Przejdź do treści

Patronat PŁ

Łazik marsjański podczas dnia otwartego PŁ.

 

Zapraszamy szkoły do stałej współpracy naukowo-dydaktycznej. W ramach patronatu Politechniki Łódzkiej wykładowcy naszej uczelni prowadzą cykliczne zajęcia w szkołach oraz zapraszają uczniów do pracowni na swoich wydziałach.

 

Współpraca umożliwia uzyskanie wymiernych korzyści dla obu stron. Uczniowie szkół mają szansę przekonać się, jak wygląda praca w nowoczesnych laboratoriach badawczych oraz skorzystać z profesjonalnej aparatury i technologii. Politechnika Łódzka udostępnia na swoich wydziałach szereg pracowni, w których odbywają się zajęcia praktyczne z zakresu nauk fizycznych, chemicznych czy mechanicznych. Uczniowie mogą przeprowadzać na nich własne doświadczenia, tworzyć konstrukcje, ale także korzystać z wiedzy i umiejętności zarówno studentów, jak również kadry akademickiej. Takie działanie pozytywnie wpływa na zainteresowanie uczniów wiedzą z zakresu nauk ścisłych i technicznych. 

Dodatkowo jest to świetna okazja, aby uczniowie poznali możliwości, jakie oferuje studiowanie na Politechnice Łódzkiej. To jedna z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Tytuł ten zawdzięcza nie tylko świetnie zaprojektowanej przestrzeni badawczej, ale także programom studiów nastawionym na ścisłą współpracę z biznesem czy bogatą ofertą aktywności dodatkowych. Oprócz organizacji studiów podczas wizyt uczniowie poznają także środowisko akademickie. Pozwala to na wymianę doświadczeń, zarówno między uczniami, jak również pracownikami obu instytucji. Umożliwia to podejmowanie w przyszłości wspólnych inicjatyw i projektów edukacyjnych. Politechnika Łódzka chętnie obejmuje patronatem także konkursy i ważne wydarzenia z życia szkoły.

Zapraszamy do kontaktu!
 

 

dr Rafał Ledzion
Pełnomocnik Rektora ds. promocji uczelni w środowisku szkolnym
rafal.ledzion@p.lodz.pl

Uczniowie obsługują urządzenie VR.