Przejdź do treści
Jednostka prowadząca kierunek
Wydział Mechaniczny
Zdjęcie w tle
Pracownicy obsługują urządzenie w laboratorium.

Mechanika i budowa maszyn

Tytuł zawodowy

magister inżynier

Stopień studiów

II

Tryb studiów

stacjonarne
niestacjonarne

Liczba semestrów

3

Język wykładowy

polski

Nabór

Rekrutacja na semestr zimowy

Dyplom zawodowy
W rekrutacji na ten kierunek nie jest brany pod uwagę dyplom technika

  O kierunku

  Inżynieria mechaniczna to bardzo szeroka i niezwykle dynamicznie rozwijająca się dyscyplina wiedzy technicznej. Ta sfera naukowa obejmuje swoim zasięgiem projektowanie maszyn i urządzeń, technologię produkcji oraz procesy nadzoru i utrzymania ruchu maszyn i linii produkcyjnych. Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym oferują rozwijanie kompetencji projektowania w szerokim zakresie specjalności w pozornie odległych od siebie obszarach. Program studiów realizowany jest w przeważającej większości metodą projektową. Studenci zachęcani są do wyboru problemów projektowych z różnych przedmiotów i proponowania własnych zagadnień do rozwiązania. Dzięki temu studia na Mechanice i Budowie Maszyn pozwalają na rozwój własnych zainteresowań studentów i zdobywanie kompetencji w wybranym przez siebie obszarze z pomocą otwartych i posiadających doświadczenie w realizacji projektów wykładowców Wydziału Mechanicznego. Stawiamy na realizację projektów realizowanych we współpracy z przedsiębiorstwami. Duża liczba projektów grupowych i indywidualne podejście do każdego studenta pozwala stworzyć warunki do pracy naukowej i rozwoju umiejętności współpracy i komunikacji w zespołach, również z udziałem studentów z zagranicy.

  Dokładna lista przedmiotów prowadzonych w poszczególnych semestrach znajduje się na stronie internetowej.


  Specjalności:  

  • budowa i eksploatacja pojazdów,
  • inżynieria produkcji,
  • projektowanie i optymalizacja w inżynierii mechanicznej,
  • projektowanie wyrobów medycznych,
  • technologie chłodnicze.

  Opinie absolwentów

  Materiały i technologie to kierunek, na którym zdobędziesz teoretyczną i praktyczną wiedzę o materiałach mających zastosowanie przemyśle oraz medycynie. Poznasz właściwości fizyczne i chemiczne materiałów, co zwiększy Twoją świadomość zastosowania ich w pracy i życiu codziennym. Dodatkowo masz szansę zdobyć fachową wiedzę o metodyce badań materiałów, niezbędną w przemyśle.

  Mężczyzna na białym tle.
  Michał Czarnecki, TZG Zapolex Sp. z o.o.

  Politechnika nauczyła mnie samodzielności i odpowiedzialności za swoje decyzje. Studia na Wydziale Mechanicznym to fundament mojej kariery zawodowej. Poznałem zagadnienia, wokół których pracuję: materiałoznawstwo, wytrzymałość materiałów, wiedza z budowy i konstrukcji maszyn, wiedzę z zakresu procesów technologicznych.

  Zdjęcie portretowe mężczyzny.
  Paweł Filarczyk, dyrektor ds. technicznych w Fabryce Pierścieni Tłokowych Prima

  Kompetencje, które zyskasz

  Mechanika
  Mechatronika
  Robotyka
  Technologie budowy maszyn
  Maszyny przemysłowe
  Maszyny robocze
  Obrabiarki
  Urządzenia chłodnicze
  Urządzenia klimatyzacyjne
  Biomechanika
  Technologia biomateriałów
  Projektowanie maszyn
  Optymalizacja konstrukcji

  O Tobie

  Zastanawiałeś się kiedyś, jak przebiega proces budowy maszyny? Bardzo istotna jest sama koncepcja oraz opracowanie jej projektu. Następnie przygotowuje się modele i wizualizację, co pozwala przetestować maszynę jeszcze przed jej powstaniem. Ten etap wymaga twórczego podejścia i wymaga kreatywności. Dzięki temu praca mechanika jest ciekawa, rozwijająca i nie pozwala popaść w rutynę. Natomiast przed rozpoczęciem cyklu produkcyjnego trzeba przeprowadzić rozruch maszyny, a potem utrzymać ją w dobrej kondycji. Jak widzisz, jest to wieloetapowy proces, do którego niezbędni są specjaliści z szeroką wiedzą techniczną. Aby zostać takim ekspertem, wybierz studia drugiego stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn, projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych oraz doboru materiałów stosowanych do budowy maszyn. Dzięki kompetencjom w zakresie projektowania, konstruowania, technologii i eksploatacji maszyn, a także posługiwania się profesjonalnym oprogramowaniem komputerowym, staniesz się specjalistą w dziedzinie mechaniki i budowy maszyn oraz wybranych zagadnień informatycznych, ekonomicznych, prawnych i ochrony środowiska.

  Praca mechanika konstruktora daje możliwość obserwacji, jak Twój pomysł staje się rzeczywistością. Jeśli taki widok może Ci przynieść poczucie radości i spełnienia, to zawód projektanta-konstruktora mechanika jest właśnie dla Ciebie!

   

  Praktyki

  Praca po studiach

  • projektant układów mechanicznych i mechatronicznych,
  • specjalista utrzymania ruchu (maszyn na produkcji),
  • konstruktor-mechanik,
  • technolog,
  • kierownik działu produkcji,
  • pracownik działu badań i rozwoju,
  • specjalista analiz i symulacji w inżynierii mechanicznej.