Przejdź do treści

Zajęcia dla uczniów

Materiały i technologie przyszłości, innowacyjne badania i profesjonalne laboratoria – Politechnika Łódzka zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w akcji „Drzwi Zawsze Otwarte”. Naukowcy Politechniki Łódzkiej przygotowali ofertę wykładów i laboratoriów, które pozwalają młodzieży poszerzać horyzonty i zapoznać się w ofertą naukową uczelni. Zajrzymy pod powierzchnię, odnajdziemy ukryte znaczenia i zinterpretujemy wyniki. Pokażemy to, co niewidoczne dla oczu. To świetna okazja, by poznać sekrety nauk ścisłych i poczuć smak studiowania na Politechnice Łódzkiej!

Wykłady odbywać się mogą także na terenie szkoły, zgłaszającej się do udziału w akcji. Aby umówić się na zajęcia, należy skontaktować się z koordynatorem wskazanym na dole każdej oferty. Zapraszamy do wspólnego poznawania fascynującego świata nauki!

Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej zaprasza na spotkania z mechatroniką, budową maszyn, drukarkami 3D i innymi obszarami nauk mechanicznych. Będzie wiele okazji do samodzielnego sprawdzenia, jak działają maszyny i co potrafią wytworzyć!

 

Od szczoteczki do zębów aż po spadochron –  samodzielne wytworzenie poliamidu - NOWOŚĆ

Na warsztatach uczniowie zapoznają się z właściwościami poliamidów, które obecnie są najważniejszym tworzywem konstrukcyjnym używanym w wielu branżach, m.in. w motoryzacji, przemyśle maszynowym, lotniczym, elektronicznym, a także odzieżowym oraz w medycynie. Nie tylko w Polsce, ale w całej Europie poliamidy produkują wszystkie czołowe koncerny chemiczne. W trakcie warsztatów prowadzonych w laboratorium chemicznym Instytutu Inżynierii Materiałowej PŁ uczniowie będą mieli okazję samodzielnie wykonać syntezę poliamidu metodą polikondensacji! Wykonany materiał będzie świetną pamiątką, którą uczestnicy warsztatów będą mogli zabrać do domu.  

Warsztaty dla uczniów szkół średnich. 

Czas trwania: 45 minut. 


Technologia wtrysku tworzyw sztucznych

Podczas warsztatów zostaną przybliżone technologie wykonywania wyprasek z tworzyw sztucznych metodą wtryskiwania. Uczestnicy warsztatów po wstępnym zapoznaniu się z technologią oraz budową urządzenia własnoręcznie wykonają wypraski z tworzywa sztucznego, dobierając odpowiednie parametry procesu. Następnie porównają ze sobą powstałe wypraski i określą optymalne parametry wtrysku.

Warsztaty dla uczniów szkół średnich. 

Czas trwania: 45 minut. 


Technologia wtrysku tworzyw sztucznych

Podczas warsztatów zostaną przybliżone technologie wykonywania wyprasek z tworzyw sztucznych metodą wtryskiwania oraz budowa wtryskarki. Uczestnicy warsztatów po wstępnym zapoznaniu się z technologią oraz budową urządzenia własnoręcznie wykonają wypraski z tworzywa sztucznego, dobierając odpowiednie parametry procesu. Następnie porównają ze sobą powstałe wypraski i określą optymalne parametry wtrysku.

Warsztaty dla wszystkich klas szkół średnich.

Czas trwania: 30-45 min.


Formowanie ręczne i zalewanie formy

Celem warsztatów jest zapoznanie się z podstawowymi pojęciami (płaszczyzna podziału, układ wlewowy, model, rdzeń) związanymi z wytwarzaniem odlewów metalowych metodą tradycyjną w formach piaskowych. Uczestnicy warsztatów własnoręcznie wykonają piaskową formę odlewniczą, wykorzystując typowe narzędzia do kształtowania formy. Wykonana forma zostanie zalana ciekłym stopem metali. Po wybiciu odlewu z formy uczniowie ocenią jego jakość, nazywając powstałe wady, a na tej podstawie określą jakość samej formy.

Warsztaty dla uczniów szkół średnich. 

Czas trwania: 60 minut. 


„Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko” – inżynieria materiałowa - NOWOŚĆ

Co, jak i dlaczego może się znaleźć w człowieku? Zajęcia zapoznają uczniów z tematyką implantów ortopedycznych oraz podstawowym instrumentarium medycznym. Uczestnicy przekonają się, ile kolorów kryją modyfikacje tytanu oraz przeprowadzą doświadczenia z modyfikacji powierzchni metodami elektrochemicznymi.

Warsztaty dla uczniów szkół średnich. 

Czas trwania: 45 minut. 


Aplikacje robotów przemysłowych

Pokazy robotów przemysłowych służących studentom do praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy. Podczas pokazu można będzie spróbować swoich sił w sterowaniu niektórymi robotami. Są to jedne z najnowocześniejszych urządzeń stosowanych aktualnie w światowym przemyśle. Uczestnicy będą mogli zobaczyć, jakie zadania są w stanie wykonywać roboty w warunkach pracy przemysłowej i w czym wyręczają ludzi.

Pokaz dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół średnich. 

Czas trwania: 45-60 minut. 


Biomateriały - czyli materiały w służbie ludzkości - NOWOŚĆ

Czy złamaną kość, możemy naprawić i połączyć za pomocą metalu? Czy wykorzystując tworzywa możemy naprawić biodro lub kolano? Na zajęciach dowiecie się, czym charakteryzują się biomateriały i jak możemy je wykorzystać, aby uratować ludzkie życie. Będziecie mieli także możliwość wytworzenia biomateriału, który jest szeroko stosowany w aplikacjach medycznych, np. dla potrzeb ortopedii.

Warsztaty dla uczniów szkół średnich. 

Czas trwania: 45 minut. 


Drukowanie 3D – fikcja czy rzeczywistość?

Warsztaty pokazujące możliwości i zastosowanie drukarek 3D w warunkach technicznych. Każdy z uczestników ma możliwość samodzielnego wydrukowania dowolnie wybranego przez siebie wzoru.

Warsztaty dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół średnich. 

Czas trwania: 45-60 minut.


Spawanie w atmosferach ochronnych

Spawalnictwo jest działem technologii mechanicznej polegającym na łączeniu metali przez spawanie i zgrzewanie oraz procesy pokrewne. Na warsztatach uczniowie będą mogli bliżej zapoznać się z technologią spawania w osłonach gazowych stosowanych głównie do aluminium, miedzi, stali niskowęglowych i wysokostopowych.

Warsztaty dla uczniów szkół średnich. 

Czas trwania: 45 minut. 


Programowanie obrabiarek CNC

W ramach tego warsztatu będzie można zapoznać się z możliwościami technologicznymi frezarki i tokarki sterowanej numerycznie, a także z metodami programowania obrabiarek. Za pomocą oprogramowania Sinutrain zostanie przygotowany proces obróbki na tę obrabiarkę oraz fizyczne wykonanie przedmiotu.

Warsztaty dla uczniów szkół średnich. 

Czas trwania: 45 minut. 

 

 

Kontakt:
Radosław Rosik

tel. 506-147-074
e-mail: radosław.rosik@p.lodz.pl

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki to największa jednostka na naszej uczelni. Ma w swojej ofercie warsztaty i pokazy, realizowane w specjalistycznych salach i laboratoriach. Spośród wskazanych niżej pozycji Wydział przeprowadzi w każdym semestrze po dwa zajęcia. W przypadku wyczerpania limitu zachęcamy do skorzystania z oferty innych Wydziałów PŁ.

 

Co czuje światłowód?

Wykład prowadzony w ciemni fotometrycznej, pokazujący, w jaki sposób możemy wykorzystać światłowody jako czujniki podstawowych wielkości fizycznych, np. temperatury, nacisku, odległości. Podczas zajęć pokażemy zasadę działania takich czujników i ich wykorzystanie w życiu codziennym.  

Pokaz dla wszystkich klas szkół średnich. 

Czas trwania: 60 min. 


Alternatywne metody pozyskiwania energii elektrycznej

Technologia energy harvesting (zasilania energią wolnodostępną) wzbudza spore zainteresowanie i przyciąga uwagę wielu konstruktorów i projektantów, szczególnie w branży układów IoT. Na obecnym etapie rozwoju tej technologii możliwe jest zbieranie energii z wielu różnych źródeł, takich jak promieniowanie elektromagnetyczne, światło, ciepło czy też drgania, następnie zaś jej konwersja do postaci elektryczności. Zapraszamy na pokaz prototypowych systemów typu Energy Harvester.

