Advanced Biobased and Bioinspired Materials

Advanced Biobased and Bioinspired Materials to interdyscyplinarne studia prowadzone całkowicie w języku angielskim. Program opracowany przez Wydział Chemiczny, którego pełny opis zobaczysz poniżej.

Zobacz opisy kierunków

Studia I stopnia

Wydział Chemiczny
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE)
Wydział Chemiczny
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE)