Przejdź do treści

Konkursy przedmiotowe

Czy wiesz, że aby dostać się na wymarzony kierunek, nie musisz martwić się o wyniki matury? Wystarczy, że pochwalisz się swoją wiedzą i weźmiesz udział w jednym z konkursów organizowanych przy współpracy z wydziałami Politechniki Łódzkiej. To możliwość wcześniejszego zapewnienia sobie miejsca na szczycie listy przyjętych i pominięcia procesu rekrutacyjnego. Laureaci niektórych konkursów otrzymują indeks, czyli certyfikat uprawniający ich do rozpoczęcia studiów na wybranych kierunkach studiów I stopnia na Politechnice Łódzkiej z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Jeżeli Ty także chcesz zapewnić sobie miejsce na wymarzonych studiach i uniknąć maturalnego stresu, sprawdź szczegóły poniżej! 

 

Uczniowie podczas wręczenia nagród na konkursie z okazji dnia otwartego PŁ.

Uczestnicy: uczniowie szkół ponadpodstawowych

Organizatorzy: Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

Zasięg: ogólnopolski


„First step to Nobel Prize” to Twój pierwszy krok w kierunku dochodowej kariery naukowej! Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, przed którymi nauki matematyczno-fizyczne nie mają tajemnic. Jeżeli masz umysł ścisły i chcesz rozpocząć studia na jednej z najlepszych uczelni technicznych w Polsce, sprawdź szczegóły.

„First step to Nobel Prize” to 5 sesji konkursowych online oraz finał stacjonarny, rozgrywany w pracowni komputerowej na Politechnice Łódzkiej. Każdy z etapów odbywa się na platformie www.infimat.p.lodz.pl i składa się z 10 pytań testowych dotyczących fizyki. Sesje odbywają się w godzinach wieczornych i trwają po 120 minut. Po rozegraniu 5 spotkań konkursowych maksymalnie 50 najlepszych uczestników uzyskuje tytuł finalisty i bierze udział w finale. W konkursie jest też przewidziana forma drużynowa, która umożliwia rywalizację w zespołach (4-8 osób). Trzy najlepsze drużyny otrzymują puchary dla swoich szkół za zajęcie miejsc na podium.

Laureaci konkursu uzyskają certyfikat uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na pierwszy rok studiów I stopnia w Politechnice Łódzkiej z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

Więcej informacji na stronie.

Uczestnicy: uczniowie szkół ponadpodstawowych

Organizatorzy: Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

Zasięg: ogólnopolski


„First Step To Fields Medal” to konkurs skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których liczy się zdobycie indeksu na wymarzone studia i dochodowa kariera. Jeżeli matematyka to dla Ciebie nie tylko skomplikowane ciągi liczb, ale także metoda na skuteczne rozwiązywanie codziennych problemów, weź udział w konkursie.

„First Step To Fields Medal” składa się z 5 sesji, polegających na odpowiedzi na 10 pytań testowych z matematyki (1 sesja trwa 120 minut). Po rozegraniu wszystkich etapów 50 najlepszych uczestników uzyskuje tytuł finalisty i prawo do udziału w finale konkursu, który odbywa się na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej i polega na rozwiązaniu arkusza konkursowego online. Przewiduje się również rozegranie sesji konkursowej dla zespołów biorących udział w konkursie na analogicznych zasadach jak dla uczestników indywidualnych. W finale drużynowym weźmie udział 6 najlepszych zespołów zaproszonych przez organizatorów.

Laureaci konkursu uzyskają certyfikat uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na pierwszy rok studiów I stopnia w Politechnice Łódzkiej z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

Sprawdź regulamin.

Uczestnicy: uczniowie szkół ponadpodstawowych

Organizatorzy: Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

Zasięg: ogólnopolski


„Fascynująca fizyka” to konkurs dla tych, którzy nauki fizyczne poznali z każdej perspektywy. Jeżeli pasjonują Cię odkrycia naukowe i jesteś ciekawy nowych doświadczeń, sprawdź naszą propozycję!

Pierwszym etapem konkursu są eliminacje szkolne, realizowane w formie testu. W drugim etapie uczniowie rozwiązują 30 krótkich zadań otwartych, a do kolejnych rozgrywek zostanie zakwalifikowanych max. 80 uczestników, którzy uzyskali najlepsze wyniki. Trzeci etap polega na rozwiązaniu kilku zadań strukturalnych sprawdzających umiejętności analizy treści tekstu naukowego, interpretacji wykresów oraz tworzeniu nowych informacji na podstawie danych zawartych w tabeli, opisu matematycznego przedstawionych zjawisk itp.

Finał konkursu odbywa się w auli Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej i polega na samodzielnym wykonaniu oraz opracowaniu dowolnego doświadczenia obrazującego wybrane zjawisko fizyczne oraz przedstawieniu jego wyników w formie prezentacji multimedialnej. Laureaci konkursu uzyskają certyfikat uprawniający na mocy uchwały Senatu Politechniki Łódzkiej do ubiegania się o przyjęcie na pierwszy rok studiów I stopnia w Politechnice Łódzkiej z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

Sprawdź regulamin.

Uczestnicy: uczniowie szkół ponadpodstawowych

Organizator: Wydział Chemiczny, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności oraz Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

Zasięg: ogólnopolski


„Konkurs Chemiczny Trzech Wydziałów Politechniki Łódzkiej” to propozycja dla tych, którzy czują chemię do przedmiotów ścisłych. Konkurs swoim zakresem obejmuje materiał z chemii z poziomu rozszerzonego szkół ponadpodstawowych z elementami analizy jakościowej. Przebiega w dwóch etapach. Pierwszy polega na rozwiązaniu zadań pobranych ze strony konkursu i przesłaniu rozwiązań pocztą, drugi na rozwiązywaniu zadań teoretycznych oraz wykonaniu zadania laboratoryjnego w wyznaczonym przez organizatorów terminie.

Laureaci i finaliści konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów konkursu oraz sponsorów. Najcenniejszą jednak nagrodą dla wszystkich laureatów konkursu jest możliwość studiowania na jednym z trzech Wydziałów PŁ – organizatorów konkursu –  bez konieczności udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Sprawdź regulamin.

Uczestnicy: uczniowie szkół ponadpodstawowych

Organizator: Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej

Zasięg: ogólnopolski


„LangTech” to olimpiada języka angielskiego, która pozwala sprawdzić umiejętności językowe z uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa z nauk technicznych. Konkurs przebiega dwuetapowo. Eliminacje szkolne polegają na rozwiązaniu testu leksykalno-gramatycznego, z kolei etap II – finałowy – ma formę testu poszerzonego o treści techniczne i odbywa się w Centrum Językowym PŁ. Arkusz olimpiady opiera się na treściach programowych języka angielskiego realizowanych na poziomie B2-C1. Oprócz nagród rzeczowych i dyplomów, laureaci miejsc 1-3 otrzymują 100% punktów z języka angielskiego w procesie rekrutacyjnym na wybrany kierunek na Politechnice Łódzkiej.

Więcej informacji na stronie.

Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych

Organizatorzy: Łódzki Kurator Oświaty, Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, I Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

Zasięg: ogólnopolski


"First Step to Success” to konkurs inspirujący do głębszego zainteresowania się matematyką, fizyką i chemią jako naukami doświadczalnymi oraz językiem angielskim.

Składa się on z 5 sesji online oraz finału stacjonarnego, który odbywa się w pracowni komputerowej Politechniki Łódzkiej. Każda sesja konkursowa polega na odpowiedzi na platformie www.infimat.p.lodz.pl na 30 pytań testowych: 8 z matematyki, 8 z fizyki, 7 z chemii oraz 7 z języka angielskiego. Konkurs odbywa się w godzinach wieczornych – platforma internetowa otwierana jest zawsze o godzinie 19.00, a zamykana o godzinie 21.00. Finał konkursu polega również na rozwiązaniu arkusza konkursowego i udzieleniu odpowiedzi przez Internet.

Przewiduje się również rozegranie sesji konkursowej dla zespołów biorących udział w konkursie na analogicznych zasadach jak dla uczestników indywidualnych. Trzy najlepsze drużyny otrzymują puchary dla swoich szkół za zajęcia miejsc na podium.

Więcej informacji na stronie.

Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych

Organizatorzy: Łódzki Kurator Oświaty, Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

Zasięg: ogólnopolski


Czy wiesz, że niemal wszystkie zachodzące zjawiska da się wyjaśnić przy zastosowaniu kilku prostych zasad fizycznych? Aby rozwiązywać problemy natury naukowej, przydaje się umiejętność analizy tekstów naukowych, interpretacji wykresów oraz tworzenie opisów badanych zjawisk. Jeżeli te zagadnienia nie są Ci obce spróbuj swoich sił w konkursie „Fascynująca fizyka”.

Konkurs składa się z trzech etapów. Pierwszy z nich to eliminacje szkolne polegające na rozwiązaniu testu. Do kolejnego etapu zostają zakwalifikowani uczestnicy, którzy uzyskają minimum 20 z 30 możliwych punktów. W kolejnej części konkursu uczestnicy rozwiązują 30 krótkich zadań otwartych, a zdobycie minimum 80% punktów zapewnia im awans do etapu trzeciego. Polega on na rozwiązaniu kilku zadań strukturalnych sprawdzających umiejętności analizy treści tekstu naukowego, interpretacji wykresów oraz tworzeniu nowych informacji na podstawie danych zawartych w tabeli, opisu matematycznego przedstawionych zjawisk itp. Finał konkursu to samodzielne wykonanie oraz opracowanie dowolnego doświadczenia obrazującego wybrane zjawisko fizyczne oraz przedstawieniu wyników w formie prezentacji multimedialnej.

Więcej informacji.

Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Organizatorzy: Łódzki Kurator Oświaty, Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki, I Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

Zasięg: ogólnopolski


"Piękne doświadczenie, fascynujące wyjaśnienie" to konkurs dla naukowców-detektywów, którzy lubią tropić wyjaśnienia procesów zachodzących w otaczającym świecie. W konkursie mogą wziąć udział zespoły, składające się z 1-3 osób, a rozgrywki obejmują trzy etapy: szkolny, rejonowy oraz wojewódzki.

W etapie szkolnym zespół przeprowadza dowolne doświadczenie i przesyła na Politechnikę Łódzką prezentację jego wyników wraz z dokumentacją filmową i zdjęciową. 15 najlepszych zespołów bierze udział w etapie rejonowym, polegającym na rozwiązaniu arkusza konkursowego na platformie www.infimat.p.lodz.pl. Finał odbywa się na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki. Polega on na wykonaniu doświadczenia i prezentacji jego wyników w sposób budzący zainteresowanie uczestników, a także na udzieleniu fachowych odpowiedzi na pytania zadawane przez komisję.

Sprawdź regulamin.

Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Organizatorzy: Łódzki Kurator Oświaty, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

Zasięg: ogólnopolski


„Infosukces” to propozycja dla fanów nowych technologii, którzy podstawową znajomość narzędzi informatycznych łączą z umiejętnością logicznego myślenia. Konkurs składa się z trzech etapów, w których uczestnicy realizują zadanie w formie projektu, wykonanego wybraną przez nich techniką. Po przejściu pierwszego etapu czeka na nich przygotowany przez organizatora test składający się z 20 pytań zamkniętych. Finałowym zadaniem konkursowym będzie rozwiązanie w określonym czasie postawionego przed uczestnikami problemu, z wykorzystaniem środowiska programowania wizualnego SCRATCH.

Finał i rozdanie nagród odbywa się w auli Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki.

Uczestnicy: uczniowie szkół ponadpodstawowych

Organizator: Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

Zasięg: ogólnopolski


Marzy Ci się kariera „szyta na miarę”? Weź udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży i zapewnij sobie miejsce na liście studentów Politechniki Łódzkiej.

Olimpiada przebiega trzystopniowo. Etap szkolny polega na rozwiązaniu testu pisemnego wielokrotnego wyboru. Sprawdza on wiedzę i umiejętności objęte podstawą programową dla zawodu technik technologii odzieży i technik przemysłu mody. Po przejściu pierwszego etapu mają miejsce rozgrywki okręgowe, polegające na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru, na który składa się 50 zadań zamkniętych. Ostatni etap - zawody centralne obejmują część pisemną i ustną. Część pisemna polega na rozwiązaniu testu złożonego z 60 zadań zamkniętych wielokrotnego wyboru, a do etapu ustnego kwalifikuje się 5 finalistów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki z części pisemnej. Część ustna składa się z losowo wybranych zestawów 3 pytań problemowych, na które finaliści odpowiadają przed komisją egzaminacyjną.

Laureaci i Finaliści Olimpiady zwolnieni są z etapu pisemnego egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Laureaci otrzymują także ocenę celującą z przedmiotów ujętych w dopuszczonym do użytku w szkole programie nauczania zawodu, którego zakres treści jest uwzględniony w blokach tematycznych programu olimpiady. Finaliści mają podniesione oceny z przedmiotów objętych programem nauczania o jeden stopień wyżej zgodnie z obowiązującą w szkole skalą ocen. 

Uczestnicy: uczniowie szkół ponadpodstawowych, studenci

Organizator: Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

Zasięg: ogólnopolski


Game Developer to jeden z najbardziej pożądanych zawodów przyszłości. Od kilkunastu lat potencjał w tej dziedzinie rozwija się w Łodzi, a wszystko za sprawą jednego z najpopularniejszych konkursów w Polsce. „Konkurs Zespołowego Tworzenia Gier Komputerowych” tworzy forum, na którym uczniowie oraz studenci z różnych szkół oraz uczelni prezentują swoje prototypy gier komputerowych oraz innowacyjnych projektów technologicznych, a także wymieniają doświadczenia w obszarze innowacji technologicznych.

