Przejdź do treści
Jednostka prowadząca kierunek
Wydział Organizacji i Zarządzania
Zdjęcie w tle
Studentki przeglądają notatki przed budynkiem uczelni.

Zarządzanie

Tytuł zawodowy

licencjat

Stopień studiów

I

Tryb studiów

stacjonarne

Liczba semestrów

6

Język wykładowy

polski

Nabór

Rekrutacja na semestr zimowy

Przedmioty obowiązkowe

matematyka (podstawa lub rozszerzenie)
matematyka (podstawa lub rozszerzenie)
język obcy (podstawa lub rozszerzenie)
język obcy (podstawa lub rozszerzenie)

Przedmioty dodatkowe

fizyka
fizyka
chemia
chemia
geografia
geografia
informatyka
informatyka
dyplom zawodowy
dyplom zawodowy

Dyplom zawodowy

331403 technik ekonomista
333107 technik logistyk
522305 technik handlowiec

Dyplom zawodowy
W rekrutacji na ten kierunek nie jest brany pod uwagę dyplom technika

  O kierunku

  Zarządzanie to kierunek, który przygotowuje studentów po podjęcia pracy na stanowisku menedżerskim, a także zarządzania ludźmi i przedsiębiorstwem. Program studiów przygotowany jest tak, aby zapewnić edukację na światowym poziomie. Studenci poznają zasady kierujące ekonomią i finansami. Zyskują także niezbędną wiedzę z zakresu prawa, socjologii, a przede wszystkim marketingu. Wybrane studia zapewniają im kompetencje potrzebne do zarządzania w różnych sektorach gospodarki. Pozwalają również rozwinąć otwartość i umiejętność współpracy z różnymi grupami zawodowymi – również na szczeblu międzynarodowym. Dzięki znajomości potrzeb poszczególnych sektorów gospodarki, zwłaszcza małych przedsiębiorstw, studenci umieją planować skuteczne rozwiązania, stosując nowoczesne metody pracy. Nawet zaawansowane formy zarządzania korporacyjnego oraz sektor publiczny nie stanowią dla nich problemu. Dzięki atrakcyjnej ofercie nauczania zdobywają wiedzę i umiejętności zgodne z oczekiwaniami współczesnej gospodarki, szczególnie w erze Przemysłu 4.0.

  Program dostępny jest na stronie https://programy.p.lodz.pl/ectslabel-web/


  Specjalności:

  • zarządzanie sprzedażą,
  • zarządzanie finansami i rachunkowość przedsiębiorstw,
  • zarządzanie zasobami ludzkimi,
  • zarządzanie małym i średnim biznesem.

  Opinie absolwentów

  Gdy wybierałem kierunek studiów, ważne było dla mnie uzyskanie wszechstronnego wykształcenia. Studia na Politechnice Łódzkiej to takie połączenie „umiejętności miękkich” z zakresu zarządzania z dostępem do „twardej” wiedzy technicznej w postaci zasobów jednej z najlepszych i najstarszych uczelni technicznych w Polsce. 

  Mężczyzna siedzi na tle loga Pietrucha.
  Michał Harendarz, Export Manager w Grupie Pietrucha

  Kompetencje, które zyskasz

  Zarządzanie
  Marketing
  Ekonomia
  Finanse
  Przemysł 4.0

  O Tobie

  Skuteczne zarządzanie ma na celu przynoszenie zysków właścicielom i satysfakcji pracownikom firm, jednak odpowiedzialne i skuteczne zarządzanie zespołami wymaga od liderów szeregu kompetencji - nie tylko umiejętności interpersonalnych, ale również znajomości zagadnień z marketingu czy ekonomii. Co zrobić by nabyć wszystkie to umiejętności, a przy okazji odkryć w sobie cechy przywódcze? Wystarczy wybrać kierunek zarządzanie na Politechnice Łódzkiej!

  Program studiów umożliwia Ci zdobycie wszechstronnej wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania organizacji w warunkach rynku konkurencyjnego. Wysoki poziom kształcenia zapewnia wiele przedmiotów z zakresu zarządzania organizacjami. Połączenie przedmiotów humanistycznych, ścisłych i technicznych pozwala na poznanie różnych perspektyw i metod, które można zaaplikować w biznesie. Poznasz nie tylko techniki zarządzania, ale także technologie informatyczne czy sposoby kreatywnego tworzenia przekazu rynkowego. Rozwiniesz także umiejętności wykorzystywania wspierających metod i technik zarządzania np. planowania, organizowania, motywowania, kontroli, negocjowania, a także tajniki skutecznego komunikowania publicznego. Jako absolwent będziesz w pełni przygotowany do diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi, informacyjnymi i relacyjnymi w organizacji, szczególnie w zarządzaniu antykryzysowym.

  Praktyki

  Praca po studiach

  • stanowiska menedżerskie wszystkich szczebli zarządzania w małych i dużych przedsiębiorstwach, jednostkach administracji publicznej oraz w organizacjach typu non-profit,
  • tworzenie oraz zarządzanie własną firmą,
  • stanowiska wspierające coaching i mentoring oraz konsulting w zarządzaniu,
  • własny rozwój naukowy.