Przejdź do treści
Jednostka prowadząca kierunek
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Zdjęcie w tle
Studentka instaluje ramię robotowi.

Automatyka i sterowanie robotów

Tytuł zawodowy

inżynier

Stopień studiów

I

Tryb studiów

stacjonarne
niestacjonarne

Liczba semestrów

stacjonarne: 7
niestacjonarne: 8

Język wykładowy

polski

Nabór

Rekrutacja na semestr zimowy

Przedmioty obowiązkowe

matematyka (podstawa lub rozszerzenie)
matematyka (podstawa lub rozszerzenie)
język obcy (podstawa lub rozszerzenie)
język obcy (podstawa lub rozszerzenie)

Przedmioty dodatkowe

fizyka
fizyka
informatyka
informatyka
dyplom zawodowy
dyplom zawodowy

Dyplom zawodowy

311302 technik elektroenergetyk transportu szynowego
311303 technik elektryk
311307 technik energetyk
311408 technik elektronik
311410 technik mechatronik
311412 technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
311413 technik robotyk
311909 technik automatyk
311929 technik chłodnictwa i klimatyzacji
311930 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
311940 technik urządzeń dźwigowych
351103 technik teleinformatyk
351203 technik informatyk
321406 technik programista
352203 technik telekomunikacji
technik automatyki i robotyki (decyzja MEN z 09.07.2019)

Dyplom zawodowy
W rekrutacji na ten kierunek nie jest brany pod uwagę dyplom technika

  O kierunku

  Automatyka jest wszechobecna we wszystkich gałęziach współczesnej gospodarki, m.in.: w przemyśle, transporcie, energetyce, medycynie, rolnictwie, systemach zarządzania i wielu innych. Obecnie wkraczamy w erę Przemysłu 4.0, coraz więcej urządzeń działa autonomicznie, komunikuje się z otoczeniem, a roboty współpracują bezpośrednio z ludźmi. Studia na kierunku automatyka i sterowanie robotów kładą szczególny nacisk na rozwój wiedzy i umiejętności w tworzeniu algorytmów sterowania, układów automatyki przemysłowej i programowaniu robotów. Jest to jeden z najbardziej przyszłościowych kierunków rozwoju, zaś absolwenci bez problemu zdobywają dobrą pracę. Statystyki pokazują, że 85% absolwentów kierunku automatyka i sterowanie robotów dostaje propozycję pracy, zanim jeszcze skończy studia i uzyska absolutorium.

  Nasi eksperci kształcą według światowego kanonu dydaktycznego w zakresie automatyki i robotyki, a także zapewnią doskonałe przygotowanie w zakresie programowania. Przekazują wiedzę uniwersalną, pozwalającą na rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin przemysłu, dzisiaj i w przyszłości. Stosują nowoczesne formy kształcenia, w tym eksperyment. Pozostawiają dużo czasu na aktywność w kołach naukowych z gwarancją sukcesów w tej działalności – grupy SKaNeR, Raptors oraz Robots-4-Humans są tego najlepszym przykładem. 
  Program studiów został stworzony w taki sposób, aby łączyć przedmioty z zakresu nauk podstawowych, zagadnienia techniczne i informatyczne oraz jednocześnie uczyć interdyscyplinarnego rozwiązywania problemów. Liczne zajęcia specjalistyczne, laboratoryjne i projektowe pozwalają na zapoznanie studentów ze sposobami wykorzystania najnowszych technologii. Duży udział przedmiotów obieralnych umożliwia studentom kształtowanie własnej sylwetki zawodowej i pogłębianie kompetencji w zakresie tworzenia systemów robotycznych, projektowania i programowania urządzeń automatyki przemysłowej oraz systemów wizyjnych. Studenci zdobywają też umiejętności społeczne i interpersonalne. W czasie studiów mają między innymi możliwość poznania zasad prowadzenia własnej działalności na rynku innowacji. 

  Wykaz przedmiotów z podziałem na semestry oraz formy zaliczeń sprawdź tutaj

  Kompetencje, które zyskasz

  Automatyka
  Robotyka
  Projektowanie systemów sterowania
  Programowanie
  Informatyka

  O Tobie

  Programowanie robotów, automatyzacja procesów przemysłowych, a może tworzenie fabryk bez ludzi – weź udział w czwartej rewolucji przemysłowej, zacznij studia na kierunku automatyka i sterowanie robotów. Jesteś ciekaw czego jeszcze możesz się nauczyć? 

  Przede wszystkim zyskasz zdolność do systemowego sposobu myślenia, który umożliwi Ci znajdowanie rozwiązań różnorodnych problemów. Dzięki wszechstronnej wiedzy i umiejętnościom praktycznym, zagadnienia z zakresu automatyki i sterowania robotów nie będą miały przed Tobą tajemnic. Oprócz przedmiotów obligatoryjnych, łączących najważniejsze kompetencje z matematyki, informatyki i innych dyscyplin technicznych, będziesz mógł wybrać dodatkowe zajęcia z szerokiej oferty przedmiotów obieralnych. Laboratorium sterowania robotów. programowanie obiektowe, Java czy bazy danych? Może systemy DSP, roboty autonomiczne  albo sztuczna inteligencja? Poznasz sposoby ochrony własności intelektualnej oraz metody utworzenia dochodowego startupu. A jeżeli studia to dla Ciebie za mało, dołącz do Studenckiego Koła Naukowego SKaNeR. To miejsce dla osób, które chcą osiągać więcej. Członkowie koła nie tylko samodzielnie konstruują maszyny, łaziki czy drony, ale biorą także udział w pokazach i konkursach na szczeblu międzynarodowym.

  Studenci kierunku automatyka i sterowanie robotów nie mają problemu z odbywaniem staży i praktyk w ciekawych miejscach ani ze zdobyciem zatrudnienia zgodnego z zainteresowaniami. Pomaga w tym charakter zdobywanej wiedzy, zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę inżynierską oraz stała współpraca z licznymi firmami. Zajęcia projektowe oraz prace dyplomowe bardzo często dotyczą praktycznych problemów partnerów biznesowych.
   

  Praktyki

  Praca po studiach

  • inżynier utrzymania ruchu,
  • automatyk,
  • robotyk,
  • projektant systemów automatyki,
  • projektant systemów informatycznych,
  • działalność inżynierska we własnych firmach.