Przejdź do treści

Olimpiady i konkursy

Studenci rozmawiają podczas zajęć.

 

Warunkiem skorzystania z możliwości przyjęcia na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia w Politechnice Łódzkiej z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego w oparciu o wyniki z egzaminu maturalnego jest dokonanie rejestracji w portalu kandydata i wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz przedstawienie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty z danej olimpiady, albo laureata konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich w okresie przeznaczonym na składanie deklaracji przystąpienia do kwalifikacji na studia w roku akademickim 2024/2025. Z uprawnień, o których mowa powyżej, niezależnie od daty ich nabycia mogą skorzystać kandydaci w roku uzyskania świadectwa dojrzałości.

Na I rok studiów pierwszego stopnia będą przyjęci z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:*

Olimpiada Kierunki

Chemiczna

wszystkie kierunki studiów

 Fizyczna 

wszystkie kierunki studiów

Matematyczna 

wszystkie kierunki studiów 

Astronomiczna fizyka techniczna, Modelling and Data Science

Biologiczna

biogospodarka, biotechnologia, Business and Technology, Gestion et Technologie, Industrial Biotechnology, inżynieria bezpieczeństwa pracy, inżynieria chemiczna i biochemiczna, inżynieria środowiska, inżynieria środowiska w budownictwie, menedżer żywności i żywienia, technologia żywności i żywienie człowieka, zarządzanie i inżynieria produkcji;

Filozoficzna

Business Studies, zarządzanie
Geograficzna logistyka, planowanie przestrzenne
 Informatyczna Advanced Biobased and Bioinspired Materials, analityka chemiczna, automatyka i robotyka, automatyka i sterowanie robotów, biogospodarka, Biomedical Engineering and Technologies, biotechnologia, Business and Technology, Business Studies, chemia, chemia budowlana, Computer Science, Gestion et Technologie, elektronika i telekomunikacja, Electronic and Telecommunication Engineering, elektrotechnika, energetyka, fizyka techniczna, Industrial Biotechnology, Information Technology, informatyka, informatyka stosowana, inżynieria chemiczna i biochemiczna, inżynieria biomedyczna, logistyka, mechatronika, menedżer żywności i żywienia, Modelling and Data Science, nanotechnologia, papiernictwo i poligrafia, planowanie przestrzenne, systemy sterowania inteligentnymi budynkami, technologia chemiczna, technologia żywności i żywienie człowieka, transport, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji
Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości automatyka i robotyka, Business and Technology, Business Studies, energetyka, fizyka techniczna, Gestion et Technologie, inżynieria bezpieczeństwa pracy, inżynieria chemiczna i biochemiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, inżynieria środowiska w budownictwie, inżynieria zarządzania, logistyka, mechanika i budowa maszyn, Modelling and Data Science, planowanie przestrzenne, transport, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji
Języka Angielskiego Business Studies, zarządzanie
Logistyczna  Business and Technology, Business Studies, Gestion et Technologie, inżynieria zarządzania, logistyka, planowanie przestrzenne, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji
Statystyczna  fizyka techniczna, informatyka stosowana, matematyka stosowana, Modelling and Data Science
Techniki Samochodowej automatyka i robotyka, Business and Technology, Gestion et Technologie, mechanika i budowa maszyn, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji
Wiedzy Ekologicznej Advanced Biobased and Bioinspired Materials, analityka chemiczna, biogospodarka, biotechnologia, Business and Technology, Business Studies, chemia, chemia budowlana, Gestion et Technologie, inżynieria bezpieczeństwa pracy, inżynieria chemiczna i biochemiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, inżynieria środowiska w budownictwie, inżynieria wzornictwa przemysłowego, inżynieria zarządzania, logistyka, menedżer żywności i żywienia, nanotechnologia, papiernictwo i poligrafia, planowanie przestrzenne, technologia chemiczna, technologia żywności i żywienie człowieka, włókiennictwo i przemysł mody, wzornictwo, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji
Wiedzy Ekonomicznej Business and Technology, Business Studies, Gestion et Technologie, inżynieria zarządzania, logistyka, planowanie przestrzenne, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji
Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej  automatyka i robotyka, Business and Technology, energetyka, Gestion et Technologie inżynieria bezpieczeństwa pracy, zarządzanie i inżynieria produkcji
Wiedzy Hotelarskiej Business Studies, menedżer żywności i żywienia, inżynieria zarządzania, zarządzanie
Wiedzy i Umiejętności Budowlanych architektura, budownictwo, Business and Technology, Gestion et Technologie, inżynieria środowiska, inżynieria środowiska w budownictwie, planowanie przestrzenne, zarządzanie i inżynieria produkcji
Wiedzy i Umiejętności Rolniczych  biogospodarka, biotechnologia, Business and Technology, Gestion et Technologie, menedżer żywności i żywienia, technologia żywności i żywienie człowieka, zarządzanie i inżynieria produkcji
Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży włókiennictwo i przemysł mody, wzornictwo
 Wiedzy o Bankach Business Studies, inżynieria zarządzania, zarządzanie
Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym Business Studies, inżynieria zarządzania, zarządzanie
Wiedzy o Unii Europejskiej Business Studies, inżynieria zarządzania, zarządzanie
Wiedzy o Żywieniu i Żywności  menedżer żywności i żywienia, technologia żywności i żywienie człowieka
Wiedzy o Żywności menedżer żywności i żywienia, technologia żywności i żywienie człowieka
Wiedzy Technicznej

