurować przestrzeń składowania i systemy plików,
 • wykorzystac mechanizmy zarządzania zasobami systemowymi,
 • charakteryzować zasady komunikacji i najważaniejsze protokoły w sieciach TCP/IP,
 • tworzyć i konfigurować sieci TCP/IP w oparciu o systemy GNU/Linux,
 • wykorzystywać systemy GNU/Linux jako elementy infrastruktury sieciowej (ruter, zapora sieciowa, most),
 • charakteryzować zagrożenia bezpieczeństwa sieciowego,
 • wykorzystywać mechanizmy oferowane przez systemy GNU/Linux w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieciowego,
 • archiwizować i zabezpieczać dane przechowywane w systemie,
 • kompleksowo zaprojektować i zaimplementować konfigurację systemu zgodnie z założonymi wymaganiami,
 • zaprezentować wykonany projekt i dokonać jego krytycznej oceny.

7. Liczba miejsc:

Min. 12 max. 16 miejsc

8. Czas trwania:

od 11.10.2019 r. do 10.10.2020 r.

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kopia dowodu osobistego,
 • podpisanie "Umowy o warunkach kształcenia na studiach podyplomowych".

10. Opłaty- za całe studia:

5900,00 zł- możliwość płatności w dwóch lub czterech ratach.

11. Dane kontaktowe:

Tel./fax: +48 42 631 28 29

e-mail: linux-podyplomowe@it.p.lodz.pl

http://linux-podyplomowe.it.p.lodz.pl

12. Rekomendacje

W okresie od X 2016r do VI 2017r miałem przyjemność uczestniczyć w studiach podyplomowych „Administracja systemami GNU/Linux” zorganizowanych na wydziale FTIMS. Jako nauczyciel informatyki w technikum uczestniczę w wielu spotkaniach tematycznych, kursach, studiach podyplomowych więc mam w pewnym sensie skalę porównawczą i chciałbym podzielić się z Państwem moimi uwagami i opisać czas spędzony na PŁ z grupą uczestników 12 edycji studiów.  Zajęcia organizowane były na wysokim poziomie : aktualizowane treści podręcznika, ćwiczenia i zadania praktyczne ciekawie prowadzone, w formie warsztatów z aktywnym uczestnictwem słuchaczy. Świetni prowadzący, wysokiej klasy dydaktycy, którzy potrafią zainteresować przedstawionym materiałem. Wielokrotnie tematyka części zajęć była prowadzona ze względu na zainteresowania i potrzeby grupy. Przez cały czas czuło się wsparcie prowadzących. Miłym zaskoczeniem okazały się organizowane spotkania z pracodawcami podczas których można było z pierwszej ręki dowiedzieć się o istniejącej koniunkturze na rynku pracy, panujących trendach i wykorzystywanej technologii jak również możliwości odbycia stażu. Bardzo dobra organizacja, komfortowa, dobrze wyposażona sala, właściwie dopasowany i skonstruowany pod kątem tematycznym harmonogram zajęć. Całość dopina udostępniona i należycie skonfigurowana platforma edukacyjna, która służyła nam nie tylko jako świetny panel komunikacyjny, baza materiałów ale też miejsce gdzie mogliśmy sprawdzić nasze umiejętności. Z racji wykonywanego zawodu chciałbym podkreślić wartość studiów, które przekazują aktualną wiedzę teoretyczną kształtując umiejętność wykorzystania jej w środowisku produkcyjnym. Prowadząc zajęcia z młodzieżą staram się pozyskane wiadomości, osadzić w realnych problemach czy konfiguracjach. Dzięki temu uczniowie efektywniej uczestniczą w zajęciach, które często wykraczają poza ramy programu nauczania. Poza poszerzeniem i ugruntowaniem wiedzy z zakresu administracji Linux-em studia oferują coś więcej. W chwili obecnej mam zupełnie inne spojrzenie na temat konstrukcji procesu dydaktycznego. Studia zmieniły moje podejście do nauki i nauczania informatyki. Wciągnęły w wielki świat Linuksa, a dodatkowe spotkania z pracodawcami i sama postawa prowadzących zmotywowały do dalszego własnego rozwoju.

                                                                                                                                                                   Robert Olejnik (słuchacz edycji 12, 2016/2017 r.)

Udział w studiach podyplomowych Administracja systemami GNU/Linux był dobrą decyzją z punktu widzenia kariery zawodowej, a także możliwości rozwoju.

Na co dzień administruję złożonymi środowiskami wirtualizacyjnymi opartymi o technologię VMware. Studia podyplomowe dały mi możliwość nie tylko poszerzenia wiedzy z zakresu systemów Linux, ale przede wszystkim pozwoliły na dokładne zrozumienie procesów i zjawisk zachodzących w różnych systemach operacyjnych, przez co zwiększyła się moja świadomość i skuteczność w codziennych czynnościach administracyjnych. Z czystym sumieniem mogę polecić te studia każdemu zainteresowanemu administracją systemami, a w szczególności osobom pracującym w technologiach Microsoft, by przekonały się, że open source w wielu przypadkach dorównuje funkcjonalnościami technologiom klasy enterprise, a nawet niejednokrotnie je przewyższając. Ponadto, forma prowadzenia zajęć oraz predyspozycje prowadzących do przekazywania wiedzy i szczegółowego rozpatrywania różnych problemów, w mojej ocenie są na bardzo wysokim poziomie

                                                                                                                     Piotr Pietraszewski (słuchacz edycji 11, 2015/2016 r.)

Dlaczego warto wybrać studia podyplomowe Administracja systemami GNU/Linux na Politechnice Łódzkiej? Odpowiedzi  udzielę w kilku punktach:

 • są to unikalne studia w skali kraju (znalazłem tylko 3 uczelnie ze studiami podyplomowymi o tematyce związanej z Linuksem, ale tylko jedne na Politechnice).
 • duża liczba godzin – 276, co jak na studia podyplomowe jest wręcz rekordem.
 • bardzo szeroki program (ilość, rodzaj i zakres omawianych zagadnień - od podstaw, aż po zaawansowane zagadnienia, np. usługi sieciowe, konfiguracje wysokiej dostępności HA, wirtualizacja).
 • prowadzący to nie tylko wykładowcy z dużą i dogłębną wiedzą teoretyczną, ale też doświadczeni praktycy, którzy cały czas uczestniczą w projektach komercyjnych na prawdziwym rynku.
 • tryb prowadzenia zajęć - omawiane jest dane zagadnienie tak, by zrozumieć działanie i zastosowanie, a następnie robimy ćwiczenia - każdy na zajęciach ma do dyspozycji swoje indywidualne stanowisko z przygotowanymi serwerami Linux.
 • atmosfera na zajęciach – wykłady i ćwiczenia prowadzone są w miłej atmosferze - powiedziałbym na luzie - tak, aby wszyscy, bez względu na poziom swojej dotychczasowej wiedzy i doświadczenia, zrozumieli dane zagadnienie. Ze strony prowadzących nie ma pytań bez odpowiedzi. Jeżeli czegoś nie wiesz, nie nadążasz z ćwiczeniem, to pytasz i zawsze dostaniesz pomoc.
 • materiały do nauki – materiały to seria unikatowych autorskich i stale aktualizowanych podręczników (super ściągawka w pracy dla admina) oraz obraz laboratorium w postaci maszyn wirtualnych do zabrania i ćwiczenia w domu. Dodatkowo trzeba notować, bo wiele ciekawych problemów omawianych jest podczas ćwiczeń na żywo.
 • podsumowując: są to unikalne studia nastawione na przekazanie wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej, które od słuchacza wymagają dużej samodzielnej pracy w domu, aby dogłębnie poznać omawiane na zajęciach zagadnienia. Każdy znajdzie zagadnienia dla siebie, by w nich się specjalizować jako przyszły prawdziwy administrator Linuksa.
   
  Jeżeli macie chęci, czas i trochę uporu to warto poświęcić rok pracy aby mieć nowy, ciekawy zawód i szansę na dobrą pracę w przyszłości. Ważne - uczelnia pomaga słuchaczom w kontaktach z przyszłymi pracodawcami".

   Andrzej Wieleba (słuchacz edycji 11, 2015/2016 r.)

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji/Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki

2. Kierownik studiów:

Dr inż. Katarzyna Boczkowska

3Zakres tematyczny studiów:

Studia obejmują zagadnienia z zakresu prawnych aspektów bhp, badania wypadków przy pracy, analizy i oceny ryzyka zawodowego, metodyki szkoleń bhp oraz ergonomii,  fizjologii pracy, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, a także doskonalenia Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy.

4. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów uczelni wyższych (studiów magisterskich, inżynierskich, licencjackich) w szczególności kadry odpowiedzialnej za zagadnienia związane z BHP oraz ergonomią w przedsiębiorstwie oraz osób odpowiedzialnych za wdrożenie i funkcjonowanie systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy zgodnego z PN-N 18001.

5. Cel studiów:

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i wyrobienie umiejętności w zakresie bhp, problematyki ergonomii, systemów bezpieczeństwa i higieny pracy wg normy PN-N 18001 w stopniu niezbędnym do samodzielnego pełnienia zadań służb bhp, kierowania działaniami i projektami oraz wdrażania tych zagadnień w miejscu pracy. W trakcie studiów słuchacze zapoznawani są z aktualną wiedzą dotyczącą ergonomii, analizy i oceny ryzyka zawodowego, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zdobywają umiejętności w zakresie prowadzenia działań, sporządzania dokumentacji. Słuchacze zdobywają również kompetencje do opracowywania, wdrażania, utrzymania i doskonalenia Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy do praktyki gospodarczej.

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:  

 • przywoływać i interpretować wymagania prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, opracowywać stosowną dokumentację,
 • wyjaśniać zagadnienia oraz dokonywać analiz związanych z zarządzaniem w organizacji, komunikacją społeczną, fizjologią i higieną, oraz aspektami psychologii pracy,
 • oceniać przydatność poznanych metod i narzędzi do rozwiązywania problemów, ważnych z punktu widzenia pracownika służb bhp oraz wybierać i stosować właściwe techniki, narzędzia, jak i projektować dokumentację oraz rozwiązania techniczne i organizacyjne. 
 • identyfikować, analizować, oceniać zagrożenia środowiska pracy z uwzględnieniem czynników ergonomicznych oraz projektować adekwatne środki zabezpieczeń i ochrony,
 • wyjaśniać zasady wdrażania, utrzymywania i doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwie, zwłaszcza kontekście zarządzania bezpieczeństwem , środowiskowego i jakością, oraz sporządzać stosowną dokumentację, i rozwiązywać problemy z wykorzystaniem poznanych technik i narzędzi,
 • efektywnie funkcjonować i komunikować się z podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi w kontekście obowiązkowych zadań służby bhp w przedsiębiorstwie.

7. Liczba miejsc:

Min. 20 miejsc

8. Czas trwania:

od 15.10.2019 r.  do 30.09.2020 r.

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

 • formularz zgłoszenia,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich).

10. Opłaty- za całe studia:

4.000,00  zł

11. Dane kontaktowe:

Tel. +48 42 631 37 54 ; katarzyna.boczkowska@p.lodz.pl; kzp@info.p.lodz.pl

Adres do korespondencji: ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź

http://bhp.woiz.pl

Bezpieczeństwo i higiena pracy

1 Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów/Katedra Technologii Dziewiarskich i Maszyn Włókienniczych

2. Kierownik studiów:

dr hab. inż. Michał Frydrysiak

3 Zakres tematyczny studiów:

Bezpieczeństwo pracy operatorów maszyn i urządzeń. Certyfikacja i aspekty ekonomii w BHP. Program szkoleń w zakresie BHP. Mikroklimat. Ergonomia i nadzór nad warunkami pracy. Organizacja i metody pracy służb BHP. Podstawy eksploatacji i instalacji urządzeń i sieci elektrycznych. Prace szczególnie niebezpieczne. Wypadki, Ocena ryzyka. Medyczna ochrona zdrowia. Zagrożenia pożarowe. Ochrona warunków pracy.

4. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do kandydatów na pracowników oraz obecnych pracowników służb BHP w zakładach pracy.

5. Cel studiów:

Wykształcenie specjalistów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 września 1997r) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 listopada 2004r). Absolwent, po ukończeniu studiów podyplomowych, może pracować na stanowisku inspektora i starszego inspektora bhp lub przypadku posiadania co najmniej rocznego stażu pracy w służbie BHP na  wyższym stanowisku.

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:

 • przedstawić zasady ergonomii i ochrony środowiska oraz nadzoru nad BHP pracowników,
 • opisać zagrożenia wspólne dla wszystkich stanowisk pracy, rozpoznać specyficzne zagrożenia dla różnych stanowisk pracy, wybrać przeciwwypadkowe zabezpieczenia dla stanowisk pracy, formułować zasady bezpiecznej pracy, eksploatacji i serwisowania maszyn i urządzeń na stanowiskach pracy, przedstawić cele i metody certyfikacji,
 • przygotować dane do oceny zagrożeń czynnikami fizycznymi, chemicznymi, biologicznymi i psychofizycznymi, podać metody ich badań i określać ryzyko zawodowe oraz układać listy kontrolne dla stanowisk pracy,
 • określać warunki dla stosowania i doboru środków ochrony zbiorowej i indywidualnej dla stanowisk pracy,
 • przedstawić metody pracy służb BHP i programy szkolenia pracowników w zakresie BHP w zakładach pracy,
 • opisać metody ochrony zdrowia, opisać i identyfikować wypadki przy pracy i im zapobiegać oraz ratować zdrowie i życie po wypadku,
 • wykorzystać nabytą wiedzę i umiejętności dla skontrolowania i poprawy pod względem BHP zakładu pracy i stanowisk pracy,
 • pozyskać informację z literatury, baz danych oraz dyrektyw, ustaw, rozporządzeń i norm związanych z BHP i ergonomią, integrować je i dokonywać interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie,
 • wyjaśniać ważność oraz prezentować aspekty i skutki działalności pracownika służby BHP, w tym jego istotnego wpływu na pracodawców i pracowników, wraz ze związaną z tym odpowiedzialnością za podejmowane decyzje, przy jednoczesnym zachowaniu zasad etyki zawodowej. 

7. Liczba miejsc:

Min. 20 miejsc

8. Czas trwania:

Od października 2019 r. do czerwca 2020 r.

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:podanie  o przyjęcie na studia,                                                                        

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich, inżynierskich lub licencjatu),
 • wypełnione zgłoszenie uczestnictwa w studiach podyplomowych wraz z informacją o ochronie danych osobowych -  dostępny na stronie Katedry: www.bhp-k412.p.lodz.pl,
 • 1 zdjęcie,
 • złożenie oświadczenia do wystawienia faktury VAT (dotyczy osób,  które mają studia dofinansowane przez pracodawcę), 
 • przedstawienie dowodu wpłaty za I semestr nauki, po otrzymaniu informacji o prawidłowości złożonych dokumentów i przyjęciu na studia podyplomowe.

10. Opłaty- za całe studia:

1990,00 zł           Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty.

11. Dane kontaktowe:

Adres do korespondencji: 90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116 www.bhp-k412.p.lodz.pl

Słuchacz może uczestniczyć w trakcie II semestru w dodatkowym kursie na audytora wewnętrznego, zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami norm: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i PN-N-18001:2004. Kurs, za dodatkowa niewielką odpłatą, organizowany jest przez firmę Dekra z Warszawy.

12. Rekomendacje

Studia podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy prowadzone od 2005 roku (zakończone 26 edycje) to moja furtka do kariery zawodowej.

Studia pozwoliły mi na zapoznanie się z ogromną i różnorodną wiedzą o BHP, wykładowcy wskazali też techniki i kierunki pracy nowoczesnej służby BHP.  Wykształcili we mnie poczucie świadomości i odpowiedzialności związanej z zawodem oraz wszczepili zasadę podnoszenia poziomu BHP przez budowanie wysokiej świadomości i wiedzy pracodawców i pracowników, dzięki czemu mogłem pracować od 2007 roku na stanowiskach BHP w dużych zakładach produkcyjnych między innymi w Przedsiębiorstwie Innowacyjno-Wdrożeniowym WIFAMA-PREXER w Łodzi.

Główny specjalista ds. BHP, inż. Piotr Metelski

Bezpieczeństwo i higiena pracy

  1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

 Wydział Mechaniczny/Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn

  2. Kierownik studiów:

 dr inż. Ryszard Dębkowski

 3.  Zakres tematyczny studiów:

 •     dobierać źródła informacji dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności akty prawne i normalizacyjne), dokonywać ich analizy i syntezy;
 •     kontrolować i oceniać stan bezpieczeństwa i higieny pracy,
 •     prowadzić postępowanie powypadkowe oraz opracować wnioski wynikające z zaistniałych wypadków i chorób zawodowych,
 •     oceniać ryzyko zawodowe na stanowiskach pracy,
 •     realizować zadania kontrolno-doradcze, które nakłada prawo na służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
 •     przygotowywać i prowadzić szkolenia z zakresu bhp,
 •     prowadzić dokumentację związaną z ochroną pracy.

4. Adresaci:

Studia skierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe (licencjackie, inżynierskie lub magisterskie- nie jest wymagane wykształcenie techniczne), które planują podjąć pracę w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy.

5. Cel studiów:

Przygotowanie uczestników do realizacji zadań służb bezpieczeństwa i higieny pracy, wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704) z późn. zmianami. Studia uprawniają absolwentów do pracy na stanowiskach służb BHP zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004r. (Dz.U.nr 246 poz.2468).

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:

 • kontrolować i oceniać stan bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzić postępowanie powypadkowe oraz opracować wnioski wynikające z zaistniałych wypadków i chorób zawodowych,
 • doradzać i szkolić w zakresie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • opracowywać, przedstawiać, podejmować działania eliminujące lub ograniczające oddziaływanie czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych,
 • organizować, podejmować efektywną współpracę z wewnętrznymi i zewnętrznymi organizacjami w celu zapewnienia właściwego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • prowadzić dokumentację związaną z ochroną pracy.

7. Liczba miejsc:

Min. 18 miejsc

8. Czas trwania:

Od październik 2019 r. do wrzesień 2020 r.

