STRONA GŁÓWNA

Lista kierunków II stopnia

Lista kierunków i form studiów, na które przewidywana jest rekrutacja na studia drugiego stopnia

od 14 czerwca 2019 r. (piątek) do 20 września 2019 r. (piątek, godz. 15.00)

Kierunki

Wydział

realizujący

kształcenie

na kierunku

Studia drugiego stopnia
Stacjonarne Niestacjonarne
Liczba miejsc Min. Liczba miejsc Min.
Advanced Mechanical Engineering WM/CKM* 25 15    
architektura WBAIŚ 90 15    
budownictwo WBAIŚ 90 15 90 15
Computer Science and Information Technology WEEIA/CKM* 20 15    
Electronic and Telecommunication Engineering WEEIA/CKM* 25 15    
elektronika i telekomunikacja WEEIA 45 15    
elektrotechnika WEEIA 45 25 60 40
Energy Systems in the Built Environment WIPOŚ 30 12    
fizyka techniczna WFTIMS 60 12    
informatyka WEEIA 45 25 60 40
informatyka stosowana WFTIMS     45 30
inżynieria biomedyczna WEEIA 30 15    
inżynieria chemiczna i biochemiczna (4-semestralne) WIPOŚ 20 12    
inżynieria środowiska (4-semestralne) WIPOŚ 20 12    
matematyka stosowana WFTIMS 60 12    
mechanika i budowa maszyn WM 60 15 40 15
papiernictwo i poligrafia WZIP     30 15
planowanie przestrzenne WBAIŚ 60 15    
rewitalizacja miast WBAIŚ 60 15    
sieci i instalacje w inżynierii środowiska WBAIŚ 60 15 30 15
technologia kosmetyków (4-semestralne) WBINOŻ 30 15    
włókiennictwo WTMIWT 30 12    
wzornictwo WTMIWT 60 15    
zarządzanie WZIP 60 20 60 20
zarządzanie (język angielski) WZIP/CKM* 25 20    
zarządzanie i inżynieria produkcji WZIP 75 20 90 20
zarządzanie i inżynieria produkcji (język angielski) WZIP/CKM* 25 20    
 
* jednostka obsługująca kandydatów na studia i studentów

 

CKM - Centrum Kształcenia Międzynarodowego

WBAIŚ - Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska

WBINOŻ - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

WCH - Wydział Chemiczny

WEEIA - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

WFTIMS - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

WIPOŚ - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

WM - Wydział Mechaniczny

WTMIWT - Wydział Technologi Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

WZIP - Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji

 

Uwaga:

1. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc określonego przez Senat, Uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów na danym kierunku.

2. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na nieuruchomiony kierunek będzie mógł podjąć studia na innym kierunku, prowadzonym przez Politechnikę Łódzką. Kryterium przyjęcia na proponowany kierunek będzie liczba punktów uzyskana przez kandydata.

Poznaj nasz kampus