STRONA GŁÓWNA

Wolne miejsca - II etap rekrutacji

Poznaj kierunki studiów pierwszego stopnia proponowane przez Politechnikę Łódzką.
Poniżej znajdziesz też informacje o zasadach rekrutacji oraz inne szczegóły dotyczące studiowania.

Find out about the first-cycle studies offered by Lodz University of Technology.
Below you will also find information about recruitment rules and other details related to studying.

Lista kierunków i form studiów, na które prowadzony będzie nabór na studia pierwszego stopnia w II etapie rekrutacji

Lista kierunków i form studiów, na które prowadzony będzie nabór na studia pierwszego stopnia w II etapie rekrutacji w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022

 

 Kierunki studiów  Wydział
realizujący
kształcenie
na kierunku
Stacjonarne Niestacjonarne
Liczba
miejsc
Liczba miejsc
Advanced Biobased and Bioinspired Materials WCH/CKM* 20  
analityka chemiczna WCH 45  
biogospodarka WBINOŻ 20  
biotechnologia WBINOŻ 34  
budownictwo WBAIŚ   27
chemia WCH 54  
chemia budowlana WCH 25  
energetyka WM 14  
fizyka techniczna WFTIMS 7  
Gestion et Technologie WZIP/CKM* 14  
Industrial Biotechnology WBNOŻ/CKM* 6  
informatyka w ochronie środowiska WCH 28  
inżynieria bezpieczeństwa pracy WIPOŚ*/WEEIA
/WTMIWT/WZIP
30 10
inżynieria chemiczna i biochemiczna WIPOŚ 30  
inżynieria materiałowa WM 20  
inżynieria środowiska WIPOŚ 20  
inżynieria środowiska w budownictwie WBAIŚ 40 23
inżynieria wzornictwa przemysłowego WTMIWT 20  
Mechanical Engineering WM/CKM* 6  
mechanika i budowa maszyn WM 50 25
menedżer żywności i żywienia WBINOŻ 40  
nanotechnologia WCH 49  
papiernictwo i poligrafia WZIP/CPP 15 15
planowanie przestrzenne WBAIŚ 12  
technologia chemiczna WCH 55  
technologia żywności i żywienie człowieka WBINOŻ 50  
włókiennictwo i przemysł mody WTMIWT 30  
włókiennictwo i przemysł mody (język angielski) WTMIWT 15  
wzornictwo WTMIWT 20  

 

* jednostka obsługująca kandydatów na studia i studentów
 

 

 
    

CKM - Centrum Kształcenia Międzynarodowego   

CPP - Centrum Papiernictwa i Poligrafii   

WBAIŚ - Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska    

WBINOŻ - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności    

WCH - Wydział Chemiczny   

WEEIA - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

WFTIMS - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej 

WIPOŚ - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska   

WM - Wydział Mechaniczny

WTMIWT - Wydział Technologi Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów    

WZIP - Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji

     

Uwaga:

W przypadku niewypełnienia limitu miejsc określonego przez Senat, Uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów na danym kierunku.    

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na nieuruchomiony kierunek będzie mógł podjąć studia na innym kierunku, prowadzonym przez Politechnikę Łódzką. Kryterium przyjęcia na proponowany kierunek będzie liczba punktów uzyskana przez kandydata.   

Poznaj nasz kampus