Wolne miejsca - II etap rekrutacji

Poznaj kierunki studiów pierwszego stopnia, na które będzie prowadzony II etap rekrutacji w terminie od 28 lipca 2022 r. do 14 września 2022 r.

Wolne miejsca - drugi etap rekrutacji

 Kierunki studiów  Wydział
realizujący
kształcenie
na kierunku
Stacjonarne Niestacjonarne
Liczba miejsc Liczba miejsc
Advanced Biobased and Bioinspired Materials WCH/CKM* 13  
analityka chemiczna WCH 50  
biogospodarka WBINOŻ 20  
biotechnologia WBINOŻ 25  
chemia WCH 50  
chemia budowlana WCH 15  
energetyka WM 25  
fizyka techniczna WFTIMS 10  
Gestion et Technologie WOIZ/CKM* 19  
informatyka w ochronie środowiska WCH 25  
inżynieria bezpieczeństwa pracy WIPOŚ*/WEEIA
/WTMIWT/WOIZ
20 15
inżynieria chemiczna i biochemiczna WIPOŚ 40  
inżynieria materiałowa WM 8  
inżynieria ochrony środowiska WIPOŚ 30  
inżynieria środowiska w budownictwie WBAIŚ 50  
inżynieria wzornictwa przemysłowego WTMIWT 15  
mechanika i budowa maszyn WM 40 20
menedżer żywności i żywienia WBINOŻ 60  
nanotechnologia WCH 40  
papiernictwo i poligrafia WOIZ/CPP 25 20
technologia chemiczna WCH 50  
technologia żywności i żywienie człowieka WBINOŻ 50  
włókiennictwo i przemysł mody WTMIWT 20  
włókiennictwo i przemysł mody (język angielski) WTMIWT 20  
wzornictwo WTMIWT 20  

 

*     jednostka obsługująca kandydatów na studia i studentów
 
 
    

CKM - Centrum Kształcenia Międzynarodowego   

CPP - Centrum Papiernictwa i Poligrafii   

WBAIŚ - Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska    

WBINOŻ - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności    

WCH - Wydział Chemiczny   

WEEIA - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

WFTIMS - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

WIPOŚ - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska   

WM - Wydział Mechaniczny

WTMIWT - Wydział Technologi Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów    

WOIZ - Wydział Organizacji i Zarządzania 

     

Uwaga:

W przypadku niewypełnienia limitu miejsc określonego przez Senat, Uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów na danym kierunku.    

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na nieuruchomiony kierunek będzie mógł podjąć studia na innym kierunku, prowadzonym przez Politechnikę Łódzką. Kryterium przyjęcia na proponowany kierunek będzie liczba punktów uzyskana przez kandydata.   

Poznaj nasz kampus