Pokaz dla wszystkich klas szkół średnich. 

Czas trwania: 60 min. 


Światło jako niewidzialny czynnik zagrożenia dla człowieka

Światło jest nieodłącznym elementem naszego życia, może ono mieć jednak negatywne skutki dla zdrowia i samopoczucia człowieka. Np. ekspozycja w porze wieczornej i nocnej na światło niebieskie może zaburzać cykl snu i czuwania. Podczas pokazu zostaną zaprezentowane charakterystyki spektralne współczesnych źródeł LED, a także wyświetlaczy ekranów komputerów oraz smartfonów. Zostaną także przeprowadzone pomiary tętnienia światła dla kilku współczesnych źródeł światła. Dokonamy również oceny lamp pod kątem spełnienia wymagań bezpieczeństwa.  

Pokaz dla uczniów wszystkich klas szkół średnich. 

Czas trwania: 45 min


Elektronicy rządzą światem

Wykład stanowi wprowadzenie do metodyki Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED – zapobieganie przestępczości przez projektowanie przestrzeni). CPTED to zbiór prostych metod, dzięki którym czujemy się bezpieczniej i lepiej chronimy się przed przestępczością, taką jak napady czy włamania. Główna koncepcja sprowadza się do hasła "miasto dla ludzi!".

Warsztaty dla starszych klas szkół średnich. 

Czas trwania: 60 min.


Przykłady robotów i ich zastosowanie

Warsztaty, podczas których uczniowie poznają wybrane roboty:  MAOR, robot zwiadowczy manipulator, roboty Sumo, LineFollowery, Drony, Robozwierzaki.

Warsztaty dla klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz wszystkich klas szkół średnich.

Czas trwania: 60-90 min


Dotknąć elektroniki

Warsztaty prezentujące zasadę działania i sposób użycia prostych elementów elektronicznych: diody LED, rezystora, potencjometru, łącznika, tranzystora. Podczas zajęć uczniowie budują na płytce stykowej obwody ilustrujące omawiane zagadnienia.

Wykład dla wszystkich klas szkół średnich. 

Czas trwania: 60 min. 


Wprowadzenie do sztucznej inteligencji - NOWOŚĆ

Tworzenie modeli sztucznej inteligencji w języku Python z wykorzystaniem biblioteki PyTorch. Podczas wykładu zostaną zaprezentowane praktyczne przykłady zastosowań sztucznej inteligencji w przetwarzaniu obrazów i sygnałów.

Wykład dla ostatnich klas szkół średnich. 

Czas trwania: 60 min. 


Od elektronów do smartfonów - NOWOŚĆ

W ramach warsztatów wyjaśniane są mechanizmy przewodnictwa elektrycznego materiałów, podział materiałów ze względu na ich przewodnictwo elektryczne, doświadczenia z wykorzystaniem platformy Arduino.

Warsztaty dla wszystkich klas szkół średnich. 

Czas trwania: 60 min. 


Nadprzewodnictwo

W ramach warsztatów prezentowane są doświadczenia fizyczne z wykorzystaniem ciekłego azotu, pokaz zjawiska nadprzewodnictwa, lewitacja, kolej na poduszce magnetycznej.  

Warsztaty dla wszystkich klas szkół średnich. 

Czas trwania: 60 min.

 

 

 

Kontakt:
Katarzyna Matuszewska-Skalczyńska

tel. 500-252-234
e-mail: katarzyna.matuszewska-skalczynska@p.lodz.pl 

Wydział Chemiczny wprowadzi uczniów w świat ciekawych pierwiastków, barwników i substancji. Pod lupą młodych chemików znajdą się także kosmetyki. Propozycje zostały przygotowane w oparciu o aktualną podstawę programową przedmiotu chemia, realizowanego w szkole podstawowej i średniej.

 

Kuchnia i jej chemiczne tajemnice

W ramach zajęć uczniowie zbadają odczyn roztworów różnych substancji używanych w kuchni za pomocą naturalnych i chemicznych wskaźników, wykryją skrobię, obecność cukrów prostych oraz białek i tłuszczów nienasyconych w różnego rodzaju stałych i ciekłych produktach spożywczych.

Warsztaty dla uczniów kl. VII-VIII szkoły podstawowej oraz wszystkich klas szkół średnich. 

Czas trwania: 90 min. 


Synteza aspiryny - NOWOŚĆ

Jaki lek bierzesz, jak boli Ciebie głowa lub ząb? Aspirynę. A jak masz gorączkę? Aspirynę. Substancja, która była znana już w starożytności, a pierwszy raz została otrzymana w 1853 roku, do dnia dzisiejszego jest jednym z najpopularniejszych związków przeciwbólowych czy przeciwgorączkowych, a jej synteza jest bardzo prosta. W ramach warsztatów uczniowie będą mogli się sami o tym przekonać i samodzielnie wykonać syntezę aspiryny, a także sprawdzić jej czystość.

Warsztaty dla uczniów wszystkich klas szkół średnich. 

Czas trwania: 60-80 min. 


Otrzymywanie i właściwości tlenków oraz wodorotlenków

W ramach zajęć uczniowie otrzymają i zbadają właściwości podstawowych tlenków i wodorotlenków, które są ujęte w podstawie programowej nauczania chemii, zarówno w szkole podstawowej, jak i szkole średniej. Na końcu będą mogli zobaczyć w dwóch eksperymentach pokazowych bardzo efektowne i budzące zachwyt różnice w roztwarzaniu sodu oraz potasu w wodzie, zabarwionej fenoloftaleiną.

Warsztaty dla uczniów kl. VII-VIII szkoły podstawowej oraz wszystkich klas szkół średnich. 

Czas trwania: 90 min. 


Właściwości chemiczne związku chromu i manganu  

Podczas zajęć uczniowie zbadają właściwości utleniająco-redukujące związków chromu (VI) oraz (III) w różnych środowiskach, następnie przeprowadzą doświadczenia ukazujące utleniające właściwości związków manganu (VII) w środowisku kwasowym, obojętnym oraz zasadowych, a na końcu odnotują w swoich dziennikach laboratoryjnych obserwacje z przeprowadzonego doświadczenia - reakcji Cruma, która polega na utlenieniu związku manganu (II) do manganu (VII).  

Warsztaty dla uczniów wszystkich klas szkół średnich. 

Czas trwania: 90 min. 


Niezwykle sprytne polimery – otrzymywanie i charakterystyka

Celem warsztatów jest rozwijanie w uczniach pasji do nauk ścisłych. Na zajęciach porozmawiamy o tym, czym są polimery, jakie są ich właściwości i gdzie możemy je spotkać. Zdobytą wiedzę uczniowie wykorzystają w praktyce, tworząc skaczące piłeczki, zakręcone sprężyny, piasek kinetyczny lub sprytną „plastelinę”. Każdy tutaj poczuje się jak prawdziwy wynalazca!

Warsztaty dla uczniów kl. VII-VIII szkoły podstawowej oraz wszystkich klas szkół średnich. 

Czas trwania: 60-90 min. 


Bioaktywne substancje pochodzenia roślinnego i ich wpływ na nasze zdrowie

To wykład, podczas którego uczniowie zapoznają się z właściwościami naturalnych substancji pochodzenia roślinnego. Przedstawione zostaną zagadnienia działania przeciwutleniającego oraz prozdrowotnego polifenoli. Wykład prezentuje również informacje na temat ekstraktów roślinnych i ich bogactwa w substancje bioaktywne.

Wykład dla uczniów kl. VII-VIII szkoły podstawowej oraz wszystkich klas szkół średnich. 

Czas trwania: 30-45 min. 


Izotopy promieniotwórcze i promieniowanie jądrowe

Warsztaty, podczas których uczniowie poznają kilka wybranych metod detekcji promieniowania jądrowego oraz doświadczalnie będą mogli zmierzyć stężenie kilku wybranych izotopów promieniotwórczych w substancjach obecnych w życiu codziennym (żywność, woda pitna, nawóz mineralny). Uczniowie będą mieli także możliwość eksperymentalnego zbadania zjawiska pochłaniania promieniowania i zastosowania tego zjawiska w pomiarach grubości materiałów.

Warsztaty dla uczniów wszystkich klas szkół średnich. 

Czas trwania: 45-60 min. 

