75 lat Politechniki Łódzkiej
STRONA GŁÓWNA

Lista kierunków II stopnia/Fields of second-cycle studies

 

Lista kierunków II stopnia

Lista kierunków i form studiów drugiego stopnia, na które bedzie prowadzony nabór na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021
 

Kierunki

Wydział realizujący kształcenie na kierunku

Studia drugiego stopnia
Stacjonarne Niestacjonarne
Liczba miejsc Min. Liczba miejsc Min.
Advanced Mechanical Engineering WM/CKM** 25 15    
architektura WBAIŚ 60 15    
architektura (język angielski) WBAIŚ 15 12    
budownictwo WBAIŚ 90 15 90 15
Computer Science and Information Technology WFTIMS/WEEIA/CKM** 25 15    
elektronika i telekomunikacja (Applied Electronics, język angielski) WEEIA 25 15    
elektrotechnika WEEIA     60 40
Energy Systems in the Built Environment WIPOŚ 30 20    
informatyka WEEIA     60 40
inżynieria chemiczna i biochemiczna (4-semestralne) WIPOŚ 20 15    
inżynieria środowiska (4-semestralne) WIPOŚ 20 15    
Master of Business Studies ZIP/CKM** 25 15    
Master of Operations Management* ZIP/CKM** 25 15    
matematyka stosowana FTIMS 50 15    
mechanika i budowa maszyn WM 60 15 40 15
papiernictwo i poligrafia ZIP/CPP 25 15 20 12
planowanie przestrzenne WBAIŚ 60 15    
rewitalizacja miast WBAIŚ 60 15    
sieci i instalacje w inżynierii środowiska WBAIŚ 60 15 45 15
technologia kosmetyków (4-semestralne) WBINOŻ 30 15    
włókiennictwo WTMIWT 30 15    
włókiennictwo (język angielski) WTMIWT 30 15    
wzornictwo WTMIWT 60 15    
wzornictwo (język angielski) WTMIWT 30 15    
zarządzanie ZIP 45 20 60 20
zarządzanie i inżynieria produkcji ZIP 75 20 90 20
 
* studia przewidziane do uruchomienia
** jednostka obsługująca kandydatów na studia i studentów

 

CKM - Centrum Kształcenia Międzynarodowego

CPP- Centrum Papiernictwa i Poligrafii

WBAIŚ - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

WBINOŻ - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

WCH - Wydział Chemiczny

WEEIA - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

WFTIMS - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

WIPOŚ - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

WM - Wydział Mechaniczny

WTMIWT - Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

WZIP- Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji

 

 

Uwaga:

1. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc określonego przez Senat, Uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów na danym kierunku.

2. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na nieuruchomiony kierunek będzie mógł podjąć studia na innym kierunku, prowadzonym przez Politechnikę Łódzką. Kryterium przyjęcia na proponowany kierunek będzie liczba punktów uzyskana przez kandydata.

Fields of second-cycle studies

Admission limits for the first year of second-cycle studies  starting in the winter semester of the academic year 2020/2021

Fields of study

Full-time
studies
first-cycle
Minimal
number
of candidates
Part-time
studies
(extramural)
first-cycle
Minimal
number
of candidates
Advanced Mechanical Engineering conducted in English 25 15    
Architecture conducted in Polish 60 15    
Architecture conducted in English 15 12    
Civil Engineering conducted in Polish 90 15 90 15
Computer Science and Information Technology conducted in English 25 15    
Electronics and Telecommunications (Applied Electronics) conducted in English 25 15    
Electrical Engineering conducted in Polish     60 40
Energy Systems in the Built Environment conducted in English 30 20    
Computer Science conducted in Polish     60 40
Chemical and Biochemical Engineering conducted in Polish 20 15    
Environmental Engineering (4-semester studies) conducted in Polish 20 15    
Master of Business Studies conducted in English 25 15    
Master of Operations Management* conducted in English 25 15    
Applied Mathematics conducted in Polish 50 15    
Mechanical Engineering conducted in Polish 60 15 40 15
Paper and Printing Technology conducted in Polish 25 15 20 12
Urban Planning conducted in Polish 60 15    
Urban Revitalization conducted in Polish 60 15    
Urban Networks and Installations in Environmental Engineering conducted in Polish 60 15 45 15
Cosmetics Technology (4-semester studies) conducted in Polish 30 15    
Textile Engineering conducted in Polish 30 15    
Textile Engineering conducted in English 30 15    
Design conducted in Polish 60 15    
Design conducted in English 30 15    
Management conducted in Polish 45 20 60 20
Management and Productions Engineering conducted in Polish 75 20 90 20
 

* Degree programmes to be opened up

 

Note:

1.    In case of failure to meet the seat limit set by the Senate, the University may decide not to run programmes in a given field of study.

2.    The candidate admitted to the field of study that will not run, will be able to take up studies in another field of study, provided by Lodz University of Technology.  The criterion for admission to the proposed field of study will be the number of points obtained by the candidate.

 

Poznaj nasz kampus