Przejdź do treści
Jednostka prowadząca kierunek
Wydział Mechaniczny
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE)
Zdjęcie w tle
Studenci siedzą przy stole w sali zajęciowej.

Business, Society and Technology (ang.)

Tytuł zawodowy

inżynier

Stopień studiów

I

Tryb studiów

stacjonarne

Liczba semestrów

8

Język wykładowy

angielski

Nabór

Rekrutacja na semestr zimowy

Przedmioty obowiązkowe

matematyka (podstawa lub rozszerzenie)
matematyka (podstawa lub rozszerzenie)
język angielski
język angielski (min 50% z rozszerzenia)

Przedmioty dodatkowe

drugi język obcy
drugi język obcy
fizyka
fizyka
chemia
chemia
geografia
geografia
informatyka
informatyka
dyplom zawodowy
dyplom zawodowy

Dyplom zawodowy

331403 technik ekonomista
333107 technik logistyk
522305 technik handlowiec
311410 technik mechatronik
311413 technik robotyk
311504 technik mechanik
311513 technik pojazdów samochodowych
311909 technik automatyk
technik automatyki i robotyki (decyzja MEN z 09.07.2019)

Dyplom zawodowy
W rekrutacji na ten kierunek nie jest brany pod uwagę dyplom technika

  O kierunku

  Program studiów Business, Society and Technology ma na celu kształcenie profesjonalnej kadry inżynierskiej, przygotowanej do działania w dobie gospodarki cyfrowej. Poszerzona wiedza i umiejętności z obszaru nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk technicznych pozwalają studentom na zdobycie kluczowych zdolności takich jak: ocena procesów przedsiębiorstwa pod kątem zaawansowania technologicznego, projektowanie metod oraz narzędzi zarządzania przedsiębiorstwem czy wykorzystywanie odpowiedniego oprogramowania do zintegrowanego zarządzania procesami. Program studiów realizowany jest w oparciu o najnowsze koncepcje kształcenia, m.in. Problem Based Learning, Design Thinking oraz Flipped Education. Dzięki połączeniu przedmiotów z zakresu nauk technicznych, humanistycznych i ścisłych studenci są w pełni przygotowani do podjęcia pracy zawodowej. Zarządzanie, ekonomia czy przedmioty skupiające się na współczesnym Przemyśle 4.0, pozwalają im poznać najważniejsze zagadnienia z branży, a zajęcia z inżynierii, automatyki i robotyki pomagają projektować zmodernizowane obszary produkcyjne. W ramach realizacji strategii nakreślonej przez konsorcjum European Consortium of Innovative Universities (ECIU), program studiów zawiera wszystkie elementy elastycznego modelu kształcenia, które umożliwią uczestnictwo w ofercie mikromodułów oferowanych przez konsorcjum. Umożliwiają zdobycie konkretnej wiedzy, dobranej indywidualnie do studenta. Możliwość uczestnictwa w kursach, modułach i innych zasobach edukacyjnych z oferty ECIU, poza obowiązkowym programem studiów, zapewnia spersonalizowane doświadczenie edukacyjne. 

  Wykaz przedmiotów z podziałem na semestry oraz formy zaliczeń sprawdź tutaj

  Opinie absolwentów

  Gdy wybierałem kierunek studiów, ważne było dla mnie uzyskanie wszechstronnego wykształcenia. Studia na Politechnice Łódzkiej to takie połączenie „umiejętności miękkich” z zakresu zarządzania z dostępem do „twardej” wiedzy technicznej w postaci zasobów jednej z najlepszych i najstarszych uczelni technicznych w Polsce. 

  Mężczyzna siedzi na tle loga Pietrucha.
  Michał Harendarz, Export Manager w Grupie Pietrucha

  Studia inżynierskie z zarządzania łączą wiedzę techniczną i menedżerską, a to najlepsza droga do stanowiska kierowniczego w firmie produkcyjnej o światowym zasięgu. Sądzę, że ten kierunek ma przed sobą wielką przyszłość.

  Mężczyzna zdjęcie portretowe.
  Bartłomiej Pietrzak, koordynator planowania w firmie Truvant

  Kompetencje, które zyskasz

  Zarządzanie
  Ekonomia
  Finanse
  Gospodarka cyfrowa
  Przemysł 4.0

  O Tobie

  Business, Society and Technology (ang.) to kierunek dla tych, którzy w czasie studiów chcą realizować się w wielu obszarach i wykorzystać jak najwięcej możliwości. Jeżeli Ty także pragniesz zdobywać nowe doświadczenia i ambitnie patrzysz w przyszłość, to zdecydowanie miejsce dla Ciebie! Podczas studiów zyskasz wiedzę i umiejętności wymagane na pracy w różnych sektorach gospodarki, z naciskiem na specyfikę zarządzania w środowisku międzynarodowym, kreowanie liderów oraz przekazywanie wykształcenia zgodnie z oczekiwaniami globalnego otoczenia gospodarczego. Poznasz tajniki marketingu i budowania relacji w środowisku biznesowym, a także sposoby na budowanie świadomości obywatelskiej. Dowiesz się jak zarządzać pracą projektową z uwzględnieniem innowacyjnych metod, m.in. Problem Based Learning. Zdobędziesz także umiejętności z zakresu inżynierii, ekonomii oraz mechaniki. Dzięki zajęciom prowadzonym w języku obcym osiągniesz biegłość, pozwalającą rozpocząć karierę w instytucjach międzynarodowych. Pomogą Ci w tym dodatkowe zajęcia językowe, uwzględniające słownictwo specjalistyczne. Twoja wiedza oceniana będzie nie tylko poprzez testy, ale przede wszystkim realizowane w czasie studiów projekty semestralne. 

  Praktyki

  Praca po studiach

  • stanowiska operacyjne, analityczne i specjalistyczne na różnych szczeblach zarządzania,
  • praca na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich związanych między innymi z zarządzaniem produkcją, logistyką, jakością, BHP,
  • praca w przedsiębiorstwach produkcyjnych i produkcyjno-handlowych w różnych gałęziach przemysłu oraz w centrach logistycznych, firmach doradczych oraz audytorskich.