STRONA GŁÓWNA

Lista kierunków II stopnia

Lista kierunków i form studiów, na które przewidywana jest rekrutacja na studia drugiego stopnia od dnia 4 lutego 2019 r. (poniedziałek) do dnia 22 lutego 2019 r. (piątek), godz. 15.00

Wydziały/Kierunki Studia drugiego stopnia
Stacjonarne Niestacjonarne
Limit Min. Limit Min.
Mechaniczny
automatyka i robotyka 40 15    
energetyka 30 15    
inżynieria materiałowa 40 15    
inżynieria produkcji 30 15    
mechanika i budowa maszyn 70 15 40 15
transport 30 15    
Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
automatyka i robotyka 60 25    
elektronika i telekomunikacja 60 25    
elektronika i telekomunikacja (j. angielski) 25 15    
elektrotechnika 60 25    
energetyka 60 25    
informatyka  90 25    
inżynieria biomedyczna 45 25    
mechatronika 45 25    
transport 30 25    
Chemiczny
chemia 60 15    
chemia budowlana 30 15    
chemia w kryminalistyce 30 15    
nanotechologia 60 15    
technologia chemiczna 60 15    
Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów
inżynieria materiałowa 20 12    
włókiennictwo 30 12    
wzornictwo (3 - semestralne) 60 15    
wzornictwo, (4- semestralne) - studia dualne 15 15    
Biotechnologii i Nauk o Żywności
biotechnologia 75 25    
biotechologia (j. angielski) 25 12    
technologia kosmetyków 30 15    
techologia żywności i żywienie człowieka 75 25    
Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
rewitalizacja miast 60 30    
Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
fizyka techniczna 30 12    
informatyka 120 30    
informatyka (j. angielski) 25 15    
Zarządzania i Inżynierii Produkcji
papiernictwo i poligrafia 30 12    
Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
inżynieria chemiczna i procesowa - informatyka w inżynierii chemicznej (3-semestralne)    30 12    
inżynieria chemiczna i procesowa  - inżynieria bioprocesowa (3-semestralne)    30 12    
inżynieria chemiczna i procesowa - Advanced technologies (język angielski) (3-semestralne)    30 12    
inżynieria środowiska - ekologiczna źródła energii (3-semestralne)  30 12    
inżynieria środowiska - wentylacja ogólna, pożarowa i klimatyzacja (3-semestralne, stacjonarne) (4-semestralne, niestacjonarne)  30 12 30 12
inżynieria środowiska - zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie i administracji (4-semestralne, niestacjonarne)      30 12

 

Uwaga:

1. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc określonego przez Senat, Uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów na danym kierunku.

2. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na nieuruchomiony kierunek będzie mógł podjąć studia na innym kierunku, prowadzonym przez Politechnikę Łódzką. Kryterium przyjęcia na proponowany kierunek będzie liczba punktów uzyskana przez kandydata.

Poznaj nasz kampus