Inżynieria bezpieczeństwa pracy

Wybierz międzywydziałowy kierunek, który da Ci kwalifikacje niezbędne do kierowania służbami BHP w przedsiębiorstwie.

Zobacz opisy kierunków

Studia I stopnia

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska