Przejdź do treści

Limity miejsc

Lista kierunków i form studiów, na studia pierwszego stopnia w semestrze zimowym roku akademickiego 2024/2025 

Wydział Kierunek Język Stacjonarne Niestacjonarne
Liczba miejsc Min. Liczba miejsc Min.

WCH/CKM*

Advanced Biobased 
and Bioinspired Materials
Flaga Wielkiej Brytanii

24

10

   
WFTIMS aktuariat i analiza finansowa Flaga polski 70 50    
WCH analityka chemiczna Flaga polski 120 15    
WBAIŚ architektura Flaga polski 90 30    
WBAIŚ architektura (język angielski) Flaga Wielkiej Brytanii 30 15    
WM automatyka i robotyka Flaga polski 75 30    
WEEIA automatyka i sterowanie robotów Flaga polski 105 15 60 15
WEEIA/CKM* Biomedical Engineering and Technologies Flaga Wielkiej Brytanii 25 15    
WBINOŻ biotechnologia Flaga polski 120 15    
WBAIŚ budownictwo Flaga polski 150 30    
WM/CKM* Business, Society and Technology            
- ścieżka językowa angielsko-francuska

Flaga Wielkiej Brytanii

Flaga francji

25 10    
WM/CKM* Business, Society and Technology            
- ścieżka językowa angielska
Flaga Wielkiej Brytanii 25 15    
OIZ/CKM Business Studies Flaga Wielkiej Brytanii 25 15    
WCH chemia Flaga polski 120 15    
WEEIA/CKM* Computer Science Flaga Wielkiej Brytanii 25 15    
WBINOŻ ekotechnologie i bioprocesy Flaga polski 30 15    
WEEIA/CKM* Electronic and Telecommunication 
Engineering
Flaga Wielkiej Brytanii 25 15    
WEEIA elektronika i telekomunikacja Flaga polski 75 15    
WEEIA elektrotechnika Flaga polski 75 15 60 15
WM energetyka Flaga polski 75 30    
WFTIMS fizyka techniczna Flaga polski 60 12    
WBNOŻ/CKM* Industrial Biotechnology Flaga Wielkiej Brytanii 25 15    
WFTIMS/CKM* Information Technology Flaga Wielkiej Brytanii 25 15    
WEEIA informatyka Flaga polski 195 15 60 15
WFTIMS informatyka stosowana Flaga polski 210 30    
WCH informatyka w ochronie środowiska Flaga polski 90 15    
WIPOŚ*/WEEIA  
/WTMIWT/WOIZ
inżynieria bezpieczeństwa pracy Flaga polski 90 15 40 15
WEEIA inżynieria biomedyczna Flaga polski 75 15    
WIPOŚ inżynieria ochrony środowiska Flaga polski 60 15    

WIPOŚ

inżynieria procesów przemysłowych (NOWOŚĆ) Flaga polski

60

15

   
WBAIŚ inżynieria środowiska w budownictwie Flaga polski 90 30    
WTMIWT inżynieria wzornictwa przemysłowego Flaga polski 30 15    
WOIZ logistyka Flaga polski 65 20    
WOIZ marketing w przemyśle Flaga polski 30 20    
WFTIMS matematyka stosowana Flaga polski 70 20    
WM materiały i technologie przyszłości (NOWOŚĆ) Flaga polski 30 15    
WFTIMS/CKM* Mathematical Methods in Data Analysis  Flaga Wielkiej Brytanii 25 15    
WM/CKM* Mechanical Engineering Flaga Wielkiej Brytanii 25 15    
WM mechanika i budowa maszyn Flaga polski 100 45 60 15
WEEIA mechatronika Flaga polski 105 15    
WBINOŻ menedżer żywności i żywienia Flaga polski 90 15    
WFTIMS/CKM* Modelling and Data Science Flaga Wielkiej Brytanii 25 15    
WCH nanotechnologia Flaga polski 90 15    
WOIZ papiernictwo i poligrafia Flaga polski 40 12 30 12
WBAIŚ planowanie przestrzenne Flaga polski 90 15    
WEEIA systemy sterowania 
inteligentnymi budynkami
Flaga polski 75 15    
WCH technologia chemiczna Flaga polski 120 15    
WBINOŻ technologia żywności i żywienie człowieka Flaga polski 90 15    
WTMIWT tekstronika (NOWOŚĆ) Flaga polski 60 25    
WM transport Flaga polski 60 30    
WTMIWT włókiennictwo i przemysł mody Flaga polski 60 15 30 15
WTMIWT włókiennictwo i przemysł mody 
(język angielski)
Flaga Wielkiej Brytanii 30 15    
WTMIWT wzornictwo Flaga polski 90 15    
WOIZ zarządzanie Flaga polski 45 20    
WOIZ zarządzanie i inżynieria produkcji Flaga polski 65 20 45 20

