Przejdź do treści
Jednostka prowadząca kierunek
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Zdjęcie w tle
Makieta mapy PŁ.

Planowanie przestrzenne

Tytuł zawodowy

inżynier

Stopień studiów

I

Tryb studiów

stacjonarne

Liczba semestrów

7

Język wykładowy

polski

Nabór

Rekrutacja na semestr zimowy

Przedmioty obowiązkowe

matematyka (podstawa lub rozszerzenie)
matematyka (podstawa lub rozszerzenie)
język obcy (podstawa lub rozszerzenie)
język obcy (podstawa lub rozszerzenie)

Przedmioty dodatkowe

fizyka
fizyka
chemia
chemia
geografia
geografia
dyplom zawodowy
dyplom zawodowy

Dyplom zawodowy

311104 technik geodeta
311204 technik budownictwa
311216 technik budowy dróg
314202 technik architektury krajobrazu
325511 technik ochrony środowiska i melioracji

Dyplom zawodowy
W rekrutacji na ten kierunek nie jest brany pod uwagę dyplom technika

  O kierunku

  Planowanie przestrzenne to kierunek, który zapewnia zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie kształtowania przestrzeni tak, by odpowiadała potrzebom człowieka, ale też pozostawała w harmonii ze środowiskiem naturalnym. Program nauczania zapewnia studentom uzyskanie kompetencji niezbędnych do rozwiązywania problemów infrastruktury miejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem sieci ciepłowniczych, energetycznych, wodociągowych oraz transportowych. Wykładowcy zadbają o wysoki poziom nauczania i dostarczenie kluczowych informacji, takich jak opracowywanie analiz i przeprowadzanie inwentaryzacji urbanistycznych. Dodatkowo, studenci poznają różne koncepcje zagospodarowania przestrzennego, dzięki czemu wybór odpowiednich metod planowania nie będzie stanowił dla nich problemu. Nabywają także umiejętność posługiwania się dokumentacją planistyczną i na jej podstawie podejmują działania wobec obszarów zdegradowanych. Planowanie przestrzenne to kierunek, który uwzględnia współczesne potrzeby rynkowe i ich nowoczesne rozwiązania, stosowane np. w projektach smart city. Swoją wiedzę studenci mogą sprawdzić w praktyce podczas udziału w specjalistycznych laboratoriach, stażach projektowych, seminariach oraz warsztatach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. 

  Wykaz przedmiotów z podziałem na semestry oraz formy zaliczeń sprawdź tutaj

   

  Kompetencje, które zyskasz

  Myślenie przestrzenne
  Projektowanie
  Architektura
  Urbanistyka
  Smart city

  O Tobie

  Myślenie przestrzenne to umiejętność wielowymiarowego projektowania obrazów. Jest ono niesamowicie przydatne w codziennym życiu, ale również w przyszłej pracy zawodowej. Wiedza z dziedzin takich jak urbanistyka współczesna, socjologia, a nawet psychologia - to jedynie początek tego, czego nauczysz się na kierunku planowanie przestrzenne! Program studiów łączy w sobie zagadnienia z zakresu architektury i nauk społecznych, dzięki czemu dowiesz się, jak planować przestrzenie nie tylko estetyczne, ale przede wszystkim użytkowe. Zajęcia z rysunku planistycznego czy grafiki pozwolą Ci zdobyć umiejętności praktyczne, natomiast przedmioty ścisłe dostarczą wiedzy na temat bezpiecznego i praktycznego projektowania. Dzięki pracy w wielodyscyplinarnych zespołach zdobędziesz umiejętności interpersonalne, które będziesz mógł doskonalić w ramach przedmiotów obieralnych, takich jak trening umiejętności menedżerskich czy prowadzenie działalności gospodarczej. Program zakłada również zajęcia z zakresu budownictwa ekologicznego, odnawialnych źródeł energii czy infrastruktury miejskiej. Podczas studiów nauczysz się także obsługi specjalistycznych programów komputerowych, które usprawnią Twoją przyszłą pracę.

  Praktyki

  Praca po studiach

  • biura planistyczne i projektowe,
  • wydziały planowania przestrzennego administracji regionalnej i krajowej,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • agencje nieruchomości.