STRONA GŁÓWNA

Oferta studiów podyplomowych

Informacja na tej stronie nie jest ofertą handlową

Administracja systemami GNU/Linux

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna:

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej/Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej

2. Kierownik studiów:

Dr inż. Roman Krasiukianis

3 Zakres tematyczny studiów:

Tematyka pierwszego etapu studiów obejmuje ogólną wiedzę dotyczącą zasad działania systemów GNU/Linux oraz metod i narzędzi stosowanych do ich instalacji i podstawowej konfiguracji. W dalszej części studia mają charakter specjalistyczny i dotyczą zagadnień związanych z zaawansowaną administracją systemów Linux, w szczególności w zakresie przechowywania i przetwarzania danych w systemie operacyjnym, wirtualizacji i kontenerów aplikacyjnych, konfigurowania usług sieciowych opartych na Linuksie, wykorzystywania systemów Linux jako elementów infrastruktury sieci TCP/IP (ruter, zapora sieciowa, przełącznik), a także stosowania technologii zapewniających bezpieczeństwo sieciowe (monitorowanie i wykrywanie zdarzeń i zagrożeń, metody zapobiegania niepożądanej interakcji użytkowników z systemem, funkcjonowanie infrastruktury klucza publicznego).

4. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów studiów wyższych zainteresowanych uzyskaniem wiedzy specjalistycznej w zakresie administrowania systemami GNU/Linux oraz sieciami komputerowymi zbudowanymi w oparciu o te systemy, w szczególności administratorzy sieci, pracownicy i kadra kierownicza działów IT.

5. Cel studiów:

Podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy w zakresie teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej administrowania systemami operacyjnymi GNU/Linux i sieciami komputerowymi działającymi w oparciu o te systemy.

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:

 • charakteryzować budowę i działanie systemów GNU/Linux,
 • instalować system operacyjny Linux i zarządzać oprogramowaniem wchodzącym w skład systemu,
 • wykorzystać mechanizmy udostępniane przez system operacyjny Linux w celu modyfikacji lub optymalizacji jego działania,
 • diagnozować, lokalizować i usuwać problemy  wystepujące w trakcie konfiguracji systemu,
 • automatyzować pracę z systemem operacyjnym poprzez wykorzystanie języka skryptowego powłoki,
 • dokonywać zaawansowanej konfiguracji usług sieciowych opartych na Linuksie,
 • analizować działanie poszczególnych zasobów systemu i rozpoznawac sytuacje przeciażenia,
 • konfigurować przestrzeń składowania i systemy plików,
 • wykorzystac mechanizmy zarządzania zasobami systemowymi,
 • charakteryzować zasady komunikacji i najważaniejsze protokoły w sieciach TCP/IP,
 • tworzyć i konfigurować sieci TCP/IP w oparciu o systemy GNU/Linux,
 • wykorzystywać systemy GNU/Linux jako elementy infrastruktury sieciowej (ruter, zapora sieciowa, most),
 • charakteryzować zagrożenia bezpieczeństwa sieciowego,
 • wykorzystywać mechanizmy oferowane przez systemy GNU/Linux w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieciowego,
 • archiwizować i zabezpieczać dane przechowywane w systemie,
 • kompleksowo zaprojektować i zaimplementować konfigurację systemu zgodnie z założonymi wymaganiami,
 • zaprezentować wykonany projekt i dokonać jego krytycznej oceny.

7. Liczba miejsc:

Min. 12 max. 16 miejsc

8. Czas trwania:

dwa semestry

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

 • złożenie kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • podpisanie "Umowy o warunkach kształcenia na studiach podyplomowych".

10. Opłaty- za całe studia:

5900,00 zł- możliwość płatności w dwóch lub czterech ratach.

11. Dane kontaktowe:

Tel./fax: +48 42 631 28 29

e-mail: linux-podyplomowe@it.p.lodz.pl

http://linux-podyplomowe.it.p.lodz.pl

12. Rekomendacje

W okresie od X 2016r do VI 2017r miałem przyjemność uczestniczyć w studiach podyplomowych „Administracja systemami GNU/Linux” zorganizowanych na wydziale FTIMS. Jako nauczyciel informatyki w technikum uczestniczę w wielu spotkaniach tematycznych, kursach, studiach podyplomowych więc mam w pewnym sensie skalę porównawczą i chciałbym podzielić się z Państwem moimi uwagami i opisać czas spędzony na PŁ z grupą uczestników 12 edycji studiów.  Zajęcia organizowane były na wysokim poziomie : aktualizowane treści podręcznika, ćwiczenia i zadania praktyczne ciekawie prowadzone, w formie warsztatów z aktywnym uczestnictwem słuchaczy. Świetni prowadzący, wysokiej klasy dydaktycy, którzy potrafią zainteresować przedstawionym materiałem. Wielokrotnie tematyka części zajęć była prowadzona ze względu na zainteresowania i potrzeby grupy. Przez cały czas czuło się wsparcie prowadzących. Miłym zaskoczeniem okazały się organizowane spotkania z pracodawcami podczas których można było z pierwszej ręki dowiedzieć się o istniejącej koniunkturze na rynku pracy, panujących trendach i wykorzystywanej technologii jak również możliwości odbycia stażu. Bardzo dobra organizacja, komfortowa, dobrze wyposażona sala, właściwie dopasowany i skonstruowany pod kątem tematycznym harmonogram zajęć. Całość dopina udostępniona i należycie skonfigurowana platforma edukacyjna, która służyła nam nie tylko jako świetny panel komunikacyjny, baza materiałów ale też miejsce gdzie mogliśmy sprawdzić nasze umiejętności. Z racji wykonywanego zawodu chciałbym podkreślić wartość studiów, które przekazują aktualną wiedzę teoretyczną kształtując umiejętność wykorzystania jej w środowisku produkcyjnym. Prowadząc zajęcia z młodzieżą staram się pozyskane wiadomości, osadzić w realnych problemach czy konfiguracjach. Dzięki temu uczniowie efektywniej uczestniczą w zajęciach, które często wykraczają poza ramy programu nauczania. Poza poszerzeniem i ugruntowaniem wiedzy z zakresu administracji Linux-em studia oferują coś więcej. W chwili obecnej mam zupełnie inne spojrzenie na temat konstrukcji procesu dydaktycznego. Studia zmieniły moje podejście do nauki i nauczania informatyki. Wciągnęły w wielki świat Linuksa, a dodatkowe spotkania z pracodawcami i sama postawa prowadzących zmotywowały do dalszego własnego rozwoju.

                                                                                                                                                                   Robert Olejnik (słuchacz edycji 12, 2016/2017 r.)

Udział w studiach podyplomowych Administracja systemami GNU/Linux był dobrą decyzją z punktu widzenia kariery zawodowej, a także możliwości rozwoju.

Na co dzień administruję złożonymi środowiskami wirtualizacyjnymi opartymi o technologię VMware. Studia podyplomowe dały mi możliwość nie tylko poszerzenia wiedzy z zakresu systemów Linux, ale przede wszystkim pozwoliły na dokładne zrozumienie procesów i zjawisk zachodzących w różnych systemach operacyjnych, przez co zwiększyła się moja świadomość i skuteczność w codziennych czynnościach administracyjnych. Z czystym sumieniem mogę polecić te studia każdemu zainteresowanemu administracją systemami, a w szczególności osobom pracującym w technologiach Microsoft, by przekonały się, że open source w wielu przypadkach dorównuje funkcjonalnościami technologiom klasy enterprise, a nawet niejednokrotnie je przewyższając. Ponadto, forma prowadzenia zajęć oraz predyspozycje prowadzących do przekazywania wiedzy i szczegółowego rozpatrywania różnych problemów, w mojej ocenie są na bardzo wysokim poziomie

                                                                                                                     Piotr Pietraszewski (słuchacz edycji 11, 2015/2016 r.)

Dlaczego warto wybrać studia podyplomowe Administracja systemami GNU/Linux na Politechnice Łódzkiej? Odpowiedzi  udzielę w kilku punktach:

 • są to unikalne studia w skali kraju (znalazłem tylko 3 uczelnie ze studiami podyplomowymi o tematyce związanej z Linuksem, ale tylko jedne na Politechnice).
 • duża liczba godzin – 276, co jak na studia podyplomowe jest wręcz rekordem.
 • bardzo szeroki program (ilość, rodzaj i zakres omawianych zagadnień - od podstaw, aż po zaawansowane zagadnienia, np. usługi sieciowe, konfiguracje wysokiej dostępności HA, wirtualizacja).
 • prowadzący to nie tylko wykładowcy z dużą i dogłębną wiedzą teoretyczną, ale też doświadczeni praktycy, którzy cały czas uczestniczą w projektach komercyjnych na prawdziwym rynku.
 • tryb prowadzenia zajęć - omawiane jest dane zagadnienie tak, by zrozumieć działanie i zastosowanie, a następnie robimy ćwiczenia - każdy na zajęciach ma do dyspozycji swoje indywidualne stanowisko z przygotowanymi serwerami Linux.
 • atmosfera na zajęciach – wykłady i ćwiczenia prowadzone są w miłej atmosferze - powiedziałbym na luzie - tak, aby wszyscy, bez względu na poziom swojej dotychczasowej wiedzy i doświadczenia, zrozumieli dane zagadnienie. Ze strony prowadzących nie ma pytań bez odpowiedzi. Jeżeli czegoś nie wiesz, nie nadążasz z ćwiczeniem, to pytasz i zawsze dostaniesz pomoc.
 • materiały do nauki – materiały to seria unikatowych autorskich i stale aktualizowanych podręczników (super ściągawka w pracy dla admina) oraz obraz laboratorium w postaci maszyn wirtualnych do zabrania i ćwiczenia w domu. Dodatkowo trzeba notować, bo wiele ciekawych problemów omawianych jest podczas ćwiczeń na żywo.
 • podsumowując: są to unikalne studia nastawione na przekazanie wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej, które od słuchacza wymagają dużej samodzielnej pracy w domu, aby dogłębnie poznać omawiane na zajęciach zagadnienia. Każdy znajdzie zagadnienia dla siebie, by w nich się specjalizować jako przyszły prawdziwy administrator Linuksa.
   
  Jeżeli macie chęci, czas i trochę uporu to warto poświęcić rok pracy aby mieć nowy, ciekawy zawód i szansę na dobrą pracę w przyszłości. Ważne - uczelnia pomaga słuchaczom w kontaktach z przyszłymi pracodawcami".

   Andrzej Wieleba (słuchacz edycji 11, 2015/2016 r.)

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji/Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki

2. Kierownik studiów:

Dr inż. Katarzyna Boczkowska

3Zakres tematyczny studiów:

Studia obejmują zagadnienia z zakresu prawnych aspektów bhp, badania wypadków przy pracy, analizy i oceny ryzyka zawodowego, metodyki szkoleń bhp oraz ergonomii, fizjologii pracy, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, a także doskonalenia Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

4. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów uczelni wyższych (studiów magisterskich, inżynierskich, licencjackich) w szczególności kadry odpowiedzialnej za zagadnienia związane z BHP oraz ergonomią w przedsiębiorstwie oraz osób odpowiedzialnych za wdrożenie i funkcjonowanie systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy zgodnego z PN-ISO 45001.

5. Cel studiów:

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i wykształcenie umiejętności w zakresie bhp, problematyki ergonomii, systemów bezpieczeństwa i higieny pracy wg normy PN-ISO 45001:2018 w stopniu niezbędnym do samodzielnego pełnienia zadań służb bhp, kierowania działaniami i projektami oraz wdrażania tych zagadnień w miejscu pracy. W trakcie studiów słuchacze zapoznawani są z aktualną wiedzą dotyczącą ergonomii, analizy i oceny ryzyka zawodowego, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zdobywają umiejętności w zakresie prowadzenia działań, sporządzania dokumentacji. Słuchacze zdobywają również kompetencje do opracowywania, wdrażania, utrzymania i doskonalenia Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy do praktyki gospodarczej.

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:  

 • wyjaśnia istotę funkcjonowania systemu ochrony pracy w Polsce, wymienia i interpretuje wymagania prawne z zakresu bhp, ppoż oraz ergonomii, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony pracy kobiet, młodocianych i niepełnosprawnych,
 • analizuje przyczyny wypadków przy pracy i chorób zawodowych według różnych kryteriów klasyfikacyjnych, z wykorzystaniem zaawansowanych metod i technik badawczych, przeprowadza postępowanie wypadkowe i sporządza stosowną dokumentację oraz dobiera adekwatne środki prewencyjne, trzymając się zasad i obowiązującego prawnie aparatu pojęciowego,
 • absolwent charakteryzuje i identyfikuje czynniki zagrożenia w środowisku pracy (w tym czynniki ergonomiczne) z wykorzystaniem różnych narzędzi i technik oraz dokonuje oceny ryzyka stosując różne metody oceny, dobiera skuteczne środki prewencyjne i sporządza dokumentację, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi i normatywnymi,
 • dobiera właściwe formy, treści, środki przekazu szkolenia w dziedzinie bhp, wykorzystując i doskonaląc odpowiednie metody i narzędzia w kształceniu dorosłych i sporządza dokumentację szkoleniową zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi,
 • planuje i realizuje proces diagnozy ergonomicznej na stanowisku pracy z wykorzystaniem odpowiednio dobranych metod i narzędzi, aparatury specjalistycznej i aplikacji komputerowych, potrafi projektować i adaptować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami prawa i norm, w szczególności uwzględniając potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych,
 • dobiera i projektuje narzędzia i mierniki (reaktywne i proaktywne) oceny stanu bhp, oceny zgodności procedur i zasad z obowiązującymi w organizacji wymaganiami prawnymi i normatywnymi oraz wykorzystuje odpowiednie narzędzia i mierniki do analiz ekonomicznych w obszarze bhp,
 • planuje i realizuje obowiązki kontrolno-doradcze służb bhp w organizacji, wykorzystując właściwe metody i techniki pracy własnej i w zespole oraz planuje rozwój własnej kariery zawodowej i działalności gospodarczej w obszarze bhp,
 • planuje, organizuje wdrożenie systemu zarządzania bhp w oparciu o obowiązujące normy zarządzania, opracowuje dokumentację systemową oraz wykorzystując odpowiednie narzędzia do monitorowania i doskonalenia systemu.

7. Liczba miejsc:

Min. 20 miejsc

8. Czas trwania:

Dwa semestry

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich lub magisterskich),

 • wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy

10. Opłaty- za całe studia:

4.200,00  zł

11. Dane kontaktowe:

Kierownik: dr inż. Katarzyna Boczkowska

katarzyna.boczkowska@p.lodz.pl; kzp@info.p.lodz.pl Tel. +48 42 631 37 54

Sekretariat: Alicja Musiał-Paczkowska

alicja.musial-paczkowska@p.lodz.pl Tel. +48 42 631 36 81

Adres do korespondencji:

ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź

http://bhp.wzip.p.lodz.pl

Bezpieczeństwo i higiena pracy

1 Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów/Katedra Technologii Dziewiarskich i Maszyn Włókienniczych

2. Kierownik studiów:

dr hab. inż. Michał Frydrysiak

3 Zakres tematyczny studiów:

Bezpieczeństwo pracy operatorów maszyn i urządzeń. Certyfikacja i aspekty ekonomii w BHP. Program szkoleń w zakresie BHP. Mikroklimat. Ergonomia i nadzór nad warunkami pracy. Organizacja i metody pracy służb BHP. Podstawy eksploatacji i instalacji urządzeń i sieci elektrycznych. Prace szczególnie niebezpieczne. Wypadki, Ocena ryzyka. Medyczna ochrona zdrowia. Zagrożenia pożarowe. Ochrona warunków pracy.

4. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do kandydatów na pracowników oraz obecnych pracowników służb BHP w zakładach pracy.

5. Cel studiów:

Wykształcenie specjalistów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 września 1997r) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 listopada 2004r). Absolwent, po ukończeniu studiów podyplomowych, może pracować na stanowisku inspektora i starszego inspektora bhp lub przypadku posiadania co najmniej rocznego stażu pracy w służbie BHP na  wyższym stanowisku.

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:

 • przedstawić zasady ergonomii i ochrony środowiska oraz nadzoru nad bezpieczeństwem pracowników,
 • opisać zagrożenia wspólne dla wszystkich stanowisk pracy, rozpoznać specyficzne zagrożenia dla różnych stanowisk pracy, wybrać przeciwwypadkowe zabezpieczenia dla stanowisk pracy, formułować zasady bezpiecznej pracy, eksploatacji i serwisowania maszyn i urządzeń na stanowiskach pracy, przedstawić cele i metody certyfikacji,
 • przygotować dane do oceny zagrożeń czynnikami fizycznymi, chemicznymi, biologicznymi i psychofizycznymi, podać metody ich badań i określać ryzyko zawodowe oraz układać listy kontrolne dla stanowisk pracy,
 • określać warunki dla stosowania i doboru środków ochrony zbiorowej i indywidualnej dla stanowisk pracy,
 • w zaawansowanym stopniu przedstawić metody pracy służb BHP i programy szkolenia pracowników w zakresie BHP w zakładach pracy,
 • opisać metody ochrony zdrowia i przyczyny chorób zawodowych w zakładzie, opisać i identyfikować wypadki przy pracy i im zapobiegać oraz ratować zdrowie i życie po wypadku,
 • wykorzystać nabytą w trakcie studiów wiedzę i umiejętności dla skontrolowania i poprawy pod względem BHP zakładu pracy i stanowisk pracy,
 • pozyskać informację z literatury, baz danych oraz dyrektyw, ustaw, rozporządzeń i norm związanych z BHP i ergonomią, integrować je i dokonywać interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie jak również potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców,
 • wyjaśniać ważność oraz prezentować aspekty i skutki działalności służb BHP, w tym jego istotnego wpływu na pracodawców i pracowników, wraz ze związaną z tym odpowiedzialnością za podejmowane decyzje, przy jednoczesnym zachowaniu zasad etyki zawodowej,
 • jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

7. Liczba miejsc:

Min. 25 miejsc

8. Czas trwania:

Dwa semestry

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:podanie  o przyjęcie na studia,                                                                        

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich, inżynierskich lub licencjatu),
 • wypełnione zgłoszenie uczestnictwa w studiach podyplomowych wraz z informacją o ochronie danych osobowych -  dostępny na stronie Katedry: www.bhp-k412.p.lodz.pl,
 • 1 zdjęcie,
 • złożenie oświadczenia do wystawienia faktury VAT (dotyczy osób,  które mają studia dofinansowane przez pracodawcę), 
 • przedstawienie dowodu wpłaty za I semestr nauki, po otrzymaniu informacji o prawidłowości złożonych dokumentów i przyjęciu na studia podyplomowe.

10. Opłaty- za całe studia:

3000,00 zł           Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty.

11. Dane kontaktowe:

Adres do korespondencji: 90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116 www.bhp-k412.p.lodz.pl

Słuchacz może uczestniczyć  w dodatkowym kursie na audytora wewnętrznego, zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami norm: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO45001:2018.

Kurs za dodatkowa niewielką odpłatą, organizowany jest przez firmę Dekra z Warszawy.

12. Rekomendacje

Studia podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy prowadzone od 2005 roku (zakończone 26 edycje) to moja furtka do kariery zawodowej.

Studia pozwoliły mi na zapoznanie się z ogromną i różnorodną wiedzą o BHP, wykładowcy wskazali też techniki i kierunki pracy nowoczesnej służby BHP.  Wykształcili we mnie poczucie świadomości i odpowiedzialności związanej z zawodem oraz wszczepili zasadę podnoszenia poziomu BHP przez budowanie wysokiej świadomości i wiedzy pracodawców i pracowników, dzięki czemu mogłem pracować od 2007 roku na stanowiskach BHP w dużych zakładach produkcyjnych między innymi w Przedsiębiorstwie Innowacyjno-Wdrożeniowym WIFAMA-PREXER w Łodzi.

Główny specjalista ds. BHP, inż. Piotr Metelski

Doradztwo i kontrola w zakresie BHP

  1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

 Wydział Mechaniczny, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji

  2. Kierownik studiów:

 dr inż. Ryszard Dębkowski

 3.  Zakres tematyczny studiów:

 • Podstawy prawa bhp.
 • Badanie wypadków przy pracy.
 • Ocena ryzyka zawodowego.
 • Doskonalenie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Organizowanie pracy służb bhp.

4. Adresaci:

Studia skierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe (licencjackie, inżynierskie lub magisterskie- nie jest wymagane wykształcenie techniczne), które planują podjęcie pracy w służbach bhp lub planują wykonywać zadania tych służb, jako pracownicy zatrudnieni przy innej pracy lub jako osoby świadczące usługi z zakresu bhp (outsourcing bhp) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

5. Cel studiów:

Celem studiów jest uzyskanie przez uczestników kwalifikacji uprawniającej do pracy na stanowiskach służb BHP zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 2 września 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704 z późn. zm.).

6. Efekty uczenia się:

Osoba posiadająca kwalifikację potrafi:

 • interpretować akty prawne z zakresu bhp,
 • realizować kontrole stanu bhp w organizacji,
 • doradzać w zakresie kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy z uwzględnieniem zasad ergonomii,
 • prowadzić postępowanie powypadkowe,
 • oceniać ryzyko zawodowe,
 • przygotować i prowadzić szkolenia bhp,
 • prowadzić dokumentację z zakresu bhp w organizacji,
 • organizować pracę służb bhp i działalność gospodarczą w zakresie bhp.

7. Liczba miejsc:

Min. 15 miejsc

8. Czas trwania:

Dwa semestry

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

Uczestnikiem studiów może zostać osoba, która posiada wykształcenie wyższe.

Rekrutacja trwa w okresie 6.IX. – 3.X.2021r. W tym czasie należy przesłać na adres e-mail ryszard.debkowski@p.lodz.pl elektroniczną wersję Zgłoszenia uczestnictwa, pobierz

Po zakończeniu rekrutacji zostanie przekazana informacja nt. rodzaju dokumentów, jakie należy przekazać w formie drukowanej do sekretariatu studiów DKwBHP.

10. Opłaty - za całe studia:

3300,00 zł

11. Dane kontaktowe:

Tel. +48  42 631 22 87, +48 42 631 22 99,

https://studia-bhp.p.lodz.pl

Adres do korespondencji:

Politechnika Łódzka
Instytut Obrabiarek i TBM
ul. B. Stefanowskiego 1/15
90-924 Łódź

 

Bezpieczeństwo procesów przemysłowych

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska/Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy

2. Kierownik studiów:

Dr inż. Dorota Siuta

3 Zakres tematyczny studiów:

Zarządzanie bezpieczeństwem i ryzykiem, a w szczególności z analizą i oceną ryzyka procesowego i wybuchowego niezbędnych do realizacji obowiązujących regulacji prawnych w Polskim przemyśle chemicznym, rafineryjnym, petrochemicznym i energetycznym.

4. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do kadry z zakładów chemicznych, inżynierów pracujących w przemyśle rafineryjnym, chemicznym, energetycznym i innych, służb bezpieczeństwa technicznego, bhp i ochrony środowiska, projektantów biur projektów, przedstawicieli administracji państwowej (PIP, PIOŚ, PSP) oraz reprezentantów uczelni akademickich.

5. Cel studiów:

Celem Studiów jest przygotowanie absolwenta do wypełniania zadań związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem i ryzykiem, a w szczególności z analizą i oceną ryzyka procesowego i wybuchowego niezbędnych do realizacji obowiązujących regulacji prawnych w Polskim przemyśle chemicznym, rafineryjnym, petrochemicznym i energetycznym, w oparciu o obowiązujące Ustawy.

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów absolwent potrafi:

1. Analizować zagrożenia procesowe i wybuchowe w procesach przemysłowych i procesach pracy z udziałem substancji niebezpiecznych.
2. Zastosować metody oceny potencjalnych skutków zagrozeń procesowych i formułować rozwiązanie służące ograniczeniu tych skutków.
3. Zastosować wiedzę w zakresie technicznych, społecznych, ekonomicznych i etycznych uwarunkowań związanych z poważnymi awariami w procesach przemysłowych.
4.Klasyfikować substancje niebezpieczne i zakłady przemysłowe pod względem zagrożenia poważną awarią zgodnie z wymogami Dyrektywy Seveso II/III.
5. Identyfikować zagrożenia procesowe, formułować mechanizmy powstawania scenariuszy awaryjnych oraz częstość ich występowania.
6. Identyfikować, dobierać i oceniać organizacyjne i techniczne systemy bezpieczeństwa i ochrony służace do zapobiegania i ochrony przed poważnymi awariami.
7. Oceniać i opracowywać założenia do projektowania elementów systemu zarządzania bezpieczeństwem, w tym systemu zarządzania ryzkiem, procedur operacyjnych oraz zarządzania zmianami.
 

7. Liczba miejsc:

Min. 20

8. Czas trwania:

Dwa semestry

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

 • 1 zgłoszenie potwierdzające minimum kwalifikacji,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych oraz rozmowa kwalifikacyjna.

10. Opłaty- za całe studia:

6400,00 zł

11. Dane kontaktowe:

Anna Aulak, tel. kom. 604 971 008 lub +48 42 631 37 43, anna.aulak@p.lodz.pl;

Dr hab. Adam Markowski tel. 42 6313745, mail adam.markowski@p.lodz.pl                                                                                                                                          

Adres do korespondencji: ul. Wólczańska 213, 90-924 Łódź.

         http://www.wipos.p.lodz.pl/Bezpieczenstwo_Procesow_Przemyslowych,320

12. Rekomendacje

Jestem absolwentką XIV edycji studiów podyplomowych Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych, rok akademicki 2014/15. Studia Podyplomowe prowadzone były na bardzo wysokim merytorycznym poziomie kształcenia. Wykładowcami byli wysokiej klasy profesjonaliści z doświadczeniem praktycznym a także aktywni zawodowo specjaliści w dziedzinie bezpieczeństwa procesowego, niejednokrotnie absolwenci tych Studiów. Niełatwe zagadnienia związane z bezpieczeństwem instalacji przemysłowych przekazywane były w sposób jasny i zrozumiały. Wykładowcy byli otwarci na dyskusje i pytania uczestników, co sprawiło, że zajęcia były ciekawe. Szczególnie zajmujące, nieszablonowe były zajęcia prowadzone przez Kierownika Studiów Profesora Adama Markowskiego. Interesująca była sesja wyjazdowa w Grupie LOTOS S.A. w Gdańsku, gdzie sporządzaliśmy analizy bezpieczeństwa wytypowanych obiektów w aspekcie zapobiegania poważnym awariom. Prace te były później prezentowane i oceniane przez użytkowników instalacji.

Pod względem organizacyjnym studia również oceniam bardzo wysoko. Warunki lokalowe, liczba godzin, rozkład zajęć były dogodne dla studentów. Materiały dydaktyczne - książkę, broszury, konspekty, prezentacje wykorzystuję obecnie podczas pracy. Prezentacje dostarczane uczestnikom na bieżąco pocztą elektroniczną wyczerpywały tematykę zajęć. 

Sabina Grefenheim

Coaching i mentoring w biznesie

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji/Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji

2. Kierownik studiów:

Dr Jarosław Lendzion

3 Zakres tematyczny studiów:

 • coaching,
 • kompetencje Cocha,
 • mentoring,
 • narzędzia Extended DISC w coachingu i mentoringu,
 • superwizje sesji coachingowych.

4. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do menedżerów średniego i wyższego szczebla zarządzania, dyrektorów, kierowników i specjalistów zatrudnionych w działach HR, kierowników projektów, zarządzających zespołami profesjonalistów, osób, które w ramach własnej ścieżki kariery aspirują do objęcia stanowisk menedżerskich jak i również osób chcących zdobyć nowy zawód.

5. Cel studiów:

Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy wiedzy na temat samego coachingu, zrozumienie jakie warunki organizacyjne muszą być spełnione, żeby efektywnie przeprowadzić coaching i mentoring w organizacji. Zaprozentowanie narzędzi przekazywania wiedzy i ich dopasowania do oczekiwań i możliwości uczestników procesu coachingu i mentoringu, a także przedstwienie osobistych barier mogących przyczyniać się do braku efektywności coachingu oraz sposobów ich pokonywania. Nabycie podstwowych umiejętności w zakresie przygotowania sesji i jej realizacji. 

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:    

 • zaplanować i zorganizować sesję coachingową i mentorską,
 • zdiagnozować potrzeby klienta i zakontraktować usługę coachingową,
 • zaprojektować sesję mentorską oraz wspomagać zdolności adaptacyjne  klientów,
 • efektywnie funkcjonować i komunikować się zarówno w zespołach dziedzinowych, jak i interdyscyplinarnych,
 • samodzielnie rozwiązywać problemy z zakresu coachingu i mentoringu,
 • pracować zgodnie z kodeksem etycznym coacha i mentora.

7. Liczba miejsc:

Min. 11 

8. Czas trwania:

dwa semestry

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

Ukończone studia wyższe (licencjackie, inżynierskie, magisterskie, magistersko-inżynierskie), wypełnienie formularza rejestracji, uiszczenie min. I raty za studia.

10. Opłaty- za całe studia:

6.400,00  zł (istnieje możliwość płatności w 4 ratach)

11. Dane kontaktowe:

 • Organizacja Studiów:

Mgr Michał Szczepanik

mob. +48 508 189 903

e-mail: michal.k.szczepanik@gmail.com

 • Kierownik Studiów:

Dr Jarosław Lendzion

mob. +48 503 363 432

email: jplendzion@gmail.com

www.spcim.pl

Grafika komputerowa i techniki multimedialne

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

 Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki/ Instytut Informatyki  Stosowanej

2. Kierownik studiów:

dr Joanna Sekulska-Nalewajko

3.  Zakres tematyczny studiów:

W nauce wykorzystywane są między innymi komputery Apple, które doskonale współpracują z aplikacjami multimedialnymi i stanowią światowy standard w dziedzinie projektowania grafiki komputerowej, składu komputerowego oraz poligrafii. Wykorzystywane są też najnowsze aplikacje m. in. z pakietu Adobe CS6, Corel, Corel Painter, Final Cut Pro X. W trakcie zajęć korzystacie Państwo z materiałów pomocniczych przygotowanych przez kadrę instruktorską specjalnie dla tego profilu studiów.

4. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich, którzy posiadają ogólne umiejętności w zakresie użytkowania komputerów i chcą nabyć umiejętności tworzenia i obróbki projektów graficznych i multimedialnych za pomocą narzędzi informatycznych.

5. Cel studiów:

Nabycie umiejętności:

 • obsługi i wiedzy na temat specjalistycznych aplikacji użytkowych grafiki 2D,
 • animacji i wideo,
 • przygotowania autorskich projektów z zachowaniem reguł kompozycji,
 • typografii i druku,
 • kompleksowego łączenia różnorodnych technik graficznych w projektach stron www.

