75 lat Politechniki Łódzkiej
STRONA GŁÓWNA

Lista kierunków I stopnia

Lista kierunków i form studiów, na które prowadzony będzie nabór na studia pierwszego stopnia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

 

 Kierunki

 Wydział realizujący kształcenie na kierunku

Studia pierwszego stopnia

Stacjonarne Niestacjonarne

Liczba
miejsc

Minimalna liczba kandydatów Liczba
miejsc
Minimalna liczba kandydatów
analityka chemiczna WCH 115 15    
architektura WBAIŚ 90 15    
architektura (język angielski) WBAIŚ 30 15    
automatyka i robotyka WM 90 40    
automatyka i sterowanie robotów WEEIA 90 40 60 30
biogospodarka WBINOŻ 30 15    
biomateriały inspirowane naturą
(Advanced Biobased and Bioinspired Materials)
WCH/CKM** 25 12    
Biomedical Engineering and Technologies WEEIA/CKM** 25 15    
biotechnologia WBINOŻ 140 25    
budownictwo WBAIŚ 180 15 60 15
Business and Technology* WZIP/CKM** 25 15    
Business Studies* WZIP/CKM** 25 15    
chemia WCH 130 15    
chemia budowlana WCH 45 15    
Computer Science WEEIA/CKM** 25 15    
Electronic and Telecommunication Engineering WEEIA/CKM** 25 15    
elektronika i telekomunikacja WEEIA 60 40    
elektrotechnika WEEIA 60 40 75 40
energetyka WM 90 40    
fizyka techniczna WFTIMS 30 12    
Gestion et Technologie* ZIP/CKM** 25 10    
Industrial Biotechnology WBNOŻ/CKM** 25 15    
Information Technology WFTIMS/CKM** 25 15    
informatyka WEEIA 180 40 75 40
informatyka stosowana FTIMS 210 30    
informatyka w ochronie środowiska* WCH 90 15    
inżynieria bezpieczeństwa pracy WIPOŚ 90 15 30 15
inżynieria biomedyczna WEEIA 60 40    
inżynieria chemiczna i biochemiczna WIPOŚ 60 15    
inżynieria materiałowa WM 60 15    
inżynieria środowiska WIPOŚ 60 15    
inżynieria wzornictwa przemysłowego WTMIWT 30 15    
inżynieria zarządzania ZIP 60 20 35 20
logistyka ZIP 90 20    
matematyka stosowana WFTIMS 100 20    
Mechanical Engineering WM/CKM** 25 15    
mechanika i budowa maszyn WM 180 60 60 15
mechatronika WEEIA 90 40    
menedżer żywności i żywienia WBINOŻ 60 15    
Modelling and Data Science* FTIMS/CKM** 25 15    
nanotechnologia WCH 90 15    
papiernictwo i poligrafia ZIP/CPP 40 15 30 12
planowanie przestrzenne WBAIŚ 100 15    
sieci i instalacje w inżynierii środowiska WBAIŚ 90 15 30 15
systemy sterowania inteligentnymi budynkami WEEIA 60 40    
technologia chemiczna WCH 130 15    
technologia żywności i żywienie człowieka WBINOŻ 140 25    
transport WM 60 40    
włókiennictwo i przemysł mody WTMIWT 60 15    
włókiennictwo i przemysł mody (język angielski) WTMIWT 30 15    
wzornictwo WTMIWT 90 15    
zarządzanie WZIP 60 30    
zarządzanie i inżynieria produkcji WZIP 75 20 60 20
 
* studia przewidziane do uruchomienia
**   jednostka obsługująca kandydatów na studia i studentów
 

CKM - Centrum Kształcenia Międzynarodowego

CPP - Centrum Papiernictwa i Poligrafii

WBAIŚ - Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska

WBINOŻ - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

WCH - Wydział Chemiczny

WEEIA - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

WFTIMS - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

WIPOŚ - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

WM - Wydział Mechaniczny

WTMIWT - Wydział Technologi Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

WZIP - Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji

 

Uwaga:

  1. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc określonego przez Senat, Uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów na danym kierunku.
  2. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na nieuruchomiony kierunek będzie mógł podjąć studia na innym kierunku, prowadzonym przez Politechnikę Łódzką. Kryterium przyjęcia na proponowany kierunek będzie liczba punktów uzyskana przez kandydata.

 

 

Poznaj nasz kampus