Przejdź do treści
Jednostka prowadząca kierunek
Wydział Organizacji i Zarządzania
Zdjęcie w tle
Studenci rozmawiają w sali zajęciowej.

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Tytuł zawodowy

inżynier

Stopień studiów

I

Tryb studiów

stacjonarne
niestacjonarne

Liczba semestrów

8

Język wykładowy

polski

Nabór

Rekrutacja na semestr zimowy

Przedmioty obowiązkowe

matematyka (podstawa lub rozszerzenie)
matematyka (podstawa lub rozszerzenie)
język obcy (podstawa lub rozszerzenie)
język obcy (podstawa lub rozszerzenie)

Przedmioty dodatkowe

fizyka
fizyka
chemia
chemia
geografia
geografia
informatyka
informatyka
dyplom zawodowy
dyplom zawodowy

Dyplom zawodowy

331403 technik ekonomista
333107 technik logistyk
522305 technik handlowiec

Dyplom zawodowy
W rekrutacji na ten kierunek nie jest brany pod uwagę dyplom technika

  O kierunku

  Zarządzanie i inżynieria produkcji to kierunek łączący wiedzę techniczną z umiejętnościami menedżerskimi. Przygotowuje studentów nie tylko do zarządzania zasobami ludzkimi, ale także produkcją, jakością i logistyką. Program studiów zapewnia absolwentom zdobycie wszechstronnych kompetencji, poczynając od graficznego zaprojektowania produktu i jego opakowania, aż po przygotowanie rachunku kosztów dla inżynierów. Studenci uczą się jednak przede wszystkim uzyskiwania jak najbardziej ekonomicznej produkcji, zyskują umiejętności komunikacyjne, a także gromadzą wiedzę z zarządzania projektami i usługami. Dodatkowo, potrafią wykorzystywać nowoczesne narzędzia marketingowe, które pomagają im wybrać odpowiednie metody promocji, aby skutecznie trafić do wybranych użytkowników produktu. Oferta nauczania zawiera nie tylko szeroki zakres przedmiotów obowiązkowych, ale także wiele modułów zajęć obieralnych. Student może wybierać spośród interesujących zagadnień z pogranicza nauk pokrewnych, takich jak innowacje w reklamie, marketing w wyszukiwarkach internetowych czy procesy globalizacyjne we współczesnym świecie.

  Wykaz przedmiotów z podziałem na semestry oraz formy zaliczeń sprawdź tutaj


  Specjalności:

  • inżynieria procesów produkcyjnych,
  • inżynieria jakości,
  • inżynieria logistyki,
  • inżynieria produkcji.

  Opinie absolwentów

  Gdy wybierałem kierunek studiów, ważne było dla mnie uzyskanie wszechstronnego wykształcenia. Studia na Politechnice Łódzkiej to takie połączenie „umiejętności miękkich” z zakresu zarządzania z dostępem do „twardej” wiedzy technicznej w postaci zasobów jednej z najlepszych i najstarszych uczelni technicznych w Polsce. 

  Mężczyzna siedzi na tle loga Pietrucha.
  Michał Harendarz, Export Manager w Grupie Pietrucha

  Studia inżynierskie z zarządzania łączą wiedzę techniczną i menedżerską, a to najlepsza droga do stanowiska kierowniczego w firmie produkcyjnej o światowym zasięgu. Sądzę, że ten kierunek ma przed sobą wielką przyszłość.

  Mężczyzna zdjęcie portretowe.
  Bartłomiej Pietrzak, koordynator planowania w firmie Truvant

  Kompetencje, które zyskasz

  Zarządzanie
  Zarządzanie produkcją
  Logistyka
  Ekonomia
  zarządzanie jakością

  O Tobie

  Szukasz kierunku, który pozwoli Ci zdobyć praktyczne umiejętności w zawodzie? Interesuje Cię psychologia, kierowanie zespołem i marketing? A może świetnie odnajdujesz się w roli lidera? Jeżeli odpowiedź na przynajmniej jedno z tych pytań brzmi "tak", dobrze trafiłeś!

  Zarządzanie i inżynieria produkcji to kierunek, który kształci przyszłych menedżerów i specjalistów na różnych stopniach zarządzania. Program studiów ofertuje przygotowanie teoretyczne, jednak to umiejętności praktyczne są priorytetem, dlatego w czasie studiów możesz spędzić aż 24 tygodni praktyk zawodowych realizowanych w międzynarodowych korporacjach i firmach krajowych. To idealna okazja, aby zdobyć doświadczenie od praktyków z branży i poznać biznes "od środka". Zanim jednak to nastąpi zyskasz niezbędne przygotowanie. Poznasz nie tylko zaawansowane metody zarządzania, ale także podstawy ekonomii, socjologii i nauk humanistycznych. Dowiesz się, jak stosować marketing w wyszukiwarkach internetowych, a także poznasz metody normalizacji, certyfikacji i akredytacji. Podczas kształcenia stosowane są nowoczesne metody rozwiązywania problemów, takie jak Design Thinking czy Problem Based Learning, które nie tyko uatrakcyjnią proces nauki, ale będą mogły być przez Ciebie wykorzystywane do rozwiązywania bieżących problemów w biznesie. Dodatkowo, będziesz miał okazję brać udział w wykładach oraz ćwiczeniach w językach obcych, a także poszerzysz swoje zdolności z zakresu umiejętności miękkich. Praca w grupie, kreatywność czy logiczne myślenie - w połączeniu z tytułem inżyniera to świetne podstawy do rozpoczęcia udanej kariery zawodowej.

  Praktyki

  Praca po studiach

  • stanowiska operacyjne, analityczne i specjalistyczne na różnych szczeblach zarządzania,
  • współpraca z konstruktorami, technologiami, ekonomistami, informatykami i in.,
  • stanowiska specjalistyczne i menedżerskie, związane m.in. z zarządzaniem produkcją, logistyką, jakością, BHP,
  • praca w przedsiębiorstwach produkcyjnych i produkcyjno-handlowych w różnych gałęziach przemysłu oraz w centrach logistycznych, firmach doradczych oraz audytorskich.