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:

 • dobierać typ środowiska projektowego i oprogramowania w zależności od realizowanych zadań i projektów.
 • posługiwać się narzędziami do obróbki obrazów cyfrowych wektorowych i rastrowych w celu ich tworzenia, edytowania i wzbogacania, a także używać narzędzi do optymalizacji obrazów cyfrowych i poprawnie dobierać parametry obrazu pod kątem jego przeznaczenia.
 • przygotowywać autorskie projekty poligraficzne z uwzględnieniem reguł kompozycji i typografii oraz wymagań stawianych projektom przeznaczonym do druku.
 • łączyć różnorodne techniki graficzne, multimedialne i informatyczne w projektach publikacji internetowych i materiałach audiowizualnych.
 • analizować strukturę serwisów internetowych pod kątem ich pozycjonowania w wyszukiwarkach oraz pod kątem ich przeznaczenia, z uwzględnieniem charakterystyki technicznej treści w nich prezentowanych.
 • dobierać składniki projektów audiowizualnych, takie jak infografika, dźwięk i materiał wideo, łączyć je poprzez odpowiednie techniki montażu, a także wzbogacać projekty we własne efekty trikowe w celu tworzenia dystrybucyjnej wersji materiałów w technologii DVD-Video.
 • stosować prawidłowe techniki pracy w zakresie budowania i przygotowywania modeli 3D dla potrzeb druku 3D.
 • przeprowadzać analizę potrzeb użytkowników w celu realizacji kreatywnych autorskich projektów spełniających wymagania grup docelowych oraz stosować zasady i narzędzia szybkiego prototypowania produktów.
 • prezentować założenia i charakterystykę własnych projektów w postaci prezentacji multimedialnej oraz/lub pisemnej dysertacji.

7. Liczba miejsc:

min. 17 miejsc

8. Czas trwania:

Dwa semestry

(w sprawie uruchamiania nowych kolejnych edycji należy kontaktować się z osobami wymienionymi w pkt. 11)

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, wraz z oryginałem, w celu potwierdzenia tejże kopii,
 • podanie do kierownika studiów o przyjęcie na studia,
 • kwestionariusz osobowy,
 • oświadczenie do wystawienia faktury VAT,  
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • dowód wpłaty za I semestr nauki (płatne po weryfikacji złożonych dokumentów i informacji o przyjęciu na studia podyplomowe).

10. Opłaty- za całe studia:

Odpłatność jednego uczestnika: 4800,00 zł 

11. Dane kontaktowe:

Sekretariat: tel:+48 42 631 27 50.

gkitm@iis.p.lodz.pl

Adres do korespondencji:

ul. Stefanowskiego 18/22, 90 – 924 Łódź.

http://www.kis.p.lodz.pl/podyplomowe.html?lang=pl

12. Rekomendacje

Jestem absolwentką studiów podyplomowych Grafika Komputerowa i Techniki Multimedialne. Po skończeniu studiów mogę stwierdzić, iż zajęcia prowadzone były profesjonalnie i przez dobrze przygotowaną do tego kadrę. Na każdych zajęciach otrzymywaliśmy komplet materiałów ze szczegółowym opisem zadań do wykonania. Prowadzący byli pomocni i chętnie odpowiadali na każde zadawane pytanie. Plan studiów został tak ułożony, żebyśmy mogli jak najwięcej czasu poświęcać na ćwiczenia praktyczne, doskonalenie nabywanych umiejętności, a także rozwój  twórczości własnej, bo grafika to nie tylko obsługa programów, ale również sztuka. Zajęcia odbywały się w salach wyposażonych w nowoczesny sprzęt komputerowy z najnowszymi wersjami programów komputerowych do obróbki grafiki i filmów oraz do tworzenia animacji. Studia zakończyły się napisaniem pracy końcowej - projektu o wybranym przez siebie temacie przy twórczym wykorzystaniu nabytych umiejętności. Ja wybrałam przygotowanie gry komputerowej, gdyż wymagało to ode mnie sporządzenia grafik i animacji oraz wykorzystania elementów programowania. Studia skończyłam z jeszcze większą motywacją do rozwoju nabytych umiejętności i odkrywania nowych możliwości programów jako narzędzi do realizacji pomysłów.

Agata Twardowska     

Konstrukcja ubioru

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

  Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów/Instytut Architektury Tekstyliów,                                                                                                       

2. Kierownik studiów:

Dr inż. Magdalena Owczarek

3 Zakres tematyczny studiów:

 • historia konstrukcji,
 • historia antropometrii,
 • podstawy konstruowania i modelowania 2D,
 • modelowanie przestrzenne ubioru,
 • wykorzystanie systemów komputerowego wspomagania CAD do konstruowania, modelowania, stopniowania i symulowania ubioru na fantomie 3D,
 • towaroznawstwo,
 • technologiczne aspekty w konstruowaniu ubioru,
 • rysunek i realizacja projektów ubioru.

4. Adresaci:

Studia skierowane są do absolwentów studiów artystycznych, w tym Wzornictwo oraz studiów inżynierskich w tym Włókiennictwo.

5. Cel studiów:

Celem głównym realizacji studiów jest pozyskanie wiedzy, umiejętności związanych z rozumieniem i umiejętnością praktycznego wykorzystania zagadnień związanych z konstruowaniem ubioru.

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów absolwent:

 • posiada podstawową  wiedzę z zakresu historii konstrukcji ubioru,
 • potrafi poprawnie budować proporcje elementów występujących w kompozycji rysunkowej oraz w układzie linii konstrukcyjnych,
 • potrafi wykonać rysunki  żurnalowe i modelowe ubioru,
 • potrafi konstruować i modelować  standardowe i niestandardowe elementy ubioru,
 • potrafi  w  stopniu podstawowym wykonać modelowanie i symulację 3D ubioru w systemach komputerowych CAD,
 • posiada podstawową wiedzę i potrafi  opracować szablony odzieży,
 • posiada podstawową wiedzę i potrafi  przeprowadzić pomiary antropometryczne,
 • posiada podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie realizacji projektu ubioru w tym  doboru technik i technologii połączeń nitkowych i beznitkowych,
 • posiada podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie realizacji projektu ubioru,  w tym doboru materiałów tekstylnych i wkładów odzieżowych, parametrów obróbki cieplnej i klejenia,
 • posiada podstawową wiedzę i potrafi  w stopniu podstawowym zidentyfikować surowce i wyroby włókiennicze.

7. Liczba miejsc:

Min 10 osób

8. Czas trwania:

Dwa semestry

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

Ukończone studia artystyczne lub inżynierskie

10. Opłaty- za całe studia:

6 850,00 zł 

11. Dane kontaktowe:

Politechnika Łódzka
Instytut Architektury Tekstyliów
ul. Żeromskiego 116,  90-924 Łódź, bud. A33
tel. 42 631 33 50,  fax. 42 631 33 43,

Informacje  i pytania: magdalena.owczarek@p.lodz.pl

www.iat.p.lodz.pl/KONSTRUKCJA_UBIORU,51,320

 

Kształtowanie umiejętności menedżerskich i kompetencji w zakresie negocjacji

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji/Katedra Zarządzania

2. Kierownik studiów:

Dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska - Bielawska, prof. PŁ

3 Zakres tematyczny studiów:

Prowadzenia negocjacji handlowych, ZZL, rozwiązywania sytuacji konfliktowych i kryzysowych, publicznych prezentacji, pracy w zespole, asertywności, kreatywności i radzenia sobie ze stresem.

4. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do menedżerów wszystkich szczebli zarządzania, osób współpracujących bezpośrednio z klientami firmy oraz absolwentów uczelni wyższych w szczególności zainteresowanych rozwinięciem swoich umiejętności i kompetencji menedżerskich.

5. Cel studiów:

Przekazanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności interpersonalnych menedżerów oraz wykazanie związku między poznaniem siebie i współpracowników, a wynikami w pracy i rozwojem firmy.

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi: 

 • funkcjonować w dowolnym środowisku biznesowym  przy zachowaniu zasad etyki i etykiety zawodowej,
 • samodzielnie rozwiązywać wybrane problemy z zakresu zarządzania, 
 • ocenić skuteczność zastosowanych rozwiązań z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,   
 • pracować w zespole, 
 • efektywnie funkcjonować i komunikować się w zespołach pracowniczych, 
 • klasyfikować i interpretować wybrane umiejętności menedżerskie.

7. Liczba miejsc:

Min. 10 miejsc

8. Czas trwania:

Dwa semestry

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

 • rekrutacja na studia jest otwarta,
 • decyduje kolejność zgłoszeń,
 • od kandydatów wymagamy: wypełnionego formularza zgłoszenia na studia, dostarczenia dyplomu ukończenia studiów wyższych, 2 zdjęć formatu legitymacyjnego.

10. Opłaty- za całe studia:

4500,00 zł / 2 semestry. Istnieje możliwość płatności w 2 ratach po 2250 ,00 zł lub w 4 ratach po 1125 ,00 zł.

11. Dane kontaktowe:

Administracja studiów - dr Anna Walecka tel.  +48 604 891 291, anna.walecka@p.lodz.pl, tel. jednostki:+48 42 631 37 62;

 

12. Rekomendacje

Kształtowanie umiejętności menedżerskich i kompetencji w zakresie negocjacji jako studia podyplomowe, realizowane przez Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, były dla mnie wartościowym i praktycznym doświadczeniem przede wszystkim za sprawą rzetelnie przygotowanego programu studiów. Prowadzący zajęcia to profesjonaliści, fachowcy, a co najważniejsze praktycy w konkretnych, przedmiotowych dziedzinach, dzięki czemu z łatwością pokazują życiowe zastosowanie prezentowanej wiedzy.

Pod względem organizacyjnym studia również spełniły moje oczekiwania – bardzo dobry kontakt z administratorem studiów oraz dostępność materiałów dotyczących konkretnych zajęć przed ich rozpoczęciem, to kolejne czynniki „in plus” wskazanych studiów.

Polecam każdemu, kto próbuje swoich sił w roli menedżera.

Joanna Wlaźlak

Koordynator Oddziałów Usług Komunalnych „EKO – REGION” sp. z o.o. z/s w Bełchatowie

Menedżerskie studia podyplomowe

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji/Katedra Zarzadzania Produkcją i Logistyki

2. Kierownik studiów:

dr inż. Jan Królikowski

3 Zakres tematyczny studiów:

Zakres tematyczny obejmuje szereg zagadnień związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem. Uwzględnione są  powiązania między różnymi funkcjami biznesu takimi jak rachunkowość, marketing, działalność operacyjna. Na studiach prezentuje się kompleksowo podstawowe problemy i istotne zasady warunkujące sprawne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych i gospodarczych.

4. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do kadry zarządzającej średniego szczebla oraz wszystkich osób, które chcą posiadać umiejętności związane z samodzielnym prowadzeniem  przedsiębiorstwa. Studia skierowane są do absolwentów specjalizacji humanistycznych i technicznych.

5. Cel studiów:

Doskonalenie umiejętności menedżerskich u aktualnej i potencjalnej kadry zarządzającej w celu poprawy efektywności funkcjonowania jednostek organizacyjnych przedsiębiorstw poprzez dobre zrozumienie wszystkich aspektów związanych z zarządzaniem. Umiejętna weryfikacja najnowszej wiedzy teoretycznej do potrzeb realiów polskiego życia gospodarczego.

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:                                            

 • Analizować przebieg procedur wewnętrznych, potrafi też oceniać sposób działania i modyfikować procedury.
 • Rozumie podstawowe kwestie związane z podstawowymi zasadami przepływów finansowych i źródeł finansowania.
 • Posiada umiejętności diagnozowania problemów personalnych w firmie oraz ich rozwiązywania.                                         
 • Posiada umiejętności diagnozowania wpływu nowych technologii na architekturę przedsiębiorstwa i ofertę.
 • Identyfikować, klasyfikować i modyfikować komponenty wewnętrzne kształtujące strategię jednostki organizacyjnej.
 • Charakteryzować wybrane najbardziej aktualne zagadnienia z zakresu relacji z dostawcami, klientami oraz jednostkami publicznymi.
 • Prezentować główne metody oddziaływania na otoczenie przedsiębiorstwa w sektorze konsumpcyjnym, przemysłowym i w sektorze usług w wymiarze krajowym i międzynarodowym.

7. Liczba miejsc:

Min. 18 

8. Czas trwania:

Dwa semestry

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

 • dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia,
 • dowód pierwszej wpłaty.

10. Opłaty- za całe studia:

3600,00 zł

11. Dane kontaktowe:

Tel/fax: +48 42 631 32 54;

e-mail: kzp@info.p.lodz.pl

http://msp.wzip.p.lodz.pl

Adres do korespondencji: Wólczańska 215, 90-924 Łódź

 

Nowoczesne aplikacje biznesowe Java/Jakarta EE

1 Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej/Instytut Informatyki Politechniki Łódzkiej

2. Kierownik studiów:

Dr inż. Roman Krasiukianis

3 Zakres tematyczny studiów:

Tematyka pierwszego etapu studiów obejmuje ogólną wiedzę dotyczącą zapisu algorytmów w języku programowania oraz konstruowania modelu obiektowego reprezentującego wybrane pojęcia. W dalszej części studia zorientowane są na wykształcenie umiejętności zaprojektowania, zbudowania, przetestowania i wdrożenia aplikacji biznesowych w technologii JEE. W szczególności program studiów obejmuje wzorce projektowe stosowane w procesie tworzenia oprogramowania, zasady tworzenia aplikacji w architekturze kontener-komponent, a także technologie JEE umożliwiające budowę skalowalnych systemów informatycznych dla biznesu oraz techniki ich integracji bazujące na usługach sieciowych (Web services).

4. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów studiów wyższych zainteresowanych uzyskaniem wiedzy specjalistycznej w zakresie projektowania i budowy aplikacji przeznaczonych dla biznesu w języku Java.

5. Cel studiów:

Rozszerzenie kwalifikacji zawodowych słuchaczy w zakresie teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej programowania w języku Java z użyciem komponentów i wzorców projektowych oraz projektowania i budowania aplikacji biznesowych w oparciu o architekturę zorientowaną na usługi.

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:

 • utworzyć działający program w języku programowania Java,
 • wykorzystywać narzędzia niezbędne do budowy oprogramowania,
 • wykorzystywać narzędzia niezbędne do tesowania i nadzorowanego uruchamiania oprogramowania,
 • projektować, tworzyć i uruchamiać oprogramowanie w architekturze kontener-komponent,
 • tworzyć aplikacje udostępniajace graficzny interfejs użytkownika (GUI),
 • projektować i wdrażać podstawowe mechanizmy bezpieczeństwa aplikacji,
 • przewidywać i rozwiązywać problemy dostępu współbieżnego do danych,
 • utworzyć wielomodułowy projekt programistyczny wykorzystujący istniejące biblioteki,
 • stosować  uznane  standardy i praktyki  programistyczne w tworzeniu kodu źródłowego,
 • opracowywać dokumentację projektową i programistyczną aplikacji,
 • ​stosować rozwiązania umożliwiające przekształcenie i utrwalenie danych,
 • stosować modele obiektowe w programowaniu,
 • uwzględniać konieczność obsługi błędów i stosować odpowiednie do tego mechanizmy,
 • kompleksowo zaprojektować i zaimplementować aplikację biznesową w języku Java zgodnie z założonymi wymaganiami,
 • zaprezentować wykonany projekt i dokonać jego krytycznej oceny.    

7. Liczba miejsc: 16

8. Czas trwania:

dwa semestry

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

 • złożenie kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • podpisanie "Umowy o warunkach kształcenia na studiach podyplomowych".

10. Opłaty- za całe studia:

8900,00 zł- możliwość płatności w dwóch lub czterech ratach.

11. Dane kontaktowe:

e-mail: java-podyplomowe@it.p.lodz.pl

tel./fax: +48 42 631 28 29

http://java-podyplomowe.it.p.lodz.pl

12. Rekomendacje

Z pełną świadomością polecam to studia wszystkim zainteresowanym chcącym zdobyć wiedzę z zakresu technologii JEE jak i tym, którzy posiadaną wiedzę chcą uporządkować. Tematy poruszane na wykładach prowadzone są profesjonalnie, a co najważniejsze dotykają najistotniejszych zagadnień wymaganych przez rynek pracy. Co ważne program przygotowany jest tak, by i osoby bez większego doświadczenia w programowaniu mogły nadrobić zaległości (wszystko zależy od nas samych). O unikatowości i renomie tego studium niech świadczy fakt, że zdecydowałem się na nie pomimo konieczności pokonywania trasy Trójmiasto-Łódź przez 22 tygodnie zjazdowe:).

Radosław Dittmann (słuchacz edycji 5, 2015/2016 r.)

Uczestnictwo w studiach podyplomowych Nowoczesne aplikacje biznesowe Java EE było najlepszą decyzją edukacyjną, jaką podjąłem. Rok spędzony na dokładnym poznaniu API, reguł stosowania języka, sposobu działania maszyny wirtualnej, środowiska programistycznego, wzorców projektowych, zespołowego tworzenia kodu źródłowego, pisania dokumentacji projektowej oraz stosowania technologii Java EE pozwolił mi uzyskać wiedzę do samodzielnego budowania dojrzałych aplikacji klasy enterprise. Położenie dużego nacisku na aktywne wykorzystanie języka Java w trakcie zajęć i omawianie na bieżąco wyników prac wyrobiło we mnie nawyki tworzenia przejrzystego, czytelnego i spełniającego standardy programistyczne kodu źródłowego.

Studia te są doskonałym wyborem zarówno dla osób planujących rozpoczęcie kariery programistycznej, jak i dla tych, którzy   posiadaną wiedzę chcą ugruntować i poszerzyć o nowe zagadnienia. Obszerne materiały dostarczone przez prowadzących w  formie prezentacji i kodu źródłowego stanowią cenne źródło informacji również po ukończeniu studiów.

Jakub Błachucki (słuchacz edycji 4, 2014/2015 r.).

Nowoczesne technologie w papiernictwie

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Centrum Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej

2. Kierownik studiów:

Dr inż. Agnieszka Wysocka-Robak

3 Zakres tematyczny studiów:

Tematyka studiów obejmuje najnowsze zagadnienia z zakresu papiernictwa i poligrafii. W części papierniczej zaplanowano przedstawienie tematów związanych z:technologią mas włóknistych, chemizacją procesów w papiernictwie oraz zaklejaniem, wypełnianiem i barwieniem papieru. Studenci otrzymują teoretyczne i praktyczne informacje dotyczące przygotowywania masy papierniczej oraz formowania, prasowania i suszenia wstęgi papierniczej. Uzupełnieniem programu z papiernictwa są tematy z zakresu  uszlachetniania powierzchniowego i wykończania wstęgi papierowej oraz certyfikacji wyrobów papierowych. Część poligraficzna obejmuje najnowsze trendy w przemyśle poligraficznym. Słuchacze poznają wybrane zagadnienia z technologii wytwarzania form drukowych, procesów drukowania oraz maszyn poligraficznych. Studia dotyczą również tematyki współczesnych podłoży i farb do druku oraz najnowszych procesów druku cyfrowego. Dodatkowo uzupełniają wiedzę o elementy standaryzacji druku i zarządzanie barwą oraz wytwarzanie i projektowanie opakowań z papierów i tektur.

4. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów szkół wyższych (magisterskich, inżynierskich):kadry technicznej przedsiębiorstw przemysłu papierniczego, przetwórstwa  papierniczego i poligraficznego, kadry kierowniczej przedsiębiorstw przemysłu papierniczego, przetwórstwa papierniczego i poligraficznego.

5. Cel studiów:

Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy oraz zdobycie nowych umiejętności w zakresie technologii papieru i poligrafii.

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:

 • prowadzić pogłębioną dyskusję i wyjaśniać podstawowe problemy związane z działalnością współczesnego przemysłu papierniczego, przetwórczego,
 • identyfikować, oceniać, klasyfikować i porównywać rodzaje surowców, produktów oraz operacje jednostkowe stosowane w technologii papieru i przetwórstwa papierniczego, 
 • identyfikować, klasyfikować i oceniać budowę maszyn papierniczych,
 • stosować, oceniać i adaptować metody i techniki badawcze z zakresu technologii celulozy, papiernictwa oraz przetwórstwa papierniczego,
 • efektywnie funkcjonować i porozumiewać się zarówno w zespołach tematycznych jak i interdyscyplinarnych ,
 • skutecznie i bezpiecznie funkcjonować w środowiskach związanych z nowoczesnym przemysłem papierniczym i przetwórczym.

7. Liczba miejsc:

Min. 12 miejsc

8. Czas trwania:

Dwa semestry

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

 • wypełnienie "KARTY ZGŁOSZENIA uczestnictwa w studium podyplomowym"  lub napisanie podania o przyjęcie na studia podyplomowe,
 • dostarczenie oryginału i kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • napisanie i podpisanie zobowiązania do uiszczenia opłaty za studia podyplomowe,
 • napisanie i podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych w Politechnice Łódzkiej.

10. Opłaty- za całe studia:

6200,00 zł

11. Dane kontaktowe:

Dr  inż. Agnieszka Wysocka-Robak, Tel: +48 42 631 38 03

e-mail agnieszka.wysocka-robak@p.lodz.pl ,

Adres do korespondencji: ul. Wólczańska 223, 90-924 Łódź

Opakowania – projektowanie, technologia, zarządzanie

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji/ Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki PŁ oraz Instytut Papiernictwa i Poligrafii

2. Kierownik studiów:

Dr inż. Irena Jałmużna

3 Zakres tematyczny studiów:

Studia obejmują zagadnienia z zakresu projektowania opakowań w odniesieniu do  procesów realizacyjnych przedsiębiorstwa, doboru technologii wytwarzania opakowań papierowych i z tektury oraz ich zadruku, jak również elementy związane  z zarzadzaniem opakowaniami w przedsiębiorstwach.

4. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do: absolwentów uczelni wyższych, w szczególności osób odpowiedzialnych za projektowanie, opracowywanie technologii wytwarzania opakowań papierowych oraz zarządzanie aspektami opakowaniowymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, począwszy od magazynu, przez procesy wytwórcze po dystrybucję.

5. Cel studiów:

Wykształcenie kadry posiadającej umiejętności związane z projektowaniem opakowań papierowych oraz doborem opakowań papierowych do procesów realizacyjnych przedsiębiorstwa, zapoznanie z najnowszymi metodami i technikami projektowania i technologii, przedstawienie najnowszych trendów w zarządzaniu procesem doboru opakowań w przedsiębiorstwach z uwzględnieniem uwag menedżerów znanych korporacji.

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:

 • analizować i oceniać opakowania pod kątem wybranych funkcji opakowań i identyfikować występujące na nim zakłócenia,
 • zaprojektować opakowanie,
 • dobrać rodzaj materiał u do projektowanego opakowania,
 • zaproponować technologię wytwarzania opakowań papierowych oraz ich odzysku,
 • dokonać oceny właściwości wytrzymałościowych tektur oraz opakowań z nich wykonanych,
 • wskazać wady papierów i wyrobów papierowych przeznaczonych na opakowania.
 • wyjaśniać rolę technologii druku opakowań,
 • ocenić efekt uszlachetniania powierzchni wytworów papierowych z przeznaczeniem na opakowania,
 • wskazać akty prawne dotyczące gospodarki odpadami i odpadami opakowaniowymi oraz  prowadzić ewidencję i sprawozdawczość z nimi związaną,
 • dokonać oceny zgodności dla wybranego wyrobu zgodnie z odpowiednią dyrektywą oraz obowiązującymi systemami zarządzania jakością,
 • wskazać współczesne trendy rozwoju opakowań.

7. Liczba miejsc:

Min. 20 miejsc

8. Czas trwania:

Dwa semestry

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

Nabór na podstawie zgłoszeń po sprawdzeniu kwalifikacji formalnych tj. dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz wpłaty pierwszej raty.

10. Opłaty- za całe studia:

8700,00 zł

11. Dane kontaktowe:

Tel. +48 42 631 32 54 lub fax:+48 42 631 37 54; kom.  +48 509 660 197; e-mail: kzp@info.p.lodz.pl; Adres do korespondencji: Wólczańska 215, 90-924 Łódź

Instytut Papiernictwa i Poligrafii

tel. +48 42 631 38 01; fax: +48 42 631 38 08; e-mail: i-4@adm.p.lodz.pl; Adres do korespondencji: ul. Wólczańska 223, 90-924 Łódź

Studium kosmetologii

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności/Instytut Podstaw Chemii Żywności

2. Kierownik studiów:

Dr inż. Magdalena Sikora

3 Zakres tematyczny studiów:

Surowce kosmetyczne i produkty zapachowe, podstawy technologii kosmetyków, produkty zapachowe,  laseroterapia, dermatologia, immunologia i alergologia, mikrobiologia, aparatura przemysłu kosmetycznego, marketing.

4. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów wyższych uczelni, którzy pracują lub planują związać się z szeroko pojętym przemysłem kosmetycznym.

5. Cel studiów:

Przygotowanie  specjalistów dla przemysłu kosmetycznego i perfumeryjnego.

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:  

 • usystematyzować wiedzę z zakresu chemii surowców kosmetycznych i związków zapachowych, przydatną do rozwiązywania złożonych zadań związanych z wytwarzaniem preparatów kosmetycznych,
 • uporządkować wiedzę w  zakresie parametrów wpływających na jakość wytwarzanych wyrobów kosmetycznych,
 • weryfikować aktualną wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami  z zakresu kosmetologii,
 • weryfikować informacje  na temat trendów rozwojowych i najistotniejszych osiągnięć  w  zakresie kosmetologii.

7. Liczba miejsc:

Min.  18   max.  30 miejsc

8. Czas trwania:

Zaplanowane do uruchomienia

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

 • podanie,
 • CV,
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

10. Opłaty- za całe studia:

5500,00 zł koszt studiów

11. Dane kontaktowe:

Tel. +48 42  631 34 10, +48 42 631 34 36,

magdalena.sikora@p.lodz.pl

Zarządzanie gospodarką odpadami komunalnymi

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

2. Kierownik studiów:

dr inż. Barbara Kozłowska

3 Zakres tematyczny studiów:

Zagadnienia dotyczące przepisów prawnych związanych z zarządzaniem gospodarką odpadami komunalnymi, finansowania gospodarki odpadami komunalnym w świetle zmienionych przepisów prawnych, organizacji nowego systemu postępowania z odpadami komunalnymi, analizy i oceny ryzyka podejmowania decyzji, organizacji przetargów publicznych, procesów technologicznych zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, stosowania współczesnych metod i technik zarządzania.

4. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do przedstawicieli samorządów gminnych i terytorialnych, przedstawicieli firm działających w obszarze szeroko pojętej gospodarki odpadami, absolwentów wyższych uczelni, którzy chcą uzyskać nowe kwalifikacje z zakresu zarządzania gospodarką

5. Cel studiów:

Celem studiów jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy z zakresu:

 • przepisów prawnych dotyczących zarządzania gospodarką odpadami komunalnymi,
 • finansowania gospodarki odpadami komunalnym w świetle zmienionych przepisów prawnych,
 • organizacji nowego systemu postępowania z odpadami komunalnymi,
 • analizy i oceny ryzyka podejmowania decyzji,
 • organizacji przetargów publicznych, procesów technologicznych zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
 • stosowania współczesnych metod i technik zarządzania.

6. Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:
1. Słuchacz potrafi zostosować odpowiednie akty prawne do konkternych przypadków dotyczacych postępowania z różnymi odpadami i procesami tehcnologicznymi.
2. Słuchacz potrafi omówić i zastosować zasady rządzace zamówieniami publicznymi.
3. Słuchacz potrafi omówić zasady współpracy partnera publicznego i partnera prywatnego przy realizacji zadania.
4. Słuchacz potrafi wyjasnić i identyfikować podstawowe problemy z zkaresu tehcniczno-tehcnologicznego gospodarowania odpadami komunalnymi.

W zakresie umiejętności:
5. Słuchacz potrafi przedstwiwć jak zorganizować efektywny system gospodarowania odpadami komunalnymi.
6. Słuchacz potrafi stosować zasady nowgo zarządzania publicznego oraz nowoczesnych metod zarządzania w samorządzie terytorialnym.
7. Słuchacz potrafi wybrać, zaprezentować i wdrożyć metody wspomagania procesu podejmowania decyzji dla konkretnej gminy.
8. Słuchacz potrafi pozyskiwać kompleksowe informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować je oraz przekształcać do formy użytecznej, w zadanym problemie inżynierskim. 

W zakresie kompetencji społecznych:
9. Słuchacz potrafi wyjasnić przedstawicielom lokalnej społeczności najważniejsze zagadnienia dotyczace nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
10. Słuchacz potrafi integrować wiedzę z różnych dziedzin i dyscyplin oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne.
 

7. Liczba miejsc:

Min. 15 

8. Czas trwania:

Dwa semestry

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

 • zgłoszenie,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych,
 • rozmowa kwalifikacyjna.

10. Opłaty- za całe studia:

4 000 zł

11. Dane kontaktowe:

 • Barbara Kozłowska, tel. +48  42 631 37 78, barbara.kozlowska@p.lodz.pl
 • Anna Aulak, tel.  +48 42 631 37 43, 604 971 008 anna.aulak@p.lodz.pl;                                                                                                                                                            
  Adres do korespondencji: ul. Wólczańska 213, 90-924 Łódź

Zarządzanie i systemy zarządzania jakością

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji/Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki 

2Kierownik studiów:

dr inż. Anna Walaszczyk

3 Zakres tematyczny studiów:

Problematyka zarządzania w tym Zarządzanie Jakością TQM, systemy zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy, środowiskiem oraz branżowe systemy zarządzania.

4. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów uczelni wyższych (studia: licencjackie, inżynierskie, magisterskie) - w szczególności kadry zarządzającej firm odpowiedzialnych za wdrażanie, utrzymanie i doskonalenie systemów zarządzania.

5. Cel studiów:

 • wzbogacenie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania firmą i Systemów Zarządzania Jakością u aktualnej i potencjalnej kadry zarządzającej przedsiębiorstw,
 • przekazanie wiedzy i doświadczeń z zakresu opracowania, wdrażania, utrzymania i doskonalenia Systemów Zarządzania Jakością (SZJ), Systemów Zarządzania Środowiskiem, Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz innych branżowych systemów zarządzania,
 • szczególny nacisk jest położony na kształtowanie u słuchaczy umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytych wiadomości.

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:

 • precyzyjnie posługiwać się terminami i definicjami funkcjonującymi w systemach zarządzania.
 • wyjaśniać podstawowe zagadnienia oraz dokonywać kluczowych analiz, związanych z problematyką, stanowiącą wymagania wstępne do szczegółowego zapoznania się z systemami zarządzania.
 • stosować metody, techniki i narzędzia doskonalenia firmy i systemów zarządzania.
 • projektować dokumentację związaną z systemami zarządzania omawianymi  w programie studiów.
 • analizować problemy w obszarach związanych w sposób bezpośredni  z zarządzaniem i systemami zarządzania jakością.
 • dokonywać szczegółowych analiz procesów w celu oceny sytuacji przedsiębiorstwa, co do jego gotowości do wdrożenia systemu/systemów zarządzania.

7. Liczba miejsc:

Min. 25 miejsc

8. Czas trwania:

Dwa semestry

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

 • przyjęcie następuje na podstawie zgłoszeń elektronicznych,
 • o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń,
 • warunkiem przyjęcia na studia jest ukończenie  minimum studiów I stopnia – licencjackich lub inżynierskich.

Informacje na: http://www.jakosc.wzip.p.lodz.pl

10. Opłaty- za całe studia:

4700,00 zł

11.Dane kontaktowe:                                                                                                                   

dr inż. Anna Walaszczyk
anna.walaszczyk@p.lodz.pl

Adres do korespondencji:
ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź    

Szczegóły na: https://jakosc.wzip.p.lodz.pl

12. Rekomendacje

Do podjęcia studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania i Systemów Zarządzania Jakością skłoniła mnie chęć rozwijania umiejętności i perspektywa poszerzenia możliwości zawodowych. Program studiów pokrywał się z moimi oczekiwaniami. Zajęcia ukierunkowane były na praktyczne zaznajomienie się z zagadnieniami związanymi z jakością. Taka forma zajęć bardzo mi odpowiadała. Prowadzący to profesjonaliści z dużym doświadczeniem praktycznym. Zajęcia ogólnie oceniam jako bardzo dobre. Ważna była również możliwość zdobycia Certyfikatów. Polecam te studia.

Irena Bąk-Sypień

Zarządzanie kompetencjami menedżerów sprzedaży

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji/Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji

2Kierownik studiów:

Dr Anna Stankiewicz-Mróz

3 Zakres tematyczny studiów:

 • zarządzanie sprzedażą,
 • proces sprzedaży,
 • strategie i techniki sprzedaży,
 • obsługa klienta,
 • autoprezentacja i prezentacje biznesowe,
 • negocjacje w biznesie,
 • category management,
 • zarządzanie kanałami sprzedaży,
 • zarządzanie zespołem sprzedażowym (rekrutacja, ocena, motywowanie, przywództwo).

4. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do:

 • kadry menedżerskiej i pracowników działów sprzedaży, biur handlowych i centów obsługi klienta, którzy pragną uporządkować oraz uzupełnić praktyczne doświadczenie o aktualną wiedzę oraz rozwinąć kompetencje z zakresu zarządzania zespołem sprzedażowym oraz procesem sprzedaży,
 • absolwentów wyższych uczelni zainteresowanych rozwojem kariery w zawodach związanych ze sprzedażą,
 • osób planujących zmianę dotychczasowej ścieżki kariery zawodowej,
 • pozostałych osób zainteresowanych problematyką związaną z zarządzaniem sprzedażą.

5. Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie uczestnikom wiedzy praktycznej oraz rozwinięcie kompetencji pozwalających osiągnąć wysoką efektywność w obszarze zarządzania zespołem sprzedażowym. Ponadto uczestnicy posiadają dodatkowe kompetencje osobiste prowadzące do osiągania celów i poprawy wyników sprzedażowych.


6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:

 • formułuje cele sprzedażowe,
 • planuje i zorganizuje podstawowe działania realizowane w marketingu i sprzedaży oraz wdraża zmiany w istniejącym systemie zarządzania marketingiem i sprzedażą, które pozwolą na wzrost efektywności tego obszaru zarządzania,
 • definiuje proces zarządzania sprzedażą,
 • ocenia skuteczność zastosowania rozwiązań z zakresu marketingu i sprzedaży,
 • formułuje treści strategii marketingowej oraz projektuje kampanię marketingową,
 • ocenia prace członków zespołu,
 • formułuje, wyjaśnia i wdraża wybrane działania operacyjne z zakresu zarządzania sprzedażą,
 • efektywnie funkcjonuje i komunikuje się zarówno w zespołach dziedzinowych, jak i interdyscyplinarnych,
 • dobiera skład zespołu sprzedażowego,
 • samodzielnie rozwiązuje problemy z zakresu zarządzania zespołem sprzedażowym,
 • skutecznie realizuje nowe funkcje i role w zespole.

7. Liczba miejsc:

Min. 13  miejsc 

8. Czas trwania:

Dwa semestry

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

 • ukończone studia wyższe (licencjackie, inżynierskie, magisterskie, magistersko-inżynierskie),
 • wypełnienie formularza rejestracji,
 • uiszczenie min. I raty za studia.

10. Opłaty- za całe studia:

4.900,00 zł. (istnieje możliwość płatności w 4 ratach)

11. Dane kontaktowe:

 • Organizacja Studiów:

Mgr Michał Szczepanik

mob. +48 508 189 903

e-mail: michal.szczepanik@p.lodz.pl

 • Kierownik Studiów:

Dr Anna Stankiewicz-Mróz

mob. +48 504 334 067

email: anna.stankiewicz-mróz@p.lodz.pl

www.zarzadzaniesprzedaza.edu.pl

Zarządzanie logistyką

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji/Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki

2. Kierownik studiów:

doc. dr inż. Marek Sekieta

3 Zakres tematyczny studiów:

Zarządzanie i inżynieria produkcji, logistyka.

4. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów szkół wyższych chcących zdobyć i poszerzyć wiedze z zakresu zarządzania logistyką, a także kierowników przedsiębiorstw oraz osób bezpośrednio odpowiadających za realizację problematyki logistycznej w przedsiębiorstwie.

5. Cel studiów:

Przekazanie wiedzy z zakresu metod zarządzania logistyką, w tym zarządzania logistyką produkcji, dystrybucji, odzysku, zapasami, transportem, zaopatrzeniem, magazynem, kosztami oraz wykształcenie umiejętności jej praktycznego zastosowania.

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:     

 • identyfikować, analizować diagnozować i rozwiązywać problemy logistyczne w przedsiębiorstwie, uwzględniając złożone zależności prawne, ekonomiczne, społeczne i technologiczne funkcjonowania systemów logistycznych w globalnej gospodarce.
 • analizować i oceniać wpływ innych obszarów zarządzania na zarządzanie systemami logistycznymi
  w przedsiębiorstwach uwzględniając specyfikę wynikającą z rozmiaru przedsiębiorstwa oraz branży, w jakiej działa.
 • identyfikować źródła informacji, oceniać ich wiarygodność, pozyskiwać, przetwarzać i poddawać krytycznej analizie informacje konieczne w procesach logistycznych poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).
 • analizować, oceniać, interpretować dane i informacje, budować na ich podstawie wiedzę jednostkową oraz organizacyjną, a także w oparciu o nie wnioskować indukcyjnie, abdukcyjnie oraz dedukcyjnie, by bazując na nich podejmować decyzje z akceptowalnym ryzykiem.
 • efektywnie funkcjonować i komunikować się w zespołach dziedzinowych oraz interdyscyplinarnych przyjmując zarówno rolę członka, jak i lidera.

 

7. Liczba miejsc:

Min. 17 miejsc

8. Czas trwania:

Dwa semestry

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

Nabór na podstawie zgłoszeń po sprawdzeniu kwalifikacji formalnych tj. dyplom ukończenia studiów wyższych.

10. Opłaty- za całe studia:

4500,00 zł

11. Dane kontaktowe:

 • doc. dr inż. Marek Sekieta

marek.sekieta@p.lodz.pl

 • Anna Mączewska

anna.maczewska@p.lodz.pl

 +48 601 876 890

+42 631 37 54 wew. 22 

http://logistyka.wzip.p.lodz.pl

Zarządzanie ochroną środowiska w organizacji

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji/Instytut Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami

2. Kierownik studiów:

dr inż. Andrzej Marcinkowski

3 Zakres tematyczny studiów:

Słuchacze zostaną zapoznani z zagadnieniami zapobiegania zanieczyszczeniu oraz zarządzania ochroną środowiska, a w tym z metodami działania prowadzącymi, przez lepsze wykorzystanie surowców i energii oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, do wyższej efektywności w funkcjonowaniu i dokonaniach organizacji. Duży nacisk zostanie położony na rozwijanie praktycznych umiejętności identyfikowania i interpretacji regulacji prawnych dotyczących środowiska oraz tworzenia elementów systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001.

4. Adresaci:

Studia skierowane są do osób z wyższym wykształceniem zatrudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych oraz w urzędach gmin lub mających w perspektywie takie zatrudnienie (absolwenci wyższych uczelni).

5. Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami zarządzania ochroną środowiska oraz jego podstawą – koncepcją zapobiegania zanieczyszczeniu, a w związku z tym, z metodami działań organizacyjnych prowadzących, przez lepsze gospodarowanie surowcami i energią oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, do wyższej efektywności ekonomicznej w funkcjonowaniu i dokonaniach organizacji.

6. Efekty uczenia się:

Po zakończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:

 • znajdować przepisy prawne dotyczące różnych problemów dotyczących środowiska,
 • właściwie stosować przepisy prawne dotyczące środowiska,
 • ilustrować zależności między środowiskiem a rozwojem gospodarczym,
 • proponować praktyczne rozwiązania mające na celu realizację założeń koncepcji rozwoju zrównoważonego,
 • rozpoznawać podstawowe elementy zarządzania związane z funkcjonowaniem organizacji,
 • ilustrować problemy dotyczące kosztów zewnętrznych rynku,
 • opisywać instrumenty polityki ochrony środowiska,
 • wyjaśniać istotę koncepcji zapobiegania zanieczyszczeniu,
 • wskazywać rozwiązania skutkujące zwiększeniem efektywności stosowania surowców i energii,
 • oceniać możliwości wykorzystania energii odnawialnej w zakresie wytwarzania energii,
 • oceniać opłacalność inwestycji prośrodowiskowych,
 • charakteryzować metody zwalczania hałasu,
 • opisywać zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i ryzyka przemysłowego,
 • identyfikować elementy systemu zarządzania na podstawie rodziny norm ISO 14000,  
 • tworzyć podstawowe dokumenty systemu zarządzania, 
 • identyfikować aspekty środowiskowe danej organizacji, 
 • właściwie stosować system opłat za gospodarcze wykorzystywanie środowiska, 
 • opracowywać dokumenty dotyczące korzystania ze środowiska,    
 • obsługiwać oprogramowanie wspomagające dokonywanie oceny cyklu życia, 
 • interpretować wyniki oceny cyklu życia (LCA),
 • charakteryzować metody utylizacji odpadów,  
 • posługiwać się właściwą techniką pisania pracy końcowej.

7. Liczba miejsc:

Min. 10 miejsc

8. Czas trwania:

Dwa semenstry

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

 • warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie podania wraz z odpisem dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich, inżynierskich lub licencjackich),
 • wniesienie opłaty.

10. Opłaty- za całe studia:

3700,00 zł

11. Dane kontaktowe:

Tel.:  +48 42 631 37 67,  +48 42 631 36 99

e-mail: kptiep@info.p.lodz.pl

http://os.p.lodz.pl/podyplomowe/zarzadzanie-ochrona-srodowiska.html

Zarządzanie produkcją

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji/Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki

2. Kierownik studiów:

Dr inż. Irena Jałmużna

3 Zakres tematyczny studiów:

Zakres tematyczny obejmuje szereg kwestii związanych z zarządzaniem produkcją w aspekcie zarówno podejścia klasycznego, jak i współczesnych koncepcji uwzględniających filozofię Lean. Kompleksowe spojrzenie na problemy zarządzania w tym obszarze, pozwala zastosować szereg prezentowanych technik i metod planowania, obejmujących zasady standaryzacji z uwzględnieniem zasad 5S, przepływu jednej sztuki opartych o zasady JIT i KANBAN oraz ergonomii i bezpieczeństwa pracy, czy elementów TPM i SMED oraz wiele innych.

4. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do:

 • kierowników produkcji,
 • technologów,
 • kierowników utrzymania ruchu,
 • planistów,
 • wszystkich osób, które chcą posiadać umiejętności związane z zarządzaniem produkcją i montażem.

5. Cel studiów:

 • wykształcenie kadry posiadającej umiejętności związane z zarządzaniem produkcją i montażem,
 • zapoznanie z najnowszymi metodami oraz technikami planowania i sterowania procesem produkcyjnym 
 • przedstawienie najnowszych trendów w zarządzaniu procesem produkcyjnym z uwzględnieniem uwag menedżerów znanych korporacji

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:                                         

 • stosować najważniejsze metody i techniki wspomagające przepływ wyrobów w procesach planowania, zaopatrzenia, wytwarzania i dystrybucji,
 • charakteryzować podstawowe różnice wynikające z tradycyjnego podejścia do zarządzania, a współczesnego związanego ze stosowaniem nowoczesnych koncepcji, metod i technik zarządzania produkcją,            
 • stosować współczesne narzędzia oceny procesów systemu produkcyjnego,
 • ocenić wpływ działań związanych z przygotowaniem produkcji na efektywność procesów produkcyjnych oraz istotę systemów oceny zgodności przy wytwarzaniu wyrobów podlegających pod dyrektywy europejskie,
 • formułować potrzebę, kryteria oceny i je analizować oraz posługiwać się narzędziami wspierającymi proces projektowania procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie,
 • formułować potrzebę, kryteria oceny i je analizować oraz posługiwać się narzędziami wspierającymi proces projektowania i optymalizacji organizacji funkcjonowania stanowisk pracy w przedsiębiorstwie,                                    
 • zastosować przedstawiane, najważniejsze metody normowania pracy,      
 • dokonać ergonomicznej oceny produktów i przestrzeni działań, siedzisk, stanowisk pracy,                                                                                         
 • stosować wybrane technik i narzędzia związane z planowaniem i budżetowaniem różnych aspektów procesów produkcyjnych,                        
 • projektować system optymalnej gospodarki naprawczej z wykorzystaniem narzędzi komputerowego wspomagania,                                                 
 • ocenić systemy jakościowe w przedsiębiorstwie w którym pracuje,         
 • wykorzystać dostępne oprogramowanie pakietu Office do projektowania narzędzi komputerowego wspomagania sytemu produkcyjnego i analityki biznesowej.

7. Liczba miejsc:

Min. 22  

8. Czas trwania:

Dwa semestry

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

 • dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia,
 • dowód pierwszej wpłaty,
 •  uiszczenie min. I raty za studia.

10. Opłaty- za całe studia:

5.400,00 zł.

11. Dane kontaktowe:

Telefon/fax: +48 42 631 32 54;

e-mail: kzp@info.p.lodz.pl 

http://spzp.woiz.p.lodz.pl

Adres do korespondencji: ul. Wólczańska 215, 90-924 Łódź

Zarządzanie projektami

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji/Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji

2. Kierownik studiów:

Dr inż. Agnieszka  Pietras – edycje parzyste

Dr inż. Paweł Pietras – edycje nieparzyste

3 Zakres tematyczny studiów:

Studia obejmują między innymi zagadnienia z zakresu:

 • metodyk zarządzania projektami w szczególności Metodyki PRINCE2/AGILE (certyfikacja),
 • zarządzania ryzykiem w projekcie,
 • budowania i motywowania zespołu projektowego,
 • komputerowego wspomagania zarządzania projektami,
 • technik pracy w zespole projektowym,
 • finansowania projektów.

4. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do menedżerów z pewnym stażem i doświadczeniem, którzy chcą poznać, stosować oraz doskonalić metodyki oraz warsztat narzędziowy zarządzania projektami.

5. Cel studiów:

Celem studiów jest kształcenie specjalistów z zakresu zarządzania projektami, a w szczególności:

 • wprowadzenie w problematykę zarządzania projektami,
 • zaznajomienie z metodami i narzędziami wykorzystywanymi w tej dziedzinie,
 • wykształcenie umiejętności planowania, organizowania i kontrolowania czynności związanych z realizacją projektu,
 • zapoznanie z komputerowymi systemami wspomagania zarządzania projektami,
 • zaznajomienie z zagadnieniami psychologii pracy i zachowań organizacyjnych w procesach zarządzania projektami,
 • kształtowanie umiejętności potrzebnych do skutecznego kierowania zespołem projektowym.

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:

 • formułować, wyjaśniać, oceniać i stosować podstawowe zasady, metody, techniki, narzędzia i materiały, niezbędne do rozwiązywania problemów wdrażania nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych,
 • przygotowywać projekty inwestycyjne, rozwojowe i procesowe z wykorzystaniem metod i technik stosowanych powszechnie w zarządzaniu projektami,
 • prowadzić projekty w sposób efektywny i ukierunkowany na postawiony cel biznesowy,
 • efektywnie funkcjonować i komunikować się zarówno w zespołach dziedzinowych jak również w zespołach interdyscyplinarnych,
 • w przedsiębiorczy sposób funkcjonować w dowolnym środowisku organizacyjno-technicznym przy jednoczesnym zachowaniu zasad etyki zawodowej i bezpieczeństwa pracy.

7. Liczba miejsc:

Min. 15 miejsc

8. Czas trwania:

Dwa semestry

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

Dyplom ukończenia studiów wyższych, wpłata I raty.

W celu dokonania rejestracji na studia podyplomowe (edycja 26) proszę:

1. Zarezerwować miejsce na liście kandydatów poprzez wypełnienie Formularza

Kolejne kroki proszę wykonać dopiero po kontakcie z administracją studiów

2. Założyć konto na portalu port.edu.p.lodz.pl wskazując działający adres mailowy. W tym celu wybierz następujący LINK

3. Zalogować się do portalu poprzez stronę logowania

4. Wstępnie zapisać się na kurs jako kandydat na słuchacza klikając LINK i wpisując klucz dostępu: ZPROJED26

10. Opłaty- za całe studia:

6600,00 zł

11. Dane kontaktowe:

Kierownik studiów:
dr inż. Agnieszka Pietras -  tel.  +48 501 066 769, adres e-mail agnieszka.pietras@p.lodz.pl

 

Sprawy administracyjne:
mgr Anita Kozak – tel. +48 42 631-37-59, adres e-mail anita.kozak@p.lodz.pl

 

http://www.podyplomowewlodzi.pl

Zarządzanie służbą zdrowia i elementy techniki medycznej

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji/Instytut Nauk Społecznych i Zarządzania Technologiami

2. Kierownik studiów:

Dr hab. Anna Walecka, prof. uczelni

3 Zakres tematyczny studiów:

Organizacja i zarządzanie jednostkami ochrony zdrowia, ich restrukturyzacji, kontraktowania świadczeń zdrowotnych, zarządzania strategicznego w służbie zdrowia i podstaw marketingu usług medycznych, a także elementów inżynierii biomedycznej i laseroterapii.

4. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do kierowników jednostek ochrony zdrowia i kierowników przedsiębiorstw działających na rzecz służby zdrowia oraz osób przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczych w ochronie zdrowia.

5. Cel studiów:

Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu: teorii i praktyki zarządzania, finansów w jednostkach ochrony zdrowia, marketingu ZZL, negocjacji, restrukturyzacji w jednostkach ochrony zdrowia, podstaw ekonomii, kontraktowania świadczeń zdrowotnych, zarządzania jakością w ochronie zdrowia, elementów prawa w ochronie zdrowia, elementów inżynierii biomedycznej oraz laseroterapii, pozyskiwania funduszy unijnych, diagnostyki medycznej, zarządzania strategicznego w służbie zdrowia i podstaw marketingu usług medycznych, a także kształtowanie umiejętności ich praktycznego wykorzystywania w kierowaniu placówkami ochrony zdrowia.

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:                          

 • rozwiązuje wybrane problemy z zakresu zarządzania placówkami ochrony zdrowia,                                                         
 • ocenia skuteczność zastosowanych rozwiązań z zakresu zarządzania placówką ochrony zdrowia,                                            
 • zna i doskonali wybrane umiejętności menedżera placówki ochrony zdrowia,                                                                                
 • pracuje w zespole i komunikuje się w zespołach pracowniczych, 
 • dobiera źródła finansowania w jednostce ochrony zdrowia,
 • pozyskuje i rozlicza świadczenia zdrowotne,                                  
 • zarządzać sprzętem medycznym.

7. Liczba miejsc:

Min. 13 miejsc

8. Czas trwania:

Dwa semestry

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

 • rekrutacja na studia jest otwarta- decyduje kolejność zgłoszeń,
 • wypełnionego formularza zgłoszenia na studia,
 • dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • 2 zdjęcia  formatu legitymacyjnego.

10. Opłaty- za całe studia:

4 200 zł /2 semestry. Istnieje możliwość płatności w 2 ratach po 2100,00 zł.

11. Dane kontaktowe:

Administracja studiów - dr hab. Anna Walecka tel.  +48 604 891 291, anna.walecka@p.lodz.pl;

tel. jednostki:+48 42 631 36 91;

Strona internetowa studiów: www.spzdrowie.pl;

12. Rekomendacje

Rekomenduję studia podyplomowe w zakresie: Zarządzanie służbą zdrowia i elementy techniki medycznej wszystkim specjalistom  i wszystkim, których celem jest zostanie specjalistą w dziedzinie zarządzania ochroną zdrowia. Dlaczego? Profesjonalny, wysoki poziom wykładów i zajęć praktycznych realizowany w grupie osób z branży pozwala na analizę tematycznych problemów z innej perspektywy, w sposób umożliwiający naukę nie tylko na podstawie merytoryki, ale również doświadczenia kolegów po fachu. To wyższy poziom procesu poznawania dziedziny niezwykle dynamicznie rozwijającej się w naszym kraju. Nie mogę pominąć również twórczej atmosfery w trakcie zajęć i koleżeńskiej atmosfery w trakcie przerw. Na największą uwagę zasługuje jednak moduł dotyczący elementów techniki medycznej – polecam wszystkim osobom, które w placówkach medycznych realizują zadania w procesie nadzoru nad aparaturą i sprzętem medycznym oraz tym osobom, których fascynuje pędzący świat technologii medycznych.

Aneta Kurzyńska

Zarządzanie zasobami ludzkimi

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji/Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji

2. Kierownik studiów:

Dr Jarosław Lendzion

3 Zakres tematyczny studiów:

 • funkcja personalna w organizacji,
 • strategia personalna organizacji,
 • dobór, ocena, rozwój, wynagradzanie, zwalnianie pracowników,
 • zarządzanie kompetencjami,
 • prawo pracy,
 • administrowanie pracownikami,
 • coaching i mentoring,
 • komunikacja interpersonalna,
 • budowanie zespołu.

4. Adresaci:

Oferta studiów podyplomowych jest skierowana nie tylko do pracowników działów personalnych, doradców personalnych, kierowników liniowych, ale do wszystkich zainteresowanych problematyką związaną z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

5. Cel studiów:

Celem studiów Zarządzanie zasobami ludzkimi w Łodzi, jest przekazanie jego uczestnikom aktualnej wiedzy oraz umiejętności pozwalających na samodzielne przeprowadzenie analizy strategicznej firmy umożliwiającej zbudowanie i wdrożenie polityki personalnej. Zadanie to wymaga z jednej strony wiedzy na temat nowoczesnych metod doboru kadr, szkoleń, motywowania społecznych i psychologicznych reguł funkcjonowania ludzi w organizacjach oraz prawnych uwarunkowań ich działania. Z drugiej strony, od specjalisty, czy menedżera działu HR wymaga się, oprócz znajomości narzędzi i umiejętnego ich stosowania, także kompetencji interpersonalnych, predysponujących do pracy w zawodzie.

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:                               

 • planuje i zorganizuje podstawowe działania realizowane w ramach funkcji personalnej oraz wdrożyć zmiany w istniejącym systemie zarządzania zasobami ludzkimi, które pozwolą na wzrost efektywności tego obszaru zarządzania,                                                                                
 • ocenia skuteczność zastosowanych rozwiązań z zakresu zarzadzania zasobami ludzkimi,                                                                                  
 • określa strategiczne cele zarządzania zasobami ludzkimi oraz stosuje w praktyce metody planowania zasobów ludzkich,                                                                               
 • efektywnie funkcjonuje i komunikuje się zarówno w zespołach dziedzinowych, jak i interdyscyplinarnych,                                                                             
 • samodzielnie rozwiązuje problemy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi,                                                                                                 
 • skutecznie realizuje nowe funkcje i role w zespole,                           
 • zna metody i procedury wybranych działań operacyjnych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, 
 • integruje wiedzę w celu formułowania i rozwiązywania zadań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi,
 • ma wiedze ogólną o trendach rozwojowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi przydatną w stosowaniu innowacji i budowaniu przewagi konkurencyjnej.

7. Liczba miejsc:

Min. 15 

8. Czas trwania:

Dwa semestry

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich, magistersko-inżynierskich),
 • wypełniony formularz rejestracji,
 • uiszczenie  I raty za studia.

10. Opłaty- za całe studia:

4400,00 zł (istnieje możliwość płatności w 4 ratach)

11. Dane kontaktowe:

 • Organizacja Studiów:

Mgr Michał Szczepanik

mob. +48 508 189 903

e-mail: michal.szczepanik@p.lodz.pl

 • Kierownik Studiów:

dr Jarosław Lendzion

mob. +48 503 363 432

email: jaroslaw.lendzion@p.lodz.pl

Adres do korespondencji:

ul. Piotrkowska 266 90-924 Łódź

www.spzzl.pl

 

 

Zarządzanie w spółkach komunalnych

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji/Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji

2. Kierownik studiów:

Dr Dariusz Klimek

3.  Zakres tematyczny studiów:

 • zarządzanie i zarządzanie publiczne,
 • uwarunkowania rozwoju działalności komunalnej i spółek komunalnych w Polsce,
 • prawne aspekty zarządzania gospodarką komunalną i spółką komunalną,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi w spółkach komunalnych,
 • innowacje społeczne w spółkach komunalnych,
 • metody i techniki zarządzania jakością w spółkach komunalnych,
 • nowoczesne formy komunikacji marketingowej w spółce komunalnej,
 • etyka i społeczna odpowiedzialność biznesu,
 • zrównoważone zarządzanie kapitałami spółki komunalnej,
 • analiza ekonomiczno - finansowa w spółce komunalnej,
 • planowanie, monitorowanie i rozlicznie projektów finansowanych ze środków UE,
 • metody i techniki zarządzania projektami,
 • rachunek opłacalności projektu inwestycyjnego,
 • kreowanie przestrzeni publicznej metodą myślenia projektowego,
 • nowe role i zadania menedżera w spółce komunalnej,
 • wybrane aspekty bezpieczeństwa pracy w spółkach komunalnych.

4. Adresaci:

Oferta studiów podyplomowych skierowana jest do menedżerów (członków zarządów, kierowników i specjalistów) z pewnym stażem i doświadczeniem, którzy chcą poznać, stosować oraz doskonalić metodyki oraz warsztat narzędziowy zarządzania w spółkach komunalnych.

5. Cel studiów:

Celem studiów Zarządzanie w spółkach komunalnych  jest kształcenie z zakresu zarządzania w spółkach komunalnych.

Z uwagi na specyfikę ekonomiczną, finansową, prawną i społeczną spółek komunalnych w porównaniu do podmiotów działających na zasadach ogólnych, menedżerowie powinni poznać specyficzne metody, narzędzia i sposoby zarządzania w wybranych obszarach spółek komunalnych. Szczególna uwaga zwrócona jest na sposób rozwiązywania problemów zarządzania w różnych obszarach spółki biorąc pod uwagę sprzeczności wynikające z faktu, że spółka komunalna podlega z jednej strony przepisom ogólnym wynikającym z kodeksu spółek handlowych, a więc powinna dbać o rentowność, z drugiej podlega przepisom ustawy o gospodarce komunalnej, która nadaje jej status użyteczności publicznej i wskazuje, że podstawowym zadaniem jest dbanie o jakość życia mieszkańców i przedsiębiorców, co jest sprzeczne z komercyjnym charakterem przepisów ogólnych.   

6. Efekty uczenia się:

 • Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent: 
 • Opisuje i wyjaśnia klasyczne i współczesne koncepcje zarządzania
 • Operuje kategoriami makroekonomicznymi
 • Posługuje się podstawowymi pojęciami z wybranych obszarów prawa
 • Ocenia aspekty etyczne funkcjonowania organizacji
 • Analizuje problemy zarządzania na poziomie strategicznym
 • Rozpoznaje uwarunkowania prowadzenia działalności marketingowej w różnych obszarach rynku
 • Identyfikuje i ocenia rozwiązania przedsiębiorcze
 • Ocenia i wartościuje zastosowanie wybranych narzędzi zarządzania kadrami
 • Śledzi i dyskutuje najnowsze trendy we współczesnej gospodarce
 • Rozpoznaje i analizuje zaawansowane problemy zarządzania w ramach wybranej specjalności
 • Adaptuje różne koncepcje zarządzania do rozwiązywania problemów praktycznych
 • Uzasadnia wpływ zjawisk makroekonomicznych na procesy zarządzania organizacjami
 • Stosuje narzędzia analizy i planowania strategicznego dla rozwiązywania problemów zarządzania
 • Słuchacz rozwiązuje problemy marketingowe w różnych obszarach rynku
 • Stosuje koncepcje i instrumenty rachunkowości zarządczej
 • Wybiera i planuje rozwiązania przedsiębiorcze
 • Konstruuje narzędzia do kształtowania polityki personalnej organizacji
 • Proponuje rozwiązania wpierające funkcjonowanie organizacji we współczesnej gospodarce
 • Przygotowuje opracowania pisemne właściwe dla wybranej tematyki naukowej
 • Proponuje rozwiązania zaawansowanych problemów zarządzania w zakresie wybranej specjalności
 • Rozwiązuje praktyczne zadania w środowisku biznesowym
 • Przygotowuje pogłębione prace pisemne podsumowujące zrealizowane badania teoretyczne i empiryczne
 • Przygotowuje rozbudowane wystąpienia ustne podsumowujące zrealizowane badania teoretyczne i empiryczne i prezentuje je ze wspomaganiem multimedialnym
 • Prezentuje postawę zgodną z zasadami etyki
 • Przyjmuje różne role w zespole
 • Skutecznie komunikuje się w zespołach interdyscyplinarnych
 • Samodzielnie wybiera i studiuje poszerzoną literaturę fachową
 • Świadomie kreuje własne kompetencje
 • Działa w sposób przedsiębiorczy

 7. Liczba miejsc:

Min. 20 miejsc

8. Czas trwania:

Dwa semestry

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

Nabór na podstawie zgłoszeń po sprawdzeniu kwalifikacji formalnych tj. dyplomu ukończenia studiów wyższych, dokonaniu wpłaty min. pierwszej raty.

