STRONA GŁÓWNA

Lista kierunków I stopnia

Lista kierunków i form studiów, na które prowadzony będzie nabór na studia pierwszego stopnia

w II etapie rekrutacji od 1 sierpnia do 12 września 2018 r. (środa, do godz. 15:00)

 

 Wydziały/Kierunki

Studia pierwszego stopnia

liczba wolnych miejsc na studia stacjonarne    (dzienne)

liczba wolnych miejsc na studia niestacjonarne  (zaoczne)

Mechaniczny

energetyka

15

 

inżynieria materiałowa

40

 

inżynieria produkcji

6

 

mechanika i budowa maszyn

55

40

transport

15

 

Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

elektronika i telekomunikacja

 

40

elektrotechnika

 

40

elektrotechnika (Electrical Engineering) - j. ang. 7  

energetyka

 

30

mechatronika

 

30

transport

20

50

Chemiczny

analityka chemiczna 35  

chemia

40

 

chemia budowlana

20

 

nanotechnologia

40

 

technologia chemiczna

50

 

Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

inżynieria bezpieczeństwa pracy

9

 

inżynieria materiałowa

10

 

inżynieria wzornictwa przemysłowego 15  

włókiennictwo i przemysł mody

20

 

wzornictwo

20

 

Biotechnologii i Nauk o Żywności

biogospodarka 15  

biotechnologia

20

 

technologia żywności i żywienie człowieka

40

15

Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

budownictwo

 

9

inżynieria środowiska

30

 

Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

fizyka techniczna

20

 

Zarządzania i Inżynierii Produkcji

inżynieria zarządzania

 

14

papiernictwo i poligrafia 30 14

Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

inżynieria bezpieczeństwa pracy

15

7

inżynieria biochemiczna

20

 

inżynieria chemiczna i procesowa

20

 

inżynieria środowiska

20

 

Kolegium Towaroznawstwa

towaroznawstwo

15

 

Centrum Kształcenia Międzynarodowego

biomateriały inspirowane naturą (Advanced Biobased and Bioinspired Materials) - j.ang. 10  

fizyka techniczna (Science and Technology) - j. ang.

10

 

zarządzanie i inżynieria produkcji (Gestion et Technologie)- j. francuski

10

 

 
 

Uwaga:

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na nieuruchomiony kierunek będzie mógł podjąć studia na innym kierunku, prowadzonym przez Politechnikę Łódzką. Kryterium przyjęcia na proponowany kierunek będzie liczba punktów uzyskana przez kandydata.

 

 

Poznaj nasz kampus