Przejdź do treści
Jednostka prowadząca kierunek
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE)
Zdjęcie w tle
Studenci pracują na komputerach w sali zajęciowej.

Computer Science and Information Technology

Tytuł zawodowy

magister inżynier

Stopień studiów

II

Tryb studiów

stacjonarne

Liczba semestrów

4

Język wykładowy

angielski

Nabór

Rekrutacja na semestr zimowy

Dyplom zawodowy
W rekrutacji na ten kierunek nie jest brany pod uwagę dyplom technika

  O kierunku

  Computer Science and Information Technology jest wyjątkowym kierunkiem prowadzonym całkowicie w języku angielskim. Studia w tym zakresie przedstawiają najnowszy stan wiedzy z zakresu jednej z najpopularniejszych i najprężniej się rozwijających dziedzin. Studenci zdobywają szerokie kwalifikacje z projektowania systemów informatycznych, tworzenia i testowania oprogramowania, przetwarzania i analizy danych. Studia przygotowują do rozwiązywania złożonych problemów technicznych oraz wyzwań, jakie niesie ze sobą ta nowoczesna i szybko rozwijająca się branża.

  Główne przedmioty w ramach zajęć na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki:  

  • Advanced Object Programming in Java,
  • Computing Methods and Optimization,
  • Modelling and Analysis of Information Systems,
  • Computational Intelligence,
  • Advanced Networking Technology,
  • Pervasive Computing.

  Główne przedmioty w ramach zajęć na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej:  

  • Multimedia Databases,
  • Modern IT Technologies and Services,
  • Modelling and Analysis of Information Systems,
  • Soft Computing,
  • Sound Processing,
  • Internet Applications Programming,
  • Modern Programming Techniques,
  • Programming of Intelligent Information Systems,
  • Agile Methods of Project Management,
  • Security of Information Systems,
  • Modern Content Management Techniques.

  Każdy student Computer Science and Information Technology ma możliwość realizacji części studiów w uczelni zagranicznej.

  Lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej


  Specjalności:

  • Artificial Intelligence,
  • Data Science and Software Engineering. 

  Opinie absolwentów

  Studia na kierunku Computer Science umożliwiły mi znalezienie ciekawej pracy i dały solidne podstawy do dalszego rozwoju. Ten kierunek to doskonały wybór dla osób, które chciałyby zostać programistami i pracować w branży IT. Po studiach od razu rozpocząłem pracę w swojej dziedzinie, a obecnie pracuję w firmie Netcompany na stanowisku principala.

  Widok na staw na Politechnice Łódzkiej.
  Michał Wilczak, Netcompany

  Lubię być „na czasie” z możliwościami, jakie dają coraz to nowsze urządzenia, w szczególności te mobilne. W obecnych czasach coraz więcej branż opiera swoje rozwiązania na systemach informatycznych, dlatego zapotrzebowanie na informatyków zgłaszają firmy z różnych dziedzin gospodarki.

  Kobieta siedzi przy laptopie.
  Sylwia Kobus, Ericsson.

  Kompetencje, które zyskasz

  Programowanie
  Projektowanie systemów informatycznych
  Zarządzanie bazami danych
  Projektowanie aplikacji mobilnych
  HTML5
  Java

  O Tobie

  Edsger W. Dijkstra powiedział: „Informatyka ma tyle samo wspólnego z komputerami, co astronomia ma z teleskopami”. Holenderski naukowiec, zarazem pionier informatyki, wyraźnie podkreśla, że ta dziedzina to nie tylko dosłowna nauka o komputerach, ale coś więcej, m.in. to nauka zajmująca się technologiami przetwarzania informacji. Doskonale wiedzą o tym studenci kierunku Computer Science and Information Technology. To połączenie programu dwóch kierunków tak, aby dostarczyć studentom wiedzę podstawową i specjalistyczną z zakresu współczesnej informatyki oraz z zakresu organizacji pracy zespołowej. Podczas studiów nauczysz się obsługi narzędzi informatycznych, programowania w różnych językach, posługiwania się sprzętem informatycznym i oprogramowaniem. Rozwiniesz umiejętności projektowania i tworzenia aplikacji, gier komputerowych i systemów informatycznych, wykorzystujących do swojego działania takie technologie, jak sieci komputerowe, bazy danych i grafikę komputerową. 

  Praktyki

  Praca po studiach

  • przedsiębiorstwa sektora nowoczesnych technologii,
  • stanowiska związane z organizacją oraz uczestnictwem w pracy dużych zespołów interdyscyplinarnych w obszarze informatyki i dziedzin pokrewnych,
  • branża informatyczna i telefoniczna w kraju i za granicą,
  • stanowisko projektanta, programisty, testera,
  • zespoły, które realizują projekty informatyczne i weryfikujące komponenty systemów IT,
  • administrowanie systemami informatycznymi średniej wielkości i sieciami komputerowymi.