STRONA GŁÓWNA

Lista kierunków I stopnia

Lista kierunków i form studiów, na które prowadzony będzie nabór na studia pierwszego stopnia w II etapie rekrutacji

od 1 sierpnia (czwartek) do 13 września 2019 r. (piątek, do godz. 15:00)

 

 Kierunki

 Wydział realizujący kształcenie na kierunku

Studia pierwszego stopnia

Stacjonarne Niestacjonarne

Liczba

miejsc

Liczba

miejsc

Advanced Biobased and Bioinspired Materials

WCH/CKM*

7

 

analityka chemiczna

WCH

30
 

architektura (język angielski)

WBAIŚ 8  

automatyka i sterowanie robotów

WEEIA   29

biogospodarka

WBINOŻ

11

 

biotechnologia

WBINOŻ

25

 

budownictwo

WBAIŚ

 

24

chemia

WCH

50

 
chemia budowlana WCH 15  

elektronika i telekomunikacja

WEEIA

 

40

elektrotechnika

WEEIA

 

41

elektrotechnika (język angielski)

WEEIA

15

 

energetyka

WM*/WEEIA

10

45
fizyka techniczna WFTIMS 30  

fizyka techniczna (język angielski)

CKM

15

 

inżynieria bezpieczeństwa pracy

WIPOŚ*/WEEIA/WTMIWT/WZIP

14

16

inżynieria chemiczna i biochemiczna

WIPOŚ

30

 

inżynieria materiałowa

WM*/WTMIWT

40

 
inżynieria środowiska WIPOŚ 11 25

inżynieria wzornictwa przemysłowego

WTMIWT

18

 

inżynieria zarządzania

WZIP

 

19

matematyka stosowana

WFTIMS

20

 
mechanika i budowa maszyn WM 80 31

mechatronika

WEEIA*/WM

 

40

menedżer żywności i żywienia

WBINOŻ

6

 
nanotechnologia WCH 40  
papiernictwo i poligrafia WZIP 8 19
sieci i instalacje w inżynierii środowiska WBAIŚ 40 18
technologia chemiczna WCH 50  
technologia żywności i żywienie człowieka WBINOŻ 50 19
transport WEEIA*/WM   51
włókiennictwo i przemysł mody WTMIWT 30  
wzornictwo WTMIWT 30  
zarządzanie i inżynieria produkcji WZIP   3

zarządzanie i inżynieria produkcji

(język francuski/angielski)

WZIP/CKM* 12  
 
*   jednostka obsługująca kandydatów na studia i studentów
 

CKM - Centrum Kształcenia Międzynarodowego

WBAIŚ - Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska

WBINOŻ - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

WCH - Wydział Chemiczny

WEEIA - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

WFTIMS - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

WIPOŚ - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

WM - Wydział Mechaniczny

WTMIWT - Wydział Technologi Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

WZIP - Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji

 

Uwaga:

  1. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc określonego przez Senat, Uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów na danym kierunku.
  2. Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na nieuruchomiony kierunek będzie mógł podjąć studia na innym kierunku, prowadzonym przez Politechnikę Łódzką. Kryterium przyjęcia na proponowany kierunek będzie liczba punktów uzyskana przez kandydata.

 

 

Poznaj nasz kampus