1)   w grupie mechaniczno-budowlanej – kierunki: architektura, automatyka i robotyka, automatyka i sterowanie robotów, budownictwo, Business and Technology, Business Studies, energetyka, Gestion et Technologie, inżynieria bezpieczeństwa pracy, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, inżynieria środowiska w budownictwie, logistyka, Mechanical Engineering, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, Modelling and Data Science, planowanie przestrzenne, transport, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji

2)   w grupie elektryczno-elektronicznej – kierunki: automatyka i robotyka, automatyka i sterowanie robotów, Biomedical Engineering and Technologies, Business and Technology, Computer Science, Electronic and Telecommunication Engineering, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, energetyka, fizyka techniczna, Gestion et Technologie, Information Technology, informatyka, informatyka stosowana, inżynieria bezpieczeństwa pracy, inżynieria biomedyczna, logistyka, matematyka stosowana, mechatronika, Modelling and Data Science, planowanie przestrzenne, systemy sterowania inteligentnymi budynkami, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji

Na I rok studiów pierwszego stopnia będą przyjęci z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, laureaci następujących olimpiad stopnia centralnego:*

Olimpiada Kierunki
Astronomiczna Computer Science, informatyka, Information Technology, informatyka stosowana, matematyka stosowana
Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” automatyka i robotyka, automatyka i sterowanie robotów, Biomedical Engineering and Technologies, Business and Technology, Computer Science, energetyka, Electronic and Telecommunication Engineering, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, fizyka techniczna, Gestion et Technologie, Information Technology, informatyka, informatyka stosowana, inżynieria bezpieczeństwa pracy, inżynieria biomedyczna, mechatronika, Modelling and Data Science, systemy sterowania inteligentnymi budynkami, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji
Wiedzy o ubezpieczeniach społecznych pn. „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” Business Studies, Business and Technology, Gestion et Technologie, inżynieria zarządzania, logistyka, matematyka stosowana, papiernictwo i poligrafia, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji

* Kandydatów na kierunek architektura, na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego oraz na kierunek wzornictwo obowiązuje dodatkowy sprawdzian uzdolnień plastycznych.  Od kandydatów na studia, na których zajęcia prowadzone są w języku angielskim/francuskim, wymaga się zdawania na egzaminie maturalnym języka obcego wykładowego dla danego kierunku na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym.
 

