STRONA GŁÓWNA

Harmonogram/Schedule

Przyjęcia na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym 2021/2022

 

  • od dnia 18 czerwca 2021 r. (piątek) do dnia 16 września 2021 r. (czwartek), godz. 15.00 - rejestracja elektroniczna i przyjmowanie dokumentów kandydatów na studia drugiego stopnia;
  • 20, 21 września 2021 r. (poniedziałek, wtorek) - rozmowa kwalifikacyjna;
  • 24 września 2021 r. (piątek), godz. 10.00 - ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego na studia drugiego stopnia.

 

Admissions to second cycle studies starting in the winter semester 2021/2022


  • from 18 June 2021 (Friday) to 16 September 2021 (Thursday), 3 p.m. - collection of documents of candidates for second cycle studies;
  • 20, 21 September 2021 (Monday, Tuesday) – qualifying interview;
  • 24 September 2021 (Friday), 10 p.m. - announcement of the results of the recruitment procedure for second cycle study programmes.

 

 

 

 

 

 

 

Poznaj nasz kampus