Inżynieria bezpieczeństwa pracy

Wybierz międzywydziałowy kierunek, który da Ci kwalifikacje niezbędne do kierowania służbami BHP w przedsiębiorstwie.

Zobacz opisy kierunków

Studia I stopnia

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów
Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji