Przejdź do treści

Progi punktowe

Studenci rozmawiają w ładnej sali.

Rekrutacja na I rok studiów pierwszego stopnia rozpoczynających się w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024 

Wydział Kierunek Język

Stacjonarne

Niestacjonarne

Min. liczba pkt*

Min. liczba
 pkt*

WCH/CKM*

Advanced Biobased  
and Bioinspired Materials

522

 

WFTIMS aktuariat i analiza finansowa

197

 

WCH analityka chemiczna

219

 

WBAIŚ architektura

416

 

WBAIŚ architektura (język angielski)

684

 

WM automatyka i robotyka

323

 

WEEIA automatyka i sterowanie robotów 297 313
WEEIA/CKM* Biomedical Engineering and 
Technologies
311  
WBINOŻ biotechnologia 252  
WBAIŚ budownictwo 139  
WM/CKM* Business, Society and Technology             
- ścieżka językowa 
angielsko-francuska

339  
WM/CKM* Business, Society and Technology             
- ścieżka językowa angielska
682  
OIZ/CKM Business Studies 401  
WCH chemia 308  
WEEIA/CKM* Computer Science 602  
WBINOŻ ekotechnologie i bioprocesy 206  
WEEIA/CKM* Electronic and Telecommunication  
Engineering
369  
WEEIA elektronika i telekomunikacja 191  
WEEIA elektrotechnika 193 196
WM energetyka 178  
WFTIMS fizyka techniczna 524  
WBNOŻ/CKM* Industrial Biotechnology 456  
WFTIMS/CKM* Information Technology 744  
WEEIA informatyka 464 694
WFTIMS informatyka stosowana 578  
WCH informatyka w ochronie
środowiska
178  
WIPOŚ*/WEEIA   
/WTMIWT/WOIZ
inżynieria bezpieczeństwa pracy 133 151
WEEIA inżynieria biomedyczna 387  
WIPOŚ inżynieria ochrony 
środowiska
195  
WBAIŚ inżynieria środowiska 
w budownictwie
162  
WTMIWT inżynieria wzornictwa 
przemysłowego
556  
WOIZ logistyka 282  
WOIZ marketing w przemyśle 367  
WFTIMS matematyka stosowana 244  
WFTIMS/CKM* Mathematical Methods in Data 
Analysis 
305  
WM/CKM* Mechanical Engineering 322  
WM mechanika i budowa maszyn 166 184
WEEIA mechatronika 176  
WBINOŻ menedżer żywności i żywienia 135  
WFTIMS/CKM* Modelling and Data Science 487  
WCH nanotechnologia 224  
WOIZ papiernictwo i poligrafia 190 163
WBAIŚ planowanie przestrzenne 169  
WEEIA systemy sterowania  
inteligentnymi budynkami
219  
WCH technologia chemiczna 194  
WBINOŻ technologia żywności i żywienie
 człowieka
137  
WM transport 176  
WTMIWT włókiennictwo i przemysł mody 195  
WTMIWT włókiennictwo i przemysł mody  
(język angielski)
-  
WTMIWT wzornictwo 410  
WOIZ zarządzanie 341  
WOIZ zarządzanie i inżynieria produkcji 379 283

* liczba punków uzyskana przez ostatnią osobę przyjętą na dany kierunek

 

Legenda

 

CKM - Centrum Kształcenia Międzynarodowego 
WBAIŚ - Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska 
WBINOŻ - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności 
WCH - Wydział Chemiczny 
WEEIA - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki 
WFTIMS - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej 
WIPOŚ - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska 
WM - Wydział Mechaniczny 
WTMIWT - Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów 
WOIZ - Wydział Organizacji i Zarządzania