10. Opłaty - za całe studia:

6 300 zł (możliwość płatności w dwóch równych ratach)

11. Dane kontaktowe:

Kierownik Studiów:

dr Dariusz Klimek

mob. +48 602 300 590

email: dariusz.klimek@p.lodz.pl

Adres do korespondencji:

ul. Piotrkowska 266 pok. 17, 90-924 Łódź

BIM –współczesne metody pracy w wielobranżowych zespołach projektowych.

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Instytut Architektury i Urbanistyki

2. Kierownik studiów:

Dr inż. arch. Agata Glinkowska-Musiałek

3.  Zakres tematyczny studiów:

 • Budowlany proces inwestycyjny wspomagany technologią BIM
 • Zastosowanie technologii BIM-studium przypadków
 • Dobre praktyki w tworzeniu i zarządzaniu modelami BIM
 • Kurs oprogramowania typu BIM
 • Parametryzacja modeli BIM
 • Technologie towarzyszące
 • Praca grupowa w BIM
 • Analizy modeli BIM

4. Adresaci:

Oferta studiów podyplomowych jest skierowana do przedstawicieli zawodów, związanych z budownictwem lub zarządzaniem inwestycją ( architekci, inżynierowie budownictwa-projektanci, menadżerowie projektów, kierownicy budowy, inspektorzy nadzoru, geodeci)

5. Cel studiów:

Celem studiów BIM – współczesne metody pracy w wielobranżowych zespołach projektowych jest przygotowanie osób związanych z architekturą i budownictwem, inżynierią środowiska, geodezją do pracy na stanowiskach, wymagających znajomości komputerowych technologii wspomagania procesu inwestycyjnego oraz umiejętności koordynacji pracy wielobranżowych zespołów projektowych przy wsparciu technologii BIM. Zajęcia mają  za zadanie doskonalić praktyczne umiejętności w zakresie pracy w wielobranżowych zespołach projektowych, wspomaganych technologiami BIM, oraz przygotować ich do pełnienia funkcji koordynatora BIM w zespole.

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:                                 

 • zna i rozumie standardy dotyczące zintegrowanego budowlanego procesu inwestycyjnego, wspomaganego BIM,
 • zna i rozumie metody i technologie umożliwiające przepływ danych i zadań w organizacji w metodologii BIM,
 • zna i rozumie w zaawansowanym stopniu podstawy teoretyczne metod i technologii tworzenia oraz zarządzania modelami informacji o obiekcie (BIM),
 • potrafi wykonywać złożone zadania projektowe w technologii BIM w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach,
 • potrafi posługiwać się oprogramowaniem komputerowym, narzędziami, urządzeniami i materiałami wykorzystywanymi w technologii BIM,
 • potrafi opracowywać i prowadzić dokumentację wymaganą w projektowaniu wielobranżowym z wykorzystaniem technologii BIM,
 • potrafi monitorować rozwój technologii BIM oraz jej krajowe uwarunkowania i konteksty,
 • potrafi koordynować pracę zespołu projektowego, realizującego założone zdania zawodowe w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach,
 • potrafi projektować obieg informacji w zespole projektowym,
 • potrafi adaptować standardy, wzorce, biblioteki, dobre praktyki, procedury w technologii BIM,
 • potrafi samodzielnie korzystać z dostępnych możliwości aktualizacji i poszerzania kompetencji z  zakresu technologii BIM oraz wspomagać w tym współpracowników,
 • jest gotów do dotrzymywania uzgodnień dotyczących współpracy przy wykorzystaniu zadań projektowych,
 • jest gotów do komunikowania się w zespole projektowym w sposób zapewniający dobrą współpracę,
 • jest gotów do kontrolowania jakości wykonywania zadań współpracowników i przyjmowania odpowiedzialności za podjęte decyzje.

Uczestnicy będą mogli  również zdobyć Certyfikat znajomości oprogramowania typu BIM. Certyfikaty mogą się wiązać z dodatkową opłatą, ponieważ wydają je zewnętrzne, autoryzowane firmy szkoleniowe.

7. Liczba miejsc:

Min. 14 

8. Czas trwania:

 Dwa semestry

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

 • dyplom ukończenia studiów technicznych min. I stopnia na kierunku związanym z architekturą lub budownictwem, inżynierią środowiska, geodezją
 • podanie o przyjęcie na studia  wraz z kwestionariuszem osobowym,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • uiszczenie opłaty wpisowej.

10. Opłaty- za całe studia:

5200 zł (istnieje możliwość płatności w 2 ratach)

11. Dane kontaktowe:

Kierownik Studiów:

dr inż. arch. Agata Glinkowska-Musiałek

+48 42 631 35 33      

email: agata.glinkowska@p.lodz.pl

Adres do korespondencji:

Instytut Architektury i Urbanistyki PŁ

Al. Politechniki 6, 90-924 Łódź

 

E-commerce in Textiles

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

2. Kierownik studiów:

dr hab. inż. Katarzyna Grabowska, prof. nadzw.

3.  Zakres tematyczny studiów:

Modele wsparcia umiędzynarodowienia przedsiębiorstw w Polsce i marketing w e-commerce. Zarządzanie w e-commerce. Nowoczesne technologie w przemyśle włókienniczym. Projektowanie i wizualizacja w e-commerce. Platformy e-commerce. Butik modowy. Charakterystyka techniczno-marketingowa produktów. Strategie sprzedaży elektronicznej. Strategie i instrumenty wsparcia umiędzynarodowienia przedsiębiorstw wraz z wprowadzeniem do handlu elektronicznego. Bankowość i logistyka w e-commerce. Projektowanie i wdrażanie sklepów internetowych.

4. Adresaci:

Studia skierowane są do:

 • zarządzających przedsięwzięciami e-commerce,
 • zainteresowanych uruchomieniem własnych przedsięwzięć e-biznesowych,
 • przedsiębiorców planujących wykorzystanie Internetu jako kanału sprzedaży,
 • kierowników i dyrektorów działów handlowych,
 • specjalistów ds. marketingu i sprzedaży,
 • dostawców usług dla przedsięwzięć e-commerce,
 • zainteresowanych wykorzystaniem Internetu w zakresie m.in. obsługi klienta, komunikowania się z klientem, promocji, współpracy z partnerami biznesowymi, wsparcia procesów biznesowych,
 • informatyków zainteresowanych aspektami programowania i technicznej obsługi sklepów internetowych,
 • projektantów z obszaru wzornictwa tekstyliów i komunikacji wizualnej.

5. Cel studiów:

Celem studiów jest przekazanie najnowszej wiedzy i doskonalenie praktycznych umiejętności w obszarze kompleksowego zarządzania przedsięwzięciami e-commerce, w tym budowania strategii biznesowych, nawiązywania i podtrzymywania relacji z klientami i partnerami biznesowymi, wdrażania innowacyjnych rozwiązań wspomagających prowadzenie działalności e-commerce, właściwej selekcji rozwiązań technologicznych z uwzględnieniem bezpieczeństwa i realizowanych celów, zarządzania projektami oraz ewaluacji działań z wykorzystaniem metod i narzędzi analitycznych. Studia te pozwolą także na rozwinięcie umiejętności analitycznego myślenia nakierowanego na rozwiązywanie rzeczywistych problemów menedżerskich z zakresu e-commerce.

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:

 • wyjaśnić podstawowe cele, pojęcia, terminologię, narzędzia, metody, specyfikę, aspekty prawne i zadania e-commerce,
 • przedstawić fundamenty, strategie budowy oraz składowe wizerunku i promocji e-sklepów oraz ich bezpieczeństwo,
 • opisać procesy logistyczne, procesy, metody i techniki zarządzania sprzedażą internetową oraz rozliczeniami typu bankowego,
 • zarządzać systemami handlu internetowego dla zrealizowania właściwego działania przedsiębiorstwa wraz z wykorzystaniem mediów społecznościowych,
 • opisać strategie oraz instrumenty oraz modele wsparcia umiędzynarodowienia przedsiębiorstw w Polsce i marketing e-commerce,
 • przedstawić nowoczesne technologie w przemyśle włókienniczym, surowce, przędze i nitki, systemy tekstroniczne, sposoby identyfikacji, oceny jakości i klasyfikacji tkanin, dzianin, plecionek i wyrobów nietkanych, wzornictwo wyrobów włókienniczych,
 • przedstawić charakterystykę techniczno-marketingową produktów tekstylnych i odzieżowych,
 • opisać metody stylizacji ubioru w zakresie spersonalizowanego doboru odzieży i dodatków w oparciu o łączenie produktów kilku firm,
 • wykorzystać systemy do budowy aplikacji handlu elektronicznego oraz mikroformatów i mikrodanych do zwiększenia semantyki sklepu internetowego,
 • wykorzystać nabytą w trakcie studiów wiedzę zarządzania e-commerce,
 • przygotować projekt i wdrożyć sklep internetowy,
 • pozyskać informacje z literatury, baz danych oraz z dyrektyw, ustaw, rozporządzeń i norm związanych z e-commerce, integrować je i dokonywać interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.

7. Liczba miejsc:

Min. 18 miejsc

8. Czas trwania:

Dwa semestry

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru: podanie o przyjęcie na studia:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (magisterskich, inżynierskich lub licencjatu),
 • zgłoszenie uczestnictwa w studiach podyplomowych,
 • 1 zdjęcie,
 • przedstawienie dowodu wpłaty za I semestr nauki, po otrzymaniu informacji o prawidłowości złożonych dokumentów i przyjęciu na studia podyplomowe.

10. Opłaty- za całe studia:

3900,00 zł (istnieje możliwość rozłożenia opłaty na 4 raty)

11. Dane kontaktowe:

anna.wilanowska@p.lodz.pl, tel. +48 42 631 33 84
ecommerce@info.p.lodz.pl, tel. +48 42 631 33 38

Adres do korespondencji: Politechnika Łódzka, Wydział W4; 90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116
                                               z dopiskiem: „studia podyplomowe E-commerce in Textiles ”

Komercjalizacja technologii w praktyce

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji

we współpracy z
Centrum Współpracy z Gospodarką, Innowacji i Transferu Technologii
wraz z
Centrum Transferu Technologii Politehcniki Łodzkiej Sp. z o.o.

2. Kierownik studiów:

dr hab. inż. Magdalena Grębosz-Krawczyk, prof. nadzw.

3.  Zakres tematyczny studiów:

Wiedza z zakresu: ochrony własności intelektualnej, zarządzania projektami w obszarze transferu technologii oraz finansowych aspektów przedsięwzięć innowacyjnych.
Program uzupełniają zagadnienia z zakresu zarządzania projektami, przedsiębiorczości, negocjacji, komunikacji i zarządzania ryzykiem.

4. Adresaci:

Studia skierowane są do:

 • osób zajmujących się transferem i komercjalizacją technologii,
 • pracowników naukowych zainteresowanych komercjalizacją wyników badań,
 • absolwentów uczelni wyższych w szczególności zainteresowanych możliwością poszerzenia wiedzy oraz rozwinięcia umiejętności i kompetencji w obszarze transferu technologii i komercjalizacji wiedzy.

5. Cel studiów:

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z kompleksowo ujętą tematyką prawnych i ekonomicznych aspektów transferu i komercjalizacji praw własności intelektualnej oraz transferu technologii, ze szczególnym uwzględnieniem modeli transferu technologii z uczelni do przemysłu.

6. Efekty uczenia się:

 • formułować, wyjaśniać, oceniać i stosować podstawowe zasady, metody, techniki, narzędzia i materiały, niezbędne do rozwiązywania problemów transferu i komercjalizacji nowych technologii,
 • przygotowywać i oceniać projekty komercjalizacji praw własności intelektualnej i transferu technologii,
 • prowadzić projekty związane z transferem i komercjalizacją technologii w sposób efektywny i ukierunkowany na postawiony cel biznesowy,
 • wskazywać i oceniać źródła finansowania przedsięwzięć innowacyjnych,
 • wybierać i stosować właściwe metody pozyskiwania danych w celu oceny wpływu czynników otoczenia na komercjalizację i transfer technologii,
 • interpretować i stosować zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz zarządzania zasobami własności intelektualnej,
 • wskazywać i klasyfikować przedmioty prawa autorskiego, własności przemysłowej i własności intelektualnej,
 • sporządzać umowy związane z komercjalizacją i transferem technologii w organizacji,
 • negocjować i komunikować się z interesariuszami zewnętrznymi oraz prezentować ofertę,
 • w przedsiębiorczy sposób funkcjonować w dowolnym środowisku organizacyjno-technicznym przy jednoczesnym zachowaniu zasad prawa i etyki zawodowej.

7. Liczba miejsc:

Min. 18 miejsc

8. Czas trwania:

Dwa semestry

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru: podanie o przyjęcie na studia:

Kandydaci na studia podyplomowe powinni złożyć podanie o przyjęcie na studia wraz z CV.

Dokumenty należy wysłać na adres: magdalena.grebosz@p.lodz.pl.

Następnie kandydat zobowiązany jest do dostarczenia:

 • kserokopii dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu),
 • 1 zdjęcia legitymacyjnego,
 • dowodu wpłaty za studia.

10. Opłaty- za całe studia:

4 800,00 zł (istnieje możliwość rozłożenia na dwie raty)

11. Dane kontaktowe:

dr hab. inż Magdalena Grębosz-Krawczyk, prof. nazdw. - kierownik studiów
e-mail: magdalena.grebosz@p.lodz.pl

mgr Alicja Musiał-Paczkowska - sekretariat studiów
e-mail: kieimm@info.p.lodz.pl, tel. +48 42 631 36 81

http://komtech.p.lodz.pl/

 

Technologie napojów alkoholowych

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności/Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej/Zakład Technologii Spirytusu i Drożdży

 

2. Kierownik studiów:

Dr hab. inż. Maria Balcerek

 

3.  Zakres tematyczny studiów:

- technologia piwowarstwa,
- technologia słodownictwa,
- technologia winiarstwa,
- technologia gorzelnictwa,
- technologia spirytusu i wódek,
- aspekty mikrobiologiczne produkcji napojów alkoholowych,
- analiza sensoryczna,
- nowoczesne techniki analityczne,
- aspekty prawne produkcji napojów alkoholowych,
- marketing i aspekty ekonomiczne produkcji napojów alkoholowych,
- komunikacja w biznesie.

4. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do pracowników nadzoru technologicznego i laboratoriów w zakładach przemysłu piwowarskiego, winiarskiego, gorzelniczo-spirytusowego.

 

5. Cel studiów:

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z technologią produkcji piwa, wina, spirytusu surowego/destylatu rolniczego, spirytusu rektyfikowanego oraz napojów spirytusowych (m. in. wódek), z uwzględnieniem aspektów mikrobiologicznych produkcji napojów alkoholowych (drobnoustroje wykorzystywane do prowadzenia fermentacji alkoholowej i stawianie im wymagania, źródła zakażeń mikrobiologicznych i ich konsekwencje), nowoczesnych technik analitycznych, jak również metod analizy sensorycznej napojów alkoholowych. Ponadto celem studiów jest przekazanie wiedzy dotyczącej aspektów prawnych i ekonomicznych produkcji napojów alkoholowych.

