Przejdź do treści
Jednostka prowadząca kierunek
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Zdjęcie w tle
Abstrakcyjny obrazek z danymi wyświetalnymi na monitorze komputera.

Informatyka

Tytuł zawodowy

inżynier

Stopień studiów

I

Tryb studiów

stacjonarne
niestacjonarne

Liczba semestrów

7

Język wykładowy

polski

Nabór

Rekrutacja na semestr zimowy

Przedmioty obowiązkowe

matematyka (podstawa lub rozszerzenie)
matematyka (podstawa lub rozszerzenie)
język obcy (podstawa lub rozszerzenie)
język obcy (podstawa lub rozszerzenie)

Przedmioty dodatkowe

fizyka
fizyka
informatyka
informatyka
dyplom zawodowy
dyplom zawodowy

Dyplom zawodowy

311302 technik elektroenergetyk transportu szynowego
311303 technik elektryk
311307 technik energetyk
311408 technik elektronik
311410 technik mechatronik
311412 technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
311413 technik robotyk
311909 technik automatyk
311929 technik chłodnictwa i klimatyzacji
311930 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
311940 technik urządzeń dźwigowych
351103 technik teleinformatyk
351203 technik informatyk
321406 technik programista
352203 technik telekomunikacji
technik automatyki i robotyki (decyzja MEN z 09.07.2019)

Dyplom zawodowy
W rekrutacji na ten kierunek nie jest brany pod uwagę dyplom technika

  O kierunku

  Kierunek informatyka zapewnia wiedzę dotyczącą sprzętu komputerowego i programowania na wysokim poziomie wyspecjalizowania. Na pierwszych trzech semestrach studenci zyskują wiedzę z algorytmów i struktur danych, podstaw programowania, systemów operacyjnych i architektury komputerów. Semestry 4. i 5. poświęcone są bazom danych, systemom wbudowanym oraz podstawom inżynierii programowania. Semestr 6. i 7. oprócz podstaw sztucznej inteligencji czy uczenia maszynowego daje możliwość wyboru własnej ścieżki zainteresowań. Studenci zdobywają umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów typowych dla interdyscyplinarnych projektów inżynierskich, niezbędną wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania projektami oraz bardzo dobrą znajomość języka angielskiego. Na przyszłych inżynierów czeka blisko 40 propozycji specjalistycznych zajęć, m. in. z projektowania aplikacji mobilnych, budowania aplikacji bazodanowych w technologii HTML5 i Java, grafika trójwymiarowa i animacyjna czy programowanie na urządzenia przenośne. Nasi wykładowcy to wysoko wykwalifikowana kadra, posiadająca doświadczenie w pracy dydaktycznej, osiągnięcia naukowe w dziedzinie informatyki, a często także doświadczenie biznesowe. Wiele zajęć odbywa się w nowoczesnych i unikalnych w skali światowej laboratoriach naukowo-badawczych i półprzemysłowych w Centrum Technologii Informatycznych PŁ. Jaskinia 3D, laboratorium technik multimedialnych i laboratoria modelowania ruchów postaci w grach komputerowych to tylko niektóre miejsca, w których będziesz zyskiwać kompetencje na najwyższym poziomie. Program studiów jest aktualizowany w konsultacji z wieloma firmami branży IT, które biorą udział także w samym procesie kształcenia.

  Wykaz przedmiotów z podziałem na semestry oraz formy zaliczeń sprawdź tutaj


  Specjalności:

  • eksploracja, analiza i bazy danych,
  • inżynieria oprogramowania,
  • systemy sieciowe,
  • technologie internetowe.

  Opinie absolwentów

  Lubię być „na czasie” z możliwościami, jakie dają coraz to nowsze urządzenia, w szczególności te mobilne. W obecnych czasach coraz więcej branż opiera swoje rozwiązania na systemach informatycznych, dlatego zapotrzebowanie na informatyków zgłaszają firmy z różnych dziedzin gospodarki.

  Kobieta siedzi przy laptopie.
  Sylwia Kobus, Ericsson.

  Kompetencje, które zyskasz

  Informatyka
  Projektowanie 3D
  Grafika komputerowa
  Zarządzanie bazami danych
  Sztuczna inteligencja (AI)
  Aplikacje mobilne
  HTML5, Java

  O Tobie

  Gry komputerowe to Twoja zajawka? A może wolisz nauczyć się tworzyć własne lub projektować zaawansowane programy informatyczne? Jeżeli wirtualny świat nie ma przed Tobą tajemnic - informatyka będzie dla Ciebie dobrym wyborem. To kierunek dla komputerowych pasjonatów, którzy chcą działać w środowisku najnowszych technologii. Chciałbyś nauczyć się zaawansowanych metod programowania, poznać nowe języki i nauczyć się zarządzania bazami danych? Dla studentów kierunku informatyka to nic trudnego! Po ukończeniu studiów będziesz umiał wszystkie te rzeczy i nie tylko! Samodzielnie zaprojektujesz aplikacje mobilne, będziesz umiał tworzyć inteligentne oprogramowanie i systemy wnioskujące, a nawet kreować rozwiązania dla wirtualnej rzeczywistości. W dobie sztucznej inteligencji i rozwoju branży IT absolwenci nie mają problemu ze znalezieniem pracy - pracodawcy sami ich szukają. Wielu studentów znajduje zatrudnienie po odbyciu praktyk w jednej z instytucji partnerskich, m.in. Fujitsu, Makolab czy Accenture. 

  Praktyki

  Praca po studiach

  • programiści,
  • analitycy i inżynierowie systemowi,
  • administratorzy baz danych,
  • projektanci i programiści gier komputerowych,
  • administratorzy i projektanci sieci komputerowych,
  • specjaliści w systemach instalacji i utrzymania systemów IT.