STRONA GŁÓWNA

Lista kierunków - sem. zimowy 2022/2023/Fields of second-cycle studies

Lista kierunków II stopnia

Lista kierunków i form studiów drugiego stopnia, na które prowadzony jest nabór na semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023

Kierunki Wydział realizujący kształcenie na kierunku Stacjonarne Niestacjonarne
Liczba miejsc Min. Liczba miejsc Min.
architektura WBAIŚ 75 15    
architektura (język angielski) WBAIŚ 15 12    
biotechnologia (4-semestralne) WBNOŻ 30 15    
budownictwo WBAIŚ 90 15 90 15
Computer Science and Information Technology WFTIMS/WEEIA/CKM* 25 15    
elektronika i telekomunikacja (Applied Electronics, język angielski) WEEIA 15 15    
elektrotechnika WEEIA     60 40
Energy Systems in the Built Environment WIPOŚ 30 12    
Future Mobility** WM/CKM* 25 15    
informatyka WEEIA     45 30
inżynieria chemiczna i biochemiczna (4-semestralne) WIPOŚ 20 12    
inżynieria ochrony środowiska WIPOŚ 60 12 60      12
inżynieria środowiska w budownictwie  WBAIŚ 60 15 45 15
Master in Mechanical Engineering WM/CKM* 25 15    
Master of Business Studies WOIZ/CKM* 25 15    
Master of Operations Management WOIZ/CKM* 20 15    
matematyka stosowana FTIMS 50 15    
mechanika i budowa maszyn WM     60 15
nanotechnologia (język angielski) WCH 26 10    
papiernictwo i poligrafia WOIZ/CPP 25 12 20 12
planowanie przestrzenne WBAIŚ 60 15    
technologia kosmetyków (4-semestralne) WBINOŻ 30 15    
technologia żywności i żywienie człowieka (4-semestralne) WBINOŻ 30 15    
włókiennictwo WTMIWT 30 12    
włókiennictwo (język angielski) WTMIWT 30 12    
wzornictwo WTMIWT 60 12    
wzornictwo (język angielski) WTMIWT 30 12    
zarządzanie WOIZ 45 20 60 20
zarządzanie i inżynieria produkcji WOIZ 45 20 60 20
 
* jednostka obsługująca kandydatów na studia i studentów
** studia przewidziane do uruchomienia
 

 

CKM - Centrum Kształcenia Międzynarodowego

CPP- Centrum Papiernictwa i Poligrafii

WBAIŚ - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

WBINOŻ - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

WCH - Wydział Chemiczny

WEEIA - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

WFTIMS - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

WIPOŚ - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

WM - Wydział Mechaniczny

WTMIWT - Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

WOIZ - Wydział Organizacji i Zarządzania

 

Uwaga:

1. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc określonego przez Senat, Uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów na danym kierunku.

2. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na nieuruchomiony kierunek będzie mógł podjąć studia na innym kierunku, prowadzonym przez Politechnikę Łódzką. Kryterium przyjęcia na proponowany kierunek będzie liczba punktów uzyskana przez kandydata.

Fields of second-cycle studies

Admission limits for the first year of second-cycle studies  starting in the winter semester of the academic year 2022/2023

Fields of study

Full-time
studies
first-cycle
Minimal
number
of candidates
Part-time
studies
(extramural)
first-cycle
Minimal
number
of candidates
Applied Mathematics conducted in Polish 50 15    
Architecture conducted in Polish 75 15    
Architecture conducted in English 15 12    

Biotechnology (4-semester studies)

conducted in Polish 30 15    
Chemical and Biochemical Engineering (4-semester studies) conducted in Polish 20 12    
Civil Engineering conducted in Polish 90 15 90 15
Computer Science conducted in Polish     45 30
Computer Science and Information Technology conducted in English 25 15    
Cosmetics Technology (4-semester studies) conducted in Polish 30 15    
Design conducted in Polish 60 12    
Design conducted in English 30 12    
Electrical Engineering conducted in Polish     60 40
Electronics and Telecommunications (Applied Electronics) conducted in English 15 15    
Energy Systems in the Built Environment conducted in English 30 20    
Environmental Engineering conducted in Polish 60 12 60 12
Environmental Engineering in Civil Construction conducted in Polish 60 15 45 15

Food Technology and Human Nutrition (4-semester studies)

conducted in Polish 30 15    
Future Mobility* conducted in English 25 15    
Management conducted in Polish 45 20 60 20
Management and Productions Engineering conducted in Polish 45 20 60 20
Master in Mechanical Engineering conducted in English 25 15    
Master of Business Studies conducted in English 25 15    
Master of Operations Management conducted in English 20 15    
Mechanical Engineering conducted in Polish     60 15
Nanotechnology conducted in English 26 10    
Paper and Printing Technology conducted in Polish 25 12 20 12
Textile Engineering conducted in Polish 30 12    
Textile Engineering conducted in English 30 12    
Urban Planning conducted in Polish 60 15    

*degree programmes to be opened up

 

Note:

1.    In case of failure to meet the seat limit set by the Senate, the University may decide not to run programmes in a given field of study.

2.    The candidate admitted to the field of study that will not run, will be able to take up studies in another field of study, provided by Lodz University of Technology.  The criterion for admission to the proposed field of study will be the number of points obtained by the candidate.

 

Poznaj nasz kampus