Inżynieria zarządzania

Inżynieria zarządzania

Wejdź w świat menadżerów z największym przygotowaniem inżynierskim do tego zawodu! Inżynieria zarządzania to gwarantowany sukces w budowaniu kariery zawodowej!

Zobacz opisy kierunków

Studia I stopnia

Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji