Przejdź do treści
Jednostka prowadząca kierunek
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE)
Zdjęcie w tle
Studenci pracują na komputerze w sali zajęciowej.

Modelling and Data Science

Tytuł zawodowy

inżynier

Stopień studiów

I

Tryb studiów

stacjonarne

Liczba semestrów

8

Język wykładowy

angielski

Nabór

Rekrutacja na semestr zimowy

Przedmioty obowiązkowe

matematyka (podstawa lub rozszerzenie)
matematyka (podstawa lub rozszerzenie)
język angielski
język angielski (min 50% z rozszerzenia)

Przedmioty dodatkowe

drugi język obcy
drugi język obcy
fizyka
fizyka
chemia
chemia
informatyka
informatyka
dyplom zawodowy
dyplom zawodowy

Dyplom zawodowy

351203 technik informatyk
321406 technik programista
technik automatyki i robotyki (decyzja MEN z 09.07.2019)

Dyplom zawodowy
W rekrutacji na ten kierunek nie jest brany pod uwagę dyplom technika

  O kierunku

  Kierunek Modelling and Data Science prowadzony jest całkowicie w języku angielskim. Program studiów łączy ze sobą zagadnienia z dwóch istotnych dziedzin nauki: informatyki i fizyki. Zakłada zdobycie umiejętności w zakresie nauki o danych (data science) oraz modelowania komputerowego w oparciu zarówno o dane, jak również fundamentalne reguły rządzące światem. Studenci nie tylko zdobywają zaawansowane kompetencje informatyczne, ale także zdolności obejmujące m.in. symulacje komputerowe, technologie laserowe i obliczenia kwantowe. Dzięki przebytym kursom ze specjalistycznych dziedzin, w których analiza danych odgrywa istotną rolę, studenci zdobywają dodatkowe umiejętności i poznają tajniki np. fizyki materiałowej lub fotoniki. Projekty zespołowe pozwalają natomiast uzyskać przydatne w pracy i w życiu umiejętności miękkie. Ukończenie studiów na kierunku Modelling and Data Science pozwala studentom zostać specjalistami w zakresie modelowania procesów, analizy danych, komputerowego projektowania materiałów oraz symulacji komputerowych. 

  Wykaz przedmiotów z podziałem na semestry oraz formy zaliczeń sprawdź tutaj

  Kompetencje, które zyskasz

  Programowanie
  Sztuczna inteligencja (AI)
  Data science
  Analityka danych
  Informatyka
  Modelowanie biznesowe
  C++/Python

  O Tobie

  Chcesz zdobyć jedne z najbardziej pożądanych kompetencji w XXI wieku? Pragniesz poznać najnowocześniejsze technologie, które ukształtują świat w najbliższej przyszłości: uczenie maszynowe, przemysł 4.0, komputery kwantowe? Czy chcesz nauczyć się tego, jak opisać świat, łącząc informacje płynące zarówno podstawowych praw przyrody, jak i z dużych zbiorów danych? Jeżeli odpowiedź na któreś z powyższych pytań brzmi "tak", to kierunek Modelling and Data Science będzie strzałem w dziesiątkę!

  Podczas studiów dowiesz się, jak działają algorytmy i struktury danych stosowane w biznesie. Poznasz metody komputerowego wspomagania projektowania, metody numeryczne oraz układy kwantowe. Nauczysz się programować w nowoczesnych językach Python oraz C++, a także dowiesz się, jakie są sposoby pracy z dużymi zbiorami danych. Program studiów zawiera także aktualne zagadnienia takie jak podstawy sztucznej inteligencji. Dzięki laboratoriom poznasz własności elektroniki, a nawet nauczysz się modelować strukturę elektronową! To, co wyróżnia kierunek Modelling and Data Science, to właśnie zajęcia praktyczne. Wszystkie niezbędne umiejętności zdobywasz, realizując coraz bardziej zaawansowane projekty.

  Praktyki

  Praca po studiach

  • specjalista ds. modelowania w nauce, przemyśle lub biznesie,
  • analityk danych,
  • inżynier danych,
  • specjalista w zawodzie, który jeszcze nie istnieje, ale za cztery lata będzie najbardziej poszukiwany na rynku.