Przejdź do treści
Jednostka prowadząca kierunek
Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
Zdjęcie w tle
Ręka pisząca na tablicy wzory matematyczne.

Matematyka stosowana

Tytuł zawodowy

magister

Stopień studiów

II

Tryb studiów

stacjonarne

Liczba semestrów

4

Język wykładowy

polski

Nabór

Rekrutacja na semestr zimowy

Dyplom zawodowy
W rekrutacji na ten kierunek nie jest brany pod uwagę dyplom technika

  O kierunku

  Kierunek matematyka stosowana adresowany jest osób, które pragną poszerzyć wiedzę matematyczną, a także poznać jej zastosowania w finansach, analizie danych i szerzej w naukach ścisłych. 

  Studia magisterskie cechują się większym niż studia licencjackie stopniem zaawansowania zarówno pod względem teorii, jak i praktycznych zastosowań matematyki w modelowaniu rynków finansowych, Data Science i naukach ścisłych. Dzięki poszerzeniu kompetencji studenta w zakresie matematyki teoretycznej, obejmującej takie działy matematyki jak rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, analiza funkcjonalna z topologią, teoria miary i całki, równania różniczkowe, absolwent kierunku będzie wszechstronnie przygotowany do pracy zawodowej lub dalszego rozwoju na ścieżce naukowej.

  Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.


  Specjalizacje:

  • analiza danych, 
  • zarządzanie ryzkiem w finansach i ubezpieczeniach,
  • zastosowania matematyki w naukach ścisłych.

  Opinie absolwentów

  Podczas pierwszych zajęć usłyszałem od jednego z profesorów: „Matematyka uczy myśleć”. Rzeczywiście, studia matematyczne pozwalają nabyć szereg bardzo istotnych kompetencji. Studenci uczą się analizować, rozwiązywać problemy i doskonalą logiczne myślenie, przydatne właściwie na każdej ścieżce zawodowej.

  Łukasz Wiśniewski przy komputerze.
  Łukasz Wiśniewski, Senior RPA Developer w firmie Nordea Bank Abp.

  Kompetencje, które zyskasz

  Matematyka
  Informatyka
  Zarządzanie bazami danych
  R-Studio
  Java

  O Tobie

  Wiesz, kto wymyślił ruletkę, określaną również jako królową kasyna? Zrobił to w 1645 roku Blaise Pascal, który był żywo zainteresowany rachunkiem prawdopodobieństwa. W ruletce początkowo nie było zera – dodano je dużo później, aby zwiększyć zysk w kasynie. Jak widać, matematyka nie musi być jedynie serią sztywnych zasad i rachunków, ale sposobem na porządkowanie świata.  

  Studia drugiego stopnia na kierunku matematyka stosowana to szansa na rozwinięcie umiejętności umożliwiające sprawne posługiwanie się VBA, R-Studio, SQL oraz obsługą baz danych, a także zdobycie praktycznych kompetencji w ramach zastosowań matematyki. Połączenie tych umiejętności z wiedzą z zakresu informatyki pozwala na opanowanie wszystkich aspektów niezbędnych do realizacji praktycznych zastosowań matematyki. 

  Praktyki

  Praca po studiach

  • analityk giełdowy,
  • analityk kredytowy,
  • doradca emerytalny,
  • analityk baz danych,
  • statystyk,
  • analityk ubezpieczeniowy,
  • doradca ubezpieczeniowy,
  • pracownik instytucji finansowych.