Przejdź do treści

Kandydaci
 z niepełnosprawnością

BON

 

Czy wiesz, że jako jedna z pierwszych wyższych szkół technicznych w Polsce Politechnika Łódzka powołała odrębną jednostkę - Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych? Ta jednostka dba o poprawę dostępności szkolnictwa wyższego w PŁ, wsparcie zmian organizacyjnych oraz podnoszenie kompetencji kadry. Politechnika Łódzka jest uczelnią przyjazną i otwartą na osoby z niepełnosprawnością.

 

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych oferuje:

 •  Stypendia dla studentów z orzeczeniami o niepełnosprawności;
 •  możliwość dostosowania zajęć do indywidualnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia fizycznego lub psychicznego;
 •  dostosowanie formy zaliczeń do szczególnych potrzeb edukacyjnych (w tym indywidualne zajęcia i lektoraty);
 •  wsparcie konsultantów edukacyjnych;
 •  wskazówki dydaktyczne dla wykładowców, którzy prowadzą zajęcia, na które uczęszczasz;
 •  wypożyczenie sprzętu cyfrowego i elektronicznego wspomagającego edukację osób z niepełnosprawnością ruchu, słuchu i wzroku; 
 •  pomoc tłumacza języka migowego i urządzeń tłumaczących;
 •  transport dla osób z ograniczoną mobilnością (np. na wózkach), pomoc asystentów transportowych;
 •  pomoc asystentów dydaktycznych;
 •  specjalistyczne zajęcia wychowania fizycznego;
 •  wsparcie psychologiczne w kryzysie oraz doradztwo edukacyjne;
 •  warsztaty rozwijające samoświadomość, procesy uczenia się, rozwój społeczny i intelektualny, podejmowanie decyzji;
 • konsultacje w zakresie uzależnień.

 

Jeśli... 

 •  masz niepełnosprawność fizyczną, sensoryczną lub poznawczą, 
 •  chorobę przewlekłą, 
 •  przejściowe kłopoty zdrowotne na skutek np. wypadku, 
 •  trudności psychologiczne, zaburzenia psychiczne, 
 •  jesteś osobą neuronietypową, 
 •  napotykasz trudności w nauce,


... odwiedź nas! 

 

Przyjdź, wejdź na www.bon.p.lodz.pl lub zadzwoń do nas, aby uzyskać wsparcie i dalsze wskazówki oraz informacje o dostępnych, konkretnych formach pomocy.

 

Kontakt

Zapraszamy do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych PŁ wszystkie osoby, które mają wątpliwości, czy poradzą sobie na studiach lub potrzebują pomocy ze względu na swój stan zdrowia. Wszystkie formy wsparcia są całkowicie bezpłatne.


Biuro Projektu Dostępna Politechnika Łódzka
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
Politechnika Łódzka
Stefana Żeromskiego 116, 90-924 Łódź
Budynek A30 (Kampus A)
 

telefon: 42 631 28 87
e-mail: dostepnosc@info.p.lodz.pl
storna internetowa: http://bon.p.lodz.pl/
informator: https://issuu.com/dzialpromocji/docs/bon_informator