 

 

Kontakt:
dr inż. Magdalena Nowosielska
tel.: 42 631-31-25
e-mail: magdalena.nowosielska@p.lodz.pl

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów proponuje kilka spotkań, dzięki którym będzie można poznać specyfikę tamtejszego studiowania. Rozwiejemy wszelkie mity o włóknie i pokażemy, jak bardzo jesteśmy nowocześni i potrzebni w przemyśle!
 

Czego oprócz jedzenia i powietrza potrzebujesz do życia?  

Na spotkaniu zostaną zaprezentowane tekstylia wykorzystywane na co dzień, o których użytkownicy nawet nie wiedzą, że je stosują. Uczestnicy zajęć poznają tekstylia używane w sporcie, medycynie, samochodach, samolotach oraz innych dziedzinach przemysłu.

Wykład dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół średnich. 

Czas trwania: 30-45 min.  


EKO Plastik - NOWOŚĆ

Rozwój przetwórstwa tworzyw sztucznych powoduje nie tylko otrzymywanie lekkich, nowoczesnych konstrukcji, ale też wzrost odpadów. Istnieją jednak tworzywa, które są przyjazne środowisku naturalnemu. Wykład przybliży tematykę związaną z pozyskiwaniem i przetwórstwem biopolimerów, a także ich ekologiczną utylizacją.

Wykład dla wszystkich klas szkół średnich. 

Czas trwania: 30-45 min


Warsztat projektanta

Uczestnicy będą mieli okazję samodzielnie stworzyć artystyczny przedmiot techniką assamblage. Jest to ćwiczenie wprowadzające młodzież w zagadnienia wzornictwa.

Warsztaty dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół średnich. 

Czas trwania: 60-120 min. 


ABC kreatywności

Warsztat, podczas którego uczestnicy poznają i przećwiczą wybrane techniki kreatywnego rozwiązywania problemów na przykładach związanych z projektowaniem.

Warsztaty dla wszystkich klas szkół średnich. 

Czas trwania: 60-90 min. 


Czy Twój T-shirt skutecznie chroni Cię przed słońcem?

Letnia odzież, tak jak krem do opalania, też ma swój „faktor”. Badania wykazują, że duża część przeznaczonej na lato odzieży, mimo iż zapobiega powstawaniu rumienia na skórze, nie chroni skutecznie użytkownika przed szkodliwym działaniem promieniowania UV. Aby mieć pewność, że letni wyrób odzieżowy stanowi skuteczną barierę dla promieniowania UV, należy wyznaczyć dla niego wskaźnik UPF (Ultraviolet Protection Factor), który jest odpowiednikiem parametru SPF (Sun Protection Factor), charakteryzującego skuteczność ochronną kremów do opalania.

Warsztaty dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół średnich. 

Czas trwania warsztatów: 45-60 min. 


"Odziej" się na zimę

Zapraszamy na ekscytujący i kreatywny warsztat, w ramach którego zaprojektujesz autorski i oryginalny szalik w oparciu o własny wzór barwny. Wytworzony na maszynie dziewiarskiej wyrób będzie nie tylko uzupełnieniem codziennej stylizacji, ale również otuli i zapewni ciepło w jesienne i zimowe dni.

Warsztaty dla wszystkich klas szkół średnich. 

Czas trwania: 90-120 min.  


Bionika, czyli czego możemy nauczyć się od Matki Natury, chcąc mądrzej projektować – NOWOŚĆ

Zapraszamy na wyjątkowe warsztaty projektowe poświęcone fascynującemu światu bionicznego designu. Warsztaty te mają na celu zgłębienie tajników innowacyjnego projektowania, w którym przenikają się światy biologii, inżynierii i oczywiście designu. Uczestnicząc w warsztatach będzie można poznać sposoby działania, które pozwalają wykorzystać naturę jako źródło inspiracji dla nowoczesnych koncepcji rozwiązujących współczesne wyzwania.

Warsztaty dla wszystkich klas szkół średnich. 

Czas trwania: 120 min. 


Mikroskopia włókien

Zapraszamy na wyjątkowe warsztaty, podczas których uczniowie odkryją fascynujący świat włókien naturalnych i syntetycznych! Uczestnicy będą mieli okazję poznać tajniki budowy morfologicznej wybranych włókien, ucząc się przygotowywać preparaty mikroskopowe, które umożliwią ocenę powierzchni i przekrojów poprzecznych tych materiałów. Dzięki zaawansowanym technikom mikroskopowym, uczestnicy poznają unikalne cechy budowy różnych rodzajów włókien i zrozumieją, jak ich struktura wpływa na właściwości użytkowe wyrobów. To nie tylko okazja do zdobycia wiedzy z zakresu nauki o włóknie, ale także do nabycia cennych umiejętności praktycznych w pracy laboratoryjnej. Dołącz do nas, aby przeżyć inspirującą przygodę naukową i rozwijać swoje pasje!  

Warsztaty dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół średnich. 

Czas trwania: 45-60 min. 


Od włókna do …  

Pokaz różnych surowców włókienniczych: naturalnych (luźne włókna bawełny, lnu, palmy, wełny, itp.) oraz chemicznych (granulat i włókno poliestrowe, poliamidowe, polipropylenowe, szklane, węglowe itp.) wraz z przykładowymi próbkami gotowych wyrobów. Uczestnicy oglądają, dotykają, wąchają i porównują różne surowce oraz dyskutują o ich zastosowaniu. Doświadczalnie poznają metodę skręcania włókien, obserwują mechaniczne plecenia sznurów oraz indywidualnie wykonują taśmę z czterech sznurków techniką makramy – własnoręcznie wykonany wyrób wraz z instrukcją stanowi pamiątkę z zajęć.

Warsztaty dla wszystkich klas szkół średnich. 

Czas trwania: 45 min. 

 

 

Kontakt:
mgr Monika Iwanicka
tel.: 42 631 33 06
e-mail: monika.iwanicka@p.lodz.pl

Zapraszamy na Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności! Można tu poznać wiele rozwiązań naukowych przydatnych w życiu codziennym. Zaciekawimy wszystkich tematyką zdrowego żywienia, GMO i naukami biotechnologicznymi.

 

Nie marnuję, a wykorzystuję! - NOWOŚĆ

Marnowanie żywności to globalny problem. Straty żywności występują w całym łańcuchu dostawczym, tzn. "od pola do stołu". My jako konsumenci również możemy mieć wpływ na zmniejszenie marnotrawstwa żywności. Tylko jak? Na to pytanie znajdziecie odpowiedź na warsztatach. Sprawdzimy, czy da się zjeść pestkę z awokado? Czy skórka od banana jest jadalna?

Warsztaty dla wszystkich klas szkół średnich. 

Czas trwania: 60-90 min. 


Mikrołowy – w poszukiwaniu „niewidzialnych mieszkańców”

Na warsztatach w laboratorium mikrobiologicznym odkryjemy tajemnice mikroświata i poznamy „niewidzialnych mieszkańców” nie tylko żywności, ale także wody, powietrza i gleby. Obejrzymy kolonie kolorowych bakterii i puszystych pleśni. Sprawdzimy czy na brudnych rękach naprawdę „mieszkają” mikroorganizmy i czy mydło wszystko umyje. Nauczymy się pracować z mikroskopami i poznamy sprzęt prawdziwych mikrobiologów. Uczestnicy zajęć zostaną adeptami sztuki mikrobiologicznej i na własne oczy przekonają się, że mikroorganizmy są wszędobylskie!

Warsztaty dla wszystkich klas szkół średnich. 

Czas trwania: 60-90 min. 


DNA staje się widoczne! – DNA becomes visible! (zajęcia prowadzone w języku polskim lub angielskim)

Warsztaty pokazujące technikę elektroforezy DNA, która umożliwia nam wizualizację DNA i identyfikację jego wielkości.

Warsztaty dla wszystkich klas szkół średnich. Czas trwania: 60-90 min. 


