Przejdź do treści
Jednostka prowadząca kierunek
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Zdjęcie w tle
Studentki wykonują szkice w pracowni rysunku.

Architektura

Tytuł zawodowy

inżynier architekt

Stopień studiów

I

Tryb studiów

stacjonarne

Liczba semestrów

8

Język wykładowy

polski

Nabór

Rekrutacja na semestr zimowy

Przedmioty obowiązkowe

matematyka (podstawa lub rozszerzenie)
matematyka (podstawa lub rozszerzenie)
język obcy (podstawa lub rozszerzenie)
język obcy (podstawa lub rozszerzenie)
sprawdzian uzdolnień plastycznych
sprawdzian uzdolnień plastycznych

Przedmioty dodatkowe

dyplom zawodowy
dyplom zawodowy

Dyplom zawodowy

314202 technik architektury krajobrazu
311210 technik renowacji elementów architektury

Dyplom zawodowy
W rekrutacji na ten kierunek nie jest brany pod uwagę dyplom technika

  O kierunku

  To kierunek dla osób, które chcą rozwijać wyobraźnię przestrzenną i przygotowywać projekty różnorodnych obiektów. Studenci zyskują nie tylko wiedzę ogólnobudowlaną, ale także doskonalą umiejętności artystyczne. Program studiów zapewnia im zdobycie kompetencji w zakresie projektowania budynków mieszkalnych i użytkowych, zarówno drewnianych, jak i murowanych. Dzięki zajęciom plastycznym rozwijają swoją wrażliwość na kolor, proporcję czy grę światła. Uczą się także wykorzystywać techniki komputerowe i zaawansowane projektowanie 3D. Zyskują wiedzę z zakresu konserwacji zabytków oraz rewitalizacji środowiska zurbanizowanego. Podczas studiów pracują w interdyscyplinarnych zespołach projektowych. Wiele przedmiotów z oferty studenci wybierają sami, w zależności od własnych zainteresowań. To one w dużym stopniu przygotowują przyszłych architektów wnętrz studia do twórczej działalności zawodowej oraz dają wiedzę z podstaw wzornictwa, wystawiennictwa i scenografii. Rozwijaniu umiejętności koordynacji międzybranżowej służą wspólne, międzykierunkowe projekty budowlano-instalacyjno-architektoniczne realizowane w nowatorskiej formule Problem Based Learning (PBL) wspomagane przedmiotami realizowanymi w technologii Building Information Modeling (BIM). W uznaniu wysokiej jakości kształcenia kierunek Architektura otrzymał prestiżowy certyfikat Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) oraz European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE). 

  Wykaz przedmiotów z podziałem na semestry oraz formy zaliczeń sprawdź tutaj

   

  Opinie absolwentów

  Studia na architekturze to zdobywanie ogromnej wiedzy z historii sztuki i współczesnej architektury. Wybierzecie się w niesamowitą podróż po domach, pałacach, kościołach, które poznacie wirtualnie na wykładach, a niekiedy odwiedzicie także „na żywo”. W przyszłości będziecie potrafili ocenić ich piękno lub brzydotę i to z zupełnie innej – świadomej – perspektywy.

  Studentka zdjęcie portretowe.
  Aleksandra Ołowska, architekt w firmie Jander Kabza Architekci

  Wysoka pozycja uczelni, doświadczona kadra, z którą można nawiązać fajny, „ludzki” kontakt, koła naukowe, a do tego imprezy uczelniane - wszystko to składa się na obraz PŁ jako doskonałego miejsca do zdobywania wiedzy i umiejętności. Już sam kampus ma klimat inspirujący dla architekta. Na studiach nauczyłam się technicznych zagadnień, bez których nie mogłabym rozpocząć kariery.

  Kobieta w naszyjniku siedzi w biurze architektonicznym z gazetą w ręku.
  Aleksandra Przedecka, firma Zmiana Planu

  Kompetencje, które zyskasz

  Architektura
  Projektowanie 3D
  Budownictwo
  Malarstwo
  Scenografia
  Certyfikat ENAEE

  O Tobie

  Masz głowę pełną pomysłów, a na świat potrafisz patrzeć z różnych perspektyw? Chciałbyś rozpocząć karierę w branży, która łączy świetne zarobki z kreatywnym podejściem? Zaprojektuj swoją przyszłość i wybierz kierunek architektura!

  Program studiów przygotowany został z myślą o tych, którzy nie boją się nietypowych rozwiązań i chcieliby przekuć projekty w rzeczywistość. Podczas zajęć kreatywnych nauczysz się nieszablonowego myślenia, ale także praktycznych umiejętności, takich jak rysunek techniczny czy estetyka. Zajęcia teoretyczne za to dostarczą Ci niezbędnej wiedzy z dziedzin, takich jak historia architektury, teoria projektowania czy fizyka budowli. Ponadto weźmiesz udział w plenerach rysunkowych oraz nauczysz się, jak tworzyć projekty zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju. 

  Studia na kierunku architektura to także możliwość rozwoju w ramach organizacji studenckich. Koło Naukowe "Kąt" jest idealnym miejscem dla ludzi, którzy chcą rozwijać się artystycznie i inspirować wzajemnie, za to klub fotograficzny i Koło Naukowe "Analog" z chęcią przyjmują wszystkich pasjonatów fotografii. Jakie możliwości czekają na absolwenta kierunku architektura? Po studiach możesz rozpocząć pracę w biurze architektonicznym lub prowadzić działalność własną działalność w zakresie architektury budynków i wnętrz. To Ty decydujesz, w których obszarach chcesz się rozwijać! Dodatkowo, po ukończeniu studiów uzyskasz certyfikat ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education).

  Praktyki

  Praca po studiach

  • biura projektowe,
  • firmy wykonawcze,
  • pracownie związane z projektowaniem wnętrz,
  • własna działalność gospodarcza,
  • instytucje administracji państwowej i samorządowej,
  • pracownie konserwatorskie,
  • rozwój naukowy.