Przejdź do treści

Akty prawne

Student z teczką PŁ w laboratorium.

Uchwała Nr 86/2019 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 26 czerwca 2019 r. Zasady przyjęć laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich przy przyjęciu na I rok studiów pierwszego stopnia w Politechnice Łódzkiej w latach 2020 – 2024 (Tekst jednolity ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 54/2020 i Uchwałą Nr 14/2021)

Uchwała Nr 23/2021 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 30 czerwca 2021 r. Zasady przyjęć laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich przy przyjęciu na I rok studiów pierwszego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2025/26

Uchwała Nr 37/2022 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 29 czerwca 2022 r. Zasady przyjęć laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich przy przyjęciu na I rok studiów pierwszego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2026/2027

Uchwała Nr 51/2023 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 28 czerwca 2023 r. Zasady przyjęć laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich przy przyjęciu na I rok studiów pierwszego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2027/2028

Uchwała Nr 42/2024 Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 26 czerwca 2024 r. Zasady przyjęć laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego,  laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich przy przyjęciu na I rok studiów pierwszego stopnia w Politechnice Łódzkiej w roku akademickim 2028/2029