Zostań kulinarnym detektywem

Powszechnie wiadomo, że na zdrowie człowieka w największym stopniu wpływa właściwa dieta i tryb życia. Każdego dnia dokonujemy wyboru: co zjeść? A nie jest to łatwe, gdyż każdego roku powstaje wiele nowych produktów spożywczych. Na nasze wybory kulinarne znaczący wpływ wywiera reklama, moda, a także otoczenie rówieśników. Czy nasze żywieniowe decyzje są właściwe? Co zrobić, aby były to najlepsze wybory dla naszego zdrowia? Trzeba zostać kulinarnym detektywem. Podpowiemy, jak w prosty sposób wybierać żywność, która korzystnie wpływa na zdrowie człowieka i koncentrację. Jak rozszyfrować informacje na etykiecie produktu spożywczego. Dowiesz się, czy wszystkie tłuszcze są zdrowe. Ile jest "szynki w szynce"? Czym Actimel różni się od jogurtu naturalnego? Czy ciemne i razowe pieczywo znaczy to samo? Co sprawia, że paczkę chipsów zjadamy na poczekaniu i jeszcze nam mało? Czy istnieją wartościowe przekąski i zdrowe słodycze? Gdy zostaniesz kulinarnym detektywem, poznasz odpowiedzi na te pytania.

Warsztaty dla klas VII i VIII szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół średnich. 

Czas trwania: 60-90 min. 


Naukowe ścieżki zapachów

Każdego dnia otacza nas mnóstwo zapachów zarówno tych pochodzących z kuchni, jak i z otaczającego nas świata. Zapach chleba i kawy to jedne z najbardziej lubianych przez ludzi zapachów. Lotne związki chemiczne wpływają na nasz nastrój, czasami ostrzegają, innym razem przywołują wspomnienia, a niektóre mogą poprawiać nawet uważność i skupienie. Warto mieć nosa… na zapachy, gdyż pełnią one ważną rolę w życiu człowieka, zwierząt, a także roślin. Dlaczego otaczający świat pachnie z różną intensywnością? Czy nasze geny pachną? Jak tworzy się mieszanki zapachowe? Tego wszystkiego dowiesz się, gdy spotkamy się na zajęciach.

Warsztaty dla klas VII i VIII szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół średnich. 

Czas trwania: 60-90 min. 


Czym jest własność intelektualna? (zajęcia w j. polskim / angielskim / francuskim) - NOWOŚĆ

Wszyscy posługujemy się własnością intelektualną, niektórzy ją tworzą. Czasy się zmieniają i często w procesie kreacyjnym sięgamy po różne narzędzia, które są również wspomagane przez sztuczną inteligencję (AI). Czy to wpływa na możliwość ochrony prawnej stworzonych dzieł? Zajęcia pozwolą zrozumieć, czym jest własność intelektualna oraz kto i kiedy może być nazwany "twórcą".

Wykład dla wszystkich klas szkół średnich. Czas trwania: 90 min. 


Komórka – organizm czy minifabryka?

Uczestnicy będą mieli szansę zgłębić aspekty wykorzystywanych powszechnie biotechnologii nie tylko od strony teoretycznej, ale również praktycznej. Warsztatowa forma zajęć zapewni możliwość zapoznania się z ideą otrzymywania produktów fermentowanych, pozwoli dotknąć i ocenić jakość surowców oraz półproduktów, a także zaobserwować procesy biologiczne. Słuchacze dowiedzą się m.in. skąd bierze się konsystencja jogurtu, co zmienia wygląd i smak ogórka, kapusty czy mąki? Czym różni się maślanka od kefiru? Jakie zadanie mają drobnoustroje i dlaczego to właśnie one „zatrudnione” są w przemyśle i czy mogą „pomóc” w zagospodarowaniu odpadów?

Warsztaty dla wszystkich klas szkół średnich. 

Czas trwania: 60-90 min. 


Warsztaty analizy sensorycznej - ocena żywności i napojów zmysłami

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak profesjonalnie oceniać jakość żywności i napojów za pomocą swoich zmysłów? Sensoryka, czyli analiza zmysłami, to fascynująca dziedzina, która nie tylko pozwala na dokładną analizę produktów spożywczych, ale także rozbudza naszą wyobraźnię i wyostrza nasze zmysły.

Podczas warsztatów poznasz, jaką rolę odgrywają zmysły w ocenie sensorycznej oraz jakie kryteria muszą spełniać osoby dokonujące takich ocen. Oprócz teorii, czeka Cię mnóstwo praktycznych zajęć, podczas których będziesz mógł spróbować swoich sił jako profesjonalny panelista. Nauczysz się rozpoznawać podstawowe smaki i oceniać zapach różnych próbek, co pozwoli Ci zweryfikować i rozwinąć swoje umiejętności sensoryczne.

Warsztaty dla wszystkich klas szkół średnich. 

Czas trwania: 60-90 min. 

 

 

Kontakt:

dr inż. Anna Sykuła
tel.: (42) 631- 34-17
e-mail: anna.sykula@p.lodz.pl 

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska zaprasza pasjonatów architektury i budownictwa. Uczniowie mogą skorzystać z oferty wykładów i warsztatów, ale również zwiedzić bogate pracownie wydziałowe.

 

Opowieści zabytków - dziedzictwo wokół nas

Wykład omawiający, co jest dziedzictwem (krajobraz, osiedla, układy przestrzenne, spuścizna duchowa), jakie wartości ono przekazuje, o czym mówi, a także co może nam dać dzisiaj.

Wykład dla klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz wszystkich klas szkół średnich. 

Czas trwania: 45-60 min. 


Szkiełkiem i okiem, czyli krótkie wprowadzenie do diagnostyki konstrukcji - NOWOŚĆ

Współcześni inżynierowie niejednokrotnie mierzą się z problemem oceny stanu technicznego budynków i budowli. W trakcie zajęć dowiesz się, jakie techniki pomiarowe mogą stanowić nieocenioną pomoc w takiej pracy. Będziesz mógł zapoznać się ze stosowanymi urządzeniami i spróbować własnych sił w diagnostyce elementów.

Warsztaty dla wszystkich klas szkół średnich. Czas trwania: 45-60 min. 


Jak zostać fotografem, a nie foto-grafomanem?

Dlaczego wcześni fotografowie przypinali modeli do stelaży przypominających średniowieczne narzędzia tortur? Czy niektóre z najsłynniejszych zdjęć w historii nie są przypadkiem wielkim oszustwem? Na te i inne pytania można będzie uzyskać odpowiedzi podczas warsztatów fotograficznych - w teorii i praktyce!

Warsztaty dla klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz wszystkich klas szkół średnich. Czas trwania: 45-60 min. 


Życie w bloku – atrakcja czy stygmat?

Jak wynika z badań, nawet około 70% Polaków marzy o własnym domu z ogródkiem. Rzeczywistość odbiega jednak od marzeń. Blisko połowa obywateli naszego kraju mieszka w blokach. Jak się w nich mieszka? Czy są atrakcyjne? Jak postrzegani są sąsiedzi? – to podstawowe pytania, na które odpowiemy na wykładzie.

Wykład dla klas VII i VIII szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół średnich. 

Czas trwania: 45-60 min. 


Nowe spojrzenie na konstrukcję - NOWOŚĆ

W trakcie zajęć omówiona zostanie bezkontaktowa metoda pomiarów, bazująca na cyfrowej korelacji obrazów (DIC). Przekonasz się, jakie są możliwości zastosowania tej techniki, a także co jest niezbędne, by przeprowadzić wiarygodne pomiary.  

Warsztaty dla klas VIII szkół średnich. 

Czas trwania: 45-60 min. 


Jak stworzyć przestrzeń bezpieczną w mieście?

Celem wykładu jest wprowadzenie do metodyki Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED – zapobieganie przestępczości przez projektowanie przestrzeni). CPTED to zbiór prostych metod, dzięki którym czujemy się bezpieczniej i lepiej chronimy się przed przestępczością, taką jak napady czy włamania.  

Wykład dla wszystkich klas szkół średnich. Czas trwania: 45-60 min.


Od Richarda Serra do Banksy'ego. O sztuce w przestrzeni współczesnego miasta

Wykład to opowieść o współczesnych miastach, w których artyści tacy jak np. Banksy, Christo, Serra, Arman zmieniają przestrzeń. Zajęcia zwierają nie tylko przegląd miejsc i prac, ale także refleksje nad sztuką „poza muzeum”.

Wykład dla wszystkich klas szkół średnich. 

Czas trwania: 45-60 min. 


Miasta zrównoważone = miasta zdrowe

Wykład porusza tematykę planowania miast i osiedli zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju. Omówiony zostanie wpływ działalności człowieka na zmiany środowiska w mieście, a także przykłady miast i osiedli zrównoważonych.

Wykład dla wszystkich klas szkół średnich. 

Czas trwania: 45-60 min. 


