Przejdź do treści
Jednostka prowadząca kierunek
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE)
Zdjęcie w tle
Studenci pracują przy okablowaniu w sali zajęciowej.

Electronic and Telecommunication Engineering

Tytuł zawodowy

inżynier

Stopień studiów

I

Tryb studiów

stacjonarne

Liczba semestrów

7

Język wykładowy

angielski

Nabór

Rekrutacja na semestr zimowy

Przedmioty obowiązkowe

matematyka (podstawa lub rozszerzenie)
matematyka (podstawa lub rozszerzenie)
język angielski
język angielski (min 50% z rozszerzenia)

Przedmioty dodatkowe

drugi język obcy
drugi język obcy
fizyka
fizyka
informatyka
informatyka
dyplom zawodowy
dyplom zawodowy

Dyplom zawodowy

311302 technik elektroenergetyk transportu szynowego
311303 technik elektryk
311307 technik energetyk
311408 technik elektronik
311410 technik mechatronik
311412 technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
311413 technik robotyk
311909 technik automatyk
311929 technik chłodnictwa i klimatyzacji
311940 technik urządzeń dźwigowych
351103 technik teleinformatyk
351203 technik informatyk
321406 technik programista
352203 technik telekomunikacji
technik automatyki i robotyki (decyzja MEN z 09.07.2019)
311930 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Dyplom zawodowy
W rekrutacji na ten kierunek nie jest brany pod uwagę dyplom technika

  O kierunku

  Electronic and Telecommunication Engineering łączy najnowsze osiągnięcia elektroniki, informatyki i telekomunikacji. To studia dla chcących coś więcej niż tylko programować – dla przyszłych konstruktorów układów elektronicznych, projektantów systemów mikroprocesorowych i sieci komunikacji bezprzewodowej. Studenci kierunku rozwijają kompetencje w zakresie analizy i projektowania układów elektronicznych, systemów mikroprocesorowych i ich oprogramowania, technologii i konstrukcji sprzętu elektronicznego, nowoczesnych światłowodowych i bezprzewodowych sieci telekomunikacyjnych. Są dobrze przygotowani do pracy przy tworzeniu systemów telekomunikacyjnych 5G, Przemysłu 4.0 i Internetu Rzeczy (IoT) a regularna praca zespołowa zapewnia wszechstronny rozwój kompetencji miękkich. Większość zajęć to projekty i laboratoria prowadzone nowoczesnymi, zorientowanymi na studenta metodami nauczania. Ukończenie studiów prowadzonych całkowicie w języku angielskim jest dla absolwentów gwarancją ułatwionego funkcjonowania w środowisku międzynarodowym.

  Wykaz przedmiotów z podziałem na semestry oraz formy zaliczeń sprawdź tutaj

  Kompetencje, które zyskasz

  układy elektroniczne
  systemy mikroprocesowe
  technologie sprzętu elektronicznego
  systemy telekomunikacyjne 5G+
  sieci światłowodowe
  przemysł 4.0
  Internet Rzeczy (IoT)
  odnawialne źródła energii
  elektromobilność

  O Tobie

  Elektronika i telekomunikacja to jeden z najszybciej rozwijających się obszarów technologicznych. Jeżeli pragniesz uzyskać specjalistyczne kwalifikacje i dobre przygotowanie do pracy w branży, wybierz Electronic and Telecommunication Engineering!

  Na studiach nauczysz się, jak być zawsze na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami oraz jak rozwiązywać problemy w obszarach elektroniki, telekomunikacji, informatyki. Zyskasz umiejętność wykonywania doświadczeń i pomiarów pozwalających poprawnie ocenić pracę systemu elektronicznego lub telekomunikacyjnego. Zdobędziesz zaawansowaną wiedzę z zakresu budowania i doskonalenia systemów zgodnie z potrzebami użytkowników i środowiska, w którym pracują.

  Dzięki studiom będziesz gotów do podjęcia pracy o zróżnicowanym charakterze w firmach o profilu elektronicznym, telekomunikacyjnym oraz informatycznym np. jako inżynier urządzeń i systemów elektroniki powszechnego użytku, elektroniki przemysłowej/motoryzacyjnej i przetwarzania energii, telekomunikacji światłowodowej i bezprzewodowej. Ponadto, dzięki realizacji programu w języku angielskim, semestrowi mobilnemu i nowoczesnym metodom uczenia się będziesz szczególnie dobrze przygotowany do pracy w międzynarodowych, wielokulturowych i interdyscyplinarnych zespołach.

  Praktyki

  Praca po studiach

  • firmy o profilu elektronicznym, telekomunikacyjnym, informatycznym, 
  • branża IT, w tym rozwiązań mobilnych, systemów mikroprocesorowych, IoT,
  • automotive, odnawialne źródła energii, AGD,
  • integratorzy współczesnych technologii – inteligentne budynki i miasta, przemysł 4.0,
  • rozwój naukowo-badawczy.