Przejdź do treści
Jednostka prowadząca kierunek
Wydział Organizacji i Zarządzania
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE)
Zdjęcie w tle
Studenci rozmawiają przy stole.

Business Studies

Tytuł zawodowy

licencjat

Stopień studiów

I

Tryb studiów

stacjonarne

Liczba semestrów

6

Język wykładowy

angielski

Nabór

Rekrutacja na semestr zimowy

Przedmioty obowiązkowe

matematyka (podstawa lub rozszerzenie)
matematyka (podstawa lub rozszerzenie)
język angielski
język angielski (min 50% z rozszerzenia)

Przedmioty dodatkowe

drugi język obcy
drugi język obcy
fizyka
fizyka
chemia
chemia
geografia
geografia
informatyka
informatyka
dyplom zawodowy
dyplom zawodowy

Dyplom zawodowy

331403 technik ekonomista
333107 technik logistyk
522305 technik handlowiec

Dyplom zawodowy
W rekrutacji na ten kierunek nie jest brany pod uwagę dyplom technika

  O kierunku

  Kierunek Business Studies kształci kadrę dla firm międzynarodowych oraz przedsiębiorców gotowych do tworzenia innowacyjnych start-upów na rynkach międzynarodowych. Studia pozwalają zdobyć aktualną wiedzę i umiejętności, pożądane w otoczeniu gospodarczym takie jak zarządzanie, ekonomia czy finanse. Zajęcia prowadzone są przez praktyków z branży, którzy na co dzień uczestniczą w kreowaniu środowiska biznesowego i wraz ze studentami rozwiązują aktualne problemy. Dzięki przedmiotom realizowanym w języku angielskim studenci przygotowani są do podjęcia pracy w międzynarodowych organizacjach. Program studiów wyróżnia się na rynku uwzględnieniem w procesie kształcenia specyfiki zarządzania w środowisku międzynarodowym i zastosowaniem nowoczesnych metod takich jak: Problem Based Learning, Design Thinking oraz Flipped Education. Kierunek powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez przedsiębiorstwa produkcyjne oraz usługowe, dzięki czemu uwzględnia potrzeby różnych sektorów gospodarki, kładąc nacisk na specyfikę zarządzania w środowisku międzynarodowym. Co więcej, opracowano go w oparciu o międzynarodowe i krajowe wzorce oraz wskazówki uzyskane od interesariuszy zewnętrznych, zgodnie z przyjętą w PŁ polityką jakości kształcenia.

  Politechnika Łódzka aktywnie uczestniczy w tworzeniu planów i strategii regionalnych. Program studiów uwzględnia cele określone w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego oraz Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 takie jak: umiędzynarodowienie, cyfryzację i rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz rozwój Przemysłu 4.0. i jest ukierunkowany na wykształcenie liderów dla rozwoju innowacyjności w regionie.

  Wykaz przedmiotów z podziałem na semestry oraz formy zaliczeń sprawdź tutaj

  Kompetencje, które zyskasz

  Zarządzanie
  Marketing
  Finanse
  Ekonomia
  Konsulting

  O Tobie

  Jak stać się idealnym liderem i zajmować wysokie stanowisko w firmach międzynarodowych? Kierunek Business Studies to pierwszy krok, aby to osiągnąć!

  Program zajęć zaprojektowany jest z myślą o tych, którzy pragną zaangażować się w działalność międzynarodową i zostać przyszłymi menedżerami. Jeżeli chcesz stać się jednym z nich, koniecznie zapoznaj się z ofertą edukacyjną. Dzięki zajęciom z zakresu zarządzania i komunikacji interpersonalnej dowiesz się, jak skutecznie kierować zespołem, prowadzić projekty oraz jakie trudności generuje obecny rynek pracy. Przedmioty z segmentu marketingu i nauk społecznych pozwolą Ci poznać metody wpływu, a dzięki znajomości ekonomii i finansów będziesz umiał analizować wyniki firmy oraz świadomie generować przychody. Business Studies to jednak nie tylko kompetencje menedżerskie, ale również stosowanie zasad statystycznych w biznesie, umiejętne używanie metod logicznych i projekty grupowe! Dzięki nim zdobędziesz niezbędne umiejętności praktyczne i będziesz gotowy do rozpoczęcia kariery zawodowej w zespołach międzynarodowych!

  Praktyki

  Praca po studiach

  • stanowiska menedżerskie wszystkich szczebli zarządzania w małych i dużych przedsiębiorstwach, jednostkach administracji publicznej oraz w organizacjach typu non-profit,
  • tworzenie oraz zarządzanie własną firmą,
  • stanowiska wspierające coaching i mentoring oraz konsulting w zarządzaniu,
  • własny rozwój naukowy.