Smog – współczesny problem miast

Wykład, podczas którego uczniowie będą mogli zapoznać się z problematyką zjawiska smogu w miastach. Obecnie głównymi zanieczyszczeniami emitowanymi do atmosfery są ditlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla oraz zanieczyszczenia pyłowe, czyli PM2.5 i PM10. To właśnie występowanie pyłów w atmosferze często bywa zjawiskiem najbardziej niekorzystnym dla stanu zdrowia człowieka.

Wykład dla ostatnich klas szkół średnich. 

Czas trwania: 45-60 min. 


Jak mogą projektować swoją ścieżkę kariery architekt, instalator i inżynier budownictwa?

Wykład, podczas którego przedstawione zostaną możliwości budowania kariery. Omówione zostaną narzędzia, które można wykorzystać przy kreowaniu ścieżki zawodowej i rozwijaniu kompetencji przyszłego inżyniera.

Wykład dla wszystkich klas szkół średnich. 

Czas trwania: 45-60 min. 

 

Kontakt:
Michał Gołdyn
tel.: 42 631-35-80
e-mail: michal.goldyn@p.lodz.pl

Wszyscy pasjonaci matematyki, fizyki czy informatyki znajdą tutaj coś ciekawego dla siebie. Zajęcia na Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej poszerzą horyzonty i utwierdzą Was w przekonaniu, że królowa nauk jest tylko jedna…

 

Energetyka jądrowa

Celem wykładu jest przedstawienie sytuacji energetycznej w Polsce i na świecie, omówienie podstaw fizyki reaktorów jądrowych, zaprezentowanie komercyjnych reaktorów jądrowych typu PWR, BWR i PHWR, a także przedstawienie koncepcji reaktorów IV generacji.

Wykład dla klas VII i VIII szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół średnich. 

Czas trwania: 60-90 min. 


Akustyka

Celem wykładu jest zdefiniowanie pojęć: dźwięk, mowa, muzyka, a także przedstawienie podstawowych zależności dotyczących ruchu falowego, lokalnych zmian ciśnienia i gęstości powietrza. Na zajęciach zostaną omówione zasady słyszenia, podział dźwięków, warstwic jednakowej głośności dźwięków, a także wprowadzimy pojęcia granicy słyszalności i bólu percepcji dźwięku. Uczestnicy poznają rolę elementów systemu słyszenia w odbiorze zjawisk dźwiękowych, akustyczne zjawisko dudnień oraz Dopplera, a także zasady wydobywania dźwięków o zadanej wysokości przez instrumenty strunowe oraz dęte. Pośród wielu fascynujących zagadnień ze świata dźwięku przedstawimy także rurę Kundta oraz spróbujemy wizualizować muzykę poprzez rurę Rubensa.  

Wykład dla klas VII i VIII szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół średnich. 

Czas trwania: 60-90 min. 


Promieniowanie rentgenowskie  

Celem wykładu jest przedstawienie historii odkrycia promieniowania rentgenowskiego, omówienie właściwości promieniowania rentgenowskiego i jego zastosowań w nauce, technice oraz medycynie (przedstawienie tomografii rentgenowskiej i mammografii), omówienie pojęcia dawki promieniowania na organizmy żywe i przedstawienie wybranych norm prawnych dotyczących dawek dopuszczalnych.

Wykład dla klas VII i VIII szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół średnich. 

Czas trwania: 60 min.  


Laboratorium w chmurach - warsztaty z rozwiązań chmurowych - NOWOŚĆ

Uczniowie poznają środowiska chmurowe: Firebase, Google Cloud, Azure AWS. Będą prototypować aplikacje mobilne przy użyciu rozwiązania chmurowego Firebase. Poznają Firebase – podstawowe rozwiązania: Firestore, Storage, Authentication czy hosting oraz przykładowe projekty przy użyciu Firebase.  

Warsztaty dla wszystkich klas szkół średnich. Czas trwania: 60-90 min. 


Co to znaczy rozwiązać równanie? Od równania liniowego do stabilności

Analiza prostych zagadnień związanych z rozwiązalnością (w tym przybliżoną), zależnością od parametru, rozwiązaniami wielokrotnymi na przykładzie równań liniowych i kwadratowych. Wykorzystywane będą symulacje komputerowe i proste algorytmy.

Wykład dla wszystkich klas szkół średnich. Czas trwania: ok. 45 min. 


Wyznaczanie ceny otwarcia akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Celem warsztatów jest przekazanie słuchaczom podstawowej wiedzy w zakresie systemu notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na przykładzie akcji konkretnej spółki oraz przedstawienie podstawowych zasad wyznaczania kursu otwarcia wraz z przykładami.

Warsztaty dla wszystkich klas szkół średnich. 

Czas trwania: ok. 45 min.


Wybrane aspekty oceny zdolności kredytowej klienta

Przedstawione zostaną wybrane zagadnienia dotyczące analizy wypłacalności instytucji finansowej.

Wykład dla wszystkich klas szkół średnich. 

Czas trwania: 45 min. 


Czy komputer potrafi się uczyć? Sieci neuronowe i sztuczna inteligencja.  

W ramach wykładu będzie pokazana graficzna prezentacja nauki sieci Perceptronu, Hopfielda, Kohonena i Madaline (przekrój), kompresja obrazów za pomocą sieci oraz algorytmy genetyczne.  

Wykład dla wszystkich klas szkół średnich. 

Czas trwania: 60 min.  


Analiza danych dla niematematyków: liczby bez stresu - NOWOŚĆ

Podczas warsztatu uczniowie dowiedzą się, jakie tajemnice mogą skrywać dane, a także jak je rozwikłać. Uczestnicy zapoznają się również ze sposobami prezentacji danych.  

Warsztaty dla wszystkich klas szkół średnich. 

Czas trwania: 60-90 min. 


Kim jest ten Pan/Pani? Czyli rozpoznawanie twarzy przez komputery

W ramach prezentacji omówione zostają wybrane algorytmy automatycznego rozpoznawania osób na podstawie obrazów twarzy. Pozwala to na lepsze zrozumienie sposobu funkcjonowania programów komputerowych wykorzystujących tego typu algorytmy.

Wykład dla wszystkich klas szkół średnich. 

Czas trwania: ok. 45 min.  

 

Kontakt:
Agata Zasada
tel. 42 631-39-62
e-mail: agata.zasada@p.lodz.pl

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska zaprasza na wykłady prowadzone przez pracowników i studentów tego wydziału, którzy w bardzo ciekawy sposób opowiedzą o różnych twarzach inżynierii.

 

Nanotechnologia w służbie człowieka - czyli jak w szybki i prosty sposób zmienić właściwości powierzchni tkanin NOWOŚĆ

Warsztaty pokazują, w jaki sposób można zmieniać właściwości makroskopowe powierzchni tkanin z wykorzystaniem nanotechnologii, dla której w tym przypadku podstawowym narzędziem jest zimna plazma. Pozwolą one zapoznać się z procesami plazmowymi prowadzącymi do kontrolowanych zmian zwilżalności wodą powierzchni wybranych tkanin, zarówno w kierunku superhydrofilowości (całkowite wchłanianie wody), jak też superhydrofobowości (całkowicie niezwilżalne i samooczyszczające się powierzchnie, tzw. „efekt lotosu”). Na zajęciach uczniowie będą mogli wykonać doświadczenia z wykorzystaniem plazmowego reaktora niskociśnieniowego (proces modyfikacji powierzchni tkanin) oraz goniometru (pomiar tzw. kąta zwilżania).

Warsztaty dla uczniów szkół średnich. 

Czas trwania: 60 minut. 


Ścieżka dydaktyczna „4 żywioły”

To spotkanie, podczas którego można skorzystać z nowoczesnego zaplecza laboratoryjnego i aparatury pomiarowej. Motywem przewodnim są żywioły: woda, ogień i powietrze oraz procesy, które człowiek musi ujarzmić, aby służyły mu do produkcji, wytworzenia odnawialnej energii i ochrony środowiska. W ramach spotkania odwiedzić można cztery laboratoria: laboratorium technologii wody i ścieków, laboratorium suszenia płomieniowego, laboratorium wentylacji, klimatyzacji i ciepłownictwa, laboratorium czystych technologii i konwersji odpadów.

Pokaz dla uczniów szkół średnich. 

Czas trwania: 30 minut w każdym laboratorium.


