Lista kierunków - sem. zimowy 2023/2024

Lista kierunków i form studiów drugiego stopnia, na które prowadzony jest nabór na semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024

Kierunki Wydział realizujący kształcenie na kierunku Stacjonarne Niestacjonarne
Liczba miejsc Min. Liczba miejsc Min.
architektura WBAIŚ 75 30    
architektura (język angielski) WBAIŚ 15 12    
biotechnologia (4-semestralne) WBNOŻ 30 15    
budownictwo WBAIŚ 60 15 60 15
Computer Science and Information Technology WFTIMS/WEEIA/CKM* 25 15    
elektronika i telekomunikacja (Applied Electronics, język angielski) WEEIA 15 15    
elektrotechnika WEEIA     60 15
Energy Systems in the Built Environment WIPOŚ 30 12    
Future Mobility WM/CKM* 25 15    
informatyka WEEIA     45 15
inżynieria chemiczna i biochemiczna (3-semestralne) WIPOŚ 30 12    
inżynieria środowiska w budownictwie  WBAIŚ 60 15 45 15
Master in Mechanical Engineering WM/CKM* 25 15    
Master of Business Studies WOIZ/CKM* 25 15    
matematyka stosowana FTIMS 60 15    
mechanika i budowa maszyn WM     30 15
nanotechnologia (język angielski) WCH 26 10    
papiernictwo i poligrafia WOIZ/CPP     20 12
planowanie przestrzenne WBAIŚ 60 15    
Smart Manufacturing WM/CKM 20 15    
technologia kosmetyków (4-semestralne) WBINOŻ 30 15    
technologia żywności i żywienie człowieka (4-semestralne) WBINOŻ 30 15    
włókiennictwo WTMIWT 30 12 30 15
włókiennictwo (język angielski) WTMIWT 30 15    
wzornictwo WTMIWT 60 12    
wzornictwo (język angielski) WTMIWT 30 15    
zarządzanie WOIZ 45 20 60 20
zarządzanie produkcją WOIZ 45 20 65 20
 
* jednostka obsługująca kandydatów na studia i studentów
 
 

 

CKM - Centrum Kształcenia Międzynarodowego

CPP- Centrum Papiernictwa i Poligrafii

WBAIŚ - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

WBINOŻ - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

WCH - Wydział Chemiczny

WEEIA - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

WFTIMS - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

WIPOŚ - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

WM - Wydział Mechaniczny

WTMIWT - Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

WOIZ - Wydział Organizacji i Zarządzania

 

Uwaga:

1. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc określonego przez Senat, Uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów na danym kierunku.

2. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na nieuruchomiony kierunek będzie mógł podjąć studia na innym kierunku, prowadzonym przez Politechnikę Łódzką. Kryterium przyjęcia na proponowany kierunek będzie liczba punktów uzyskana przez kandydata.

Poznaj nasz kampus