STRONA GŁÓWNA

Lista kierunków II stopnia

Lista kierunków i rodzajów studiów, na których prowadzony będzie nabór na studia drugiego stopnia od 1 czerwca do 21 września 2018 r. (piątek, do godz. 15.00)

Wydziały/Kierunki Studia drugiego stopnia
Stacjonarne Niestacjonarne
Limit Min. Limit Min.
Mechaniczny
mechanika i budowa maszyn 50 15 60 15
Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
automatyka i robotyka 45 30    
elektronika i telekomunikacja 45 30    
elektrotechnika 45 30 60 40
energetyka 45 30    
informatyka  45 30 60 40
inżynieria biomedyczna 30 20    
mechatronika 45 30    
transport 45 30    
Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów
inżynieria materiałowa 20 12    
włókiennictwo 30 12    
wzornictwo  60 15    
Biotechnologii i Nauk o Żywności
technologia kosmetyków  (4-semestralne) 30 15    
Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
architektura 120 15    
budownictwo specjalność:  budownictwo mostowe i drogowe 30 15    
budownictwo specjalność:  budownictwo drogowe     30 15
budownictwo specjalność:  konstrukcje budowlane i inżynierskie 90 15 60 15
gospodarka przestrzenna 60 15    
inżynieria środowiska 60 15 30 15
Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej
fizyka techniczna 60 12    
informatyka     45 30
matematyka stosowana 75 15    
Zarządzania i Inżynierii Produkcji
papiernictwo i poligrafia 30 15 30 15
zarządzanie 60 20 60 20
zarządzanie i inżynieria produkcji 75 20 90 20
Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
inżynieria chemiczna i procesowa    (4-semestralne)    20 12    
inżynieria środowiska (4-semestralne)      20 12    
Centrum Kształcenia Międzynarodowego
mechanika i budowa maszyn (Advanced Mechanical Engineering) - j.angielski 25 15    
elektronika i telekomunikacja (Telecommunications and Computer Science) - j.angielski 25 15    
informatyka (Computer Science & Information Technology) - j.angielski 20 15    
zarządzanie (Management) - j. angielski 25 20    
zarządzanie i inżynieria produkcji (Management and Production Engineering) - j. angielski 25 20    

 

 

 

Uwaga:

1. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc określonego przez Senat, uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów na danym kierunku.

2. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na nieuruchomiony kierunek będzie mógł podjąć studia na innym kierunku, prowadzonym przez Politechnikę Łódzką. Kryterium przyjęcia na proponowany kierunek będzie liczba punktów uzyskana przez kandydata.

Poznaj nasz kampus