Monitoring czystości mikrobiologicznej w środowisku pracy NOWOŚĆ

Zapoznanie z tematyką i problematyką monitoringu środowiska pracy pod kątem czynników zagrożeń biologicznych. Omówienie i prezentacja metod pomiarowych oznaczania czystości mikrobiologicznej powietrza i powierzchni w pomieszczeniach/środowiskach pracy. Przedstawienie zakresów wartości dopuszczalnych dla wybranych charakterystycznych obszarów.

Warsztaty dla uczniów szkół średnich. 

Czas trwania: 60 minut. 


Warsztaty MEMBRANOWE

Warsztaty mają na celu zapoznanie z technikami membranowymi i ich przemysłowym zastosowaniem, a polegają na: 1) wytwarzaniu membrany, 2) badaniu jej właściwości, 3) wykorzystaniu membrany w procesie filtracji membranowej. Każdy etap warsztatów trwa min. 30 min i może być on realizowany przez maksymalnie 2-osobową grupę.

Warsztaty dla uczniów szkół średnich. 

Czas trwania: min. 30 minut. 


Wielki potencjał w mikroskopijnych algach

Mikroalgi w megazastosowaniach. Dietetyka, zdrowie, uroda, energia odnawialna to tylko niektóre aspekty wykorzystywania tych, jednych z najprostszych i najstarszych organizmów na Ziemi.

Wykład dla uczniów szkół średnich. 

Czas trwania: 45 minut. 


Antybiotyki - biologiczny wyścig zbrojeń

Skąd biorą się antybiotyki i jakie mają miejsce w przyrodzie? Czy antybiotykoterapia jest dobrym sposobem leczenia ludzi? Czemu mikroorganizmy uodparniają się na antybiotyki i czy możemy przegrać z nimi wojnę? Podczas zajęć uczniowie poznają laboratorium mikrobiologiczne i obejrzą omówienie eksperymentu związanego z bioprodukcją antybiotyków.

Pokaz dla uczniów szkół średnich. 

Czas trwania: 45 minut. 


Pleśń (nie) zawsze mile widziana, czyli krótka historia na temat przemysłowego znaczenia grzybów

Prezentacja dotyczy zastosowania grzybów w procesach przemysłowych, przede wszystkim w produkcji żywności i leków. Omówione są również zagrożenia związane z niepożądanym wzrostem grzybów pleśniowych.

Pokaz dla uczniów szkół średnich. 

Czas trwania: 45-60 minut. 


Bezpieczeństwo pracy z wodorem: kluczowe zasady i praktyki

Wykład ma na celu przybliżenie uczestnikom najważniejszych aspektów związanych z bezpiecznym użytkowaniem wodoru w różnych zastosowaniach przemysłowych i laboratoryjnych. Omówione zostaną potencjalne zagrożenia związane z wodorem, takie jak łatwopalność i wybuchowość, a także metody ich minimalizacji. Przedstawione zostaną najlepsze praktyki i procedury bezpieczeństwa, w tym odpowiednie techniki przechowywania, transportu. Wykład skierowany jest do przyszłych inżynierów, naukowców oraz wszystkich osób zainteresowanych bezpiecznym wykorzystaniem technologii wodorowych.

Wykład dla uczniów szkół średnich. 

Czas trwania: 45 minut. 

 

 

Kontakt:
dr Aleksandra Ziemińska-Stolarska
tel.: 42 631 37 09
e-mail: aleksandra.zieminska-stolarska@p.lodz.pl

Nie tylko dla przyszłych managerów i kierowników produkcji swoje drzwi otwiera Wydział Organizacji i Zarządzania. Polecamy uczniom wszystkich szkół zajęcia z zakresu nowych mediów, materiałów inżynierskich czy oszczędzania energii. Wszystko w wydaniu przedsiębiorczych inżynierów!

 

Jak sprzątnąć miejsce pracy? Praktyka 6S

Prezentacja i krótki warsztat na temat utrzymania standardów porządku na miejscu pracy i nie tylko. Po co sprzątać? Jak to robić? Czy przydaje się to także w pracy? Jak oceniać, czy jest posprzątane?

Wykład dla wszystkich klas szkół średnich.

Czas trwania: 30-45 minut.


Fascynujący świat sztucznej inteligencji w marketingu! NOWOŚĆ

Analiza McKinseya z 2018 r. wykazała, że to właśnie marketing jest obszarem, który najwięcej zyska dzięki wsparciu narzędzi AI. Obecnie sztuczna inteligencja odgrywa kluczową rolę w optymalizacji procesów sprzedażowych, umożliwiając tworzenie wysoko spersonalizowanych ofert produktów lub usług. Narzędzia takie, jak Midjourney i DALL-E nie tylko generują wysokiej jakości grafiki, ale także wprowadzają handel usługami na nowy poziom, kierując go ścieżką zrównoważonego rozwoju i innowacji. Dowiedz się, jak algorytmy potrafią czarować, tworząc oferty dostosowane do Ciebie.

Warsztaty dla uczniów szkół średnich. 

Czas trwania: 30-45 minut. 


Po co tyle kupujemy?

Prezentacja i warsztat o kupowaniu – dlaczego kupujemy, kto i co nas do tego zachęca, jak kupujemy i czy na pewno potrzebujemy tylu rzeczy? Zajęcia o świadomym procesie zakupowym dla każdego.

Warsztaty dla klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz wszystkich klas szkół średnich. 

Czas trwania: 30-45 minut. 


Cykl życia produktu

Ocena cyklu życia służy do określania wpływu na środowisko produktów, od wydobycia zasobów do utylizacji. Dzięki tej technice można zdemaskować praktyki green washing i zapobiec transferowi zanieczyszczeń.

Wykład dla uczniów szkół średnich. 

Czas trwania: 30-45 minut. 


Jak zbudować globalne imperium biznesowe?

Globalne korporacje buduje się przez dekady, systematycznie realizując założoną strategię biznesową. W trakcie wykładu uczniowie poznają strategie firm takich, jak Amazon i Tesla oraz przykłady polskich przedsiębiorstw, które z sukcesem wchodzą na rynki międzynarodowe. Dowiedzą się także, jak zaplanować rozwój globalnego imperium.  

Wykład dla uczniów szkół średnich. 

Czas trwania: 30-45 minut. 


Zmierzmy sobie hałas - NOWOŚĆ

Jakie dźwięki nas otaczają i jak je pogrupować? Co definiujemy jako hałas? Jakie źródła hałasu masz wokół siebie? Jak ocenić poziom hałasu? Na spotkaniu dowiesz się, jakie mamy narzędzia do pomiaru hałasu, od mierników, poprzez analizatory i kamery akustyczne oraz jak ocenić hałas za pomocą smartfonu.

Wykład dla klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz wszystkich klas szkół średnich. Czas trwania: 30-45 minut. 


I TY jesteś negocjatorem!!!

Choć negocjacje kojarzone są z reguły z wielkim światem biznesu i polityki, to każdy z nas prowadzi je każdego dnia. Ważne, by zdawać sobie z tego sprawę i właściwie się do nich przygotować. Analizując przebieg procesu negocjacji: fazę przygotowań do rozmów, fazę wyjściową, środkową i końcową, omówimy wszelkie czynniki składające się na negocjacyjny sukces. Przyjrzymy się również taktykom negocjacyjnym, które często zawierają elementy manipulacji.

Wykład z elementami warsztatu dla uczniów szkół średnich. 

Czas trwania: 30-45 minut. 


Przedsiębiorczość – to nie takie trudne, czyli dlaczego Start-up jest cool

Na wykładzie zostanie poruszony problem przedsiębiorczości, szczególnie w odniesieniu do popularnego ostatnimi laty nurtu start-up’ów. Pokazane zostaną narzędzia i metody charakterystyczne dla tego nurtu, ze szczególnym uwzględnieniem podejścia Customer Development, Customer Journey czy Customer Experience. Ponadto omówione zostaną główne grupy ryzyk, których konsekwencją może być upadek firm tego typu.

Wykład dla uczniów szkół średnich. Czas trwania: 30-45 minut. 


Własna marka – jak ją zbudować?

Masz pomysł na własny biznes? Super! Chcesz zacząć produkcję, szukasz klientów… ale najpierw musisz stworzyć swoją „wizytówkę” w postaci marki – bez tego może być trudno. Dowiedz się, czym właściwie jest marka i jak ją samodzielnie zbudować. W szybkiej i przystępnej formie otrzymasz wskazówki, na co uważać, aby stać się rozpoznawalnym i wyróżnić się na rynku.