Na I rok studiów pierwszego stopnia będą przyjęci z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, laureaci następujących konkursów:*

Konkurs Kierunki
Konkurs ogólnopolski „Fascynująca fizyka” wszystkie kierunki studiów
Konkurs chemiczny im. Ignacego Łukasiewicza wszystkie kierunki studiów
Konkurs Prac Uczniowskich z Matematyki im. Pawła Domańskiego wszystkie kierunki studiów
Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „First Step To Fields Medal” wszystkie kierunki studiów
Ogólnopolski Internetowy Konkurs Fizyczny „First Step To Nobel Prize” wszystkie kierunki studiów
Ogólnopolski Sejmik Matematyków wszystkie kierunki studiów
Ogólnopolski Konkurs Informatyczny „InfoSukces”  Advanced Biobased and Bioinspired Materials, analityka chemiczna, automatyka i robotyka, automatyka i sterowanie robotów, Biomedical Engineering and Technologies, biogospodarka, biotechnologia, Business and Technology, Business Studies, chemia, chemia budowlana, Computer Science, Electronic and Telecommunication Engineering, elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, energetyka, fizyka techniczna, Gestion et Technologie, Industrial Biotechnology, Information Technology, informatyka, informatyka stosowana, inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna i biochemiczna, logistyka, mechatronika, menedżer żywności i żywienia, Modelling and Data Science, nanotechnologia, papiernictwo i poligrafia, planowanie przestrzenne, systemy sterowania inteligentnymi budynkami, technologia chemiczna, technologia żywności i żywienie człowieka, transport, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji
Konkurs Chemiczny Trzech Wydziałów Politechniki Łódzkiej  Advanced Biobased and Bioinspired Materials, analityka chemiczna, biogospodarka, biotechnologia, chemia, chemia budowlana, Industrial Biotechnology, inżynieria bezpieczeństwa pracy, inżynieria chemiczna i biochemiczna, inżynieria środowiska, inżynieria środowiska w budownictwie, menedżer żywności i żywienia, nanotechnologia, technologia chemiczna, technologia żywności i żywienie człowieka
Ogólnopolski konkurs „Najlepsze zajęcia z przedsiębiorczości” Business and Technology, Business Studies, Gestion et Technologie, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji;
Laureaci ogólnopolskiego konkursu Olimpiada Języka Angielskiego z Elementami Języka Technicznego LangTech otrzymują w procesie rekrutacyjnym maksymalną liczbę punktów z języka angielskiego


* Kandydatów na kierunek architektura, na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego oraz na kierunek wzornictwo obowiązuje dodatkowy sprawdzian uzdolnień plastycznych.  Od kandydatów na studia, na których zajęcia prowadzone są w języku angielskim/francuskim, wymaga się zdawania na egzaminie maturalnym języka obcego wykładowego dla danego kierunku na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym.
 

Masz więcej pytań?

Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego określa Uchwała. Laureaci i finaliści, którzy mogą ubiegać się o przyjęcie w Politechnice Łódzkiej z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego muszą obowiązkowo dokonać rejestracji w Portalu Kandydata. W terminach przewidzianych w harmonogramie rekrutacji są zobowiązani wprowadzić wyniki matury, dokonać opłaty rekrutacyjnej za zadeklarowane kierunki oraz przesłać w formie skanu zaświadczenie stwierdzające uzyskanie tytułu laureata lub finalisty. 
Podczas składania dokumentów w Dziale Rekrutacji kandydaci dostarczają ksero oraz przedstawiają oryginał zaświadczenia do wglądu. Z uprawnienia można skorzystać wyłącznie po otrzymaniu pozytywnych wyników egzaminów maturalnych i tylko w roku uzyskania świadectwa dojrzałości. Pominięcie postępowania kwalifikacyjnego oznacza, że laureaci i finaliści otrzymują maksymalną wartość przeliczonych punktów na PŁ.
Kandydatów na kierunek architektura, kierunek wzornictwo oraz na kierunek inżynieria wzornictwa przemysłowego obowiązuje sprawdzian uzdolnień plastycznych, z którego muszą uzyskać wynik pozytywny, aby móc skorzystać z procedury pominięcia postępowania kwalifikacyjnego.