STRONA GŁÓWNA

Terminy

Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego (obowiązujący kandydatów posiadających obywatelstwo polskie) na studia pierwszego (stacjonarne i niestacjonarne) w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2023/2024 zostanie określony przez Senat Politechniki Łódzkiej do dnia 30 kwietnia 2023 r.

 

Poznaj nasz kampus