Wykład dla wszystkich klas szkół średnich.

Czas trwania: 30-45 minut.


Ekoznaki, jak wyglądają i co Ci powiedzą?

Ekoznaki informują nas o wpływie produktów, które kupujemy zarówno na środowisko, jak i na nasz organizm. Z tego względu warto je poznać w trosce o naszą planetę, jak i nas samych. Celem wykładu jest przestawienie znaczenia najbardziej popularnych ekoznaków, które można znaleźć na opakowaniach produktów oraz zasad, które powinny spełniać.

Wykład dla klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz wszystkich klas szkół średnich. 

Czas trwania: 30-45 minut.

 

 

 

Kontakt:
dr Joanna Sośnicka 
tel. 42 631 37 67 
e-mail: joanna.sosnicka@p.lodz.pl 

 

 

Podążaj śladami Sherloka Holmesa i dr. Watsona! Rozwiąż zagadki i dowiedz się, dlaczego warto uczyć się języków obcych!

Warsztat, podczas którego uczniowie zapoznają się z ofertą dydaktyczną Centrum Językowego. Dowiedzą się, dlaczego i jakie języki czy egzaminy są konieczne, aby wyjechać na studia i/lub staż czy praktyki za granicę. Dodatkowo wspólnie zaprojektują motyw i hasło przewodnie kolejnej, 5. Olimpiady Języka Angielskiego z elementami technicznymi dla szkół średnich 2024.

Warsztaty dla wszystkich klas szkół średnich.

Język: angielski

Czas trwania: 60-90 min.


10 shades of language learning - jak uczyć się języka, by osiągnąć maksymalne efekty!

Warsztat z wykorzystaniem technik kreatywnego myślenia, wspierający zdobywanie umiejętności językowych. Przedstawimy techniki pomagające w zapamiętywaniu i utrwalaniu słownictwa, mapy myśli, efektywne notatki językowe. Opowiemy, jak notować, by od razu zapamiętać, jak słuchać, by zrozumieć, jak czytać, by widzieć więcej niż tylko litery i wyrazy, a także jak wybrać treści, które są kluczowe. Podczas warsztatu uczniowie stworzą swoją własną notatkę wizualną.

Warsztaty dla klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz wszystkich klas szkół średnich.

Język: angielski

Czas trwania: 60-90 min.


Great expectations not by Charles Dickens but by you - zaprojektuj lektorat przyszłości!

Warsztat praktyczny prowadzony przez uczestników. Po dyskusji i wypełnieniu ankiety oraz przy wykorzystaniu techniki autorefleksji uczniowie "projektują" zajęcia z języka obcego, w których chcieliby uczestniczyć w CJ PŁ. Uczniowie proszeni są o przyniesienie z domu tradycyjnej, papierowej koperty.

Warsztaty dla wszystkich klas szkół średnich.

Język: angielski

Czas trwania: 60-90 min.


10 gründe für Deutsch - 10 powodów do nauki języka niemieckiego

Warsztat w formie stacji zadaniowych, którego celem jest nie tylko przedstawienie ciekawych metod pracy stosowanych podczas zajęć językowych w CJ PŁ, ale także uwypuklenie ważności języka niemieckiego we współczesnej Europie oraz zwrócenie uwagi na korzystne perspektywy zawodowe płynące ze znajomości języka sąsiadów.

Warsztaty dla wszystkich klas szkół średnich.

Język: niemiecki

Czas trwania: 60-90 min.


Fiesta, siesta y mañana - ¿Dlaczego język hiszpański?

Warsztat w formie stacji zadaniowych, którego celem jest przedstawienie krajów obszaru języka hiszpańskiego, miejsca tegoż języka w światowym rankingu, zwrócenie uwagi na znaczenie gospodarcze i turystyczne Hiszpanii oraz krajów Ameryki Południowej, a także przedstawienie lektoratu języka hiszpańskiego w CJ PŁ w perspektywie możliwości, jakie oferuje program Erasmus+, dostępny na Politechnice Łódzkiej. Uczniowie proszeni są o przyniesienie ze sobą bloku karteczek samoprzylepnych. ¡Olé!

Warsztaty dla wszystkich klas szkół średnich.

Język: hiszpański

Czas trwania: 60-90 min.

 

 

Terminy zajęć należy ustalać telefonicznie pod numerem 42 631 28 10 lub mailowo: cj.sekretariat@info.p.lodz.pl

Centrum Kształcenia Międzynarodowego zaprasza do kontaktu w sprawie organizacji spersonalizowanych wizyt uczniów. 

W ramach wizyty możemy zaoferować:  

  • prezentację oferty kształcenia IFE,  
  • oprowadzenie po budynku,  
  • wykład matematyczny i/lub spotkanie z międzynarodowymi organizacjami studenckimi.

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o kontakt z mgr Anną Gryszkiewicz (tel. 785-289-591, e-mail: anna.gryszkiewicz@p.lodz.pl). 

Matematyka i fizyka bez tajemnic? Jest to możliwe dzięki wykładom oferowanym przez Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki PŁ. Serdecznie zapraszamy.

 

Czego o liczbach nie przeczytamy w podręcznikach?                                                                                                                                                                                                             

Liczbami posługujemy się od najmłodszych lat. Szybko uczymy się operować tysiącami, milionami, a nasza wiedza ciągle się rozwija. Łączymy je głównie z rachunkami, datami, zakupami. Tymczasem liczby kryją w sobie bardzo wiele ciekawostek, w matematyce zachowanie niektórych liczb wydaje się niezwykłe. Od najdawniejszych lat niektórym z nich przypisywano mistyczne, boskie właściwości (np. złota liczba). W czasie wykładu opowiemy o wybranych liczbach pochodzących z różnych światów (przyrody, matematyki, nauki, religii, mitologii, przesądów, sztuki, techniki), spojrzymy na nie w trochę mniej konwencjonalny sposób.  

Wykład dla wszystkich klas szkół średnich. 

Czas trwania: 80-90 min. 


Króliki, szyszki, zegarki i architektura, czyli po co nam ciąg Fibonacciego?

Co łączy drzewo genealogiczne trutnia, układ spiral słonecznika, sposoby wchodzenia po schodach i fraktalnego piernikowego ludzika? A co łączy tytułowe króliki, zegarki, architektura i szyszki? Czy słynny ciąg odkryty na początku XIII w. naprawdę rządzi światem? Zapraszamy do badania tajemnic ciągu Fibonacciego.  

Warsztaty dla wszystkich klas szkół średnich. 

Czas trwania: 75-90 min. 


Trójkąt Reuleaux - NOWOŚĆ

Zajęcia mogą odbywać się w formie wykładu lub warsztatów matematycznych w laboratorium komputerowym z GeoGebrą. Podczas zajęć pokażemy figury, których własności pomogły w skonstruowaniu m. in. wiertła, które wywierci kwadratowe otwory lub wsparły konstrukcję silnika Wankla w jednej z marek samochodów spalinowych.  

Wykład/warsztaty dla wszystkich klas szkół średnich. Czas trwania: 30-45 min. 


Matematyk w podróży            

Wykład prowadzony jest w konwencji podróży różnymi środkami lokomocji. Omawiamy wybrane zagadnienia matematyczne związane z jazdą samochodem, lotem samolotem czy rejsem statkiem. W kontekście jazdy po mieście pokazujemy zarówno proste zastosowania równań liniowych, jak i elementy teorii grafów. Omawiamy paradoks Braessa powiązany z korkami drogowymi oraz optymalne krzywe na sferze. Zajmujemy się zagadnieniem różnie zdefiniowanej odległości. Na końcu wybieramy rower jako najzdrowszy i ekologiczny środek transportu, zastanawiając się, czy koła zawsze muszą być okrągłe...

Wykład dla wszystkich klas szkół średnich. 

Czas trwania: 75-90 min. 


Jak grać, żeby wygrać – matematyka w grach i zawodach – NOWOŚĆ

Liczne gry i zawody czy teleturnieje, w których bierzemy udział lub które obserwujemy, kojarzą się głównie z emocjami i nadzieją na wygraną. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że mimo różnych przepisów czy też pozornej przypadkowości, rządzą nimi pewne ogólne naukowe zasady. Na wykładzie przybliżymy pojęcia i reguły matematyczne, które pozwalają oszacować prawdopodobieństwo wygranej w danej grze. Omówimy strategie stosowane w grach, pokażemy ciekawe przykłady gier i rozrywek umysłowych, objaśnimy ich aspekty matematyczne oraz występujące w nich paradoksy.  