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

 • wypełniony formularz "ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA",
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • 1 zdjęcie,

10. Opłaty- za całe studia:

3200,00 zł

11. Dane kontaktowe:

Tel. +48  42 631 22 87, +48 42 631 22 99,

https://studia-bhp.p.lodz.pl

Adres do korespondencji:

Politechnika Łódzka
Instytut Obrabiarek i TBM
ul. B. Stefanowskiego 1/15
90-924 Łódź

 

Bezpieczeństwo procesów przemysłowych

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska/Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy

2. Kierownik studiów:

Dr hab. inż. Marek Stelmachowski, prof. PŁ

3 Zakres tematyczny studiów:

Zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem, a w szczególności z analizą i oceną ryzyka procesowego i wybuchowego niezbędnych do realizacji obowiązujących regulacji prawnych w Polskim przemyśle chemicznym, rafineryjnym, petrochemicznym i energetycznym.

4. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do kadry z zakładów chemicznych, inżynierów pracujących w przemyśle rafineryjnym, chemicznym, energetycznym i innych, służb bezpieczeństwa technicznego, bhp i ochrony środowiska, projektantów biur projektów, przedstawicieli administracji państwowej (PIP, PIOŚ, PSP) oraz reprezentantów uczelni akademickich.

5. Cel studiów:

Celem Studiów jest przygotowanie absolwenta do wypełniania zadań związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem i ryzykiem, a w szczególności z analizą i oceną ryzyka procesowego i wybuchowego niezbędnych do realizacji obowiązujących regulacji prawnych w Polskim przemyśle chemicznym, rafineryjnym, petrochemicznym i energetycznym, w oparciu o obowiązujące Ustawy.

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów absolwent potrafi:

1. Analizować zagrożenia procesowe i wybuchowe w procesach przemysłowych i procesach pracy z udziałem substancji niebezpiecznych.
2. Zastosować metody oceny potencjalnych skutków zagrozeń procesowych i formułować rozwiązanie służące ograniczeniu tych skutków.
3. Zastosować wiedzę w zakresie technicznych, społecznych, ekonomicznych i etycznych uwarunkowań związanych z poważnymi awariami w procesach przemysłowych.
4.Klasyfikować substancje niebezpieczne i zakłady przemysłowe pod względem zagrożenia poważną awarią zgodnie z wymogami Dyrektywy Seveso II/III.
5. Identyfikować zagrożenia procesowe, formułować mechanizmy powstawania scenariuszy awaryjnych oraz częstość ich występowania.
6. Identyfikować, dobierać i oceniać organizacyjne i techniczne systemy bezpieczeństwa i ochrony służace do zapobiegania i ochrony przed poważnymi awariami.
7. Oceniać i opracowywać założenia do projektowania elementów systemu zarządzania bezpieczeństwem, w tym systemu zarządzania ryzkiem, procedur operacyjnych oraz zarządzania zmianami.
 

7. Liczba miejsc:

Min. 25

8. Czas trwania:

Od styczeń 2020 r. do styczeń 2021 r.

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

 • 1 zgłoszenie potwierdzające minimum kwalifikacji,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych oraz rozmowa kwalifikacyjna.

10. Opłaty- za całe studia:

6000,00 zł

11. Dane kontaktowe:

 • Adam S. Markowski, tel. +48 42 631 37 45, markows@wipos.p.lodz.pl,
 • Anna Aulak, tel. kom. 604 971 008 lub +48 42 631 37 43, anna.aulak@p.lodz.pl;                                                                                                                                                       
  Adres do korespondencji: ul. Wólczańska 213, 90-924 Łódź.

         http://www.wipos.p.lodz.pl/Bezpieczenstwo_Procesow_Przemyslowych,320

12. Rekomendacje

Jestem absolwentką XIV edycji studiów podyplomowych Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych, rok akademicki 2014/15. Studia Podyplomowe prowadzone były na bardzo wysokim merytorycznym poziomie kształcenia. Wykładowcami byli wysokiej klasy profesjonaliści z doświadczeniem praktycznym a także aktywni zawodowo specjaliści w dziedzinie bezpieczeństwa procesowego, niejednokrotnie absolwenci tych Studiów. Niełatwe zagadnienia związane z bezpieczeństwem instalacji przemysłowych przekazywane były w sposób jasny i zrozumiały. Wykładowcy byli otwarci na dyskusje i pytania uczestników, co sprawiło, że zajęcia były ciekawe. Szczególnie zajmujące, nieszablonowe były zajęcia prowadzone przez Kierownika Studiów Profesora Adama Markowskiego. Interesująca była sesja wyjazdowa w Grupie LOTOS S.A. w Gdańsku, gdzie sporządzaliśmy analizy bezpieczeństwa wytypowanych obiektów w aspekcie zapobiegania poważnym awariom. Prace te były później prezentowane i oceniane przez użytkowników instalacji.

Pod względem organizacyjnym studia również oceniam bardzo wysoko. Warunki lokalowe, liczba godzin, rozkład zajęć były dogodne dla studentów. Materiały dydaktyczne - książkę, broszury, konspekty, prezentacje wykorzystuję obecnie podczas pracy. Prezentacje dostarczane uczestnikom na bieżąco pocztą elektroniczną wyczerpywały tematykę zajęć. 

Sabina Grefenheim

Coaching i mentoring w biznesie

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji/Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji

2. Kierownik studiów:

Dr Jarosław Lendzion

3 Zakres tematyczny studiów:

 • coaching,
 • kompetencje Cocha,
 • mentoring,
 • narzędzia Extended DISC w coachingu i mentoringu,
 • superwizje sesji coachingowych.

4. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do menedżerów średniego i wyższego szczebla zarządzania, dyrektorów, kierowników i specjalistów zatrudnionych w działach HR, kierowników projektów, zarządzających zespołami profesjonalistów, osób, które w ramach własnej ścieżki kariery aspirują do objęcia stanowisk menedżerskich jak i również osób chcących zdobyć nowy zawód.

5. Cel studiów:

Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy wiedzy na temat samego coachingu, zrozumienie jakie warunki organizacyjne muszą być spełnione, żeby efektywnie przeprowadzić coaching i mentoring w organizacji. Zaprozentowanie narzędzi przekazywania wiedzy i ich dopasowania do oczekiwań i możliwości uczestników procesu coachingu i mentoringu, a także przedstwienie osobistych barier mogących przyczyniać się do braku efektywności coachingu oraz sposobów ich pokonywania. Nabycie podstwowych umiejętności w zakresie przygotowania sesji i jej realizacji. 

6. Efekty uczenia się:

 

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:    

 • zaplanować i zorganizować sesję coachingową i mentorską,
 • zdiagnozować potrzeby klienta i zakontraktować usługę coachingową,
 • zaprojektować sesję mentorską oraz wspomagać zdolności adaptacyjne  klientów,
 • efektywnie funkcjonować i komunikować się zarówno w zespołach dziedzinowych, jak i interdyscyplinarnych,
 • samodzielnie rozwiązywać problemy z zakresu coachingu i mentoringu,
 • pracować zgodnie z kodeksem etycznym coacha i mentora.

7. Liczba miejsc:

Min. 16 

8. Czas trwania:

Od października 2019 r. do września 2020 r.

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

Ukończone studia wyższe (licencjackie, inżynierskie, magisterskie, magistersko-inżynierskie), wypełnienie formularza rejestracji, uiszczenie min. I raty za studia.

10. Opłaty- za całe studia:

5.000,00  zł (istnieje możliwość płatności w 4 ratach)

11. Dane kontaktowe:

 • Organizacja Studiów:

Mgr Michał Szczepanik

mob. +48 508 189 903

e-mail: michal.k.szczepanik@gmail.com

 • Kierownik Studiów:

Dr Jarosław Lendzion

mob. +48 503 363 432

email: jplendzion@gmail.com

www.spcim.pl

Eksploatacja maszyn i procesy produkcyjne związane z wytwarzaniem, wykańczaniem i przetwarzaniem papierów

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Instytut Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej

2. Kierownik studiów:

Dr hab. inż. Włodzimierz Szewczyk, prof. PŁ

3 Zakres tematyczny studiów:

Charakterystyka surowców i mas włóknistych; podstawy technologii wytwarzania papierów; maszyny do przygotowania mas papierniczych; rozwiązania konstrukcyjne maszyn papierniczych; procesy wykańczania wstęgi papierniczej; właściwości wytrzymałościowe papierów, tektur i wyrobów papierniczych; sterowanie i automatyka w papiernictwie i przetwórstwie papierniczym; bhp i ochrona środowiska w przemyśle papierniczym i przetw.; maszyny do wytwarzania tektury falistej; podstawy projektowania i badania opakowań tekturowych.; maszyny do przetwarzania papierów i tektur; kierunki rozwoju technologii druku i maszyn druk.; zadrukowywanie tektur falistych i papierów higienicznych; maszyny i procesy druku cyfr.

4. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów szkół wyższych (magisterskich, inżynierskich):kadry technicznej przedsiębiorstw przemysłu papierniczego i przetwórstwa papierniczego, kadry kierowniczej przedsiębiorstw przemysłu papierniczego i przetwórstwa papierniczego.

5. Cel studiów:

W ramach zajęć słuchacze studiów podyplomowych pogłębią wiedzę i zdobędą nowe umiejętności w zakresie wytwarzania, wykańczania oraz przetwarzania papierów i tektur. Główny cel studiów to dostarczenie słuchaczom wiedzy dotyczącej metod badania papierów i wyrobów papierowych oraz eksploatacji maszyn do produkcji, wykańczania oraz prze­twarzania papierów i tektur.

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:

 • dyskutować i wyjaśniać podstawowe problemy związane z działalnością współczesnego przemysłu papierniczego, przetwórczego i poligraficznego,
 • identyfikować, oceniać, klasyfikować i porównywać rodzaje surowców, produktów oraz operacje jednostkowe stosowane w technologii papieru, przetwórstwa papierniczego i poligrafii,
 • identyfikować, klasyfikować i oceniać budowę maszyn papierniczych i poligraficznych; wyjaśniać, stosować, oceniać i adaptować podstawowe metody i techniki badawcze z zakresu technologii papiernictwa, przetwórstwa papierniczego i technologii poligrafii,
 • efektywnie funkcjonować i porozumiewać się zarówno w zespołach tematycznych, jak i interdyscyplinarnych,
 • skutecznie i bezpiecznie funkcjonować w środowiskach związanych z nowoczesnym przemysłem papierniczym, przetwórczym i poligraficznym.

7. Liczba miejsc:

Min. 20 miejsc

8. Czas trwania:

04.03.2017 r. do 31.01.2018 r.

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

 • wypełniona KARTY ZGŁOSZENIA uczestnictwa w studiach podyplomowych lub napisanie podania o przyjęcie na studia podyplomowe,
 • dostarczenie oryginału i kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • napisanie i podpisanie zobowiązania do uiszczenia opłaty za studia podyplomowe,
 • napisanie i podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych w Politechnice Łódzkiej.

10. Opłaty- za całe studia:

5700,00 zł

11. Dane kontaktowe:

Dr hab. inż. Włodzimierz Szewczyk, prof. PŁ, Telefon: +48 42 631 38 10, fax 42 631 38 01

e-mail wlodzimierz.szewczyk@p.lodz.pl

Adres do korespondencji:  ul. Wólczańska 223, 90-924 Łódź

Grafika komputerowa i techniki multimedialne

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

 Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki/ Instytut Informatyki  Stosowanej

2. Kierownik studiów:

dr hab. inż. Robert Banasiak

3 Zakres tematyczny studiów:

Obsługa różnorodnych środowisk graficznych, pozwalających na realizację projektów grafiki 2D, animacji i wideo.

4. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich, którzy posiadają ogólne umiejętności w zakresie użytkowania komputerów i chcą nabyć umiejętności tworzenia i obróbki projektów graficznych i multimedialnych za pomocą narzędzi informatycznych.

5. Cel studiów:

Nabycie umiejętności:

 • obsługi i wiedzy na temat specjalistycznych aplikacji użytkowych grafiki 2D,
 • animacji i wideo,
 • przygotowania autorskich projektów z zachowaniem reguł kompozycji,
 • typografii i druku,
 • kompleksowego łączenia różnorodnych technik graficznych w projektach stron www.

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi tworzyć:

 • projekty w technice rastrowej i/lub wektorowej, przeznaczone do prezentowania w różnej formie, np. prezentacja desktopowa, Internet lub materiały drukowane,
 • projekty serwisów internetowych,
 • animacje komputerowe i dynamiczne projekty oparte o technikę klatek kluczowych oraz umie dobierać parametry publikacji projektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
 • projekty oparte o zaawansowaną obróbkę fotografii cyfrowej,
 • projekty multimedialne w technice wideo.

7. Liczba miejsc:

min. 16 miejsc

8. Czas trwania:

Od 12.10.2019 r.  do 30.09.2020 r.

(studia trwaja II semestry; w sprawie uruchamiania nowych kolejnych edycji należy kontaktować się z osobami wymienionymi w pkt. 11)

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

 • złożenie podania do Kierownika Studiów o przyjęcie na studia,
 • złożenie odpisu/kserokopii dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
 • złożenie kwestionariusza osobowego - dostępny na stronie www Instytutu
 • złożenie oświadczenia do wystawienia faktury VAT -  dostępny na stronie www Instytutu,
 • złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - dostępne dostępny na stronie www Instytutu,
 • przedstawienie dowodu wpłaty za I semestr nauki, po otrzymaniu informacji o prawidłowości złożonych dokumentów i przyjęciu na studia podyplomowe.

10. Opłaty- za całe studia:

Odpłatność jednego uczestnika: 4800,00 zł + 30,00 zł za świadectwo

11. Dane kontaktowe:

Sekretariat: tel:+48 42 631 27 50.

gkitm@iis.p.lodz.pl

Adres do korespondencji:

ul. Stefanowskiego 18/22, 90 – 924 Łódź.

http://www.kis.p.lodz.pl/podyplomowe.html?lang=pl

12. Rekomendacje

Jestem absolwentką studiów podyplomowych Grafika Komputerowa i Techniki Multimedialne. Po skończeniu studiów mogę stwierdzić, iż zajęcia prowadzone były profesjonalnie i przez dobrze przygotowaną do tego kadrę. Na każdych zajęciach otrzymywaliśmy komplet materiałów ze szczegółowym opisem zadań do wykonania. Prowadzący byli pomocni i chętnie odpowiadali na każde zadawane pytanie. Plan studiów został tak ułożony, żebyśmy mogli jak najwięcej czasu poświęcać na ćwiczenia praktyczne, doskonalenie nabywanych umiejętności, a także rozwój  twórczości własnej, bo grafika to nie tylko obsługa programów, ale również sztuka. Zajęcia odbywały się w salach wyposażonych w nowoczesny sprzęt komputerowy z najnowszymi wersjami programów komputerowych do obróbki grafiki i filmów oraz do tworzenia animacji. Studia zakończyły się napisaniem pracy końcowej - projektu o wybranym przez siebie temacie przy twórczym wykorzystaniu nabytych umiejętności. Ja wybrałam przygotowanie gry komputerowej, gdyż wymagało to ode mnie sporządzenia grafik i animacji oraz wykorzystania elementów programowania. Studia skończyłam z jeszcze większą motywacją do rozwoju nabytych umiejętności i odkrywania nowych możliwości programów jako narzędzi do realizacji pomysłów.

Agata Twardowska     

Inżynieria chemiczna - klucz do nowoczesnych technologii

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska/Katedra Inżynierii Środowiska

2. Kierownik studiów:

Prof. dr hab. inż. Zdzisław Pakowski

3 Zakres tematyczny studiów:

Inżynierii chemicznej i procesowej, metod numerycznych i optymalizacji procesów, projektowania i bezpieczeństwa procesowego oraz automatyki procesowej.

4. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych będących pracownikami przemysłu chemicznego.

5. Cel studiów:

Studia podyplomowe „Inżynieria chemiczna – klucz do nowoczesnych technologii” mają za zadanie dostarczyć specjalistyczną wiedzę inżynierską osobom, które pracują w przemyśle chemicznym lecz ukończyły studia uniwersyteckie na kierunku chemia, bądź ukończyły studia inżynierskie na kierunkach pokrewnych. Mogą też stanowić uzupełnienie wiedzy osób, które ukończyły studia kierunkowe lecz pragną ją uaktualnić o zagadnienia będące przedmiotem Studiów podyplomowych. Podstawowym celem Studiów jest dostarczenie słuchaczom wiedzy z zakresu zjawisk przenoszenia (ruch pędu, ciepła i masy), inżynierii reakcji chemicznej i operacji jednostkowych, stanowiących podstawę dyscypliny Inżynieria Chemiczna. Wiedza ta będzie przydatna do zrozumienia, analizy, projektowania i sterowania procesów i aparatów przemysłu chemicznego. Ponieważ współcześnie wymaga to posługiwania się metodami komputerowymi słuchacz zdobędzie również wiedzę z zakresu komputerowej symulacji tych procesów. W tym celu zostanie zapoznany z zasadami bilansowania procesów, doboru i układania modeli matematycznych oraz ich rozwiazywania za pomocą samodzielnie ułożonych programów w wybranym środowisku obliczeniowym lub za pomocą komercyjnego oprogramowania ChemCAD, PRO II i ANSYS.

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:

 • posiada wiedzę z zakresu procesów transportu pędu, ciepła i masy oraz jej zastosowania w aparatach przemysłowych,
 • posiada wiedzę z zakresu opisu matematycznego procesów zachodzących w aparatach przemysłowych, umie formułować bilanse materiałowe i cieplne dla typowych procesów i aparatów przemysłowych,
 • potrafi ułożyć i rozwiązać za pomocą narzędzi obliczeniowych podstawowe typy modeli matematycznych procesów,
 • potrafi posługiwać się symulatorami procesów stanu ustalonego ChemCAD i PRO/II do celu projektowania wybranych układów rozdzielania,
 • umie analizować zagrożenia i oceniać skutki awarii przemysłowych oraz zarządzać bezpieczeństwem w zakładzie chemicznym.

