Technologia kosmetyków

Technologia kosmetyków na Politechnice Łódzkiej

Technologia kosmetyków, to studia magisterskie (drugiego stopnia) o profilu praktycznym prowadzone na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności. Gwarantujemy zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do planowania, organizowania oraz nadzorowania produkcji kosmetyków, w tym innowacyjnych kosmetyków naturalnych.

Zobacz opisy kierunków

Studia II stopnia

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności