Rewitalizacja miast

Rewitalizacja miast na Politechnice Łódzkiej

Rewitalizacja miast to temat z pierwszych stron gazet, wiele obszarów miejskich wymaga zmian, a żeby je wprowadzić, potrzebni są specjaliści w tej dziedzinie! Studia prowadzi Politechnika Łódzka wspólnie z Uniwersytetem Łódzkim. Przejrzyj dokładny opis tego kierunku.

Zobacz opisy kierunków

Studia II stopnia

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska