STRONA GŁÓWNA

Technologia chemiczna

Jednostka prowadząca kierunek: 
Wydział Chemiczny
Stopień studiów: 
I stopnia
Tryb studiów: 
studia stacjonarne
Język wykładowy: 
polski
Opis kierunku: 

Program studiów przedstawia teoretyczne i technologiczne rozwiązania, które nie powodują wzrostu zanieczyszczenia środowiska oraz mają mniejsze zapotrzebowanie na dobra naturalne, aby wytworzyć usługi i wyroby gotowe. Przygotowuje studentów do praktycznego rozwiązywania problemów, z którymi mogą się spotkać podczas ich rozwoju zawodowego. W trakcie studiów nabywane są umiejętności  obejmujące całość procesów wytwarzania, przetwarzania i badania związków i materiałów chemicznych. Rozwijana jest znajomość chemii, technologii chemicznej oraz matematyki i fizyki. Studenci uczą się, w jaki sposób otrzymywać i bezpiecznie stosować wyroby chemiczne, postępować z towarami zużytymi i odpadami, a także promować zrównoważony rozwój. Zdobywają też wiedzę o tym, jak aktywnie uczestniczyć w pracy grupowej, kierować zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone, posługiwać się fachową literaturą i przepisami prawnymi w zakresie działalności gospodarczej. Poznają podstawowe procesy technologiczne, w szczególności procesy przyjazne środowisku, a także posiadają umiejętności interpretacji i ilościowego opisu podstawowych zjawisk fizykochemicznych, prowadzenia prac laboratoryjnych oraz organizowania bezpiecznie i efektywnie działających stanowisk do takiej pracy.

Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.

Specjalności: 
  • gospodarka odpadami
  • technologia chemiczna organiczna
  • technologie biomedyczne
  • technologia polimerów
  • technologia barwników i środków chemii gospodarczej
Otrzymywany tytuł: 
inżynier
Czas trwania studiów: 

 3,5 roku

Sylwetka absolwenta: 

Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w przemyśle, laboratoriach badawczych, administracji oraz w każdej innej instytucji,  w której występuje zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu chemii lub technologii chemicznej.  Znajomość problemów technologii nieorganicznej (materiały adsorpcyjne i katalityczne), organicznej (leki, środki ochrony roślin, barwniki, chemia gospodarcza, przetwórstwo polimerów) oraz technologii gumy, garbarstwa i biomateriałów pozwala absolwentom na podjęcie pracy w przemyśle, laboratoriach analitycznych, przedstawicielstwach firm zagranicznych, małych firmach prywatnych, a także na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

 

Polski

Poznaj nasz kampus