 

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:                                  

- charakteryzować surowce wykorzystywane w przemyśle gorzelniczym, browarniczym i winiarskim oraz metody ich przygotowania do produkcji; charakteryzować procesy i operacje jednostkowe w produkcji spirytusu, piwa, wina;

- wymieniać wymagania stawiane drożdżom gorzelniczym, piwowarskim, winiarskim; oceniać ryzyko i wpływ zakażeń mikrobiologicznych na przebieg procesów produkcyjnych i jakość spirytusu, piwa i wina; podejmować działania zmierzające do ograniczania rozwoju niepożądanych mikroorganizmów;

- opisywać metody oceny przydatności technologicznej surowców do produkcji oraz jakości produktów finalnych;           

- kontrolować przy użyciu poznanych technik wybrane etapy procesu produkcyjnego. Przewidywać wpływ surowców oraz wybranych operacji jednostkowych i parametrów na efekt końcowy procesu produkcyjnego,  wyjaśniać podłoże naukowe konwersji surowców do gotowych produktów w przemyśle fermentacyjnym;

- scharakteryzować kierunki rozwoju branży alkoholowej oraz regulacje prawne, które mają zapobiegać negatywnym zjawiskom związanym z nieodpowiedzialną konsumpcją napojów alkoholowych;

- pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie;

- pracować indywidualnie i w zespole; potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym;

- wykorzystać poznane metody do oceny prawidłowości prowadzenia procesu produkcji oraz jakości produktów gotowych; potrafi interpretować uzyskane wyniki w odniesieniu do regulacji krajowych i unijnych;

- planować i przeprowadzać eksperymenty; opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu lub projektu; potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie uzyskanych wyników;

- przygotować i przedstawić prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania badawczego lub projektowego oraz poprowadzić dyskusję dotyczącą przedstawionych wyników.

- docenić znaczenie społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję napojów alkoholowych;

- myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy;

- pracować indywidualnie i w zespole; potrafi ocenić czasochłonność zadania; potrafi kierować małym zespołem w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie;

- docenić znaczenie ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu.

 

7. Liczba miejsc:

Min. 12 miejsc

 

8. Czas trwania:

Zaplanowane do uruchomienia

 

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

- podanie skierowane do kierownika Studiów Podyplomowych;

- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem;

- wypełniony formularz zgłoszenia uczestnictwa.

 

10. Opłaty- za całe studia:

6 000 zł

 

11. Dane kontaktowe:

Kierownik Studiów:

dr hab. inż. Maria Balcerek

tel.: +48 42 631 34 72

fax: +48 42 636 65 56

email: maria.balcerek@p.lodz.pl

Adres do korespondencji:

Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii PŁ ul. Wólczańska 171/173, 90-924 Łódź

 

3D.MED - Technologie 3D w Medycynie

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Mechaniczny/Instytut Inżynierii Materiałowej

2. Kierownik studiów:

prof. dr hab. inż. Piotr Niedzielski

3.  Zakres tematyczny studiów:

 • rynek technologii wytwarzania przyrostowego,
 • zaawansowane modele brylowe,
 • zaawansowane modele siatkowe,
 • podstawy fotogrametrii i skanowania,
 • wytwarzanie 3D i materiałoznastwo,
 • budowa i eksploatacja drukarek,
 • zastosowanie drukarek 3D w medycynie,
 • projektowanie innowacyjnych rozwiazań medycznych,
 • obrazowanie medyczne w druku 3D,
 • ocena biologiczna wydruków do zatosowań medycznych.

4. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe: licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub lekarskie, które planują podjąć pracę w sektorze związanym z wykorzystaniem druku 3D w zastosowaniach medycznych.

5. Cel studiów:

Celem studiów jest uzysaknie kwalifikacji z zakresu 3D i materiałoznastwa oraz projektowania i wytwarzania innowacyjnych wyrobów medycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technik wytwarzania przy uwzględnieniu metod oceny ich właściwości niezbędnych w procesie certyfikacji. 

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:                      

 • wskazać potencjał, obszary, zakres, możliwości i ograniczenia metod przyrostowych w zastosowaniach medycznych,
 • zaprojektować lub pozyskać model przeznaczony do wytwarzania metodami przyrostowymi,
 • zaplanować i przeprowadzić proces wytwarzania przyrostowego wraz z doborem materiału odpowiedniego do wydruku w zależności od postawionych wymagań i wybranej technologii wytwarzania przyrostowego,
 • wskazać zakres badań i dokumentacji niezbędnej do certyfikacji wyrobu medycznego,
 • zaprojektować zakres użytkowości i funkcjonalności wyrobu medycznego z uwzględnieniem potrzeb użytkowników.       

 

7. Liczba miejsc:

Min. 15

8. Czas trwania:

Dwa semestry

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

Nabór na podstawie zgłoszeń zawierających:

 • kserokopię dyplomu ukończenia stuiów wyższych wraz z oryginałem, w celu potwierdzenia tejże kopii,
 • podanie do kierownika studiów oprzyjęcie na studia wraz z kwestionariuszem osobowym,
 • oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • dowód wpłaty za I semestr nauki po otrzymaniu informacji o prawidłowości złożonych dokumentów i przyjęcia na studia podyplomowe.

10. Opłaty- za całe studia:

6 500 zł

11. Dane kontaktowe:

Kierownik Studiów:

prof. dr hab. inż. Piotr Niedzielski

tel.: +48 42 631 32 78

email: piotr.niedzielski@p.lodz.pl

Adres do korespondencji:
Politehcnika Łódzka 
Wydział Mechaniczny
Instytut Inżynierii Materiałowej
ul. Stefanowskiego 1/15
90-924 Łódź

Projektowanie innowacyjnych produktów i usług

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji/Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji

2. Kierownik studiów:

Dr Maciej Szczepańczyk

3.  Zakres tematyczny studiów:

 • liderzy innowacji,
 • współczesne trendy w marketingu,
 • rozwój kreatywności indywidualnej i zespołowej,
 • strategie i modele innowacyjnych biznesów,
 • projektowanie innowacyjnych rozwiązań metodą Design Thinking,
 • finansowanie i ocena efektywności innowacyjnych projektów,
 • narzędzia projektowania innowacyjnych rozwiązań,
 • kreowania tożsamości marki,
 • prezentacja biznesowa i wystąpienia publiczne,
 • zarządzanie projektami,
 • Visual Thinking.

4. Adresaci:

Studia podyplomowe skierowane są do pracowników i menedżerów działających w obszarze projektów rozwojowych, badawczo - rozwojowych, do projektantów nowych produktów i usług, w tym szczególnie do przedstawicieli środowisk kreatywnych i twórczych oraz osób planujących uruchomienie własnej działalności gospodarczej – startupu.

5. Cel studiów:

Celem studiów jest rozwinięcie kompetencji oraz umiejętności w obszarach:

 • wykorzystywania metod i narzędzi służących do projektowania nowych produktów i usług oraz procesów wdrażania ich na rynek,
 • technik pobudzania kreatywności indywidualnej i zespołowej,
 • techniki marketingowych podnoszących wizerunek marki oraz umiejętności sprzedaży nowych usług i produktów,
 • budowania i utrzymania odpowiednich relacji z otoczeniem.

6. Efekty kształcenia:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent potrafi:                                  

 • projektować, omawiać i oceniać proces kreowania innowacyjnych produktów i usług,
 • przygotowywać projekty innowacyjnych produktów i usług przy wykorzystaniu współczesnych narzędzi i technik wspomagających wprowadzenie na rynek innowacyjnych idei,
 • efektywnie komunikować się z otoczeniem i świadomie budować wartość zaprojektowanych produktów lub usług,
 • w przedsiębiorczy sposób realizować projekty innowacyjne, bez względu na środowisko organizacyjno-techniczne.

7. Liczba miejsc:

Min. 15

8. Czas trwania

Dwa semestry

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

Nabór na podstawie zgłoszeń po sprawdzeniu kwalifikacji formalnych tj. dyplomu ukończenia studiów wyższych, dokonaniu wpłaty pierwszej raty.

10. Opłaty- za całe studia:

4 500 zł

11. Dane kontaktowe:

Kierownik Studiów:

dr Maciej Szczepańczyk

tel.: +48 42 631 37 53 lub 42 631 37 66 lub 0 602 52 07 02

fax: +48 42 631 37 66

email: maciej.szczepanczyk@p.lodz.pl

Adres do korespondencji:

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
Katedra Systemów Zarządzania i Innowacji
ul. Piotrkowska 266 pok. 5, 90-924 Łódź

Technologia i jakość w przemyśle cukrowniczym

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności/ Instytut Technologii i Analizy Żywności

2. Kierownik studiów:

Dr inż. Agnieszka Papiewska

3.  Zakres tematyczny studiów:

Studia obejmują zagadnienia z zakresu technologii cukrownictwa i analityki cukrowniczej oraz aktualnych zagadnień związanych z jakością jak i bezpieczeństwem surowca i produkcji.

Ponadto zostaną poruszone tematy związane z automatyką i sterowaniem procesami oraz statystyczną analizą trendu w zarządzaniu produkcją cukru.

4. Adresaci:

Studia skierowane są do osób zainteresowanych tematyką związaną z produkcją cukru, w szczególności pracowników przemysłu cukrowniczego i firm współpracujących z branżą.

5. Cel studiów:

Celem studiów jest poszerzenie wiedzy w zakresie technologii i aparatury cukrowniczej oraz zapoznanie z obecnym stanem nauki i techniki, postępem oraz perspektywami rozwojowymi w krajowym i światowym cukrownictwie.

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent: 

 • ma pogłębioną, zaawansowaną wiedzę obejmującą szczegółowe zagadnienia z zakresu technologii i analizy cukrowniczej.
 • zna i rozumie uwarunkowania ekonomiczne, prawne i środowiskowe związane z produkcją cukru w tym zasady zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności i pasz.
 • potrafi, wykorzystując odpowiednio dobrane techniki, planować i przeprowadzać eksperymenty oraz krytycznie analizować, syntezować i twórczo interpretować uzyskane wyniki, a także je prezentować i dyskutować.
 • jest przygotowany do krytycznej oceny i wykorzystania wiedzy w rozwiązywaniu problemów praktycznych związanych z cukrownictwem oraz do inspirowania i organizowania działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorstwa.

7. Liczba miejsc:

Min./Max: 15 miejsc

8. Czas trwania:

Dwa semestry

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

W celach rekrutacyjnych należy przysłać drogą mailową wypełniony formularz zgłoszenia uczestnictwa i dostarczyć dyplom ukończenia studiów wyższych lub jego odpis.

W celu dokonania rejestracji na studia podyplomowe proszę:

1. Założyć konto na portalu port.edu.p.lodz.pl wskazując działający adres mailowy. W tym celu wybierz następujący LINK

2. Zalogować się do portalu poprzez stronę logowania

3. Wstępnie zapisać się na kurs jako kandydat na słuchacza klikając LINK i wpisując klucz dostępu: TIJWPC1ED2021

10. Opłaty- za całe studia:

7000 zł

11. Dane kontaktowe:

Kierownik Studiów:

dr inż. Agnieszka Papiewska

tel.: 42 631 34 56

e-mail: agnieszka.papiewska@p.lodz.pl

Biuro Studiów:

mgr Gabriela Dróbkowska

tel.: 42 631 34 66

e-mail: gabriela.drobkowska@p.lodz.pl

Adres do korespondencji:

Instytut Technologii i Analizy Żywności

Politechnika Łódzka

"Studia podyplomowe TJPC"

ul. Stefanowskiego 4/10

90-924 Łódź

Data Science

1. Organizator studiów/jednostka organizacyjna: 

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej/Instytut Informatyki

2. Kierownik studiów:

dr hab. inż. Agnieszka Wosiak, prof. PŁ

3 Zakres tematyczny studiów:

Data Science jest pojęciem łączącym kompetencje statystyczne, analityczne i programistyczne. Data scientist to osoba, która nie tylko umie przetwarzać dane i wykonywać na nich analizy statystyczne, ale potrafi także analizować olbrzymie ilości danych i zaobserwować w nich zależności i trendy niewidoczne dla zwykłych analityków. Wymaga to posiadania rozległej wiedzy statystycznej, doświadczenia analitycznego, umiejętności zrozumienia problemu biznesowego, a także bardzo dobrych umiejętności programistycznych i znajomości elastycznych narzędzi pozwalających na efektywną analizę dużych ilości danych. Program studiów przygotowuje słuchaczy do nowoczesnej pracy analitycznej na przykładach realnych problemów biznesowych.

W trakcie studiów słuchacze zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do budowy zaawansowanych modeli analitycznych i prognostycznych. W programie studiów znajdują się przedmioty wprowadzające do programowania w języku Python, statystycznej i eksploracyjnej analizy danych, wizualizacji i raportowania oraz zaawansowanych technik związanych z algorytmami genetycznymi, sztucznymi sieciami neuronowymi i uczeniem głębokim.

4. Adresaci:

Oferta studiów podyplomowych jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na rynku na interdyscyplinarnych analityków danych (ang. „data scientists”) i jest skierowana do osób chcących wykorzystywać wiedzę zawartą w zbiorach danych w celu wspierania podejmowania decyzji z różnych obszarów działalności, w szczególności z obszaru finansów, bankowości, ubezpieczeń, produkcji, marketingu, handlu, usług, opieki zdrowotnej, branży energetycznej i nauki.

Oferta studiów skierowana jest przede wszystkim do osób posiadających już podstawowe doświadczenie w analizie danych i programowaniu. Brak takiego doświadczenia nie stanowi przeszkody w podjęciu studiów, jednak będzie to wymagało więcej samodzielnej pracy. Jest to bardzo dobra inwestycja w kompetencje i wiedzę pożądane przez pracodawców.

5. Cel studiów:

Celem studiów jest podniesienie kompetencji osób zajmujących się szeroko rozumianą pracą z danymi w odniesieniu do analityki biznesowej oraz nowej dynamicznie rozwijającej się dziedziny – Data Science.

6. Efekty uczenia się:

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent:         

 • zna i rozumie w pogłębionym stopniu metody i techniki z zakresu statystycznej i eksploracyjnej analizy danych, z uwzględnieniem metod uczenia maszynowego
 • zna i rozumie w pogłębionym stopniu metody i techniki z zakresu sztucznej inteligencji
 • potrafi dobrać odpowiednie metody z zakresu Data Science do zadanego problemu
 • potrafi przetwarzać zbiory danych w języku programowania Python
 • potrafi raportować i wizualizować wyniki analizy danych
 • potrafi zbudować kompleksowe rozwiązanie z zakresu Data Science do zadanego problemu analitycznego
 • potrafi zaprezentować wykonany projekt i przeprowadzić jego krytyczną ocenę

7. Liczba miejsc:

Min. 16

8. Czas trwania:

dwa semestry

9. Wymagane dokumenty/zasady naboru:

 • karta zgłoszenia uczestnictwa
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopia wraz z oryginałem, w celu potwierdzenia tejże kopii,
 • dowód wpłaty za I semestr nauki po otrzymaniu informacji o prawidłowości złożonych dokumentów i przyjęciu na studia podyplomowe.

10. Opłaty- za całe studia:

za semestr 3645,00 zł

za całe studia 7290,00 zł 

11. Dane kontaktowe:

Administracja studiów:

Ewa Grędas

kontakt tel.: 42 631 39 61

e-mail: ewa.gredas@p.lodz.pl

Kierownik Studiów:

dr hab. inż. Agnieszka Wosiak

e-mail: agnieszka.wosiak@p.lodz.pl

 

Adres do korespondencji:

ul. Wólczańska 215

90-924 Łódź

 

 

 

 

Poznaj nasz kampus