Energetyka

Energetyka

Studiuj energetykę - kierunek międzywydziałowy na Politechnice Łódzkiej. Miej wpływ na rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii!

Zobacz opisy kierunków

Studia I stopnia

Wydział Mechaniczny

Studia II stopnia

Wydział Mechaniczny