 

Legenda

WM - Wydział Mechaniczny
WEEIA - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
WCH - Wydział Chemiczny
WTMIWT - Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów
WBINOŻ - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
WBAIŚ - Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska
WFTIMS - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
WOIZ - Wydział Organizacji i Zarządzania 
WIPOŚ - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
CKM - Centrum Kształcenia Międzynarodowego   

 

Uwaga!

W przypadku niewypełnienia limitu miejsc określonego przez Senat, Uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów na danym kierunku.    

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na nieuruchomiony kierunek będzie mógł podjąć studia na innym kierunku, prowadzonym przez Politechnikę Łódzką. Kryterium przyjęcia na proponowany kierunek będzie liczba punktów uzyskana przez kandydata.   

 

Masz więcej pytań?

Limity przyjęć na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2024/2025 zostały opublikowane w zakładce Limity miejsc. Natomiast limity przyjęć na studia rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2024/2025 będą określone przez Senat Politechniki Łódzkiej do dnia 30 listopada 2024 r. i będą dostępne na stronie rekrutacji.

Limit miejsc określa maksymalną liczbę kandydatów, którzy mogą być przyjęci na studia dla danego kierunku. Liczba ta może być większa w przypadku, kiedy kilku kandydatów ma taką samą liczbę punktów, co ostatni kandydat – wówczas zakwalifikowani zostają wszyscy kandydaci spełniający to kryterium punktowe.
Minimalna liczba kandydatów oznacza minimalną liczbę osób przyjętych na studia, dla których na pewno zostanie uruchomiony dany kierunek. W przypadku niewypełnienia minimalnego limitu miejsc określonego przez Senat Politechniki Łódzkiej, Politechnika Łódzka może podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów na danym kierunku. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia w trybie rekrutacji na nieuruchomiony kierunek, będzie mógł podjąć studia na innym kierunku, prowadzonym przez Politechnikę Łódzką, wybranym w trakcie rejestracji przez kandydata lub w przypadku jego braku – na innym kierunku prowadzonym przez Politechnikę Łódzką, pod warunkiem niewyczerpania na nim limitu miejsc. Kryterium przyjęcia na inny kierunek będzie spełnienie przez kandydata warunków kwalifikacyjnych na dany kierunek.

Należy skontaktować się w tej sprawie z Działem Rekrutacji. Po przeanalizowaniu sytuacji danego kandydata, kandydat będzie mógł podjąć studia na innym kierunku prowadzonym przez Politechnikę Łódzką, wybranym w trakcie rejestracji przez kandydata lub w przypadku jego braku – na innym kierunku prowadzonym przez Politechnikę Łódzką, pod warunkiem niewyczerpania na nim limitu miejsc. Kryterium przyjęcia na inny kierunek będzie spełnienie przez kandydata warunków kwalifikacyjnych na dany kierunek.

