Automatyka i robotyka

Automatyka i robotyka

Studiuj automatykę i robotykę tylko na Politechnice Łódzkiej! Możesz wybrać program kształcenia na jednym z dwóch wydziałów, które prowadzą studia na tym kierunku.

Zobacz opisy kierunków

Studia I stopnia

Wydział Mechaniczny

Studia II stopnia

Wydział Mechaniczny