Przejdź do treści
Jednostka prowadząca kierunek
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Zdjęcie w tle
Kobieta pracuje w laboratorium medycznym.

Inżynieria biomedyczna

Tytuł zawodowy

magister inżynier

Stopień studiów

II

Tryb studiów

stacjonarne

Liczba semestrów

3

Język wykładowy

polski

Nabór

Brak rekrutacji

Dyplom zawodowy
W rekrutacji na ten kierunek nie jest brany pod uwagę dyplom technika

  O kierunku

  Inżynieria biomedyczna należy do jednej z najbardziej innowacyjnych dziedzin gospodarki związanej z rozwojem i doskonaleniem produkcji, efektywnym wykorzystywaniem materiałów oraz obsługą urządzeń, a także systemów stosowanych w diagnostyce, terapii oraz rehabilitacji medycznej. Jest jednocześnie jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin nauki na świecie. Koncentruje się mocno na człowieku, zwłaszcza że lepszy sprzęt medyczny ma na celu udoskonalenie leczenia i diagnozowania, a także poprawianie jakości życia. Należy pamiętać, że społeczeństwo się starzeje, a polityka państw mocno skupia się na kwestiach zdrowia, co przekłada się na duże zapotrzebowanie na sprzęt medyczny. Program nauczania uwzględnia wymagania, które kreuje współczesny rynek. Zawiera nie tylko przedmioty z pogranicza biologii i medycyny, ale także zarządzania i organizacji badań czy systemu oceny wyrobów medycznych. Oferta przedmiotów obieralnych pozwala rozwinąć umiejętności związane z konkretnymi obszarami, takimi jak narządy sztuczne, systemy wspomagania oraz diagnostyka.

  Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej. 

  Opinie absolwentów

  Zawsze chciałam łączyć siły różnych dyscyplin, aby stworzyć coś, co mogłoby służyć ludziom i nieść im pomoc. Dzisiaj mogę potwierdzić, że była to właściwa decyzja. Rynek pracy w dziedzinie medycyny jest bardzo mocno ukierunkowany na wszelkie innowacje i rozwój technologiczny.

  Kobieta przy urządzeniu w laboratorium.
  Karolina Wilgocka, Tricomed S.A.

  Kompetencje, które zyskasz

  Biotechnologia
  Systemy diagnostyczne
  Aparatura medyczna
  Projektowanie urządzeń
  Informatyka

  O Tobie

  Przykładami zastosowania inżynierii biomedycznej może być sztuczne serce JARVIK-7 – w tym przypadku inżynieria wykorzystuje urządzenia mechaniczne w kardiologii, jak również implanty silikonowe w momencie, gdy bazuje się na materiałach biokompatybilnych w chirurgii kosmetycznej. Takie połączenie pozwala na tworzenie coraz bardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań, jednak potencjał tego zastosowania nie został jeszcze w pełni wykorzystany. Jeżeli chciałbyś sprawdzić, jak wiele możesz osiągnąć przy zastosowaniu najnowszych technologii w biomedycynie, wybierz studia drugiego stopnia. Zdobędziesz umiejętności korzystania z wiedzy oraz samodzielnego zdobywania, weryfikacji i selekcji informacji z różnych źródeł, w tym źródeł elektronicznych. Studia mają interdyscyplinarny charakter zajęć, zwłaszcza że część zajęć prowadzona jest przez lekarzy specjalistów z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. To dla Ciebie szansa na poznanie medycznych aspektów inżynierii biomedycznej oraz jej zastosowań w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji. Część kształcenia realizowana jest w języku angielskim, co ułatwia przygotowanie do korzystania z bogatej literatury anglojęzycznej i funkcjonowania w środowisku międzynarodowym. Ponadto, podczas studiów poznasz sposoby projektowania i wytwarzania nowoczesnej aparatury medycznej oraz nauczysz się obsługiwania sprzętu rehabilitacyjnego. Umiejętne stosowanie współczesnych technologii w medycynie i dziedzinach pokrewnych nie będzie miało przed Tobą tajemnic. Zyskasz kwalifikacje do pracy w wielu dziedzinach inżynierii biomedycznej.

  Praktyki

  Praca po studiach

  • szpitale, jednostki kliniczne, ambulatoryjne i poradnie oraz inne jednostki organizacyjne lecznictwa
  • instytucje wytwórcze aparatury i urządzeń medycznych
  • jednostki obrotu handlowego i odbioru technicznego oraz akredytacyjne i atestacyjne aparatury i urządzeń medycznych
  • firmy projektowe, konstrukcyjne i technologiczne aparatury i urządzeń medycznych
  • jednostki naukowo-badawcze i konsultingowe oraz administracji medycznej
  • przedsiębiorstwa, w których produkuje się lub serwisuje aparaturę medyczną, tworzy rozwiązania informatyczne związane z biometrią czy analizą danych biomedycznych, projektowaniem i wytwarzaniem biomateriałów, protez lub implantów