STRONA GŁÓWNA

Studia I stopnia

Poznaj kierunki studiów pierwszego stopnia proponowane przez Politechnikę Łódzką.
Poniżej znajdziesz też informacje o zasadach rekrutacji oraz inne szczegóły dotyczące studiowania.

Find out about the first-cycle studies offered by Lodz University of Technology.
Below you will also find information about recruitment rules and other details related to studying.

 

Oferta/Offer

Zasady rekrutacji/Admissions rules

Przydatne informacje/Useful information

Poznaj nasz kampus