Wykład dla wszystkich klas szkół średnich. 

Czas trwania: 75-90 min. 


Czy to jest możliwe? Niezwykły ruch obrotowy

Na wykładzie przybliżone zostaną niektóre aspekty trudnego zagadnienia, jakim jest ruch po okręgu i ruch obrotowy bryły sztywnej. Przedstawimy tor ruchu dowolnego punktu toczącego się koła, zademonstrowane zostanie przyspieszenie dośrodkowe ciała. Uczniowie poznają sens fizyczny momentu siły, momentu bezwładności ciała. Omówiona i zademonstrowana zostanie zasada zachowania momentu pędu, zasada zachowania energii toczącego się ciała. Uczniowie zaobserwują efekt żyroskopowy. W trakcie zajęć uczestnicy będą brali aktywny udział w pokazach.  

Pokaz dla wszystkich klas szkół średnich. 

Czas trwania: 90 min. 


Maszyny proste – pokazy z objaśnieniami

Maszyny proste – któż o nich nie słyszał? Ale czy każdy potrafi wyjaśnić, czym są i jak działają? Celem spotkania jest zaznajomienie uczestników z wybranymi typami maszyn prostych (dźwignie, układy bloczków). Pokażemy je w akcji – każdy uczestnik będzie mógł osobiście przetestować ich zadziwiająco skuteczne działanie. Wyjaśnimy dokładnie, jak to się dzieje, że z ich użyciem nawet słabeusz może stać się mocarzem. Wspólnie znajdziemy typowe i mniej typowe przykłady zastosowania.

Wykład dla wszystkich klas szkół średnich. 

Czas trwania: 60 min. 


Złota liczba - NOWOŚĆ

W ramach zajęć uczniowie zapoznają się ze złotą liczbą oraz dowiedzą się, jaki ta liczba ma wpływ na powiązanie matematyki z przyrodą i sztuką.  

Wykład dla wszystkich klas szkół średnich. Czas trwania: 30-45 min. 

 

 

Kontakt:
dr Joanna Kucner 
tel.: 42 631 36 25,
e-mail: joanna.kucner@p.lodz.pl  

Centrum Papiernictwa i Poligrafii oferuje wykłady i warsztaty dla dzieci i młodzieży w różnym wieku. Zapraszamy na niecodzienną podróż do świata papieru i nowoczesnych technik druku!

 

Papier – mity i fakty

Podczas wykładu prezentowane są informacje o roli materiałów papierowych w życiu człowieka, pokazane jest funkcjonowanie współczesnego przemysłu papierniczego oraz jego bazy surowcowej, omawiane są również najważniejsze stereotypy związane z papierem wraz z wyjaśnieniem rzeczywistego stanu wiedzy na ten temat. Ponadto przedstawiane są nowe kierunki rozwoju różnych technologii związane z zastosowaniem tego materiału.

Wykład dla klas VII i VIII szkoły podstawowej i wszystkich klas liceum.

Czas trwania: 45 minut


Odbitki zwykłe i niezwykłe – wykład

W trakcie wykładu można będzie zapoznać się ze sposobem reprodukcji obrazów wielotonalnych metodami poligraficznymi za pomocą punktów rastrowych oraz poznać tajemnice drukowania wielobarwnego za pomocą czterech farb podstawowych. Zostaną poruszone zagadnienia dotyczące poligraficznych metod zabezpieczania druków (farby widoczne w świetle UV, obrazy ukryte i inne ).

Wykład dla klas VII i VIII szkoły podstawowej i wszystkich klas liceum.

Czas trwania: 90 minut


Odbitki zwykłe i niezwykłe – warsztaty

W trakcie warsztatów zaplanowano „podglądanie” mikroskopowe odbitek wydrukowanych różnymi metodami druku. Uczestnicy będą mogli również identyfikować różne metody zabezpieczeń stosowane w banknotach i nie tylko.

Warsztaty dla klas VII i VIII szkoły podstawowej i wszystkich klas liceum.

Czas trwania: 30-45 minut


Uszlachetnianie papieru = lepsza jakość wydruku

Celem uszlachetniania powierzchniowego papieru jest poprawa właściwości drukowych m.in. równomierności powierzchni, chłonności, właściwości wytrzymałościowych, sztywności, właściwości optycznych. Podczas tego procesu na powierzchnię papieru jest nanoszona powłoka, której głównymi składnikami są pigment i środek wiążący. Sposób prowadzenia procesu oraz proporcja między składnikami powłoki mają decydujący wpływ na właściwości papieru uszlachetnionego, a tym samym na jakość wydruku.

Wykład dla klas VII i VIII szkoły podstawowej i wszystkich klas liceum.

Czas trwania: 30 minut


Rozpoznawanie rodzaju mas włóknistych za pomocą mikroskopu

Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, co to właściwie jest papier i jakie surowce roślinne stosuje się w jego produkcji, jak wygląda papier pod mikroskopem i co to są włókna drzewne. Podczas zajęć nauczą się, jak odróżnić papier zrobiony z drewna drzew liściastych i iglastych. Najważniejszą część warsztatów stanowi możliwość obejrzenia z bliska i dotknięcia drewna, zrębków, masy włóknistej oraz własnoręcznego przygotowania preparatów mikroskopowych, aby poznać różnice w budowie morfologicznej mas celulozowych otrzymanych z drewna sosny i brzozy.

Warsztaty dla klas VII i VIII szkoły podstawowej i wszystkich klas liceum.

Czas trwania: 30-45 minut


Czerpanie papieru

W ramach warsztatów uczestnicy poznają sposób wykonania papieru metodą ręcznego czerpania. Odkryją również tajemnice powstawania znaku wodnego. Najważniejszą częścią warsztatów jest własnoręczne wykonanie czerpanych prac artystycznych metodą wielowarstwowego nakładania masy papierniczej zabarwionej.

Warsztaty dla wszystkich klas szkoły podstawowej i liceum.

Czas trwania: 30-45 minut


Tajemnica papieru powlekanego

Podczas warsztatów uczestnicy sporządzą wodne mieszanki powlekające o różnych proporcjach pigment-środek wiążący. Przygotowanymi mieszankami powleką papier i ocenią zmiany zachodzące podczas jego suszenia. Zaobserwują również wpływ składu powłoki na właściwości optyczne otrzymanych papierów powlekanych.

Warsztaty dla klas VII i VIII szkoły podstawowej i wszystkich klas liceum.

Czas trwania: 30-45 minut


Pokaz symulatora maszyny papierniczej

Warsztaty obejmują pokaz funkcjonowania maszyny papierniczej na przykładzie symulacyjnego programu komputerowego wraz z omówieniem najważniejszych cech procesu produkcji papieru w aspekcie oszczędności wody świeżej i surowców roślinnych.

Warsztaty dla klas VII i VIII szkoły podstawowej i wszystkich klas liceum.

Czas trwania: 30-45 minut

 

 

dr inż. Agnieszka Wysocka-Robak,

tel. 631- 38-41,

e-mail: agnieszka.wysocka-robak@p.lodz.pl

Drzwi Zawsze Otwarte ma w Politechnice także Biblioteka, która zaprasza na zajęcia nie tylko miłośników książek i e-booków.

 

Cyfryzacja od kuchni
Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak powstają zasoby Łódzkiej Regionalnej Biblioteki Cyfrowej CYBRA, to zapraszamy do odwiedzin Pracowni Digitalizacji Biblioteki Politechniki Łódzkiej oraz na krótki pokaz praktyczny.

Prezentacja i warsztaty.

Czas trwania: 45 min.


Kulturalna strona Internetu
W jaki sposób dotrzeć do kultury nie wychodząc z domu? Przybliżymy Wam bogatą ofertę instytucji takich jak: Telewizja Polska, SnagFilms, Adapter, Europeana, Narodowe Archiwum Cyfrowe, muzea, teatry i wielu innych.

Prezentacja.

Czas trwania: 45 min.


Klub Krótkofalowców Politechniki Łódzkiej SP7TUL

Pokaz i zwiedzanie siedziby klubu.

Czas trwania: 30 min.


Zwiedzanie Biblioteki PŁ
 

Wycieczka po zakamarkach gmachu Biblioteki Głównej. 

Czas trwania: 45 min.

 


Kontakt:
mgr Iwona Żeromińska
(42) 631-20-62, e-mail: iwona.zerominska@p.lodz.pl