7. Liczba miejsc:

Min. 15 miejsc

8. Czas trwania:

Zaplanowane do uruchomienia.

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

Odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej

10. Opłaty- za całe studia:

4000,00 zł

11. Dane kontaktowe:

Prof. Zdzisław Pakowski, tel. +48 42 631 37 31, fax, +48 42 636 56 63,

e-mail: zdzislaw.pakowski@p.lodz.pl,

Adres do korespondencji: ul. Wólczańska 213, 90-924 Łódź, bud. B10

Inżynieria kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

  Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji/Instytut Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami

2. Kierownik studiów:

dr inż. Tomasz Jasiński

3 Zakres tematyczny studiów:

Studia dostarczają słuchaczom określone „know-how”, które ma posłużyć do rozwiązywania indywidualnych problemów związanych z redukcją kosztów  w przedsiębiorstwie .Uczą metodyki projektowania narzędzi inżynierii kosztów oraz wykorzystania ich w zarządzaniu kosztami.

4. Adresaci:

Absolwenci uczelni wyższych w szczególności zainteresowanych problematyką optymalizacji kosztów w przedsiębiorstwie.

5. Cel studiów:

Przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z obszaru inżynierii kosztów w przedsiębiorstwie.

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów absolwent potrafi:

 • identyfikować podstawowe kategorie ekonomiczne i prawidłowości gospodarowania,
 • definiować istotę i  rolę inżynierii kosztów w  zarządzaniu,
 • wybierać właściwe techniki i metody pozyskiwania danych do rozwiązywania problemów zarządzania kosztami, w tym przy wykorzystaniu technologii informacyjnej,
 • analizować i planować działalność finansową przedsiębiorstwa,
 • wykorzystywać właściwe zasady, metody i techniki do rozwiazywania wybranych problemów zarządzania kosztami ,
 • opisać wpływ czynników ekonomicznych na zarządzanie kosztami,
 • wykorzystywać metody matematyczne i statystyczne w zakresie zarządzania kosztami,
 • stosować metody i techniki zarządzania projektami,
 • stosować i/lub projektować narzędzia do rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania kosztami,
 • śledzić nowe rozwiązania z zakresu zarządzania kosztami i narzędzi wspomagających zarządzanie kosztami,
 • posługiwać się właściwą techniką pisania pracy końcowej.

7. Liczba miejsc:

Max 24

8. Czas trwania:

2 semestry

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

Decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjęcie po potwierdzeniu kwalifikacji formalnych tj. dostarczeniu dyplomu ukończenia studiów wyższych.

10. Opłaty- za całe studia:

Opłata za całość studiów (dwa semestry) wynosi 5000 zł (możliwość rozłożenia na 2 raty) plus 30 zł za wydanie dyplomu.

11. Dane kontaktowe:

tel. 42 6313767, e-mail: tomasz.jasinski@p.lodz.pl

Konstrukcja ubioru

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

  Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów/Instytut Architektury Tekstyliów,                                                                                                       

2. Kierownik studiów:

Dr inż. Magdalena Owczarek

3 Zakres tematyczny studiów:

 • historia konstrukcji,
 • historia antropometrii,
 • podstawy konstruowania i modelowania 2D,
 • modelowanie przestrzenne ubioru,
 • wykorzystanie systemów komputerowego wspomagania CAD do konstruowania, modelowania, stopniowania i symulowania ubioru na fantomie 3D,
 • towaroznawstwo,
 • technologiczne aspekty w konstruowaniu ubioru,
 • rysunek i realizacja projektów ubioru.

4. Adresaci:

Studia skierowane są do absolwentów studiów artystycznych, w tym Wzornictwo oraz studiów inżynierskich w tym Włókiennictwo.

5. Cel studiów:

Celem głównym realizacji studiów jest pozyskanie wiedzy, umiejętności związanych z rozumieniem i umiejętnością praktycznego wykorzystania zagadnień związanych z konstruowaniem ubioru.

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • posiada podstawową  wiedzę z zakresu historii konstrukcji ubioru,
 • potrafi poprawnie budować proporcje elementów występujących w kompozycji rysunkowej oraz w układzie linii konstrukcyjnych,
 • potrafi wykonać rysunki  żurnalowe i modelowe ubioru,
 • potrafi konstruować i modelować  standardowe i niestandardowe elementy ubioru,
 • potrafi  w  stopniu podstawowym wykonać modelowanie i symulację 3D ubioru w systemach komputerowych CAD,
 • posiada podstawową wiedzę i potrafi  opracować szablony odzieży,
 • posiada podstawową wiedzę i potrafi  przeprowadzić pomiary antropometryczne,
 • posiada podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie realizacji projektu ubioru w tym  doboru technik i technologii połączeń nitkowych i beznitkowych,
 • posiada podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie realizacji projektu ubioru,  w tym doboru materiałów tekstylnych i wkładów odzieżowych, parametrów obróbki cieplnej i klejenia,
 • posiada podstawową wiedzę i potrafi  w stopniu podstawowym zidentyfikować surowce i wyroby włókiennicze.

7. Liczba miejsc:

Min 10 osób

8. Czas trwania:

Dwa semestry

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

Ukończone studia artystyczne lub inżynierskie

10. Opłaty- za całe studia:

6 850,00 zł 

11. Dane kontaktowe:

Politechnika Łódzka
Instytut Architektury Tekstyliów
ul. Żeromskiego 116,  90-924 Łódź, bud. A33
tel. 42 631 33 50,  fax. 42 631 33 43,

Informacje  i pytania: magdalena.owczarek@p.lodz.pl

www.iat.p.lodz.pl/KONSTRUKCJA_UBIORU,51,320

 

Kształtowanie umiejętności menedżerskich i kompetencji w zakresie negocjacji

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji/Katedra Zarządzania

2. Kierownik studiów:

Dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska - Bielawska, prof. PŁ

3 Zakres tematyczny studiów:

Prowadzenia negocjacji handlowych, ZZL, rozwiązywania sytuacji konfliktowych i kryzysowych, publicznych prezentacji, pracy w zespole, asertywności, kreatywności i radzenia sobie ze stresem.

4. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do menedżerów wszystkich szczebli zarządzania, osób współpracujących bezpośrednio z klientami firmy oraz absolwentów uczelni wyższych w szczególności zainteresowanych rozwinięciem swoich umiejętności i kompetencji menedżerskich.

5. Cel studiów:

Przekazanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności interpersonalnych menedżerów oraz wykazanie związku między poznaniem siebie i współpracowników, a wynikami w pracy i rozwojem firmy.

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi: 

 • funkcjonować w dowolnym środowisku biznesowym  przy zachowaniu zasad etyki i etykiety zawodowej,
 • samodzielnie rozwiązywać wybrane problemy z zakresu zarządzania, 
 • ocenić skuteczność zastosowanych rozwiązań z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,   
 • pracować w zespole, 
 • efektywnie funkcjonować i komunikować się w zespołach pracowniczych, 
 • klasyfikować i interpretować wybrane umiejętności menedżerskie.

7. Liczba miejsc:

Min. 10 miejsc

8. Czas trwania:

Szczegółowe informacje zostaną podane wkrótce.

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

 • rekrutacja na studia jest otwarta,
 • decyduje kolejność zgłoszeń,
 • od kandydatów wymagamy: wypełnionego formularza zgłoszenia na studia, dostarczenia dyplomu ukończenia studiów wyższych, 2 zdjęć formatu legitymacyjnego.

10. Opłaty- za całe studia:

4500,00 zł / 2 semestry. Istnieje możliwość płatności w 2 ratach po 2250 ,00 zł lub w 4 ratach po 1125 ,00 zł.

11. Dane kontaktowe:

Administracja studiów - dr Anna Walecka tel.  +48 604 891 291, anna.walecka@p.lodz.pl, tel. jednostki:+48 42 631 37 62;

Strona internetowa studiów: www.spkum.pl;

12. Rekomendacje

Kształtowanie umiejętności menedżerskich i kompetencji w zakresie negocjacji jako studia podyplomowe, realizowane przez Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, były dla mnie wartościowym i praktycznym doświadczeniem przede wszystkim za sprawą rzetelnie przygotowanego programu studiów. Prowadzący zajęcia to profesjonaliści, fachowcy, a co najważniejsze praktycy w konkretnych, przedmiotowych dziedzinach, dzięki czemu z łatwością pokazują życiowe zastosowanie prezentowanej wiedzy.

Pod względem organizacyjnym studia również spełniły moje oczekiwania – bardzo dobry kontakt z administratorem studiów oraz dostępność materiałów dotyczących konkretnych zajęć przed ich rozpoczęciem, to kolejne czynniki „in plus” wskazanych studiów.

Polecam każdemu, kto próbuje swoich sił w roli menedżera.

Joanna Wlaźlak

Koordynator Oddziałów Usług Komunalnych „EKO – REGION” sp. z o.o. z/s w Bełchatowie

Menedżer organizacji oświatowej

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji/Katedra Zarządzania

2. Kierownik studiów:

dr inż Katarzyna Szymańska

3 Zakres tematyczny studiów:

Zarządzanie.

4. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do nauczycieli, kadry kierowniczej i personelu administracyjnego placówek oświatowych, którzy chcą:

 • poznać teoretyczne jak i praktyczne zagadnienia związane z przygotowaniem profesjonalnej kadry kierowniczej i administracyjnej jednostek oświatowych wszystkich typów szkół w zakresie zarządzania instytucjami oświatowymi,
 • podnieść swoje kwalifikacje zawodowe,
 • nabyć umiejętności organizacji pracy, zarządzania zasobami ludzkimi, planowania, budowy strategii rozwojowych jednostek oświatowych, pozyskiwania środków unijnych.

5. Cel studiów:

Celem studiów jest podnoszenie poziomu kompetencji menedżerskich kadry kierowniczej i administracyjnej jednostek oświatowych wszystkich typów szkół, szczególnie w obszarze metod i technik zarządzania przydatnych we współczesnych warunkach społeczno-gospodarczych. Wszystkie zajęcia poprzedzone są wykładem wprowadzającym i podają praktyczne podejście poparte licznymi zajęciami warsztatowymi i analizami przypadków.

Ukończenie Studiów będzie dla jego adresatów spełnieniem warunku formalnego, sformułowanego wobec tej grupy pracowników oświaty w myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. z 2009r. Nr 184, poz. 1436).

6. Efekty uczenia się:

Po zakończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:

 • funkcjonować w dowolnym środowisku biznesowym  przy zachowaniu zasad etyki i etykiety zawodowej,
 • samodzielnie rozwiązywać wybrane problemy z zakresu zarządzania,
 • ocenić skuteczność zastosowanych rozwiązań z zakresu zarządzania,
 • pracować w zespole, efektywnie funkcjonować i komunikować się w zespołach pracowniczych,
 • klasyfikować i interpretować wybrane umiejętności menedżerskie. 

7. Liczba miejsc:

Min. 12 miejsc

8. Czas trwania:

Od 24.10.2015 r. do 30.09.2016 r.

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

 • złożenie podania wraz z odpisem dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub licencjackich),
 • wniesienie opłaty.

10. Opłaty- za całe studia:

3800,00 zł

11. Dane kontaktowe:

Tel.: +48 42 631 37 61

fax: +48 42 631 37 61

e-mail: katarzyna.szymanska@p.lodz.pl

Adres do korespondencji: ul. Piotrkowska 266, 90-924 Łódź

Menedżerskie studia podyplomowe

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji/Katedra Zarzadzania Produkcją i Logistyki

2. Kierownik studiów:

dr inż. Jan Królikowski

3 Zakres tematyczny studiów:

Zakres tematyczny obejmuje szereg zagadnień związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem. Uwzględnione są  powiązania między różnymi funkcjami biznesu takimi jak rachunkowość, marketing, działalność operacyjna. .Na studiach prezentuje się  kompleksowo podstawowe problemy i istotne zasady warunkujące sprawne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych i gospodarczych.

4. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do kadry zarządzającej średniego szczebla oraz wszystkich osób, które chcą posiadać umiejętności związane z samodzielnym prowadzeniem  przedsiębiorstwa.

5. Cel studiów:

Doskonalenie umiejętności menedżerskich u aktualnej i potencjalnej kadry zarządzającejw celu poprawy efektywnosci funkcjonowania jednostek organziacyjnych przedsiębiortw poprzez dobre zrozumienie wszystkich aspektów zwiazanych z zarządzaniem. Umiejętna weryfikacja najnowszej wiedzu teoretycznej do potrzev realiów poslkiego życia gospodarczego.

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:                                            

 • prezentować główne cechy koncepcji marketingu i jego rolę w działalności firm funkcjonujacych na rynlu konsumpcyjnym, przemsyłowym i w sektorze usług.
 • analizować przebieg tranzakcji handlowej.
 • rozróżnić podstawowe kwestie związane z podstawowymi pojęciami i zadaniami finansów i rachunkowości w przedsiębiorstwie.                                         
 • kształtować umiejętności diagnozowania problemów personalnych w firmie oraz ich rozwiązywania.
 • identyfikować, klasyfikować i formułować komponenty wewnętrzne kształtujące strategię jednostki organizacyjnej.
 • stosować wybrane narzedzia wykorzystywane w procesie zarządzania.
 • scharakteryzować wybrane najbardziej aktualne zagadnienia prawne z praktyki gospodarczej, związane z dostawcami, klientami, egzekucją należności, spłatą zobowiązań itp. znajomość, których jest niezbędna dla kadry kierowniczej firm.
 • przedstawić i wyjaśniać podstawowe kwestie związane z komunikowaniem się i negocjacjami, kształtowaniem cech skutecznego negocjatora.

7. Liczba miejsc:

Min. 18 

8. Czas trwania:

Od 19.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

 • dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia,
 • dowód pierwszej wpłaty.

10. Opłaty- za całe studia:

3600,00 zł

11. Dane kontaktowe:

Tel/fax: +48 42 631 32 54;

e-mail: kzp@info.p.lodz.pl

http://msp.woiz.pl

Adres do korespondencji: Wólczańska 215, 90-924 Łódź

Mikrobiologia, higiena i jakość w przemyśle

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności/ Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii

2. Kierownik studiów:

dr hab. inż.Małgorzata Piotrowska

3 Zakres tematyczny studiów:

 • ogólna charakterystyka morfologiczna i fizjologiczna drobnoustrojów,
 • ogólna charakterystyka morfologiczna i fizjologiczna drobnoustrojów,
 • źródła zanieczyszczeń mikrobiologicznych w produkcji,
 • mikroorganizmy chorobotwórcze w żywności i innych produktach,
 • metody badań czystości mikrobiologicznej linii technologicznej i jej otoczenia,
 • aparatura i technika oraz mycie i dezynfekcja w produkcji przemysłowej,
 • organizacja laboratorium mikrobiologicznego,
 • organizacja laboratorium mikrobiologicznego,
 • nowoczesne metody analityki mikrobiologicznej i pomiaru ilości drobnoustrojów,
 • prawo żywnościowe,
 • zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności,
 • metody utrwalania i przechowywania żywności,
 • kształtowanie jej jakości,
 • przyszłość w produkcji żywności,
 • komunikacja w praktyce zawodowej – człowiek w firmie,
 • konsultacje i seminaria.

4. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do: pracowników zakładów przemysłu spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, zielarskiego, paszowego, chemii  gospodarczej i pokrewnych oraz pracowników  laboratoriów diagnostycznych i Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.

5. Cel studiów:

Celem Studiów jest przygotowanie słuchaczy do pracy w laboratoriach mikrobiologicznych, wykorzystujących tradycyjne i nowoczesne metody analityczne z aspektami ich walidacji. Ponadto celem studiów jest przekazanie wiedzy pozwalającej na właściwe rozumienie: roli drobnoustrojów w procesach przemysłowych, warunków zapewniających higienę produkcji, źródeł pochodzenia mikroorganizmów, zagrożeń zdrowotnych wynikających z ich działalności, sterowania jakością produkcji wg wymagań systemu HACCP, zarządzania bezpieczeństwem żywności wg normy ISO 22000.

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:

 • scharakteryzować mikroorganizmy, w tym mikroorganizmy chorobotwórcze występujące w żywności, kosmetykach, produktach farmaceutycznych i innych,
 • określić wpływ jakości surowca, otoczenia produkcyjnego, mycia i dezynfekcji na jakość żywności i innych produktów,
 • przywoływać i interpretować zapisy prawa żywnościowego oraz stosować procedury zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności,
 • opisać techniki utrwalania i przechowywania żywności oraz najnowsze trendy w produkcji żywności,
 • pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł,
 • potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie,
 • pracować indywidualnie i w zespole,
 • potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym,
 • wykorzystać poznane metody do oceny jakości żywności, wody, powietrza i linii technologicznej,
 • stosować metody statystyczne do oceny jakości badań mikrobiologicznych,
 • planować i przeprowadzać eksperymenty,
 • opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu lub projektu,
 • potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie uzyskanych wyników, przygotować i przedstawić prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania badawczego lub projektowego oraz poprowadzić dyskusję dotyczącą przedstawionych wyników,
 • docenić znaczenie społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości żywności i innych produktów,
 • myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy,
 • Potrafi pracować indywidualnie i w zespole,
 • potrafi ocenić czasochłonność zadania,
 • potrafi kierować małym zespołem w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie,
 • Potrafi docenić potrzebę ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu.

7. Liczba miejsc:

Min.  22 miejsc

8. Czas trwania:

Zaplanowane do uruchomienia.

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

 • podanie skierowane do Kierownika studiów podyplomowych,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • wypełniony formularza zgłoszenia,
 • z uwagi na ograniczoną ilość miejsc w pracowni mikrobiologicznej decyduje kolejność zgłoszeń.

10. Opłaty- za całe studia:

5000,00 zł

11. Dane kontaktowe:

 itfim@p.lodz.pl, tel. +48 42 631 34 79;

malgorzata.piotrowska@p.lodz.pl, tel. +48 42 631 34 70;

Adres do korespondencji: ul. Wólczańska 171/173, 90-924 Łódź.

Nowoczesne aplikacje biznesowe Java/Jakarta EE

1 Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej/Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej

2. Kierownik studiów:

Dr inż. Roman Krasiukianis

3 Zakres tematyczny studiów:

Tematyka pierwszego etapu studiów obejmuje ogólną wiedzę dotyczącą zapisu algorytmów w języku programowania oraz konstruowania modelu obiektowego reprezentującego wybrane pojęcia. W dalszej części studia zorientowane są na wykształcenie umiejętności zaprojektowania, zbudowania, przetestowania i wdrożenia aplikacji biznesowych w technologii JEE. W szczególności program studiów obejmuje wzorce projektowe stosowane w procesie tworzenia oprogramowania, zasady tworzenia aplikacji w architekturze kontener-komponent, a także technologie JEE umożliwiające budowę skalowalnych systemów informatycznych dla biznesu oraz techniki ich integracji bazujące na usługach sieciowych (Web services).

4. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów studiów wyższych zainteresowanych uzyskaniem wiedzy specjalistycznej w zakresie projektowania i budowy aplikacji przeznaczonych dla biznesu w języku Java.

5. Cel studiów:

Rozszerzenie kwalifikacji zawodowych słuchaczy w zakresie teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej programowania w języku Java z użyciem komponentów i wzorców projektowych oraz projektowania i budowania aplikacji biznesowych w oparciu o architekturę zorientowaną na usługi.

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:

 • utworzyć działający program w języku programowania Java,
 • wykorzystywać narzędzia niezbędne do budowy oprogramowania,
 • wykorzystywać narzędzia niezbędne do tesowania i nadzorowanego uruchamiania oprogramowania,
 • projektować, tworzyć i uruchamiać oprogramowanie w architekturze kontener-komponent,
 • tworzyć aplikacje udostępniajace graficzny interfejs użytkownika (GUI),
 • projektować i wdrażać podstawowe mechanizmy bezpieczeństwa aplikacji,
 • przewidywać i rozwiązywać problemy dostępu współbieżnego do danych,
 • utworzyć wielomodułowy projekt programistyczny wykorzystujący istniejące biblioteki,
 • stosować  uznane  standardy i praktyki  programistyczne w tworzeniu kodu źródłowego,
 • opracowywać dokumentację projektową i programistyczną aplikacji,
 • ​stosować rozwiązania umożliwiające przekształcenie i utrwalenie danych,
 • stosować modele obiektowe w programowaniu,
 • uwzględniać konieczność obsługi błędów i stosować odpowiednie do tego mechanizmy,
 • kompleksowo zaprojektować i zaimplementować aplikację biznesową w języku Java zgodnie z założonymi wymaganiami,
 • zaprezentować wykonany projekt i dokonać jego krytycznej oceny.    

7. Liczba miejsc: 16

8. Czas trwania:

od 12.10.2019 r. do 11.10.2020 r.

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

 • podstawą przyjęcia zgłoszenia jest złożenie kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • dostarczenie kopii dowodu osobistego,
 • podpisanie "Umowy o warunkach kształcenia na studiach podyplomowych".

10. Opłaty- za całe studia:

8900,00 zł- możliwość płatności w dwóch lub czterech ratach.

11. Dane kontaktowe:

e-mail: java-podyplomowe@it.p.lodz.pl

tel./fax: +48 42 631 28 29

http://java-podyplomowe.it.p.lodz.pl

12. Rekomendacje

Z pełną świadomością polecam to studia wszystkim zainteresowanym chcącym zdobyć wiedzę z zakresu technologii JEE jak i tym, którzy posiadaną wiedzę chcą uporządkować. Tematy poruszane na wykładach prowadzone są profesjonalnie, a co najważniejsze dotykają najistotniejszych zagadnień wymaganych przez rynek pracy. Co ważne program przygotowany jest tak, by i osoby bez większego doświadczenia w programowaniu mogły nadrobić zaległości (wszystko zależy od nas samych). O unikatowości i renomie tego studium niech świadczy fakt, że zdecydowałem się na nie pomimo konieczności pokonywania trasy Trójmiasto-Łódź przez 22 tygodnie zjazdowe:).

Radosław Dittmann (słuchacz edycji 5, 2015/2016 r.)

Uczestnictwo w studiach podyplomowych Nowoczesne aplikacje biznesowe Java EE było najlepszą decyzją edukacyjną, jaką podjąłem. Rok spędzony na dokładnym poznaniu API, reguł stosowania języka, sposobu działania maszyny wirtualnej, środowiska programistycznego, wzorców projektowych, zespołowego tworzenia kodu źródłowego, pisania dokumentacji projektowej oraz stosowania technologii Java EE pozwolił mi uzyskać wiedzę do samodzielnego budowania dojrzałych aplikacji klasy enterprise. Położenie dużego nacisku na aktywne wykorzystanie języka Java w trakcie zajęć i omawianie na bieżąco wyników prac wyrobiło we mnie nawyki tworzenia przejrzystego, czytelnego i spełniającego standardy programistyczne kodu źródłowego.

Studia te są doskonałym wyborem zarówno dla osób planujących rozpoczęcie kariery programistycznej, jak i dla tych, którzy   posiadaną wiedzę chcą ugruntować i poszerzyć o nowe zagadnienia. Obszerne materiały dostarczone przez prowadzących w  formie prezentacji i kodu źródłowego stanowią cenne źródło informacji również po ukończeniu studiów.

Jakub Błachucki (słuchacz edycji 4, 2014/2015 r.).

Nowoczesne technologie w papiernictwie

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Instytut Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej

2. Kierownik studiów:

Dr hab. inż. Konrad Olejnik

3 Zakres tematyczny studiów:

Studia obejmują zagadnienia z zakresu właściwości pierwotnych i wtórnych materiałów włóknistych, rodzajów dodatków masowych (wypełniaczy, środków zaklejających itp.) oraz pomocniczych środków chemicznych stosowanych w papiernictwie. Słuchacze otrzymują teoretyczne i praktyczne informacje dotyczące metrologii materiałów papierniczych, technologii wytwarzania, przetwarzania i uszlachetniania papieru, podstawowych operacji jednostkowych stosowanych w papiernictwie, układów kontroli i sterowania stosowanych w przemyśle papierniczym. Uzupełnieniem programu studiów są zagadnienia z zakresu gospodarki wodno-masowej i ochrony środowiska, BHP w przemyśle papierniczym, a także z zakresu certyfikacji wyrobów papierowych.

4. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów szkół wyższych (magisterskich, inżynierskich):kadry technicznej przedsiębiorstw przemysłu papierniczego, przetwórstwa  papierniczego, kadry kierowniczej przedsiębiorstw przemysłu papierniczego, przetwórstwa papierniczego.

5. Cel studiów:

Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy oraz zdobycie nowych umiejętności w zakresie technologii papieru.

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studió w podyplomowych absolwent potrafi:    

 • dyskutować i wyjaśniać podstawowe problemy związane z działalnością współczesnego przemysłu papierniczego, przetwórczego,        
 • identyfikować, oceniać, klasyfikować i porównywać rodzaje surowców, produktów oraz operacje jednostkowe stosowane w technologii papieru, przetwórstwa papierniczego,    
 • identyfikować, klasyfikować i oceniać budowę maszyn papierniczych,    
 • wyjaśniać, stosować, oceniać i adaptować podstawowe metody i techniki badawcze z zakresu technologii celulozy, papiernictwa, przetwórstwa papierniczego,
 • efektywnie funkcjonować i porozumiewać się zarówno w zespołach tematycznych jak i interdyscyplinarnych,
 • skutecznie i bezpiecznie funkcjonować w środowiskach związanych z nowoczesnym przemysłem papierniczym, przetwórczym.

7. Liczba miejsc:

Min. 12 miejsc

8. Czas trwania:


06.10.2018 r. do 30.09.2019 r.

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

 • wypełnienie "KARTY ZGŁOSZENIA uczestnictwa w studium podyplomowym"  lub napisanie podania o przyjęcie na studia podyplomowe,
 • dostarczenie oryginału i kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • napisanie i podpisanie zobowiązania do uiszczenia opłaty za studia podyplomowe,
 • napisanie i podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych w Politechnice Łódzkiej.

10. Opłaty- za całe studia:

5050,00 zł

11. Dane kontaktowe:

Dr hab. inż. Konrad Olejnik, Telefon: +48 42 631 38 41, fax +48 42 631 38 01,

e-mail konrad.olejnik@p.lodz.pl ,

Adres do korespondencji: ul. Wólczańska 223, 90-924 Łódź

Nowoczesne technologie w papiernictwie i poligrafii

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Instytut Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej

2. Kierownik studiów:

Dr inż. Agnieszka Wysocka-Robak

3 Zakres tematyczny studiów:

Tematyka studiów obejmuje najnowsze zagadnienia z zakresu papiernictwa i poligrafii. W części papierniczej zaplanowano przedstawienie tematów związanych z:technologią mas włóknistych, chemizacją procesów w papiernictwie oraz zaklejaniem, wypełnianiem i barwieniem papieru. Studenci otrzymują teoretyczne i praktyczne informacje dotyczące przygotowywania masy papierniczej oraz formowania, prasowania i suszenia wstęgi papierniczej. Uzupełnieniem programu z papiernictwa są tematy z zakresu  uszlachetniania powierzchniowego i wykończania wstęgi papierowej oraz certyfikacji wyrobów papierowych. Część poligraficzna obejmuje najnowsze trendy w przemyśle poligraficznym. Słuchacze poznają wybrane zagadnienia z technologii wytwarzania form drukowych, procesów drukowania oraz maszyn poligraficznych. Studia dotyczą również tematyki współczesnych podłoży i farb do druku oraz najnowszych procesów druku cyfrowego. Dodatkowo uzupełniają wiedzę o elementy standaryzacji druku i zarządzanie barwą oraz wytwarzanie i projektowanie opakowań z papierów i tektur.

4. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów szkół wyższych (magisterskich, inżynierskich):kadry technicznej przedsiębiorstw przemysłu papierniczego, przetwórstwa  papierniczego i poligraficznego, kadry kierowniczej przedsiębiorstw przemysłu papierniczego, przetwórstwa papierniczego i poligraficznego.

5. Cel studiów:

Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy oraz zdobycie nowych umiejętności w zakresie technologii papieru i poligrafii.

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:

 • dyskutować i wyjaśniać podstawowe problemy związane z działalnością współczesnego przemysłu papierniczego, przetwórczego i poligraficznego,
 • identyfikować, oceniać, klasyfikować i porównywać rodzaje surowców, produktów oraz operacje jednostkowe stosowane w technologii papieru, przetwórstwa papierniczego i poligrafii, 
 • identyfikować, klasyfikować i oceniać budowę maszyn papierniczych i poligraficznych,
 • wyjaśniać, stosować, oceniać i adaptować podstawowe metody i techniki badawcze z zakresu technologii papiernictwa, przetwórstwa papierniczego i technologii poligrafii,
 • funkcjonować i porozumiewać się zarówno w zespołach tematycznych jak i interdyscyplinarnych ,
 • skutecznie i bezpiecznie funkcjonować w środowiskach związanych z nowoczesnym przemysłem papierniczym, przetwórczym i poligraficznym.

7. Liczba miejsc:

Min. 10 miejsc

8. Czas trwania:

04.03.2017 r. do 31.01.2018 r.

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

 • wypełnienie "KARTY ZGŁOSZENIA uczestnictwa w studium podyplomowym"  lub napisanie podania o przyjęcie na studia podyplomowe,
 • dostarczenie oryginału i kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • napisanie i podpisanie zobowiązania do uiszczenia opłaty za studia podyplomowe,
 • napisanie i podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych w Politechnice Łódzkiej.

10. Opłaty- za całe studia:

6000,00 zł

11. Dane kontaktowe:

Dr  inż. Agnieszka Wysocka-Robak, Tel: +48 42 631 38 41, fax: +48 42 631 38 01,

e-mail agnieszka.wysocka-robak@p.lodz.pl ,

Adres do korespondencji: ul. Wólczańska 223, 90-924 Łódź

Opakowania – projektowanie, technologia, zarządzanie

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji/ Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki PŁ oraz Instytut Papiernictwa i Poligrafii

2. Kierownik studiów:

Dr inż. Irena Jałmużna

3 Zakres tematyczny studiów:

Studia obejmują zagadnienia z zakresu projektowania opakowań w odniesieniu do  procesów realizacyjnych przedsiębiorstwa, doboru technologii wytwarzania opakowań papierowych i z tektury oraz ich zadruku, jak również elementy związane  z zarzadzaniem opakowaniami w przedsiębiorstwach.

4. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do: absolwentów uczelni wyższych, w szczególności osób odpowiedzialnych za projektowanie, opracowywanie technologii wytwarzania opakowań papierowych oraz zarządzanie aspektami opakowaniowymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, począwszy od magazynu, przez procesy wytwórcze po dystrybucję.

5. Cel studiów:

Wykształcenie kadry posiadającej umiejętności związane z projektowaniem opakowań papierowych oraz doborem opakowań papierowych do procesów realizacyjnych przedsiębiorstwa, zapoznanie z najnowszymi metodami i technikami projektowania i technologii, przedstawienie najnowszych trendów w zarządzaniu procesem doboru opakowań w przedsiębiorstwach z uwzględnieniem uwag menedżerów znanych korporacji.

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:

 • analizować i oceniać opakowania pod kątem wybranych funkcji opakowań i identyfikować występujące na nim zakłócenia,
 • zaprojektować opakowanie,
 • dobrać rodzaj materiał u do projektowanego opakowania,
 • zaproponować technologię wytwarzania opakowań papierowych oraz ich odzysku,
 • dokonać oceny właściwości wytrzymałościowych tektur oraz opakowań z nich wykonanych,
 • wskazać wady papierów i wyrobów papierowych przeznaczonych na opakowania.
 • wyjaśniać rolę technologii druku opakowań,
 • ocenić efekt uszlachetniania powierzchni wytworów papierowych z przeznaczeniem na opakowania,
 • wskazać akty prawne dotyczące gospodarki odpadami i odpadami opakowaniowymi oraz  prowadzić ewidencję i sprawozdawczość z nimi związaną,
 • dokonać oceny zgodności dla wybranego wyrobu zgodnie z odpowiednią dyrektywą oraz obowiązującymi systemami zarządzania jakością,
 • wskazać współczesne trendy rozwoju opakowań.

7. Liczba miejsc:

Min. 20 miejsc

8. Czas trwania:

15.10.2016 r. do 30.09.2017 r.

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

Nabór na podstawie zgłoszeń po sprawdzeniu kwalifikacji formalnych tj. dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz wpłaty pierwszej raty.

10. Opłaty- za całe studia:

8700,00 zł

11. Dane kontaktowe:

Tel. +48 42 631 32 54 lub fax:+48 42 631 37 54; kom.  +48 509 660 197; e-mail: kzp@info.p.lodz.pl; Adres do korespondencji: Wólczańska 215, 90-924 Łódź

Instytut Papiernictwa i Poligrafii

tel. +48 42 631 38 01; fax: +48 42 631 38 08; e-mail: i-4@adm.p.lodz.pl; Adres do korespondencji: ul. Wólczańska 223, 90-924 Łódź

Studia podyplomowe z zakresu odzieżownictwa dla nauczycieli

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów/Instytut Architektury Tekstyliów

2. Kierownik studiów:

doc. dr inż. Janusz Zieliński

3 Zakres tematyczny studiów:

 • technologia odzieży,
 • konstruowanie form odzieży z wykorzystaniem najnowocześniejszych systemów komputerowych,
 • towaroznawstwo odzieżowego,
 • metrologia włókiennicza,
 •  wykorzystanie tekstroniki w ubiorze,
 • maszyny i urządzenia odzieżowe,
 •  organizacja procesów produkcyjnych.

4. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do nauczycieli szkół odzieżowych, którzy uczą lub będą uczyć przedmiotów zawodowych odzieżowych, a mają ukończone studia wyższe niezwiązane z nauczanym kierunkiem oraz do osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę z dziedziny odzieżownictwa.

5. Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych jest pogłębienie wiedzy i umiejętności związanych z nauczaniem przedmiotów zawodowych odzieżowych i w konsekwencji uzyskanie uprawnień do nauczania przedmiotów niezgodnych z ukończonym kierunkiem studiów.

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • posiada wiedzę na temat liniowych i płaskich wyrobów włókienniczych,
 • posiada wiedzę na temat technologii włókienniczych,
 • posiada wiedzę na temat rodzajów i funkcji tekstyliów na przestrzeni wieków, ich motywów zdobniczych i elementów kompozycyjnych,
 • posiada wiedzę na temat materiałów włókienniczych nowej generacji wykorzystywanych w projektowaniu odzieży,
 • potrafi powiązać właściwości płaskich wyrobów włókienniczych z właściwościami odzieży oraz z podatnością do obróbki technologicznej,
 • zna podstawy konserwacji wyrobów włókienniczych,
 • posiada wiedzę na temat metod badań materiałów tekstylnych i sposobów ich przeprowadzania,
 • potrafi konstruować i modelować elementy odzieży wykorzystując metody tradycyjne i nowoczesne, wspomagane systemami komputerowymi  CAD,
 • posiada wiedzę na temat systemów informatycznych i układów tekstroniki wykorzystywanych we włókiennictwie, a szczególnie w projektowaniu i wytwarzaniu odzieży,
 • zna procesy i zjawiska związane z procesem wytwarzania odzieży,
 • posiada wiedzę na temat rodzaju maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesach realizacji odzieży, potrafi dobrać narzędzia do treści operacji technologicznej,
 • zna rodzaje połączeń nitkowych i beznitkowych elementów odzieży,
 • potrafi ocenić maszyny odzieżowe ze względu na stopień specjalizacji w procesach konfekcjonowania tekstyliów,
 • potrafi zorganizować proces technologiczny w krojowni i szwalni,
 • zna podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy,
 • potrafi wybrać odpowiednią do założonych celów metodę badania pracy i przeprowadzić stosowne badania,
 • zna rolę dydaktyki w kształceniu zawodowym, potrafi dobrać środki do realizacji celów przedmiotu.