Konkurs składa się z dwóch etapów: półfinału i finału. Podczas półfinału jury oraz publiczność głosują na projekty na podstawie indywidualnych, niezależnych i równoczesnych prezentacji projektów. W skład profesjonalnego jury wchodzi kilkudziesięciu przedstawicieli przemysłu. W ubiegłorocznej edycji konkursu były to m.in. CD Project, Infinity Ward, 11bit studios oraz wielu innych. Wielokrotnie w minionych edycjach uczestnicy na finałach ZTGK znajdowali wydawcę, który swoim doświadczeniem umożliwiał dopracowanie i publikację ich gry.

W ramach wydarzenia odbywa się również konkurs Game Graphics Contest. Organizatorem konkursu poświęconego grafice koncepcyjnej i projektowaniu zawartości gier jest Wydział Sztuk Projektowych Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi.

Więcej na stronie.

Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych

Organizatorzy: Łódzki Kurator Oświaty oraz Szkoła Podstawowa Towarzystwa Oświatowego „Edukacja” im. księcia Józefa Poniatowskiego w Łodzi, współorganizatorem jest Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

Zasięg: ogólnopolski


„Mastermind” to konkurs, którego celem jest inspirowanie młodzieży szkół podstawowych do głębszego zainteresowania się matematyką oraz fizyką i chemią jako naukami empirycznymi oraz wykorzystywania poznanych praw i zasad w sytuacjach typowych oraz problemowych.

Uczniowie biorący udział w konkursie tworzą zespół składający się z 4 osób (po jednej osobie uznanej przez grupę za specjalistę w dziedzinie matematyki, fizyki oraz chemii oraz jednej osoby rezerwowej). Zespół ma za zadanie rozwiązać 2 spośród 3 zadań teoretycznych oraz 2 spośród 3 zadań doświadczalnych. W drugim etapie konkursu zawodnicy otrzymają do wykonania test składający się z 30 pytań zamkniętych z zakresu nauk ścisłych. Ostatni etap polega rozwiązywaniu 15 zadań otwartych, po 5 z każdej dziedziny.

Wszyscy finaliści i ich opiekunowie otrzymają dyplomy uznania. Laureaci konkursu oraz wyróżnieni finaliści otrzymują nagrody rzeczowe.

Więcej na stronie.

Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Organizator: Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

Zasięg: ogólnopolski


Chcesz mieć wpływ na ochronę środowiska naszej planety? Masz pomysł na kreowanie rozwiązań dla przemysłu w zgodzie z założeniami zrównoważonego rozwoju. Seminarium uczniowsko-studenckie „Problemy ochrony środowiska” to konkurs dla uczniów, którzy chcą rozwiązywać problemy środowiska naturalnego. Turniej jest organizowany w następujących kategoriach: referat, eko-wynalazek, film, poster (praca związana z prezentacją własnych wyników badań, studiów literaturowych), plakat (prezentacja zagadnień ekologicznych ujętych w formę artystyczną, hasła reklamowe). Członkami komisji przyznających nagrody w poszczególnych kategoriach są pracownicy i doktoranci Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej oraz nauczyciele ze zgłoszonych szkół.

Laureaci konkursu zostają uhonorowani specjalną nagrodą Dziekana Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

Więcej informacji na stronie.

Uczestnicy: uczniowie szkół ponadpodstawowych, studenci

Organizator: Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

Zasięg: województwo łódzkie 


Umiesz patrzeć na problemy szablonowo? Potrafisz znaleźć rozwiązanie nawet dla najbardziej skomplikowanych działań? Zapraszamy na inspirujące spotkanie z matematyką stosowaną w gronie prawdziwych pasjonatów. Coroczny konkurs im. prof. W. Krysickiego przebiega w dwóch etapach. Pierwsza część ma charakter testowy. 20 uczestników z http://kna.edu.pl/konkursnajlepszymi wynikami bierze udział w etapie finałowym, który obejmuje zadania otwarte, w tym zadania aplikacyjne z matematyki wyższej. Trójka laureatów otrzymuje atrakcyjne nagrody rzeczowe, a zdobywca pierwszego miejsca uzyskuje ponadto tytuł Mathematicus Mega-Mentis (Matematyczny Mega Umysł).

Więcej informacji na stronie.