STRONA GŁÓWNA

Lista kierunków I stopnia

Lista kierunków i form studiów, na które prowadzony będzie nabór na studia pierwszego stopnia

od 4 czerwca do 16 lipca 2018 r. (poniedziałek, do godz. 15:00)

 

 Wydziały/Kierunki

Studia pierwszego stopnia

Stacjonarne Niestacjonarne
Limit Min. Limit Min.

Mechaniczny

automatyka i robotyka 75 15    

energetyka

60 15

 

 

inżynieria kosmiczna 30 15    

inżynieria materiałowa

60 15

 

 

inżynieria produkcji

60 15

 

 

mechanika i budowa maszyn

210 15

90

25

mechatronika

90 15

 

 

transport

60 15

 

 

Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

automatyka i robotyka

120 40

60

40

elektronika i telekomunikacja

120 40

60

40

elektrotechnika

60 40

90

40

elektrotechnika (Electrical Engineering) - j. ang. 25 15    

energetyka

60 40

60

40

informatyka 240 40 90 40
inżynieria biomedyczna 60 40    

mechatronika

60 40

60

40

systemy sterowania inteligentnymi budynkami 60 40    

transport

60 40

60

40

Chemiczny

analityka chemiczna 115 30    

chemia

130 30

 

 

chemia budowlana

45 15

 

 

nanotechnologia

90 15

 

 

technologia chemiczna

130 30

 

 

Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

inżynieria bezpieczeństwa pracy

30 15

 

 

inżynieria materiałowa

20 12

 

 

inżynieria wzornictwa przemysłowego 30 15    

włókiennictwo i przemysł mody

60 15

 

 

wzornictwo

90 15

 

 

Biotechnologii i Nauk o Żywności

biogospodarka 30 12    

biotechnologia

140 30

 

 

menedżer żywności i żywienia 60 15    

technologia żywności i żywienie człowieka

140 30

30

12

Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

architektura 

120 15

 

 

budownictwo

210 15

60

15

inżynieria środowiska

90 15

 

 

Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

fizyka techniczna

60 12

 

 

informatyka 210 30 75 30
matematyka stosowana 150 30    

Zarządzania i Inżynierii Produkcji

inżynieria bezpieczeństwa pracy

30 20

 

 

inżynieria zarządzania

60 20

35

20

papiernictwo i poligrafia 75 15 30 15
zarządzanie 60 30    
zarządzanie (Management) - j. ang. 35 20    

zarządzanie i inżynieria produkcji

75 20

36

20

zarządzanie i inżynieria produkcji  (studia dualne)     24 20

Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

inżynieria bezpieczeństwa pracy

60 15

30

15

inżynieria biochemiczna

60 15

 

 

inżynieria chemiczna i procesowa

60 15

 

 

inżynieria środowiska

60 15

 

 

Kolegium Gospodarki Przestrzennej
gospodarka przestrzenna 90 15    
Kolegium Logistyki
logistyka 90 30    

Kolegium Towaroznawstwa

towaroznawstwo

30 12

 

 

Centrum Kształcenia Międzynarodowego

architektura (Architecture) - j. ang. 25 15    
mechanika i budowa maszyn (Mechanical Engineering and Applied Computer Science) - j. ang. 25 15    
biomateriały inspirowane naturą (Advanced Biobased and Bioinspired Materials) - j.ang. 30 12    
biotechnologia (Biotechnology) - j. ang. 25 12    
elektronika i telekomunikacja (Telecommunications and Computer Science) - j. ang. 25 15    

fizyka techniczna (Science and Technology) - j. ang.

25 12

 

 

informatyka (Computer Science ) - j. ang. 25 15    
informatyka (Information Technology) - j. ang. 25 15    
inżynieria biomedyczna (Biomedical Engineering) - j. ang. 25 15    
zarządzanie i inżynieria produkcji (Business and Technology) - j. ang. 25 15    

zarządzanie i inżynieria produkcji (Gestion et Technologie)- j. francuski

25 12

 

 

 
 

Uwaga:

1.  W przypadku niewypełnienia limitu miejsc określonego przez Senat, Uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów na danym kierunku.

2. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na nieuruchomiony kierunek będzie mógł podjąć studia na innym kierunku, prowadzonym przez Politechnikę Łódzką. Kryterium przyjęcia na proponowany kierunek będzie liczba punktów uzyskana przez kandydata.

 

 

Poznaj nasz kampus