STRONA GŁÓWNA

Harmonogram/Schedule

Przyjęcia na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w semestrze letnim 2020/2021

 

  • od dnia 1 lutego 2021 r. (poniedziałek) do dnia 19 lutego 2021 r. (piątek), godz. 15.00
    - przyjmowanie dokumentów kandydatów na studia drugiego stopnia;
  • 22 lutego 2021 r. (poniedziałek) - rozmowa kwalifikacyjna;
  • 25 lutego 2021 r. (czwartek), godz. 16.00 - ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego na studia drugiego stopnia.

 

 

Admissions to second cycle studies starting in the summer semester 2020/2021

 

  • from 1 February 2021 (Monday) to 19 February 2021 (Friday), 3 p.m.
    - collection of documents of candidates for second cycle studies;
  • 22 February 2021 (Monday) – qualifying interview;
  • 25 February 2021 (Thursday), 4 p.m. - announcement of the results of the recruitment procedure for second cycle study programmes.

 

 

Poznaj nasz kampus