7. Liczba miejsc:

Min 15

8. Czas trwania:

Październik 2017 do czerwiec 2019

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

 • podanie  o przyjęcie na studia,                                                                        
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,                                                                         
 • kwestionariusz osobowy,
 • 1 zdjęcie,                                                                                               
 • wniesienie opłaty za I semestr.

10. Opłaty- za całe studia:

8.800,00 zł - istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty

11. Dane kontaktowe:

Tel. +48 42 631 33 14 janusz.zielinski@p.lodz.pl

 Adres do korespondencji:  Instytut Architektury Tekstyliów, Łódź

 ul. Żeromskiego 116 kod: 90-924

Studium kosmetologii

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności/Instytut Podstaw Chemii Żywności

2. Kierownik studiów:

Dr inż. Magdalena Sikora

3 Zakres tematyczny studiów:

Surowce kosmetyczne i produkty zapachowe, podstawy technologii kosmetyków, produkty zapachowe,  laseroterapia, dermatologia, immunologia i alergologia, mikrobiologia, aparatura przemysłu kosmetycznego, marketing.

4. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów wyższych uczelni, którzy pracują lub planują związać się z szeroko pojętym przemysłem kosmetycznym.

5. Cel studiów:

Przygotowanie  specjalistów dla przemysłu kosmetycznego i perfumeryjnego.

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:  

 • usystematyzować wiedzę z zakresu chemii surowców kosmetycznych i związków zapachowych, przydatną do rozwiązywania złożonych zadań związanych z wytwarzaniem preparatów kosmetycznych,
 • uporządkować wiedzę w  zakresie parametrów wpływających na jakość wytwarzanych wyrobów kosmetycznych,
 • weryfikować aktualną wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami  z zakresu kosmetologii,
 • weryfikować informacje  na temat trendów rozwojowych i najistotniejszych osiągnięć  w  zakresie kosmetologii.

7. Liczba miejsc:

Min.  18   max.  30 miejsc

8. Czas trwania:

Zaplanowane do uruchomienia

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

 • podanie,
 • CV,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

10. Opłaty- za całe studia:

5500,00 zł koszt studiów, 30,00 zł koszt świadectwa ukończenia studiów

11. Dane kontaktowe:

Tel. +48 42  631 34 10, +48 42 631 34 36,

magdalena.sikora@p.lodz.pl

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki/ Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych

  2. Kierownik studiów:

dr hab. inż. Maciej Sibiński

3 Zakres tematyczny studiów:

 • praktyczne zagadnienia dotyczące wykorzystania zróżnicowanych typów odnawialnych źródeł energii,
 • budowa, parametry oraz zasady konstrukcji i użytkowania instalacji opartych o wykorzystanie energii słonecznej, energii wiatrowej, geotermalnej oraz energii opartej o wykorzystanie biomasy,
 • praktyczne wykorzystanie instalacji fotowoltaicznych, generatorów wiatrowych o poziomej i pionowej osi obrotu wirnika, kolektorów termicznych, pomp ciepła a także metody konstrukcji i eksploatacji instalacji i sieci energetycznych korzystających z tych urządzeń.
 • zajęcia praktyczne w laboratoriach projektowych i prolemowych.

4. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do wszystkich absolwentów szkół wyższych na kierunkach technicznych pragnących pogłębić wiedzę z zakresu OZE.  Szczególnie ważną grupą docelową są właściciele i pracownicy firm związanych z branżą OZE, nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki  zawodu, osoby przygotowujące i obsługujące projekty badawcze i  wdrożeniowe z zakresu OZE oraz pracownicy administracji publiczne.

5. Cel studiów:

Celem studiów  podyplomowych jest podniesienie kompetencji/zaktualizowanie wiedzy i  umiejętności słuchaczy  w zakresie energetyki  odnawialnej.

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • potrafi zdefiniować i opisać podstawowe zagadnienia dotyczące bilansu energetycznego urządzeń energetyki odnawialnej,
 • potrafi dobrać metodę magazynowania energii do potrzeb oraz oszacować jej koszt i sprawność,
 • zna praktyczne metody wykorzystywania energetyki odnawialnej w przedsiębiorstwach,
 • zna architekturę i elementy systemów fototermicznych,
 • potrafi scharakteryzować działanie systemów fototermicznych małej i średniej mocy,
 • umie posługiwać się podstawowymi narzędziami CAD w procesie wymiarowania instalacji fototermicznych,
 • umie przygotować podstawowe elementy projektu instalacji fototermicznej,
 • zna zasady działania i zjawiska fizyczne zachodzące w urządzeniach fototermicznych,
 • potrafi opisać konstrukcję i zasadę działania, cechy kolektorów płaskich i próżniowych, a także ich parametry techniczne (termiczne),
 • rozumie zasady funkcjonowania systemów fototermicznych – kolektorowych – małych instalacji przydomowych i dużych instalacji przemysłowych,
 • potrafi wymienić i opisać elementy architektury systemów fototermicznych – rodzaje elementów architektury systemów – kolektory, grupy pompowe, sterowniki, zbiorniki/ bufory,
 • potrafi zdefiniować i opisać podstawowe zagadnienia dotyczące energii geotermalnej i niskotemperaturowej,
 • potrafi opisać konstrukcję i zasadę działania systemów geotermalnych dla określonych zastosowań oraz oszacować jej efektywność,
 • potrafi zdefiniować i opisać podstawowe zagadnienia aerodynamiczne, mechaniczne i konstrukcyjne wykorzystywane w generatorach wiatrowych,
 • potrafi dobrać materiały na generatory wiatrowe,
 • potrafi wyznaczyć charakterystyki energetyczne turbiny wiatrowej,
 • potrafi sklasyfikować postacie energii pierwotnej i scharakteryzować aktualne zasoby energii wodnej i geotermalnej w Polsce i na świecie,
 • potrafi opisać i ocenić podstawowe technologie przetwarzania energii wody i energii geotermalnej pod kątem ich efektywności oraz oddziaływania na środowisko,
 • potrafi scharakteryzować zasoby oraz obecne wykorzystanie energii wiatru w kraju i na świecie,
 • potrafi ocenić wady i zalety elektrowni wiatrowych pod kątem ich efektywności, oddziaływania na sieć i środowisko,
 • zna obecnie stosowane i przyszłościowe rozwiązania konstrukcyjne instalacji umożliwiających wykorzystanie energii wiatru,
 • potrafi ocenić skutki przyłączenia źródeł do sieci dystrybucyjnej oraz wskazać środki zwiększenia zdolności przyłączeniowej sieci,
 • potrafi wymienić i objaśnić wpływ właściwości różnych rodzajów biomasy na proces jej spalania,
 • zna podstawowe cechy konstrukcyjne różnych systemów spalania i współspalania biomasy,
 • potrafi sklasyfikować postacie energii pierwotnej i scharakteryzować aktualne zasoby energii odnawianej w Polsce i na świecie,
 • potrafi zdefiniować rozkład terenowy i czasowy dostępności energii słonecznej w Polsce,
 • potrafi opisać różne technologie źródeł odnawialnych korzystających z energii słonecznej i analizować łańcuchy przemian w nich zachodzących oraz rozróżnić systemy przetwarzania tej energii na ciepło, energię elektryczną lub mechaniczną,
 • potrafi wyjaśnić zasadę fotogeneracji w półprzewodnikach,
 • zna budowę i działanie ogniw i modułów fotowoltaicznych,
 • zna różnice w budowie i działaniu ogniw słonecznych poszczególnych typów,
 • potrafi wymienić i opisać rolę elementów systemu fotowoltaicznego,
 • potrafi opisać zasadę funkcjonowania instalacji sieciowych i off grid.,
 • zna zasady projektowania instalacji i systemów fotowoltaicznych,
 • potrafi wykorzystywać podstawowe narzędzia CAD służące do projektowania instalacji fotowoltaicznych,
 • potrafi opisać podstawowe systemy rozliczania instalacji OZE oparte o dopłaty do taryf, system certyfikatów oraz system aukcyjny,
 • potrafi scharakteryzować warunki eksploatacji instalacji OZE w Polsce z podziałem na typy i kategorie,
 • potrafi wymienić i scharakteryzować podstawowe krajowe i międzynarodowe programy wsparcia dla inwestycji OZE,
 • potrafi opisać zagrożenia wynikające z wytwarzania energii poprzez spalanie paliw kopalnych,
 • potrafi scharakteryzować niebezpieczeństwa w procesie technologicznym wydobycia i eksploatacji złóż surowców energetycznych,
 • zna pojęcie efektu ekologicznego oraz potrafi opisać metodę jego obliczania,
 • potrafi opisać podstawowe systemy rozliczania instalacji OZE oparte o dopłaty do taryf, system certyfikatów oraz system aukcyjny,
 • potrafi scharakteryzować warunki eksploatacji instalacji OZE w Polsce z podziałem na typy i kategorie,
 • potrafi wymienić i scharakteryzować podstawowe krajowe i międzynarodowe programy wsparcia dla inwestycji OZE,
 • posiada umiejętność analizy tekstów naukowych,
 • posiada umiejętność doboru i konstrukcji źródłowo-przedmiotowej bazy w zakresie literatury krajowej i zagranicznej dotyczącej zadanego problemu,
 • posiada umiejętność analizy postawionego problemu oraz wyników eksperymentów,
 • posiada umiejętność prezentacji własnych osiągnięć naukowych,
 • posiada umiejętność przygotowania pracy naukowej.

7. Liczba miejsc:

W ramach studiów przewidziano do 30 miejsc dla słuchaczy w dwóch grupach laboratoryjnych. Uruchomienie każdej z grup następuje po wpłynięciu wymaganej liczby zgłoszeń. Minimalna liczba osób w jednej grupie - 10, maksymalna liczba osób w grupie - 15.

Minimalna liczba słuchaczy, niezbędna do uruchomienia studiów - 10 osób.

8. Czas trwania:

01.10.2016 r. do 30.04.2017 r.

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

 • złożenie podania do kierownika studiów o przyjęcie na studia,
 • złożenie odpisu dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
 • złożenie kwestionariusza osobowego,
 • złożenie oświadczenia do wystawienia faktury VAT,
 • złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • przedstawienie dowodu wpłaty za I i II semestr nauki, po otrzymaniu informacji o prawidłowości złożonych dokumentów i przyjęciu na studia podyplomowe.

Przyjmujemy zgłoszenia nadesłane pocztą na adres:

Politechnika Łódzka

Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych

ul Wólczańska 211/215

90-924 Łódź

O przyjęciu kandydata decyduje kolejność zgłoszeń.

10. Opłaty- za całe studia:

4600,00 zł      

Opłata jednorazowa wnoszona jest z góry przed rozpoczęciem studiów.

11. Dane kontaktowe:

Tel. +48 42 631 28 64 maciej.sibinski@p.lodz.pl 

Zarządzanie finansowe i rachunkowość

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji/Instytut Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami

2. Kierownik studiów:

Dr inż. Tomasz Jasiński

3 Zakres tematyczny studiów:

Studia podyplomowe obejmują zagadnienia z zakresu: rachunkowości finansowej, rachunkowości podatkowej, międzynarodowych standardów rachunkowości, rachunkowości zarządczej, zarządzania kosztami oraz analizy finansowej (z użyciem komputerów)

4. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów uczelni wyższych w szczególności zainteresowanych problematyką zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, rachunkowości finansowej oraz zarządczej.

5. Cel studiów:

Celem realizacji studiów jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zarządzania finansami przedsiębiorstwa, rachunkowości finansowej, zarządczej, rachunkowości podatkowej, prawa gospodarczego.

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:

 • identyfikować podstawowe kategorie ekonomiczne i prawidłowości gospodarowania,
 • rozpoznać podstawowe mechanizmy funkcjonowania systemu finansowego w gospodarce,
 • wymieniać i systematyzować źródła prawa związane z rachunkowością i podatkami w Polsce,
 • wybierać właściwe techniki i metody pozyskiwania danych do rozwiązywania problemów zarządzania, w tym przy wykorzystaniu technologii informacyjnej,
 • przywoływać zasady i instrumenty rachunkowości finansowej,
 • analizować i planować działalność finansową przedsiębiorstwa,
 • wykorzystywać właściwe zasady, metody i techniki do rozwiazywania wybranych problemów zarządzania,
 • opisać wpływ czynników ekonomicznych na zarządzanie finansami,
 • wybierać właściwe akty prawne do rozwiązywania problemów zarządzania finansami,
 • stosować i/lub projektować narzędzia do rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania finansami,
 • aplikować instrumenty rachunkowości finansowej w organizacji,
 • śledzić nowe rozwiązania z zakresu zarządzania finansami i narzędzi wspomagających zarządzanie finansami,
 • posługiwać się właściwą techniką pisania pracy końcowej.

7. Liczba miejsc:

Min. 10 miejsc

8. Czas trwania:

Od 7.11.2015 r.  do 31.10.2016 r.

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

 • dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • formularz zgłoszeniowy oraz podpisana umowa ze słuchaczem.

10. Opłaty- za całe studia:

5000,00 zł. (plus 30,00 zł za wydanie świadectwa). Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty.

11. Dane kontaktowe:

Tel. +48 042 631 37 67,

e-mail: tomasz.jasinski@p.lodz.pl,

strona internetowa http://rachunkowosc.p.lodz.pl

12. Rekomendacje

Studia podyplomowe Zarządzanie Finansowe i Rachunkowość dają możliwość zdobycia praktycznej wiedzy z obszaru rachunkowości i finansów  przedsiębiorstwa. Zajęcia prowadzone są w małych grupach, co znacznie ułatwia zarówno bezpośredni kontakt, jak i możliwość dyskusji z wykładowcami. Zdecydowana większość przedmiotów ma charakter praktyczny, a ćwiczenia i laboratoria w przeważającej części prowadzone są w oparciu o sprzęt komputerowy. Nie bez znaczenia jest fakt, że większość kadry stanowią osoby silnie związane z praktyką. Dzięki temu przekazywana wiedza nie ma jedynie charakteru teoretycznego, lecz również walor aplikacyjny. Studia umożliwiły mi poszerzenie oraz uporządkowanie swojej wiedzy w obszarze rachunkowości, a prowadzone podczas zajęć liczne studia przypadków dały możliwość zestawienia wiedzy teoretycznej z rzeczywistymi sytuacjami biznesowymi.

Paweł Kościelniak

Kontroler kosztów w przedsiębiorstwie produkcyjnym, Doktorant na Wydziale OiZ PŁ

Zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

2. Kierownik studiów:

dr inż. Barbara Kozłowska

3 Zakres tematyczny studiów:

Zagadnienia dotyczące przepisów prawnych związanych z zarządzaniem gospodarką odpadami komunalnymi, finansowania gospodarki odpadami komunalnym w świetle zmienionych przepisów prawnych, organizacji nowego systemu postępowania z odpadami komunalnymi, analizy i oceny ryzyka podejmowania decyzji, organizacji przetargów publicznych, procesów technologicznych zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, stosowania współczesnych metod i technik zarządzania.

4. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do przedstawicieli samorządów gminnych i terytorialnych, przedstawicieli firm działających w obszarze szeroko pojętej gospodarki odpadami, absolwentów wyższych uczelni, którzy chcą uzyskać nowe kwalifikacje z zakresu zarządzania gospodarką

5. Cel studiów:

Celem studiów jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy z zakresu:

 • przepisów prawnych dotyczących zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi,
 • finansowania gospodarki odpadami komunalnym w świetle zmienionych przepisów prawnych,
 • organizacji nowego systemu postępowania z odpadami komunalnymi,
 • analizy i oceny ryzyka podejmowania decyzji,
 • organizacji przetargów publicznych, procesów technologicznych zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 • stosowania współczesnych metod i technik zarządzania.

6. Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:
1. Słuchacz potrafi zostosować odpowiednie akty prawne do konkternych przypadków dotyczacych postępowania z różnymi odpadami i procesami tehcnologicznymi.
2. Słuchacz potrafi omówić i zastosować zasady rządzace zamówieniami publicznymi.
3. Słuchacz potrafi omówić zasady współpracy partnera publicznego i partnera prywatnego przy realizacji zadania.
4. Słuchacz potrafi wyjasnić i identyfikować podstawowe problemy z zkaresu tehcniczno-tehcnologicznego gospodarowania odpadami komunalnymi.

W zakresie umiejętności:
5. Słuchacz potrafi przedstwiwć jak zorganizować efektywny system gospodarowania odpadami komunalnymi.
6. Słuchacz potrafi stosować zasady nowgo zarządzania publicznego oraz nowoczesnych metod zarządzania w samorządzie terytorialnym.
7. Słuchacz potrafi wybrać, zaprezentować i wdrożyć metody wspomagania procesu podejmowania decyzji dla konkretnej gminy.
8. Słuchacz potrafi pozyskiwać kompleksowe informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować je oraz przekształcać do formy użytecznej, w zadanym problemie inżynierskim. 

W zakresie kompetencji społecznych:
9. Słuchacz potrafi wyjasnić przedstawicielom lokalnej społeczności najważniejsze zagadnienia dotyczace nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
10. Słuchacz potrafi integrować wiedzę z różnych dziedzin i dyscyplin oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne.
 

7. Liczba miejsc:

Min. 15 

8. Czas trwania:

Od października 2019 r. do października 2020 r.

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

 • zgłoszenie,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

10. Opłaty- za całe studia:

3800 zł

11. Dane kontaktowe:

 • Barbara Kozłowska, tel. +48  42 631 37 78, barbara.kozlowska@p.lodz.pl
 • Anna Aulak, tel.  +48 42 631 37 43, anna.aulak@p.lodz.pl;                                                                                                                                                            
  Adres do korespondencji: ul. Wólczańska 213, 90-924 Łódź

Zarządzanie i systemy zarządzania jakością

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji/Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki 

2. Kierownik studiów:

dr inż. Anna Walaszczyk

3 Zakres tematyczny studiów:

Zarządzanie Jakością TQM i systemy zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy, środowiskiem oraz branżowe systemy zarządzania.

4. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów uczelni wyższych (studia: licencjackie, inżynierskie, magisterskie) - w szczególności kadry zarządzającej firm odpowiedzialnych za wdrażanie, utrzymanie i doskonalenie systemów zarządzania

5. Cel studiów:

 • wzbogacenie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania firmą i Systemów Zarządzania Jakością u aktualnej i potencjalnej kadry zarządzającej przedsiębiorstw,
 • przekazanie wiedzy i doświadczeń z zakresu opracowania, wdrażania, utrzymania i doskonalenia Systemów Zarządzania Jakością (SZJ), Systemów Zarządzania Środowiskiem, Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz innych branżowych systemów zarządzania,
 • szczególny nacisk jest położony na kształtowanie u słuchaczy umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytych wiadomości.

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:

 • precyzyjnie posługiwać się terminami i definicjami funkcjonującymi w systemach zarządzania,
 • wyjaśniać podstawowe zagadnienia oraz dokonywać kluczowych analiz, związanych z problematyką, stanowiącą wymagania wstępne do szczegółowego zapoznania się z systemami zarządzania,
 • analizować problemy w obszarach związanych w sposób bezpośredni z zarządzaniem i systemami zarządzania jakością,
 • dokonywać szczegółowych analiz procesów w celu oceny sytuacji przedsiębiorstwa, co do jego gotowości do wdrożenia systemu/systemów zarządzania,
 • projektować dokumentację związaną z systemami zarządzania omawianymi w programie studiów,
 • stosować metody, techniki i narzędzia doskonalenia firmy i systemów zarządzania.

7. Liczba miejsc:

Min. 20 miejsc

8. Czas trwania:

Od 11.10.2019  r. do 30.09.2020 r.

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

 • przyjęcie nastepuje na podstawie zgłoszeń elektronicznych,
 • o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń,
 • warunkiem przyjęcia na studia jest ukończenie  minimum studiów I stopnia – licencjackich lub inżynierskich.

Informacje na: www.jakosc.woiz.pl

10. Opłaty- za całe studia:

4200,00 zł

11.Dane kontaktowe:                                                                                                                                                            dr inż Anna Walaszczyk
  anna.walaszczyk@p.lodz.pl

Adres do korespondencji:
ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź    

www.jakosc.woiz.pl

12. Rekomendacje

Do podjęcia studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania i Systemów Zarządzania Jakością skłoniła mnie chęć rozwijania umiejętności i perspektywa poszerzenia możliwości zawodowych. Program studiów pokrywał się z moimi oczekiwaniami. Zajęcia ukierunkowane były na praktyczne zaznajomienie się z zagadnieniami związanymi z jakością. Taka forma zajęć bardzo mi odpowiadała. Prowadzący to profesjonaliści z dużym doświadczeniem praktycznym. Zajęcia ogólnie oceniam jako bardzo dobre. Ważna była również możliwość zdobycia Certyfikatów. Polecam te studia.

Irena Bąk-Sypień

Zarządzanie kompetencjami menedżerów sprzedaży

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji/Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji

2. Kierownik studiów:

Dr Anna Stankiewicz-Mróz

3 Zakres tematyczny studiów:

 • proces sprzedaży,
 • strategie i techniki sprzedaży,
 • obsługa klienta,
 • autoprezentacja i prezentacje biznesowe,
 • negocjacje w biznesie,
 • zarządzanie sprzedażą,
 • category management,
 • zarządzanie kanałami sprzedaży,
 • zarządzanie zespołem sprzedażowym (rekrutacja, ocena, motywowanie, przywództwo).

4. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do:

 • kadry menedżerskiej i pracowników działów sprzedaży, biur handlowych i centów obsługi klienta, którzy pragną uporządkować oraz uzupełnić praktyczne doświadczenie o aktualną wiedzę oraz rozwinąć kompetencje z zakresu zarządzania zespołem sprzedażowym oraz procesem sprzedaży,
 • absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych rozwojem kariery w zawodach związanych ze sprzedażą,
 • osób planujących zmianę dotychczasowej ścieżki kariery zawodowej,
 • pozostałych osób zainteresowanych problematyką związaną z zarządzaniem sprzedażą.

5. Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie uczestnikom wiedzy praktycznej oraz rozwinięcie kompetencji pozwalających osiągnąć wysoką efektywność w obszarze zarządzania zespołem sprzedażowym. Ponadto uczestnicy posiadają dodatkowe kompetencje osobiste prowadzące do osiagania celów i poprawy wyników sprzedażowych.


6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:

 • rozumie rolę menedżera sprzedaży oraz zna zasady zarządzania nowoczesnymi zespołami sprzedażowymi,
 • posiada kompetencje i umiejętności niezbędne na stanowiskach menedżerskich,
 • potrafi zaplanować i zorganizować podstawowe działania realizowane w marketingu i sprzedaży oraz wdrożyć zmiany w istniejącym systemie zarządzania marketingiem i sprzedażą, które pozwolą na wzrost efektywności tego obszaru zarządzania,
 • potrafi ocenić skuteczność zastosowanych rozwiązań z zakresu marketingu i sprzedaży,
 • potrafi sformułować treść strategii marketingowej oraz zaprojektować kampanię marketingową,
 • potrafi efektywnie funkcjonować i komunikować się zarówno w zespołach dziedzinowych, jak i interdyscyplinarnych,
 • potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy z zakresu zarządzania zespołem sprzedażowym,
 • potrafi skutecznie realizować funkcje kierownicze w zespole sprzedażowym,
 • potrafi formułować, wyjaśnić i wdrażać wybrane działania operacyjne z zakresu zarządzania zespołem sprzedażowym,
 • potrafi w praktyce zastosować wiedzę teoretyczną w zakresie sprawnego zarządzania zespołem sprzedażowym.

7. Liczba miejsc:

Min. 15  miejsc 

8. Czas trwania:

Od października 2019 r.  do września 2020 r.

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

 • ukończone studia wyższe (licencjackie, inżynierskie, magisterskie, magistersko-inżynierskie),
 • wypełnienie formularza rejestracji,
 • uiszczenie min. I raty za studia.

10. Opłaty- za całe studia:

4.400,00 zł. (istnieje możliwość płatności w 4 ratach)

11. Dane kontaktowe:

 • Organizacja Studiów:

Mgr Michał Szczepanik

mob. +48 508 189 903

e-mail: michal.szczepanik@p.lodz.pl

 • Kierownik Studiów:

Dr Anna Stankiewicz-Mróz

mob. +48 504 334 067

email: anna.stankiewicz-mróz@p.lodz.pl

www.zarzadzaniesprzedaza.edu.pl

Zarządzanie logistyką

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji/Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki

2. Kierownik studiów:

Dr inż. Maciej Bielecki

3 Zakres tematyczny studiów:

Zarządzanie i inżynieria produkcji, logistyka.

4. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów szkół wyższych chcących zdobyć i poszerzyć wiedze z zakresu zarządzania logistyką, a także kierowników przedsiębiorstw oraz osób bezpośrednio odpowiadających za realizację problematyki logistycznej w przedsiębiorstwie.

5. Cel studiów:

Przekazanie wiedzy z zakresu metod zarządzania logistyką, w tym zarządzania logistyką produkcji, dystrybucji, odzysku, zapasami, transportem, zaopatrzeniem,magazynem, kosztami oraz wykształcenie umiejętności jej praktycznego zastosowania.

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:     

 • formułować i rozwiązywać problemy logistyczne w przedsiębiorstwie,
 • analizować i oceniać wpływ innych obszarów zarządzania na zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie,
 • identyfikować i lokalizować źródła informacji oraz pozyskiwać i przetwarzać informacje wymagane w procesach logistycznych poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT),
 • analizować, oceniać i intepretować dane i informacje oraz wnioskować i podejmować decyjzje na ich podstawie,
 • efektywnie funkcjonować i komunikować się zarówno w zespołach dziedzinowych, jaki i interdyscyplinarnych.

7. Liczba miejsc:

Min. 17 miejsc

8. Czas trwania:

Od 7 października 2019 r. do 30 września 2020 r.

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

Nabór na podstawie zgłoszeń po sprawdzeniu kwalifikacji formalnych tj. dyplom ukończenia studiów wyższych.

10. Opłaty- za całe studia:

4000,00 zł

11. Dane kontaktowe:

 • Maciej Bielecki

maciej.bielecki@p.lodz.pl

 • Anna Mączewska

anna.maczewska@p.lodz.pl

 +48 601 876 890

+42 631 37 54 wew. 22 

 http://logistyka.woiz.pl

Zarządzanie ochroną środowiska w organizacji

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji/Instytut Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami

2. Kierownik studiów:

dr inż. Andrzej Marcinkowski

3 Zakres tematyczny studiów:

Słuchacze zostaną zapoznani z zagadnieniami zapobiegania zanieczyszczeniu oraz zarządzania ochroną środowiska, a w tym z metodami działania prowadzącymi, przez lepsze wykorzystanie surowców i energii oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, do wyższej efektywności w funkcjonowaniu i dokonaniach organizacji. Duży nacisk zostanie położony na rozwijanie praktycznych umiejętności identyfikowania i interpretacji regulacji prawnych dotyczących środowiska oraz tworzenia elementów systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001.

4. Adresaci:

Studia skierowane są do osób z wyższym wykształceniem zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych oraz w urzędach gmin lub mających w perspektywie takie zatrudnienie (absolwenci wyższych uczelni).

5. Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami zarządzania ochroną środowiska oraz jego podstawą – koncepcją zapobiegania zanieczyszczeniu, a w związku z tym, z metodami działań organizacyjnych prowadzących, przez lepsze gospodarowanie surowcami i energią oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, do wyższej efektywności ekonomicznej w funkcjonowaniu i dokonaniach organizacji.

6. Efekty uczenia się:

Po zakończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:

 • znajdować przepisy prawne dotyczące różnych problemów dotyczących środowiska,
 • właściwie stosować przepisy prawne dotyczące środowiska,
 • ilustrować zależności między środowiskiem a rozwojem gospodarczym,
 • proponować praktyczne rozwiązania mające na celu realizację założeń koncepcji rozwoju zrównoważonego,
 • rozpoznawać podstawowe elementy zarządzania związane z funkcjonowaniem organizacji,
 • ilustrować problemy dotyczące kosztów zewnętrznych rynku,
 • opisywać instrumenty polityki ochrony środowiska,
 • wyjaśniać istotę koncepcji zapobiegania zanieczyszczeniu,
 • wskazywać rozwiązania skutkujące zwiększeniem efektywności stosowania surowców i energii,
 • oceniać możliwości wykorzystania energii odnawialnej w zakresie wytwarzania energii,
 • oceniać opłacalność inwestycji prośrodowiskowych,
 • charakteryzować metody zwalczania hałasu,
 • opisywać zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i ryzyka przemysłowego,
 • identyfikować elementy systemu zarządzania na podstawie rodziny norm ISO 14000,  
 • tworzyć podstawowe dokumenty systemu zarządzania, 
 • identyfikować aspekty środowiskowe danej organizacji, 
 • właściwie stosować system opłat za gospodarcze wykorzystywanie środowiska, 
 • opracowywać dokumenty dotyczące korzystania ze środowiska,    
 • obsługiwać oprogramowanie wspomagające dokonywanie oceny cyklu życia, 
 • interpretować wyniki oceny cyklu życia (LCA),
 • charakteryzować metody utylizacji odpadów,  
 • posługiwać się właściwą techniką pisania pracy końcowej.

7. Liczba miejsc:

Min. 10 miejsc

8. Czas trwania:

Szczegółowe informacje zostaną podane wkrótce.

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

 • warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie podania wraz z odpisem dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich, inżynierskich lub licencjackich),
 • wniesienie opłaty.

10. Opłaty- za całe studia:

3700,00 zł

11. Dane kontaktowe:

Tel.:  +48 42 631 37 67,  +48 42 631 36 99

e-mail: kptiep@info.p.lodz.pl

http://os.p.lodz.pl/podyplomowe/zarzadzanie-ochrona-srodowiska.html

Zarządzanie produkcją

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji/Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki

2. Kierownik studiów:

Dr inż. Irena Jałmużna

3 Zakres tematyczny studiów:

Zakres tematyczny obejmuje szereg kwestii związanych z zarządzaniem produkcją w aspekcie zarówno podejścia klasycznego, jak i współczesnych koncepcji uwzględniających filozofię Lean. Kompleksowe spojrzenie na problemy zarządzania w tym obszarze, pozwala zastosować szereg prezentowanych technik i metod planowania, obejmujących zasady standaryzacji z uwzględnieniem zasad 5S, przepływu jednej sztuki opartych o zasady JIT i KANBAN oraz ergonomii i bezpieczeństwa pracy, czy elementów TPM i SMED oraz wiele innych.

4. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do:

 • kierowników produkcji,
 • technologów,
 • kierowników utrzymania ruchu,
 • planistów,
 • wszystkich osób, które chcą posiadać umiejętności związane z zarządzaniem produkcją i montażem.

5. Cel studiów:

 • wykształcenie kadry posiadającej umiejętności związane z zarządzaniem produkcją i montażem,
 • zapoznanie z najnowszymi metodami oraz technikami planowania i sterowania procesem produkcyjnym 
 • przedstawienie najnowszych trendów w zarządzaniu procesem produkcyjnym z uwzględnieniem uwag menedżerów znanych korporacji

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:                                         

 • stosować najważniejsze metody i techniki wspomagające przepływ wyrobów w procesach planowania, zaopatrzenia, wytwarzania i dystrybucji,
 • charakteryzować podstawowe różnice wynikające z tradycyjnego podejścia do zarządzania, a współczesnego związanego ze stosowaniem nowoczesnych koncepcji, metod i technik zarządzania produkcją,            
 • stosować współczesne narzędzia oceny procesów systemu produkcyjnego,
 • ocenić wpływ działań związanych z przygotowaniem produkcji na efektywność procesów produkcyjnych oraz istotę systemów oceny zgodności przy wytwarzaniu wyrobów podlegających pod dyrektywy europejskie,
 • formułować potrzebę, kryteria oceny i je analizować oraz posługiwać się narzędziami wspierającymi proces projektowania procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie,
 • formułować potrzebę, kryteria oceny i je analizować oraz posługiwać się narzędziami wspierającymi proces projektowania i optymalizacji organizacji funkcjonowania stanowisk pracy w przedsiębiorstwie,                                    
 • zastosować przedstawiane, najważniejsze metody normowania pracy,      
 • dokonać ergonomicznej oceny produktów i przestrzeni działań, siedzisk, stanowisk pracy,                                                                                         
 • stosować wybrane technik i narzędzia związane z planowaniem i budżetowaniem różnych aspektów procesów produkcyjnych,                        
 • projektować system optymalnej gospodarki naprawczej z wykorzystaniem narzędzi komputerowego wspomagania,                                                 
 • ocenić systemy jakościowe w przedsiębiorstwie w którym pracuje,         
 • wykorzystać dostępne oprogramowanie pakietu Office do projektowania narzędzi komputerowego wspomagania sytemu produkcyjnego i analityki biznesowej.

7. Liczba miejsc:

Min. 22  

8. Czas trwania:

Od 12.10.2019 r. do 30.09.2020 r.

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

 • dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia,
 • dowód pierwszej wpłaty,
 •  uiszczenie min. I raty za studia.

10. Opłaty- za całe studia:

5.400,00 zł.

11. Dane kontaktowe:

Telefon/fax: +48 42 631 32 54;

e-mail: kzp@info.p.lodz.pl 

http://spzp.woiz.p.lodz.pl

Adres do korespondencji: ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź

Zarządzanie projektami

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji/Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji

2. Kierownik studiów:

Dr inż. Agnieszka  Pietras

3 Zakres tematyczny studiów:

Studia obejmują między innymi zagadnienia z zakresu:

 • metodyk zarządzania projektami w szczególności Metodykę PRINCE2 (certyfikacja),
 • zarządzania ryzykiem w projekcie,
 • budowania i motywowania zespołu projektowego,
 • komputerowego wspomagania zarządzania projektami,
 • technik pracy w zespole projektowym,
 • finansowania projektów, w tym projektów finansowanych ze środków UE.

4. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do menedżerów z pewnym stażem i doświadczeniem, którzy chcą poznać, stosować oraz doskonalić metodyki oraz warsztat narzędziowy zarządzania projektami.

5. Cel studiów:

Celem studiów jest kształcenie specjalistów z zakresu zarządzania projektami, a w szczególności:

 • wprowadzenie w problematykę zarządzania projektami,
 • zaznajomienie z metodami i narzędziami wykorzystywanymi w tej dziedzinie,
 • wykształcenie umiejętności planowania, organizowania i kontrolowania czynności związanych z realizacją projektu,
 • zapoznanie z komputerowymi systemami wspomagania zarządzania projektami,
 • zaznajomienie z zagadnieniami psychologii pracy i zachowań organizacyjnych w procesach zarządzania projektami,
 • kształtowanie umiejętności potrzebnych do skutecznego kierowania zespołem projektowym.

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:

 • formułować, wyjaśniać, oceniać i stosować podstawowe zasady, metody, techniki, narzędzia i materiały, niezbędne do rozwiązywania problemów wdrażania nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych,
 • przygotowywać projekty inwestycyjne, rozwojowe i procesowe z wykorzystaniem metod i technik stosowanych powszechnie w zarządzaniu projektami,
 • prowadzić projekty w sposób efektywny i ukierunkowany na postawiony cel biznesowy,
 • efektywnie funkcjonować i komunikować się zarówno w zespołach dziedzinowych jak również w zespołach interdyscyplinarnych,
 • w przedsiębiorczy sposób funkcjonować w dowolnym środowisku organizacyjno-technicznym przy jednoczesnym zachowaniu zasad etyki zawodowej i bezpieczeństwa pracy.

7. Liczba miejsc:

Min. 15 miejsc

8. Czas trwania:

od 1 października 2019 r.  do 30 wrzesnia 2020 r.

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

Dyplom ukończenia studiów wyższych, wpłata I raty.