Lista kierunków i form studiów, na studia drugiego stopnia w semestrze zimowym roku akademickiego 2024/2025

Wydział Kierunek Język Stacjonarne Niestacjonarne
Liczba miejsc Min. Liczba miejsc Min.
WBAIŚ architektura Flaga polski 75 30    
WBAIŚ architektura (język angielski) Flaga Wielkiej Brytanii 15 12    
WBINOŻ biotechnologia (4-semestralne) Flaga polski 30 15    
WBAIŚ budownictwo Flaga polski 60 15 60 15
WFTIMS/WEEIA/CKM Computer Science and Information Technology Flaga Wielkiej Brytanii 30 15    
WEEIA elektronika i telekomunikacja (Applied Electronics, język angielski) Flaga Wielkiej Brytanii 15 10    
WEEIA elektrotechnika Flaga polski     60 15
WFTIMS fizyka techniczna Flaga polski 30 12    
WM/CKM Future Mobility Flaga Wielkiej Brytanii 25 15    
WEEIA informatyka Flaga polski     45 15
WBAIŚ inżynieria środowiska w budownictwie Flaga polski 60 15 45 15
WM/CKM Master in Mechanical Engineering Flaga Wielkiej Brytanii 25 15    
WOIZ/CKM Master of Business Studies Flaga Wielkiej Brytanii 25 15    
WFTIMS matematyka stosowana Flaga polski 30 12    
WM mechanika i budowa maszyn Flaga polski     30 15
WCH nanotechnologia (język angielski) Flaga Wielkiej Brytanii 30 10    
WOIZ papiernictwo i poligrafia Flaga polski     20 12
WBAIŚ planowanie przestrzenne Flaga polski 60 15    
WM/CKM Smart Manufacturing Flaga Wielkiej Brytanii 20 15    
WBINOŻ technologia kosmetyków (4-semestralne) Flaga polski 30 15    
WBINOŻ technologia żywności i żywienie człowieka (4-semestralne) Flaga polski 30 15    
WTMIWT włókiennictwo Flaga polski 30 12 30 15
WTMIWT włókiennictwo (język angielski) Flaga Wielkiej Brytanii 30 15    
WTMIWT wzornictwo Flaga polski 60 12    
WTMIWT wzornictwo (język angielski) Flaga Wielkiej Brytanii 30 15    
WOIZ zarządzanie Flaga polski 45 20 60 20
WOIZ zarządzanie produkcją Flaga polski 45 20 65 20

 

Legenda
 

WM - Wydział Mechaniczny
WEEIA - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
WCH - Wydział Chemiczny
WTMIWT - Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów
WBINOŻ - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
WBAIŚ - Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska
WFTIMS - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
WOIZ - Wydział Organizacji i Zarządzania 
WIPOŚ - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
CKM - Centrum Kształcenia Międzynarodowego   

    

Uwaga!

W przypadku niewypełnienia limitu miejsc określonego przez Senat, Uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów na danym kierunku.    

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na nieuruchomiony kierunek będzie mógł podjąć studia na innym kierunku, prowadzonym przez Politechnikę Łódzką. Kryterium przyjęcia na proponowany kierunek będzie liczba punktów uzyskana przez kandydata.   

Masz więcej pytań?

Limity przyjęć na studia rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2024/2025 zostały opublikowane w zakładce Limity miejsc. Natomiast limity przyjęć na studia rozpoczynające się w semestrze letnim roku akademickiego 2024/2025 będą określone przez Senat Politechniki Łódzkiej do dnia 31 listopada 2024 r. i będą dostępne na stronie rekrutacji.

Limit miejsc określa maksymalną liczbę kandydatów, którzy mogą być przyjęci na studia dla danego kierunku. Liczba ta może być większa w przypadku, kiedy kilku kandydatów ma taką samą liczbę punktów, co ostatni kandydat – wówczas zakwalifikowani zostają wszyscy kandydaci spełniający to kryterium punktowe.
Minimalna liczba kandydatów oznacza minimalną liczbę osób przyjętych na studia, dla których na pewno zostanie uruchomiony dany kierunek. W przypadku niewypełnienia minimalnego limitu miejsc określonego przez Senat Politechniki Łódzkiej, Politechnika Łódzka może podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów na danym kierunku. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia w trybie rekrutacji na nieuruchomiony kierunek będzie mógł podjąć studia na innym kierunku prowadzonym przez Politechnikę Łódzką wybranym w trakcie rejestracji przez kandydata lub w przypadku jego braku – na innym kierunku prowadzonym przez Politechnikę Łódzką, pod warunkiem niewyczerpania na nim limitu miejsc. Kryterium przyjęcia na inny kierunek będzie spełnienie przez kandydata warunków kwalifikacyjnych na dany kierunek.

Należy skontaktować się w tej sprawie z Działem Rekrutacji. Po przeanalizowaniu sytuacji danego kandydata, kandydat będzie mógł podjąć studia na innym kierunku prowadzonym przez Politechnikę Łódzką wybranym w trakcie rejestracji przez kandydata lub w przypadku jego braku – na innym kierunku prowadzonym przez Politechnikę Łódzką, pod warunkiem niewyczerpania na nim limitu miejsc. Kryterium przyjęcia na inny kierunek będzie spełnienie przez kandydata warunków kwalifikacyjnych na dany kierunek.

Lista kierunków i form studiów, na studia pierwszego stopnia w semestrze zimowym roku akademickiego 2024/2025 

Wydział Kierunek Język Stacjonarne Niestacjonarne

Liczba miejsc

Liczba 
miejsc

WCH/CKM*

Advanced Biobased  
and Bioinspired Materials
Flaga Wielkiej Brytanii 1  
WFTIMS aktuariat i analiza finansowa Flaga polski 0  
WCH analityka chemiczna Flaga polski 5  
WBAIŚ architektura Flaga polski 0  
WBAIŚ architektura (język angielski) Flaga Wielkiej Brytanii 0  
WM automatyka i robotyka Flaga polski 4  
WEEIA automatyka i sterowanie robotów Flaga polski 2 2
WEEIA/CKM* Biomedical Engineering and Technologies Flaga Wielkiej Brytanii 2  
WBINOŻ biotechnologia Flaga polski 2  
WBAIŚ budownictwo Flaga polski 3  
WM/CKM* Business, Society and Technology             
- ścieżka językowa angielsko-francuska

