Przejdź do treści
Jednostka prowadząca kierunek
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Zdjęcie w tle
Studenci obsługują urządzenie w laboratorium.

Inżynieria środowiska w budownictwie

Tytuł zawodowy

inżynier

Stopień studiów

I

Tryb studiów

stacjonarne

Liczba semestrów

7

Język wykładowy

polski

Nabór

Rekrutacja na semestr zimowy

Przedmioty obowiązkowe

matematyka (podstawa lub rozszerzenie)
matematyka (podstawa lub rozszerzenie)
język obcy (podstawa lub rozszerzenie)
język obcy (podstawa lub rozszerzenie)

Przedmioty dodatkowe

fizyka
fizyka
chemia
chemia
dyplom zawodowy
dyplom zawodowy

Dyplom zawodowy

311104 technik geodeta
311204 technik budownictwa
311208 technik inżynierii środowiska i melioracji
311218 technik inżynierii sanitarnej
311913 technik gazownictwa
311929 technik chłodnictwa i klimatyzacji
311930 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
325511 technik ochrony środowiska i melioracji

Dyplom zawodowy
W rekrutacji na ten kierunek nie jest brany pod uwagę dyplom technika

  O kierunku

  Inżynieria środowiska w budownictwie to odpowiedź na współczesne problemy w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Program studiów przygotowuje specjalistów, których zadaniem jest planowanie i optymalizacja prac urbanistycznych, zgodnych z założeniami zrównoważonego rozwoju. Dzięki znajomości metod modelowania systemów studenci uczą się rozwiązywać problemy dotyczące zmian klimatu. Program studiów został opracowany we współpracy z Łódzką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa, dzięki czemu zapewnia najnowszą i najbardziej aktualną wiedzę w tej dziedzinie. Oprócz zdobycia wykształcenia teoretycznego studenci prowadzą projekty, badania i pomiary inżynierskie. Wszystko to jest możliwe dzięki zapewnionym przez uczelnię przestrzeniom laboratoryjnym i terenowym. Studenci zdobywają także doświadczenie w placówkach partnerskich - odwiedzają specjalistyczne przedsiębiorstwa i obiekty komunalne, a także odbywają w nich praktyki. Ukończenie studiów na kierunku inżynieria środowiska w budownictwie umożliwia ubieganie się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń w przypadku specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Uprawnienia te pozwalają pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie bez ograniczeń przy projektowaniu oraz kierowaniu robotami budowlanymi we wskazanym zakresie.

  Wykaz przedmiotów z podziałem na semestry oraz formy zaliczeń sprawdź tutaj

   

  Opinie absolwentów

  Inżynieria środowiska w budownictwie porusza ważne tematy dotyczące naszej planety. Podczas studiów najbardziej podobała mi się różnorodność wiedzy: od sieci ciepłowniczych przez wentylację i klimatyzację, odnawialne źródła energii, ochronę powietrza aż po projekty uzdatniania wody.

  Zdjęcie portretowe studentki.
  Patrycja Królak - Immergas Polska

  Kompetencje, które zyskasz

  Inżynieria środowiska
  Ochrona środowiska
  Odnawialne źródła energii
  Budownictwo

  O Tobie

  Chciałbyś zbudować karierę od dobrych podstaw, a przy okazji nauczyć się projektować rozwiązania w zgodzie z naturą? Poznaj tajemnice tworzenia inteligentnych miast niczym z filmów science-fiction i zobacz, jak twoje plany wpływają na przyszłość naszej planety - wybierz inżynierię środowiska w budownictwie na Politechnice Łódzkiej!

  Zmiany klimatyczne często powodują liczne problemy w funkcjonowaniu gospodarczym. Upały, powodzie miejskie czy smog - są przyczyną nie tylko niszczenia infrastruktury, ale mają także negatywny wpływ na nasze zdrowie, dlatego znalezienie rozwiązania pozwalającego zmniejszyć ich skutki stało się w ostatnim czasie priorytetem. Sprawia to, że absolwenci kierunku inżynieria środowiska w budownictwie są poszukiwanymi specjalistami w niemal wszystkich dziedzinach przemysłowych. Jeżeli Ty także chciałbyś do nich dołączyć, sprawdź co dla Ciebie przygotowaliśmy! Podczas studiów poznasz zagadnienia z dziedzin takich jak hydrologia czy klimatologia. Nauczysz się także podstaw budownictwa i geodezji, które będą dobrym fundamentem do dalszych prac projektowych. Konwencjonalne i odnawialne źródła energii to temat na czasie, a wszystkie ich tajemnice poznasz, studiując właśnie na Politechnice Łódzkiej. Po ukończeniu tego kierunku, będziesz umiał projektować innowacyjne rozwiązania - nowoczesne systemy klimatyzacji pomieszczeń czy systemy ochrony powietrza, z uzględnieniem wykorzystywania alternatywnych źródeł energii. Zdobycie niezbędnych umiejętności, pozwoli Ci zrealizować praktyki w instytucjach partnerskich, takich jak Techneau, VESBO czy Danfoss.

  Praktyki

  Praca po studiach

  • biura projektowe,
  • firmy wykonawcze,
  • jednostki zajmujące się eksploatacją obiektów,
  • przedsiębiorstwa związane z ochroną atmosfery, zaopatrzeniem w wodę, usuwaniem i oczyszczaniem ścieków, gospodarką odpadami, rekultywacją terenów zdegradowanych,
  • urzędy administracji samorządowej i państwowej związane z ochroną środowiska,
  • jednostki naukowo-badawcze oraz w laboratoria analityczne.