Przejdź do treści
Jednostka prowadząca kierunek
Wydział Organizacji i Zarządzania
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE)
Zdjęcie w tle
Studentki przeglądają notatki przed budynkiem uczelni.

Smart Manufacturing

Tytuł zawodowy

magister

Stopień studiów

II

Tryb studiów

stacjonarne

Liczba semestrów

4

Język wykładowy

angielski

Nabór

Rekrutacja na semestr zimowy

Dyplom zawodowy
W rekrutacji na ten kierunek nie jest brany pod uwagę dyplom technika

  O kierunku

  Kierunek Smart Manufacturing nastawiony jest na rozwijanie menadżersko-inżynierskich kompetencji XXI wieku, które pozwolą sprostać wymaganiom szybko zmieniającego się otoczenia technologicznego. Studenci stają się biegli w korzystaniu z technologii oraz jej najnowszych osiągnięć. Umieją pracować z innymi specjalistami, w tym projektantami, architektami i kierownikami projektów, a także skutecznie prowadzić oraz zarządzać projektami, zespołami oraz zasobami, uwzględniając nowe technologie i zmieniające się środowiska.  

  Kierunek wpisuje się również w założenia strategii kształcenia promowanej przez konsorcjum European Consortium of Innovative Universities (ECIU), którego Politechnika Łódzka jest członkiem. Głównym filarem tej strategii jest wdrożenie elastycznych ścieżek kształcenia nakierowanych na zdobywanie różnorodnych kompetencji. Będziesz mógł skorzystać z innych form kształcenia oferowanych nie tylko w Politechnice Łódzkiej, ale również w ramach konsorcjum ECIU. Są to m.in. mikromoduły online, mikropoświadczenia i cyfrowe odznaki, nauka w miejscu pracy oraz edukacja oparta na kompetencjach. Program studiów Smart Manufacturing został zaprojektowany w innowacyjny sposób, przewidujący jedynie trzy moduły kompetencyjne w każdym semestrze, skupiając Twoją uwagę na wybranych zbiorach umiejętności. 

  Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.

  Kompetencje, które zyskasz

  Zarządzanie
  Marketing
  Ekonomia
  Finanse
  Przemysł 4.0

  O Tobie

  Kim właściwie jest absolwent Smart Manufacturing? To menedżer gotowy do podejmowania prac z zakresu analiz i opracowań organizacyjnych, technicznych, konstrukcyjnych i projektowania procesów produkcyjnych. Może on pełnić funkcje  na wszystkich szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem, a także podejmować zadania menedżerskich w działalności produkcyjnej, usługowej, doradczej, projektowej, badawczej itp. Wszystko to możliwe jest dzięki unikalnemu programowi studiów na kierunku Smart Manufacturing. Pozwoli Ci on skorzystać z kursów online, aby nauczyć się nowych umiejętności i technologii w swoim własnym tempie i wygodnym dla siebie momencie. Kursy online ECIU oferują różnorodność tematów i zagadnień, a większość z nich jest prowadzona w trybie asynchronicznym, dzięki można łatwo dopasować je do swoich harmonogramów. Zdobędziesz cyfrowe odznaki kompetencyjne oferowane zarówno przez sieć ECIU, jak i inne jednostki biznesowe i pozauczelniane.  

  Kierunek w dużej części będzie realizowany z partnerami biznesowymi, abyś mógł korzystać z możliwości uczenia się w miejscu pracy – w formie stażu, programów współpracy lub szkoleń dostosowanych do Twoich potrzeb. Edukacja oparta jest na kompetencjach, przez co skupia się na efektach uczenia się, a nie na godzinach zajęć, pozwalając Ci na zademonstrowanie swoich umiejętności w bardziej praktyczny sposób. Takie podejście pozwala na większą elastyczność w procesie uczenia się. Jako absolwent będziesz mógł rozpocząć pracę w kraju i za granicą, wykorzystując zdobyte podczas studiów kompetencje związane z organizowaniem i kierowaniem pracą zespołu, a także umiejętność przekonywania, negocjowania, komunikowania się i prezentacji w formie ustnej w języku obcym i przy użyciu nowoczesnych środków audiowizualnych. 

  Praktyki

  Praca po studiach

  • stanowiska menedżerskie wszystkich szczebli zarządzania w małych i dużych przedsiębiorstwach, jednostkach administracji publicznej oraz w organizacjach typu non-profit,
  • tworzenie oraz zarządzanie własną firmą,
  • stanowiska wspierające coaching i mentoring oraz konsulting w zarządzaniu,
  • własny rozwój naukowy.