75 lat Politechniki Łódzkiej
STRONA GŁÓWNA

Lista kierunków II stopnia

Lista kierunków i form studiów  - studia drugiego stopnia

rekrutacja od 3 lutego do 21 lutego 2020 r. (piątek, do godz. 15.00)

Kierunki

Wydział realizujący kształcenie na kierunku

Studia drugiego stopnia
Stacjonarne Niestacjonarne
Liczba miejsc Min. Liczba miejsc Min.
automatyka i robotyka WM 30 15    
automatyka i sterowanie robotów WEEIA 45 15    
biogospodarka WBINOŻ 30 12    
biotechnologia WBINOŻ 75 25    
chemia WCH 60 15    
chemia budowlana WCH 30 15    
chemia w kryminalistyce WCH 30 15    
Computer Science and Information Technology WFTIMS/WEEIA/CKM* 25 15    
Electronic and Telecommunication Engineering WEEIA/CKM* 25 15    
elektronika i telekomunikacja WEEIA 60 15    
elektrotechnika WEEIA 60 25    
energetyka WM 30 15    
Energy Systems in the Built Environment WIPOŚ 30 12    
fizyka techniczna WFTIMS 30 10    
Industrial Biotechnology WBINOŻ/CKM* 25 12    
informatyka WEEIA 90 25    
informatyka stosowana WFTIMS 120 30    
inżynieria biomedyczna WEEIA 45 15    
inżynieria chemiczna i biochemiczna inżynieria biochemiczna WIPOŚ 30 12    
inżynieria chemiczna WIPOŚ 30 12    
inżynieria materiałowa WM 30 15    
inżynieria środowiska ekologiczne źródła energii WIPOŚ 30 12    
wentylacja ogólna, pożarowa i klimatyzacja WIPOŚ 30 12 30 12
zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie i administracji WIPOŚ     30 12
mechanika i budowa maszyn WM 60 15 40 15
mechatronika WEEIA 45 25    
nanotechnologia WCH 60 15    
rewitalizacja miast WBAIŚ 60 30    
technologia chemiczna WCH 60 15    
technologia kosmetyków WBINOŻ 30 15    
technologia żywności i żywienie człowieka WBINOŻ 75 25    
transport WEEIA 30 20    
włókiennictwo WTMIWT 30 12    
włókiennictwo (j. angielski) WTMIWT 30 12    
wzornictwo WTMIWT 60 15    
wzornictwo (j. angielski) WTMIWT 30 12    
 
* jednostka obsługująca kandydatów na studia i studentów

 

CKM - Centrum Kształcenia Międzynarodowego

WBAIŚ - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

WBINOŻ - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

WCH - Wydział Chemiczny

WEEIA - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

WFTIMS - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

WIPOŚ - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

WM - Wydział Mechaniczny

WTMIWT - Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

 

 

Uwaga:

1. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc określonego przez Senat, Uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów na danym kierunku.

2. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na nieuruchomiony kierunek będzie mógł podjąć studia na innym kierunku, prowadzonym przez Politechnikę Łódzką. Kryterium przyjęcia na proponowany kierunek będzie liczba punktów uzyskana przez kandydata.

Poznaj nasz kampus