10. Opłaty- za całe studia:

6600,00 zł

11. Dane kontaktowe:

http://www.podyplomowewlodzi.pl

Zarządzanie służbą zdrowia i elementy techniki medycznej

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji/Instytut Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami

2. Kierownik studiów:

Prof. dr hab. inż. Ryszard Grądzki

3 Zakres tematyczny studiów:

Organizacja i zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia, ich restrukturyzacji, kontraktowania świadczeń zdrowotnych, zarządzania strategicznego w służbie zdrowia i podstaw marketingu usług medycznych, a także elementów inżynierii biomedycznej i laseroterapii.

4. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane sa do kierowników jednostek ochrony zdrowia i kierowników przedsiębiorstw działających na rzecz służby zdrowia oraz osób przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczych w ochronie zdrowia.

5. Cel studiów:

Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu: teorii i praktyki zarządzania, finasów w jednostkach ochrony zdrowia, marketingu ZZL, negocjacji, restrukturyzacji w jednostkach ochrony zdrowia, podstaw ekonomii, kontraktowania świadczeń zdrowotnych, zarządzania jakością w ochronie zdrowia, elementów prawa w ochronie zdrowia, elementówe inżynierii biomedycznej oraz laseroterapii, pozyskiwania funduszy unijnych, diagnostyki medycznej, zarządzania strategicznego w słyżbie zdrowia i podstaw marketingu usług medycznych, a także kształtowanie umiejętności ich praktycznego wykorzystywania w kierowaniu placówkami ochrony zdrowia.

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:                          

 • samodzielnie rozwiązywać wybrane problemy z zakresu zarządzania placówkami ochrony zdrowia,                                                         
 • ocenić skuteczność zastosowanych rozwiązań z zakresu zarządzania placówką ochrony zdrowia,                                            
 • klasyfikować i interpretować wybrane umiejętności menedżera placówki ochrony zdrowia,                                                                                  
 • pracować w zespole, efektywnie funkcjonować i komunikować się w zespołach pracowniczych,                                   
 • zarządzać sprzętem medycznym.

7. Liczba miejsc:

Min. 12 miejsc

8. Czas trwania:

Od listopada 2019 r. do września 2020 r.

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

 • rekrutacja na studia jest otwarta- decyduje kolejność zgłoszeń,
 • wypełnionego formularza zgłoszenia na studia,
 • dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • 2 zdjęcia  formatu legitymacyjnego.

10. Opłaty- za całe studia:

4 200 zł /2 semestry. Istnieje możliwość płatności w 2 ratach po 2100,00 zł.

11. Dane kontaktowe:

Administracja studiów - dr Anna Walecka tel.  +48 604 891 291, anna.walecka@p.lodz.pl;

tel. jednostki:+48 42 631 36 91;

Strona internetowa studiów: www.spzdrowie.pl;

12. Rekomendacje

Rekomenduję studia podyplomowe w zakresie: Zarządzanie służbą zdrowia i elementy techniki medycznej wszystkim specjalistom  i wszystkim, których celem jest zostanie specjalistą w dziedzinie zarządzania ochroną zdrowia. Dlaczego? Profesjonalny, wysoki poziom wykładów i zajęć praktycznych realizowany w grupie osób z branży pozwala na analizę tematycznych problemów z innej perspektywy, w sposób umożliwiający naukę nie tylko na podstawie merytoryki, ale również doświadczenia kolegów po fachu. To wyższy poziom procesu poznawania dziedziny niezwykle dynamicznie rozwijającej się w naszym kraju. Nie mogę pominąć również twórczej atmosfery w trakcie zajęć i koleżeńskiej atmosfery w trakcie przerw. Na największą uwagę zasługuje jednak moduł dotyczący elementów techniki medycznej – polecam wszystkim osobom, które w placówkach medycznych realizują zadania w procesie nadzoru nad aparaturą i sprzętem medycznym oraz tym osobom, których fascynuje pędzący świat technologii medycznych.

Aneta Kurzyńska

Zarządzanie zasobami ludzkimi

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji/Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji

2. Kierownik studiów:

Dr Jarosław Lendzion

3 Zakres tematyczny studiów:

 • funkcja personalna w organizacji,
 • strategia personalna organizacji,
 • dobór, ocena, rozwój, wynagradzanie, zwalnianie pracowników,
 • zarządzanie kompetencjami,
 • prawo pracy,
 • administrowanie zasobami ludzkimi.

4. Adresaci:

Oferta studiów podyplomowych jest skierowana nie tylko do pracowników działów personalnych, doradców personalnych, kierowników liniowych, ale do wszystkich zainteresowanych problematyką związaną z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

5. Cel studiów:

Celem studiów Zarządzanie zasobami ludzkimi w Łodzi, jest przekazanie jego uczestnikom aktualnej wiedzy oraz umiejętności pozwalających na samodzielne przeprowadzenie analizy strategicznej firmy umożliwiającej zbudowanie i wdrożenie polityki personalnej. Zadanie to wymaga z jednej strony wiedzy na temat nowoczesnych metod doboru kadr, szkoleń, motywowania społecznych i psychologicznych reguł funkcjonowania ludzi w organizacjach oraz prawnych uwarunkowań ich działania. Z drugiej strony, od specjalisty, czy menedżera działu HR wymaga się, oprócz znajomości narzędzi i umiejętnego ich stosowania, także kompetencji interpersonalnych, predysponujących do pracy w zawodzie.

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:                                  

 • zaplanować i zorganizować podstawowe działania realizowane w ramach funkcji personalnej oraz wdrożyć zmiany w istniejącym systemie zarządzania zasobami ludzkimi, które pozwolą na wzrost efektywności tego obszaru zarządzania,                                                                                
 • ocenić skuteczność zastosowanych rozwiązań z zakresu zarzadzania zasobami ludzkimi,                                                                                  
 • sformułować strategiczne cele zarządzania zasobami ludzkimi oraz zastosować w praktyce metody strategicznego planowania zasobów ludzkich,                                                                               
 • efektywnie komunikować się zarówno w zespołach dziedzinowych, jak i interdyscyplinarnych,                                                                             
 • samodzielnie rozwiązywać problemy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi,                                                                                                 
 • skutecznie realizować nowe funkcje i role w zespole,                           
 • formułować, wyjaśniać i wdrażać wybrane działania operacyjne z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

7. Liczba miejsc:

Min. 18 

8. Czas trwania:

od października 2019  r. do  września  2020 r.

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich, magistersko-inżynierskich),
 • wypełniony formularz rejestracji,
 • uiszczenie  I raty za studia.

10. Opłaty- za całe studia:

4000,00 zł (istnieje możliwość płatności w 4 ratach)

11. Dane kontaktowe:

 • Organizacja Studiów:

Mgr Michał Szczepanik

mob. +48 508 189 903

e-mail: michal.szczepanik@p.lodz.pl

 • Kierownik Studiów:

dr Jarosław Lendzion

mob. +48 503 363 432

email: jaroslaw.lendzion@p.lodz.pl

Adres do korespondencji:

ul. Piotrkowska 266 90-924 Łódź

www.spzzl.pl

Zarządzanie w spółkach komunalnych

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji/Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji

2. Kierownik studiów:

Dr Dariusz Klimek

3.  Zakres tematyczny studiów:

 • zarządzanie i zarządzanie publiczne,
 • uwarunkowania rozwoju działalności komunalnej i spółek komunlanych w Polsce,
 • prawne aspekty zarządzania gospodarką komunalną i spółką komunalną,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi w spółkach komunalnych,
 • innowacje społeczne w spółkach komunalnych,
 • metody i techniki zarządzania jakością w spółkach komunalnych,
 • nowoczesne formy komunikacji marketingowej w spółce komunalnej,
 • zamówienia publiczne,
 • analiza ekonomiczno - finansowa w spółce komunalnej,
 • planowanie, monitorowanie i rozlicznie projektóe finansowanych ze środków UE,
 • metody i techniki zarządzania projektami,
 • rachunek opłacalności projektu inwestycyjnego,
 • kreowanie przestrzeni publicznej metodą myślenia projektowego,
 • nowe role i zadania menedżera w spółce komunalnej,
 • wybrane aspekty prawa pracy w spółkach komunalnych.

4. Adresaci:

Oferta studiów podyplomowych skierowana jest do menedżerów z pewnym stażem i doświadczeniem, którzy chcą poznać, stosować oraz doskonalić metodyki oraz warsztat narzędziowy zarządzania w spółkach komunalnych.

5. Cel studiów:

Celem studiów Zarządzanie w spółkach komunalnych  jest kształcenie specjalistów z zakresu zarządzania w spółkach komunalnych.

Z uwagi na specyfikę ekonomiczną, finansową, prawną i społeczną spółek komunalnych w porównaniu do podmiotów działających na zasadach ogólnych menedżerowie powinni poznać specyficzne metody, narzędzia i sposoby zarządzania w wybranych obszarach spółek komunalnych. Szczególna uwaga zwrócona jest na sposób rozwiązywania problemów zarządzania w różnych obszarach spółki biorąc pod uwagę sprzeczności wynikające z faktu, że spółka komunalna podlega z jednej strony przepisom ogólnym (Kodeks spółek handlowych itp.), a więc powinna dbać o przychody i zyski, z drugiej podlega przepisom ustawy o gospodarce komunalnej, która nadaje jej status użyteczności publicznej i wskazuje, że podstawowym zadaniem jest dbanie o jakość życia mieszkańców, co jest sprzeczne z komercyjnym charakterem przepisów ogólnych.   

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:                                  

 • identyfikować, definiować i opisywać podstawowe pojęcia, kategorie i prawidłowości  z zakresu zarządzania, ekonomii, finansów, socjologii, etyki, prawa, jakości i ekologii, bezpieczeństwa pracy - związane z zarządzaniem spółką komunalną
 • charakteryzować i wyjaśniać koncepcje i problemy zarządzania oraz  istotę, mechanizmy, strategie oraz prawidłowości zarządzania  spółką komunalną w wybranych aspektach oraz funkcjonowania spółki w otoczeniu
 • analizować, komponować i stosować metody, techniki oraz narzędzia zarządzania spółką komunalną w wybranych specjalnościach z uwzględnieniem najnowszych trendów współczesnej gospodarki i  osiągnięć nauki
 • przygotowywać projekty inwestycyjne, rozwojowe i procesowe z wykorzystaniem metod i technik stosowanych powszechnie w zarządzaniu projektami, w tym metod finansowych i matematycznych 
 • efektywnie funkcjonować i komunikować się w zespole, dyskutować i argumentować racje, stosować techniki negocjacyjne, przygotowywać i prezentować ustnie i pisemnie prace teoretyczne i empiryczne dla wybranej specjalności

7. Liczba miejsc:

Min. 20 miejsc

od 10.2018  r. do  09. 2019 r.

8. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

Nabór na podstawie zgłoszeń po sprawdzeniu kwalifikacji formalnych tj. dyplomu ukończenia studiów wyższych, dokonaniu wpłaty pierwszej raty.

9. Opłaty- za całe studia:

6 300 zł

10. Dane kontaktowe:

Kierownik Studiów:

dr Dariusz Klimek

mob. +48 602 300 590

tel. stac. 501 066 769

email: dariusz.klimek@p.lodz.pl

Adres do korespondencji:

ul. Piotrkowska 266 pok. 17, 90-924 Łódź

BIM –współczesne metody pracy w wielobranżowych zespołach projektowych.

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Instytut Architektury i Urbanistyki

2. Kierownik studiów:

Dr inż. arch. Agata Glinkowska

3.  Zakres tematyczny studiów:

 • Budowlany proces inwestycyjny wspomagany technologią BIM
 • Zastosowanie technologii BIM-studium przypadków
 • Dobre praktyki w tworzeniu i zarządzaniu modelami BIM
 • Kurs oprogramowania typu BIM
 • Parametryzacja modeli BIM
 • Technologie towarzyszące
 • Praca grupowa w BIM
 • Analizy modeli BIM

4. Adresaci:

Oferta studiów podyplomowych jest skierowana do przedstawicieli zawodów, związanych z budownictwem lub zarządzaniem inwestycją ( architekci, inżynierowie budownictwa-projektanci, menadżerowie projektów, kierownicy budowy, inspektorzy nadzoru, geodeci)

5. Cel studiów:

Celem studiów BIM – współczesne metody pracy w wielobranżowych zespołach projektowych jest przygotowanie osób związanych z architekturą i budownictwem do pracy na stanowiskach, wymagających znajomości komputerowych technologii wspomagania procesu inwestycyjnego. Zajęcia mają  za zadanie doskonalić praktyczne umiejętności słuchaczy w zakresie pracy w wielobranżowych zespołach projektowych, wspomaganych technologiami BIM, oraz przygotować ich do pełnienia funkcji koordynatora Bim w zespole.

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:                                 

 • opracowywać i prowadzić dokumentację wymaganą w projektowaniu wielobranżowym  z wykorzystaniem  technologii BIM,
 • monitorować rozwój technologii BIM i technologii  powiązanych oraz jej międzynarodowe uwarunkowania i konteksty,
 • wykonywać złożone zadania projektowe w zmiennych i nie w pełni  przewidywalnych warunkach,
 • koordynować pracę zespołu projektowego, realizującego złożone zadania zawodowe w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach,
 • projektować obieg informacji w zespole projektowym,
 • modyfikować standardy, wzorce, biblioteki, dobre praktyki, procedury w technologii BIM,
 • przekazywać wiedzę zawodową w różnych formach

Słuchacze będą mogli  również zdobyć Certyfikat znajomości oprogramowania typu BIM. Certyfikaty mogą się wiązać z dodatkową opłatą, ponieważ wydają  je zewnętrzne, autoryzowane firmy szkoleniowe.

7. Liczba miejsc:

Min. 18 miejsc

8. Czas trwania:

 od 10 marca 2018  r. do  28 lutego 2019 r.

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

 • ukończenie studiów technicznych min. I stopnia na kierunku związanym z architekturą lub budownictwem,
 • wypełnienie karty zgłoszenia,
 • uiszczenie  I raty za studia.

10. Opłaty- za całe studia:

5200 zł (istnieje możliwość płatności w 2 ratach)

11. Dane kontaktowe:

Kierownik Studiów:

dr inż. arch. Agata Glinkowska

+48 42 631 35 33      

email: agata.glinkowska@p.lodz.pl

Adres do korespondencji:

Instytut Architektury i Urbanistyki PŁ

Al. Politechniki 6, 90-924 Łódź

 

Chemiczna obróbka tekstyliów

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Technologii Materiaóowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej

Katedra Włókien Sztucznych

2. Kierownik studiów:

dr hab. inż. Piotr Kulpiński, prof. PŁ

3.  Zakres tematyczny studiów:

Surowce i wyroby włókiennicze w CHOW; podstawy technologii włókienniczych, chemiczna obróbka wyrobów włókienniczych, zarządzanie barwą w CHOW, wybrane aspekty nanotechnologii w CHOW, wybrane zagadnienia z konserwacji wyrobów włókienniczych.

4. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do kandydatów na pracowników i/lub pracowników firm oraz do absolwentów różnych kierunków studiów chcących poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje w zakresie chemicznej obróbki wyrobów włókienniczych.

5. Cel studiów:

Celem studiów jest zdobycie wiedzy oraz rozwój kapitału ludzkiego ubiegającego się i/lub pracującego w sektorze chemicznej obróbki wyrobów włókienniczych.

Studia pozwalają zwiększyć kompetencje pracowników przyczyniając się od integralnego rozwoju firmy oraz realizacji ich zindywidualizowanej kariery zawodowej.

Studia podyplomowe poprzez zaznajomienie odbiorców z technikami w dziedzinie podstaw włókiennictwa, technologii barwienia włókien naturalnych i syntetycznych, uszlachetniania, technologii prania wodnego, czyszczenia oraz zagadnień związanych z maszynami i technologiami stosowanymi w konserwacji wyrobów włókienniczych dają możliwość dokształcania i wspierania rozwoju kadry pracowniczej.

Poprzez stosowanie praktycznych form zajęć dydaktycznych uczestnicy studiów będą mogli  zaimplementować poznane techniki w warunkach laboratoryjnych.

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:

 • dyskutować i wyjaśniać podstawowe problemy związane z chemiczną obróbka wyrobów włókienniczych
 • identyfikować, oceniać, klasyfikować i porównywać rodzaje surowców, produktów oraz operacje chemiczne stosowane w obróbce wstępnej, barwieniu i uszlachetnianiu wyrobów włókienniczych,
 • wyjaśniać, stosować i oceniać potrzebę wykonania obróbki wstępnej, barwienia, uszlachetniania i konserwacji wyrobów włókienniczych,
 • oceniać, wykonywać i korygować wybarwienia wyrobów włókienniczych,
 • efektywnie pracować samodzielnie oraz w grupie.

7. Liczba miejsc:

Min. 10 miejsc

8. Czas trwania:

 2 semestry

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

 • wypełniona KARTY ZGŁOSZENIA uczestnictwa w studiach podyplomowych lub napisanie podania o przyjęcie na studia podyplomowe,
 • dostarczenie oryginału i kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • napisanie i podpisanie zobowiązania do uiszczenia opłaty za studia podyplomowe,
 • napisanie i podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych w Politechnice Łódzkiej.

10. Opłaty- za całe studia:

4 250,00 zł.

11. Dane kontaktowe:

Kierownik Studiów:

dr hab. inż. Piotr Kulpiński, prof. nadzw.

Ul. Żeromskiego 116, 90-543 Łódź

budynek A33 pokój 424

tel.: 42 631 33 59

piotr.kulpinski@p.lodz.pl

 

E-commerce in Textiles

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

2. Kierownik studiów:

dr hab. inż. Katarzyna Grabowska, prof. nadzw.

3.  Zakres tematyczny studiów:

Modele wsparcia umiędzynarodowienia przedsiębiorstw w Polsce i marketing w e-commerce. Zarządzanie w e-commerce. Nowoczesne technologie w przemyśle włókienniczym. Projektowanie i wizualizacja w e-commerce. Platformy e-commerce. Butik modowy. Charakterystyka techniczno-marketingowa produktów. Strategie sprzedaży elektronicznej. Strategie i instrumenty wsparcia umiędzynarodowienia przedsiębiorstw wraz z wprowadzeniem do handlu elektronicznego. Bankowość i logistyka w e-commerce. Projektowanie i wdrażanie sklepów internetowych.

4. Adresaci:

Studia skierowane są do:

 • zarządzających przedsięwzięciami e-commerce,
 • zainteresowanych uruchomieniem własnych przedsięwzięć e-biznesowych,
 • przedsiębiorców planujących wykorzystanie Internetu jako kanału sprzedaży,
 • kierowników i dyrektorów działów handlowych,
 • specjalistów ds. marketingu i sprzedaży,
 • dostawców usług dla przedsięwzięć e-commerce,
 • zainteresowanych wykorzystaniem Internetu w zakresie m.in. obsługi klienta, komunikowania się z klientem, promocji, współpracy z partnerami biznesowymi, wsparcia procesów biznesowych,
 • informatyków zainteresowanych aspektami programowania i technicznej obsługi sklepów internetowych,
 • projektantów z obszaru wzornictwa tekstyliów i komunikacji wizualnej.

5. Cel studiów:

Celem studiów jest przekazanie najnowszej wiedzy i doskonalenie praktycznych umiejętności w obszarze kompleksowego zarządzania przedsięwzięciami e-commerce, w tym budowania strategii biznesowych, nawiązywania i podtrzymywania relacji z klientami i partnerami biznesowymi, wdrażania innowacyjnych rozwiązań wspomagających prowadzenie działalności e-commerce, właściwej selekcji rozwiązań technologicznych z uwzględnieniem bezpieczeństwa i realizowanych celów, zarządzania projektami oraz ewaluacji działań z wykorzystaniem metod i narzędzi analitycznych. Studia te pozwolą także na rozwinięcie umiejętności analitycznego myślenia nakierowanego na rozwiązywanie rzeczywistych problemów menedżerskich z zakresu e-commerce.

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:

 • wyjaśnić podstawowe cele, pojęcia, terminologię, narzędzia, metody, specyfikę, aspekty prawne i zadania e-commerce,
 • przedstawić fundamenty, strategie budowy oraz składowe wizerunku i promocji e-sklepów oraz ich bezpieczeństwo,
 • opisać procesy logistyczne, procesy, metody i techniki zarządzania sprzedażą internetową oraz rozliczeniami typu bankowego,
 • zarządzać systemami handlu internetowego dla zrealizowania właściwego działania przedsiębiorstwa wraz z wykorzystaniem mediów społecznościowych,
 • opisać strategie oraz instrumenty oraz modele wsparcia umiędzynarodowienia przedsiębiorstw w Polsce i marketing e-commerce,
 • przedstawić nowoczesne technologie w przemyśle włókienniczym, surowce, przędze i nitki, systemy tekstroniczne, sposoby identyfikacji, oceny jakości i klasyfikacji tkanin, dzianin, plecionek i wyrobów nietkanych, wzornictwo wyrobów włókienniczych,
 • przedstawić charakterystykę techniczno-marketingową produktów tekstylnych i odzieżowych,
 • opisać metody stylizacji ubioru w zakresie spersonalizowanego doboru odzieży i dodatków w oparciu o łączenie produktów kilku firm,
 • wykorzystać systemy do budowy aplikacji handlu elektronicznego oraz mikroformatów i mikrodanych do zwiększenia semantyki sklepu internetowego,
 • wykorzystać nabytą w trakcie studiów wiedzę zarządzania e-commerce,
 • przygotować projekt i wdrożyć sklep internetowy,
 • pozyskać informacje z literatury, baz danych oraz z dyrektyw, ustaw, rozporządzeń i norm związanych z e-commerce, integrować je i dokonywać interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.

7. Liczba miejsc:

Min. 18 miejsc

8. Czas trwania:

Od października 2018 r. do czerwca 2019 r.

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru: podanie o przyjęcie na studia:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich, inżynierskich lub licencjatu),
 • zgłoszenie uczestnictwa w studiach podyplomowych,
 • 1 zdjęcie,
 • przedstawienie dowodu wpłaty za I semestr nauki, po otrzymaniu informacji o prawidłowości złożonych dokumentów i przyjęciu na studia podyplomowe.

10. Opłaty- za całe studia:

3900,00 zł (istnieje możliwość rozłożenia opłaty na 4 raty)

11. Dane kontaktowe:

anna.wilanowska@p.lodz.pl, tel. +48 42 631 33 84
ecommerce@info.p.lodz.pl, tel. +48 42 631 33 38

Adres do korespondencji: Politechnika Łódzka, Wydział W4; 90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116
                                               z dopiskiem: „studia podyplomowe E-commerce in Textiles ”

Komercjalizacja technologii w praktyce

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji

we współpracy z
Centrum Współpracy z Gospodarką, Innowacji i Transferu Technologii
wraz z
Centrum Transferu Technologii Politehcniki Łodzkiej Sp. z o.o.

2. Kierownik studiów:

dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk, prof. nadzw.

3.  Zakres tematyczny studiów:

Wiedza z zakresu: ochrony własności intelektualnej, zarządzania projektami w obszarze transferu technologii oraz finansowych aspektów przedsięwzięć innowacyjnych.
Program uzupełniają zagadnienia z zakresu zarządzania projektami, przedsiębiorczości, negocjacji, komunikacji i zarządzania ryzykiem.

4. Adresaci:

Studia skierowane są do:

 • osób zajmujących się transferem i komercjalizacją technologii,
 • pracowników naukowych zainteresowanych komercjalizacją wyników badań,
 • absolwentów uczelni wyższych w szczególności zainteresowanych możliwością poszerzenia wiedzy oraz rozwinięcia umiejętności i kompetencji w obszarze transferu technologii i komercjalizacji wiedzy.

5. Cel studiów:

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z kompleksowo ujętą tematyką prawnych i ekonomicznych aspektów transferu i komercjalizacji praw własności intelektualnej oraz transferu technologii, ze szczególnym uwzględnieniem modeli transferu technologii z uczelni do przemysłu.

6. Efekty uczenia się:

 • formułować, wyjaśniać, oceniać i stosować podstawowe zasady, metody, techniki, narzędzia i materiały, niezbędne do rozwiązywania problemów transferu i komercjalizacji nowych technologii,
 • przygotowywać i oceniać projekty komercjalizacji praw własności intelektualnej i transferu technologii,
 • prowadzić projekty związane z transferem i komercjalizacją technologii w sposób efektywny i ukierunkowany na postawiony cel biznesowy,
 • wskazywać i oceniać źródła finansowania przedsięwzięć innowacyjnych,
 • wybierać i stosować właściwe metody pozyskiwania danych w celu oceny wpływu czynników otoczenia na komercjalizację i transfer technologii,
 • interpretować i stosować zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz zarządzania zasobami własności intelektualnej,
 • wskazywać i klasyfikować przedmioty prawa autorskiego, własności przemysłowej i własności intelektualnej,
 • sporządzać umowy związane z komercjalizacją i transferem technologii w organizacji,
 • negocjować i komunikować się z interesariuszami zewnętrznymi oraz prezentować ofertę,
 • w przedsiębiorczy sposób funkcjonować w dowolnym środowisku organizacyjno-technicznym przy jednoczesnym zachowaniu zasad prawa i etyki zawodowej.

7. Liczba miejsc:

Min. 18 miejsc

8. Czas trwania:

Od października 2019 r. do czerwca 2020 r.

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru: podanie o przyjęcie na studia:

Kandydaci na studia podyplomowe powinni złożyć podanie o przyjęcie na studia wraz z CV do 15.09.2018 r.

Dokumenty należy wysłać na adres: magdalena.grebosz@p.lodz.pl.

Kandydaci do 25.09.2018 r. zostaną poinformowaniu o uruchomieniu studiów.

Następnie kandydat zobowiązany jest do dostarczenia:

 • kserokopii dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu),
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego,
 • dowodu wpłaty za studia.

10. Opłaty- za całe studia:

4 800,00 zł (istnieje możliwość rozłożenia na dwie raty)

11. Dane kontaktowe:

dr hab. inż Magdalena Grębosz-Krawczyk, prof. nazdw. - kierownik studiów
e-mail: magdalena.grebosz@p.lodz.pl

mgr Alicja Musiał-Paczkowska - sekretariat studiów
e-mail: kieimm@info.p.lodz.pl, tel. +48 42 631 36 81

http://komtech.p.lodz.pl/

 

Technologie napojów alkoholowych

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności/Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej/Zakład Technologii Spirytusu i Drożdży

 

2. Kierownik studiów:

Dr hab. inż. Maria Balcerek

 

3.  Zakres tematyczny studiów:

- technologia piwowarstwa,
- technologia słodownictwa,
- technologia winiarstwa,
- technologia gorzelnictwa,
- technologia spirytusu i wódek,
- aspekty mikrobiologiczne produkcji napojów alkoholowych,
- analiza sensoryczna,
- nowoczesne techniki analityczne,
- aspekty prawne produkcji napojów alkoholowych,
- marketing i aspekty ekonomiczne produkcji napojów alkoholowych,
- komunikacja w biznesie.

4. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do pracowników nadzoru technologicznego i laboratoriów w zakładach przemysłu piwowarskiego, winiarskiego, gorzelniczo-spirytusowego.

 

5. Cel studiów:

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z technologią produkcji piwa, wina, spirytusu surowego/destylatu rolniczego, spirytusu rektyfikowanego oraz napojów spirytusowych (m. in. wódek), z uwzględnieniem aspektów mikrobiologicznych produkcji napojów alkoholowych (drobnoustroje wykorzystywane do prowadzenia fermentacji alkoholowej i stawianie im wymagania, źródła zakażeń mikrobiologicznych i ich konsekwencje), nowoczesnych technik analitycznych, jak również metod analizy sensorycznej napojów alkoholowych. Ponadto celem studiów jest przekazanie wiedzy dotyczącej aspektów prawnych i ekonomicznych produkcji napojów alkoholowych.

 

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:                                  

- charakteryzować surowce wykorzystywane w przemyśle gorzelniczym, browarniczym i winiarskim oraz metody ich przygotowania do produkcji; charakteryzować procesy i operacje jednostkowe w produkcji spirytusu, piwa, wina;

- wymieniać wymagania stawiane drożdżom gorzelniczym, piwowarskim, winiarskim; oceniać ryzyko i wpływ zakażeń mikrobiologicznych na przebieg procesów produkcyjnych i jakość spirytusu, piwa i wina; podejmować działania zmierzające do ograniczania rozwoju niepożądanych mikroorganizmów;

- opisywać metody oceny przydatności technologicznej surowców do produkcji oraz jakości produktów finalnych;           

- kontrolować przy użyciu poznanych technik wybrane etapy procesu produkcyjnego. Przewidywać wpływ surowców oraz wybranych operacji jednostkowych i parametrów na efekt końcowy procesu produkcyjnego,  wyjaśniać podłoże naukowe konwersji surowców do gotowych produktów w przemyśle fermentacyjnym;

- scharakteryzować kierunki  rozwoju branży alkoholowej oraz regulacje prawne, które mają zapobiegać negatywnym zjawiskom związanym z nieodpowiedzialną konsumpcją napojów alkoholowych;

- pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie;

- pracować indywidualnie i w zespole; potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym;

- wykorzystać poznane metody do oceny prawidłowości prowadzenia procesu produkcji oraz jakości produktów gotowych; potrafi interpretować uzyskane wyniki w odniesieniu do regulacji krajowych i unijnych;

- planować i przeprowadzać eksperymenty; opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu lub projektu; potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie uzyskanych wyników;

- przygotować i przedstawić prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania badawczego lub projektowego oraz poprowadzić dyskusję dotyczącą przedstawionych wyników.

- docenić znaczenie społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję napojów alkoholowych;

- myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy;

- pracować indywidualnie i w zespole; potrafi ocenić czasochłonność zadania; potrafi kierować małym zespołem w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie;

- docenić znaczenie ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu.

 

7. Liczba miejsc:

Min. 12 miejsc

 

8. Czas trwania:

Zaplanowane do uruchomienia

 

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

- podanie skierowane do kierownika Studiów Podyplomowych;

- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem;

- wypełniony formularz zgłoszenia uczestnictwa.

 

10. Opłaty- za całe studia:

6 000 zł

 

11. Dane kontaktowe:

Kierownik Studiów:

dr hab. inż. Maria Balcerek

tel.: +48 42 631 34 72

fax: +48 42 636 65 56

email: maria.balcerek@p.lodz.pl

Adres do korespondencji:

Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii PŁ ul. Wólczańska 171/173, 90-924 Łódź

 

3D.MED - Technologie 3D w Medycynie

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Mechaniczny/Instytut Inżynierii Materiałowej

2. Kierownik studiów:

Dr inż. Dorota Bociąga

3.  Zakres tematyczny studiów:

 • rynek technologii wytwarzania przyrostowego,
 • zaawansowane modele brylowe,
 • zaawansowane modele siatkowe,
 • podstawy fotogrametrii i skanowania,
 • wytwarzanie 3D i materiałoznastwo,
 • budowa i eksploatacja drukarek,
 • zastosowanie drukarek 3D w medycynie,
 • projektowanie innowacyjnych rozwiazań medycznych,
 • obrazowanie medyczne w druku 3D,
 • ocena biologiczna wyruków do zatosowań medycznych.

4. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe: licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub lekarskie, które planują podjąć pracę w sektorze związanym z wykorzystaniem druku 3D w zastosowaniach medycznych.

5. Cel studiów:

Celem studiów jest uzysaknie kwalifikacji z zakresu 3D i materiałoznastwa oraz projektowania i wytwarzania innowacyjnych wyrobów medycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technik wytwarzania przy uwzględnieniu metod oceny ich właściwości niezbędnych w procesie certyfikacji. 

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:                      

 • wskazać potencjał, obszary, zakres, możliwości i ograniczenia metod przyrostowych w zastosowaniach medycznych,
 • zaprojektować lub pozyskać model przeznaczony do wytwarzania metodami przyrostowymi,
 • zaplanować i przeprowadzić proces wytwarzania przyrostowego wraz z doborem materiału odpowiedniego do wydruku w zależności od postawionych wymagań i wybranej technologii wytwarzania przyrostowego,
 • wskazać zakres badań i dokumentacji niezbędnej do certyfikacji wyrobu medycznego,
 • zaprojektować zakres użytkowości i funkcjonalności wyrobu medycznego z uwzględnieniem potrzeb użytkowników.       

 

7. Liczba miejsc:

Min. 15

8. Czas trwania:

od października 2019 r. do września 2020 r.

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

Nabór na podstawie zgłoszeń zawierających:

 • kserokopię dyplomu ukończenia stuiów wyższych wraz z oryginałem, w celu potwierdzenia tejże kopii,
 • podanie do kierownika studiów oprzyjęcie na studia wraz z kwestionariuszem osobowym,
 • oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • dowód wpłaty za I semestr nauki po otrzymaniu informacji o prawidłowości złożonych dokumentów i przyjęcia na studia podyplomowe.

10. Opłaty- za całe studia:

6 500 zł

11. Dane kontaktowe:

Kierownik Studiów:

dr inż. Dorota Bociąga

tel.: +48 42 631 30 66

email: dorota.bociaga@p.lodz.pl

Adres do korespondencji:
Politehcnika Łódzka 
Wydział Mechaniczny
Instytut Inżynierii Materiałowej
ul. Stefanowskiego 1/15
90-924 Łódź

Projektowanie innowacyjnych produktów i usług

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji/Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji

2. Kierownik studiów:

Dr Maciej Szczepańczyk

3.  Zakres tematyczny studiów:

 • liderzy innowacji,
 • współczesne trendy w marketingu,
 • rozwój kreatywności indywidualnej i zespołowej,
 • strategie i modele innowacyjnych biznesów,
 • projektowanie innowacyjnych rozwiązań metodą Design Thinking,
 • finansowanie i ocena efektywności innowacyjnych projektów,
 • narzędzia projektowania innowacyjnych rozwiązań,
 • kreowania tożsamości marki,
 • prezentacja biznesowa i wystąpienia publiczne,
 • zarządzanie projektami,
 • Visual Thinking.

4. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do pracowników i menedżerów działających w obszarze projektów rozwojowych, badawczo - rozwojowych, do projektantów nowych produktów i usług, w tym szczególnie do przedstawicieli środowisk kreatywnych i twórczych oraz osób planujących uruchomienie własnej działalności gospodarczej – startupu.

5. Cel studiów:

Celem studiów jest rozwinięcie kompetencji oraz umiejętności w obszarach:

 • wykorzystywania metod i narzędzi służących do projektowania nowych produktów i usług oraz procesów wdrażania ich na rynek,
 • technik pobudzania kreatywności indywidualnej i zespołowej,
 • techniki marketingowych podnoszących wizerunek marki oraz umiejętności sprzedaży nowych usług i produktów,
 • budowania i utrzymania odpowiednich relacji z otoczeniem.

6. Efekty kształcenia:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:                                  

 •  projektować, omawiać i oceniać proces kreowania innowacyjnych produktów i usług,
 • przygotowywać projekty innowacyjnych produktów i usług przy wykorzystaniu współczesnych narzędzi i technik wspomagających wprowadzenie na rynek innowacyjnych idei,
 • efektywnie komunikować się z otoczeniem i świadomie budować wartość zaprojektowanych produktów lub usług,
 • w przedsiębiorczy sposób realizować projekty innowacyjne, bez względu na środowisko organizacyjno-techniczne.

7. Liczba miejsc:

Min. 15

8. Czas trwania

Od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r.

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

Nabór na podstawie zgłoszeń po sprawdzeniu kwalifikacji formalnych tj. dyplomu ukończenia studiów wyższych, dokonaniu wpłaty pierwszej raty.

10. Opłaty- za całe studia:

4 500 zł

11. Dane kontaktowe:

Kierownik Studiów:

dr Maciej Szczepańczyk

tel.: +48 42 631 37 53 lub 42 631 37 66 lub 0 602 52 07 02

fax: +48 42 631 37 66

email: maciej.szczepanczyk@p.lodz.pl

Adres do korespondencji:

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji
ul. Piotrkowska 266 pok. 5, 90-924 Łódź

 

 

 

 

Poznaj nasz kampus