Przejdź do treści
Jednostka prowadząca kierunek
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE)
Zdjęcie w tle
Kobieta pracuje przy urządzeniu w laboratorium medycznym.

Biomedical Engineering and Technologies

Tytuł zawodowy

inżynier

Stopień studiów

I

Tryb studiów

stacjonarne

Liczba semestrów

7

Język wykładowy

angielski

Nabór

Rekrutacja na semestr zimowy

Przedmioty obowiązkowe

matematyka (podstawa lub rozszerzenie)
matematyka (podstawa lub rozszerzenie)
język angielski
język angielski (min 50% z rozszerzenia)

Przedmioty dodatkowe

drugi język obcy
drugi język obcy
fizyka
fizyka
chemia
chemia
biologia
biologia
informatyka
informatyka
dyplom zawodowy
dyplom zawodowy

Dyplom zawodowy

311909 technik automatyk
311413 technik robotyk
311408 technik elektronik
311410 technik mechatronik
311412 technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
352203 technik telekomunikacji
351103 technik teleinformatyk
311303 technik elektryk
311307 technik energetyk
311930 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
311940 technik urządzeń dźwigowych
311929 technik chłodnictwa i klimatyzacji
311302 technik elektroenergetyk transportu szynowego
351203 technik informatyk
321406 technik programista
technik automatyki i robotyki (decyzja MEN z 09.07.2019)

Dyplom zawodowy
W rekrutacji na ten kierunek nie jest brany pod uwagę dyplom technika

  O kierunku

  Kierunek Biomedical Engineering and Technologies to połączenie wiedzy z techniki i medycyny, które pozwala na holistyczne poznanie sposobu funkcjonowania oraz stosowania aparatury medycznej. Program studiów został zaprojektowany tak, by dostarczyć wiedzę z wielu dziedzin naukowych. Już na pierwszym roku studenci realizują przedmioty informatyczne, ścisłe i techniczne, takie jak mechanika czy robotyka, które rozwijają podczas kolejnych semestrów. Poznają coraz bardziej skomplikowane procesy i dziedziny biologiczne, zaczynając od podstawowych zagadnień anatomii, na sensorach i sztucznych narządach kończąc. Zrealizowanie studiów na kierunku Biomedical Engineering and Technologies pozwala zyskać umiejętności niezbędne do projektowania najbardziej nowoczesnej i najlepiej dostosowanej do potrzeb człowieka aparatury medycznej, systemów diagnostycznych i terapeutycznych. Studenci poznają zaawansowane zastosowania materiałów, które mogą mieć bezpośredni kontakt z tkankami ludzkiego organizmu. Podejmują również współpracę z lekarzami w zakresie eksploatacji i projektowania aparatury medycznej, systemów diagnostycznych oraz terapeutycznych. Dzięki studiowaniu w języku angielskim mają możliwość dopracować do perfekcji swoje umiejętności językowe i poznać słownictwo specjalistyczne. 

  Wykaz przedmiotów z podziałem na semestry oraz formy zaliczeń sprawdź tutaj

   

  Opinie absolwentów

  Zawsze chciałam łączyć siły różnych dyscyplin, aby stworzyć coś, co mogłoby służyć ludziom i nieść im pomoc. Dzisiaj mogę potwierdzić, że była to właściwa decyzja. Rynek pracy w dziedzinie medycyny jest bardzo mocno ukierunkowany na wszelkie innowacje i rozwój technologiczny.

  Kobieta przy urządzeniu w laboratorium.
  Karolina Wilgocka, Tricomed S.A.

  Kompetencje, które zyskasz

  Biotechnologia
  Inżynieria biomedyczna
  Informatyka
  Inżynieria biomateriałów

  O Tobie

  Chcesz zostać inżynierem, który będzie wspierał rozwój medycyny na całym świecie? Biomedical Engineering and Technologies to strzał w dziesiątkę!

  Wybór tego kierunku pozwoli Ci zdobyć kwalifikacje do pracy w wielu dziedzinach branży biomedycznej. Czego możesz się nauczyć podczas studiów? Przede wszystkim zdobędziesz niezbędne podstawy z zakresu nauk ścisłych, ze szczególnym uwzględnieniem biologii i dziedzin pokrewnych. Poznasz także możliwości zastosowania metod technicznych w biznesie. Zdobędziesz umiejętności z zakresu podstaw programowania oraz systemów sterowania. Wszystko to pozwoli Ci projektować urządzenia diagnostyczne i terapeutyczne w oparciu o najnowsze badania. Będziesz miał również możliwość odbyć praktyki w firmach partnerskich, a także zrealizować jeden semestr studiów na uczelni zagranicznej – tzw. “Mobility Semester”.

  Praktyki

  Praca po studiach

  • szpitale, jednostki kliniczne, ambulatoryjne i poradnie oraz inne jednostki organizacyjne lecznictwa,
  • jednostki wytwórcze aparatury i urządzeń medycznych,
  • jednostki obrotu handlowego i odbioru technicznego oraz akredytacyjnego,
  • jednostki projektowe, konstrukcyjne i technologiczne aparatury i urządzeń medycznych,
  • jednostki naukowo-badawcze i konsultingowe oraz administracji medycznej,
  • sektor przedsiębiorstw, w których produkuje się lub serwisuje aparaturę medyczną, tworzy rozwiązania informatyczne związane z biometrią czy analizą danych biomedycznych, projektowaniem i wytwarzaniem biomateriałów, protez lub implantów,
  • jednostki naukowe, wdrażające nowe technologie w medycynie i bioinżynierii.