75 lat Politechniki Łódzkiej
STRONA GŁÓWNA

Rekrutacja na studia I i II stopnia na rok 2018/19

Senat PŁ zatwierdził harmonogram rekrutacji na studia I i II stopnia, rozpoczynające się w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/19. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje:

Studia I stopnia:

  •  4.06.2018 r. - 16.07.2018 r. - przyjmowanie dokumentów na studia I stopnia
  • 18.07. 2018 r. - sprawdzian uzdolnień plastycznych (kandydaci na wzornictwo)
  • 19.07.2018 r. - sprawdzian uzdolnień plastycznych (kandydaci na architekturę)
  • 20.07.2018 r. - sprawdzian uzdolnień plastyczno - konstrukcyjnych (kandydaci na inżynierię wzornictwa przemysłowego)
  • 26.07.2018 r. - ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego

 

Studia II stopnia:

  • 1.06.2018 r. - 21.09.2018 r. - przyjmowanie dokumentów na studia II stopnia
  • 24-25.09.2018 r. - rozmowy kwalifikacyjne
  • 28.09.2018 r. - ogłoszenie wyników postępowania kwalifikacyjnego

 

W tym roku uczelnia przygotowuje ponad 4500 miejsc na studiach stacjonarnych oraz 890 na niestacjonarnych I stopnia. Planujemy uruchomić kilka nowych kierunków studiów: elektrotechnikę w języku angielskim (Wydz. EEIA), analitykę chemiczną (wydz. Chemiczny) oraz menedżera żywności i żywnienia (wydz. BiNoŻ). Dokładna lista kierunków oraz limity miejsc na poszczególne studia stacjonarne i niestacjonarne znajduje się w linku.

Na studia stacjonarne II stopnia przygotowano ponad 1300 miejsc oraz 525 prowadzonych w trybie niestacjonarnym. Limity miejsc na poszczególne kierunki przedstawiamy na stronie internetowej.

Wykaz dokumentów, jakie wymagamy od kandydatów na studia w naszej uczelni można znaleźć na stronie rekrutacja.p.lodz.pl w odpowiednich zakładkach dotyczących studiów I i II stopnia.

Aby dokładnie poznać ofertę naszej uczelni, przedstawimy poniżej listę kierunków:

* - kierunki planowane do uruchomienia

 

 

Poznaj nasz kampus