75 lat Politechniki Łódzkiej
STRONA GŁÓWNA

Harmonogram/Schedule

Przyjęcia na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym

 

  • do dnia 25 września 2020 r. (piątek), godz. 15.00 - przyjmowanie dokumentów kandydatów na studia drugiego stopnia;
  • 29, 30 września 2020 r. (wtorek, środa) - rozmowa kwalifikacyjna;
  • 6 października 2020 r. (wtorek), godz. 15.00 - ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego na studia drugiego stopnia.

 

 

Admissions to second cycle studies starting in the winter semester

 

  • by 25 September 2020 (Friday), 3 p.m. - collection of documents of candidates for second cycle studies;
  • 29, 30 September 2020 (Tuesday, Wednesday) – qualifying interview;
  • 6 October 2020 (Tuesday), 3 p.m. - announcement of the results of the recruitment procedure for second cycle study programmes.

 

 

Poznaj nasz kampus