Flaga Wielkiej Brytanii

2  
WM/CKM* Business, Society and Technology             
- ścieżka językowa angielska
Flaga Wielkiej Brytanii 2  
OIZ/CKM Business Studies Flaga Wielkiej Brytanii 2  
WCH chemia Flaga polski 5  
WEEIA/CKM* Computer Science Flaga Wielkiej Brytanii 2  
WBINOŻ ekotechnologie i bioprocesy Flaga polski 2  
WEEIA/CKM* Electronic and Telecommunication  
Engineering
Flaga Wielkiej Brytanii 2  
WEEIA elektronika i telekomunikacja Flaga polski 2  
WEEIA elektrotechnika Flaga polski 2 2
WM energetyka Flaga polski 4  
WFTIMS fizyka techniczna Flaga polski 2  
WBNOŻ/CKM* Industrial Biotechnology Flaga Wielkiej Brytanii 2  
WFTIMS/CKM* Information Technology Flaga Wielkiej Brytanii 2  
WEEIA informatyka Flaga polski 2 2
WFTIMS informatyka stosowana Flaga polski 0  
WCH informatyka w ochronie środowiska Flaga polski 5  
WIPOŚ*/WEEIA   
/WTMIWT/WOIZ
inżynieria bezpieczeństwa pracy Flaga polski 5 5
WEEIA inżynieria biomedyczna Flaga polski 2  
WIPOŚ inżynieria ochrony środowiska Flaga polski 5  
WIPOŚ inżynieria procesów przemysłowych Flaga polski 5  
WBAIŚ inżynieria środowiska w budownictwie Flaga polski 2  
WTMIWT inżynieria wzornictwa przemysłowego Flaga polski 1  
WOIZ logistyka Flaga polski 2  
WOIZ marketing w przemyśle Flaga polski 2  
WFTIMS matematyka stosowana Flaga polski 5  
WM materiały i technologie przyszłości Flaga polski 3  
WFTIMS/CKM* Mathematical Methods in Data Analysis  Flaga Wielkiej Brytanii 0  
WM/CKM* Mechanical Engineering Flaga Wielkiej Brytanii 3  
WM mechanika i budowa maszyn Flaga polski 5 3
WEEIA mechatronika Flaga polski 2  
WBINOŻ menedżer żywności i żywienia Flaga polski 2  
WFTIMS/CKM* Modelling and Data Science Flaga Wielkiej Brytanii 2  
WCH nanotechnologia Flaga polski 5  
WOIZ papiernictwo i poligrafia Flaga polski 2 2
WBAIŚ planowanie przestrzenne Flaga polski 3  
WEEIA systemy sterowania  
inteligentnymi budynkami
Flaga polski 2  
WCH technologia chemiczna Flaga polski 5  
WBINOŻ technologia żywności i żywienie człowieka Flaga polski 2  
WTMIWT tekstronika Flaga polski 1  
WM transport Flaga polski 3  
WTMIWT włókiennictwo i przemysł mody Flaga polski 5 5
WTMIWT włókiennictwo i przemysł mody  
(język angielski)
Flaga Wielkiej Brytanii 1  
WTMIWT wzornictwo Flaga polski 5  
WOIZ zarządzanie Flaga polski 2  
WOIZ zarządzanie i inżynieria produkcji Flaga polski 2 2

 

Legenda

WM - Wydział Mechaniczny
WEEIA - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
WCH - Wydział Chemiczny
WTMIWT - Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów
WBINOŻ - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
WBAIŚ - Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska
WFTIMS - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
WOIZ - Wydział Organizacji i Zarządzania 
WIPOŚ - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
CKM - Centrum Kształcenia Międzynarodowego   

Lista kierunków i form studiów, na studia drugiego stopnia w semestrze letnim roku akademickiego 2023/24 

Wydział Kierunek Język Stacjonarne Niestacjonarne
Liczba miejsc Liczba
miejsc
WM automatyka i robotyka  Flaga polski

3

 
WEEIA automatyka i sterowanie robotów Flaga polski 2  
WBINOŻ biogospodarka zrównoważona  
(III-semestralne)
Flaga polski 2  
WBINOŻ biotechnologia 
(III-semestralne)
Flaga polski 2  
WBAIŚ budownictwo Flaga polski 2  
WCH chemia Flaga polski 5  
WCH chemia budowlana Flaga polski 3  
WCH chemia w kryminalistyce Flaga francji 3  
WEEIA elektronika i telekomunikacja Flaga polski 2  
WEEIA elektrotechnika Flaga polski 2  
WIPOŚ Energy Systems in the Built Environment  
- język polski
Flaga polski

5

 
WFTIMS fizyka techniczna Flaga polski 3  
CKM Human-Computer Interaction Flaga francji 2  
CKM Industrial Biotechnology 
(III-semestralne)
Flaga francji 2  
WEEIA informatyka Flaga polski 2  
WFTIMS informatyka stosowana Flaga polski 3  
WEEIA inżynieria biomedyczna Flaga polski 2  
WIPOŚ inżynieria ochrony środowiska  Flaga polski 5 5

WIPOŚ

inżynieria procesów przemysłowych Flaga polski 5  
WBAIŚ inżynieria środowiska w budownictwie Flaga polski 2  

