STRONA GŁÓWNA

Lista kierunków II stopnia

Lista kierunków i form studiów, na które przewidywana jest rekrutacja na studia drugiego stopnia od dnia 4 lutego 2019 r. (poniedziałek) do dnia 22 lutego 2019 r. (piątek), godz. 15.00

Wydziały/Kierunki Studia drugiego stopnia
Stacjonarne Niestacjonarne
Limit* Min. Limit* Min.
Mechaniczny
automatyka i robotyka x      
energetyka x      
inżynieria materiałowa x      
inżynieria produkcji x      
mechanika i budowa maszyn x   x  
transport x      
Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
automatyka i robotyka x      
elektronika i telekomunikacja x      
elektronika i telekomunikacja (j.angielski) x      
elektrotechnika x      
energetyka x      
informatyka  x      
inżynieria biomedyczna x      
mechatronika x      
transport x      
Chemiczny
chemia x      
chemia budowlana x      
chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia x      
nanotechologia x      
ochrona środowiska x      
technologia chemiczna x      
Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów
inżynieria materiałowa x      
inżynieria wzornictwa przemysłowego (j.angielski) x      
włókiennictwo x      
wzornictwo  x      
Biotechnologii i Nauk o Żywności
biotechnologia (studia III-semestralne) x      
biotechologia (j.angielski) x      
technologia kosmetyków  (3-semestralne) x      
techologia żywności i żywienie człowieka x      
Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
rewitalizacja miast x      
Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
fizyka techniczna x      
informatyka x      
informatyka (j.angielski) x      
Zarządzania i Inżynierii Produkcji
papiernictwo i poligrafia x      
Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
inżynieria chemiczna i procesowa  (3-semestralne)    x      
inżynieria środowiska (3-semestralne)    x   x  

 

Uwaga:

1. Limity przyjęć na studia rozpoczynające się w semestrze letnim  roku akademickiego 2018/2019 bedą określone przez Senat Politechniki Łódzkiej do 31 grudnia 2018 roku.

2. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na nieuruchomiony kierunek będzie mógł podjąć studia na innym kierunku, prowadzonym przez Politechnikę Łódzką. Kryterium przyjęcia na proponowany kierunek będzie liczba punktów uzyskana przez kandydata.

Poznaj nasz kampus