STRONA GŁÓWNA

Lista kierunków I stopnia

Lista kierunków i form studiów, na które prowadzony będzie nabór na studia pierwszego stopnia

od 14 czerwca (piątek) do 15 lipca 2019 r. (poniedziałek, do godz. 15:00)

 

 Kierunki

 Wydział realizujący kształcenie na kierunku

Studia pierwszego stopnia

Stacjonarne Niestacjonarne
Liczba  miejsc 

Min.

Liczba miejsc Min.

Advanced Biobased and Bioinspired Materials

WCH/CKM* 30

10

   

analityka chemiczna

WCH 115

15

   

architektura

WBAIŚ 120

15

   

architektura (język angielski)

WBAIŚ 30

15

   

automatyka i robotyka

WM 75

40

   

automatyka i sterowanie robotów

WEEIA 120

40

75 40

biogospodarka

WBINOŻ 30

12

   
Biomedical Engineering and Technologies WEEIA/CKM* 25 15    

biotechnologia

WBINOŻ 140

30

   

budownictwo

WBAIŚ 210

15

60 15

chemia

WCH 130

15

   
chemia budowlana WCH 45 15    

Computer Science

WEEIA/CKM* 25

15

   

Electronic and Telecommunication Engineering

WEEIA/CKM* 25

15

   

elektronika i telekomunikacja

WEEIA 120

40

60 40

elektrotechnika

WEEIA 60

40

90 40

elektrotechnika (język angielski)

WEEIA 25

15

   

energetyka

WM*/WEEIA 90

40

60 40
fizyka techniczna WFTIMS 60 12    

fizyka techniczna (język angielski)

CKM 25

12

   

Industrial Biotechnology

WBINOŻ/CKM* 25

12

   
Information Technology WFTIMS/CKM* 30 15    

informatyka

WEEIA 240

40

90 40

informatyka stosowana

WFTIMS 210

30

75 30

inżynieria bezpieczeństwa pracy

WIPOŚ*/WEEIA/WTMIWT/WZIP 120

20

30 12

inżynieria biomedyczna

WEEIA 60

40

   

inżynieria chemiczna i biochemiczna

WIPOŚ 90

12

   

inżynieria materiałowa

WM*/WTMIWT 90

15

   
inżynieria środowiska WIPOŚ 60 12 30 12

inżynieria wzornictwa przemysłowego

WTMIWT 30

12

   

inżynieria zarządzania

WZIP 60

20

35 25

logistyka

WZIP 90

30

   

matematyka stosowana

WFTIMS 150

20

   

Mechanical Engineering

WM/CKM* 25

15

   
mechanika i budowa maszyn WM 240 60 60 15

mechatronika

WEEIA*/WM 120

40

60 40

menedżer żywności i żywienia

WBINOŻ 60

15

   
nanotechnologia WCH 90 15    
papiernictwo i poligrafia WZIP 30 15 30 15
planowanie przestrzenne WBAIŚ 90 15    
sieci i instalacje w inżynierii środowiska WBAIŚ 90 15 30 15
systemy sterowania inteligentnymi budynkami WEEIA 60 40    
technologia chemiczna WCH 130 15    
technologia żywności i żywienie człowieka WBINOŻ 140 30 30 12
transport WEEIA*/WM 90 40 60 40
włókiennictwo i przemysł mody WTMIWT 60 15    
wzornictwo WTMIWT 90 15    
zarządzanie WZIP 60 30    
zarządzanie (język angielski) WZIP 35 20    
zarządzanie i inżynieria produkcji WZIP 75 20 60 20
zarządzanie i inżynieria produkcji (język angielski) WZIP/CKM* 25 15    
zarządzanie i inżynieria produkcji (język francuski/angielski) WZIP/CKM* 25 10    
 
*   jednostka obsługująca kandydatów na studia i studentów
 

CKM - Centrum Kształcenia Międzynarodowego

WBAIŚ - Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska

WBINOŻ - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

WCH - Wydział Chemiczny

WEEIA - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

WFTIMS - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

WIPOŚ - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

WM - Wydział Mechaniczny

WTMIWT - Wydział Technologi Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

WZIP - Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji

 

Uwaga:

  1. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc określonego przez Senat, Uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów na danym kierunku.
  2. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na nieuruchomiony kierunek będzie mógł podjąć studia na innym kierunku, prowadzonym przez Politechnikę Łódzką. Kryterium przyjęcia na proponowany kierunek będzie liczba punktów uzyskana przez kandydata.

 

 

Poznaj nasz kampus