WM

materiały i technologie Flaga polski 3  
WM mechanika i budowa maszyn Flaga polski 3  
WEEIA mechatronika Flaga polski 2  
WCH nanotechnologia Flaga polski 5  
WCH nanotechnologia (j. angielski) Flaga francji 3  
WEEIA sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe Flaga polski 2  
WCH technologia chemiczna Flaga polski 5  
WBINOŻ technologia kosmetyków  
(III-semestralne)
Flaga polski 2  
WBINOŻ technologia żywności i żywienie człowieka 
(III-semestralne)
Flaga polski 2  
WCH technologie nowoczesnych materiałów funkcjonalnych Flaga polski 3  
WTMIWT włókiennictwo Flaga polski 1 1
WTMIWT włókiennictwo (j. angielski) Flaga francji 1  
WTMIWT wzornictwo Flaga polski 2  
WTMIWT wzornictwo (j. angielski) Flaga francji 1  

 

Legenda

WM - Wydział Mechaniczny
WEEIA - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
WCH - Wydział Chemiczny
WTMIWT - Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów
WBINOŻ - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
WBAIŚ - Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska
WFTIMS - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
WOIZ - Wydział Organizacji i Zarządzania 
WIPOŚ - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
CKM - Centrum Kształcenia Międzynarodowego    

Lista kierunków i form studiów, na studia drugiego stopnia w semestrze zimowym roku akademickiego 2024/2025 

Wydział Kierunek Język Stacjonarne Niestacjonarne
Liczba miejsc Liczba miejsc
WBAIŚ architektura Flaga polski 0  
WBAIŚ architektura (język angielski) Flaga Wielkiej Brytanii 0  
WBINOŻ biotechnologia (4-semestralne) Flaga polski 2  
WBAIŚ budownictwo Flaga polski 3 2
WFTIMS/WEEIA/CKM Computer Science and Information Technology Flaga Wielkiej Brytanii 2  
WEEIA elektronika i telekomunikacja (Applied Electronics, język angielski) Flaga Wielkiej Brytanii 2  
WEEIA elektrotechnika Flaga polski 2  
WFTIMS fizyka techniczna Flaga polski 2  
WM/CKM Future Mobility Flaga Wielkiej Brytanii 3  
WEEIA informatyka Flaga polski   2
WBAIŚ inżynieria środowiska w budownictwie Flaga polski 2 2
WM/CKM Master in Mechanical Engineering Flaga Wielkiej Brytanii 3  
WOIZ/CKM Master of Business Studies Flaga Wielkiej Brytanii 2  
WFTIMS matematyka stosowana Flaga polski 5  
WM mechanika i budowa maszyn Flaga polski   3
WCH nanotechnologia (język angielski) Flaga Wielkiej Brytanii 1  
WOIZ papiernictwo i poligrafia Flaga polski   2
WBAIŚ planowanie przestrzenne Flaga polski 2  
WM/CKM Smart Manufacturing Flaga Wielkiej Brytanii 2  
WBINOŻ technologia kosmetyków (4-semestralne) Flaga polski 2  
WBINOŻ technologia żywności i żywienie człowieka (4-semestralne) Flaga polski 2  
WTMIWT włókiennictwo Flaga polski 1 1
WTMIWT włókiennictwo (język angielski) Flaga Wielkiej Brytanii 1  
WTMIWT wzornictwo Flaga polski 2  
WTMIWT wzornictwo (język angielski) Flaga Wielkiej Brytanii 1  
WOIZ zarządzanie Flaga polski 2 2
WOIZ zarządzanie produkcją Flaga polski 2 2

 

Legenda

WM - Wydział Mechaniczny
WEEIA - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
WCH - Wydział Chemiczny
WTMIWT - Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów
WBINOŻ - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
WBAIŚ - Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska
WFTIMS - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
WOIZ - Wydział Organizacji i Zarządzania 
WIPOŚ - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
CKM - Centrum Kształcenia Międzynarodowego