75 lat Politechniki Łódzkiej
STRONA GŁÓWNA

Lista kierunków I stopnia - II etap/Fields of first-cycle studies

  Lista kierunków studiów - II etap rekrutacji

  Lista kierunków i form studiów, na które prowadzony jest nabór na studia pierwszego stopnia  w II etapie rekrutacji w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

     Kierunki              Wydział realizujący kształcenie na kierunku                     Studia pierwszego stopnia
  Stacjonarne Niestacjonarne
       

  Liczba wolnych miejsc

  Liczba wolnych miejsc

  analityka chemiczna WCH 50  
  automatyka i sterowanie robotów WEEIA   3
  biogospodarka WBINOŻ 20  
  Advanced Biobased and Bioinspired Materials WCH/CKM* 12  
  biotechnologia WBINOŻ 35  
  budownictwo WBAIŚ   13
  chemia WCH 60  
  chemia budowlana WCH 20  
  elektrotechnika WEEIA   12
  energetyka WM 10  
  fizyka techniczna WFTIMS 7  
  Gestion et Technologie ZIP/CKM* 9  
  Industrial Biotechnology WBNOŻ/CKM* 1  
  informatyka w ochronie środowiska WCH 21  
  inżynieria bezpieczeństwa pracy WIPOŚ 26 13
  inżynieria chemiczna i biochemiczna WIPOŚ 22  
  inżynieria materiałowa WM 35  
  inżynieria środowiska WIPOŚ 22  
  inżynieria wzornictwa przemysłowego WTMIWT 9  
  inżynieria zarządzania ZIP   16
  mechanika i budowa maszyn WM 36 16
  menedżer żywności i żywienia WBINOŻ 20  
  nanotechnologia WCH 35  
  papiernictwo i poligrafia ZIP/CPP 20 17
  planowanie przestrzenne WBAIŚ 21  
  sieci i instalacje w inżynierii środowiska WBAIŚ 45 10
  technologia chemiczna WCH 70  
  technologia żywności i żywienie człowieka WBINOŻ 65  
  transport WM 13  
  włókiennictwo i przemysł mody WTMIWT 33  
  włókiennictwo i przemysł mody (język angielski) WTMIWT 25  
  wzornictwo WTMIWT 35  
  zarządzanie i inżynieria produkcji WZIP   6

   

  * jednostka obsługująca kandydatów na studia i studentów

   

   
      

  CKM - Centrum Kształcenia Międzynarodowego   

  CPP - Centrum Papiernictwa i Poligrafii   

  WBAIŚ - Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska    

  WBINOŻ - Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności    

  WCH - Wydział Chemiczny   

  WEEIA - Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

  WFTIMS - Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej 

  WIPOŚ - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska   

  WM - Wydział Mechaniczny

  WTMIWT - Wydział Technologi Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów    

  WZIP - Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji

       

  Uwaga:

  W przypadku niewypełnienia limitu miejsc określonego przez Senat, Uczelnia może podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów na danym kierunku.    

  Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na nieuruchomiony kierunek będzie mógł podjąć studia na innym kierunku, prowadzonym przez Politechnikę Łódzką. Kryterium przyjęcia na proponowany kierunek będzie liczba punktów uzyskana przez kandydata.   

  Fields of study - 2nd stage of recruitment

  Admission limits for the first year of first- cycle studies  starting in the winter semester of the academic year 2020/2021 - 2nd stage of recruitment

   

  Fields of study

  Full-time
  studies
  first-cycle

  Part-time
  studies
  (extramural)
  first-cycle

  Advanced Biobased and Bioinspired Materials conducted in English 12  
  Advanced Design and Technology conducted in Polish 9  
  Automatic Control and Robotics conducted in Polish   3
  Bioeconomy conducted in Polish 20  
  Biotechnology conducted in Polish 35  
  Chemical Analytics conducted in Polish 50  
  Chemical and Biochemical Engineering conducted in Polish 22  
  Chemical Technology conducted in Polish 70  
  Chemistry conducted in Polish 60  
  Chemistry of Building Materials conducted in Polish 20  
  Civil Engineering conducted in Polish   13
  Design conducted in Polish 35  
  Electrical Engineering conducted in Polish   12
  Environmental Engineering conducted in Polish 22  
  Food Technology and Human Nutrition conducted in Polish 65  
  Gestion et Technologie conducted in English 9  
  Industrial Biotechnology conducted in English 1  
  Information Technology
  in Environmental Protection
  conducted in Polish 21  
  Management and Production Engineering conducted in Polish   6
  Manager of Food and Nutrition conducted in Polish 20  
  Mechanical Engineering conducted in Polish 36 16

  Management Engineering

  conducted in Polish   16

  Materials Engineering

  conducted in Polish 35  
  Nanotechnology conducted in Polish 35  
  Occupational Safety Engineering conducted in Polish 26 13
  Paper and Printing Technology conducted in Polish 20 17
  Power Engineering conducted in Polish 10  
  Technical Physics conducted in Polish 7  
  Textiles and Fashion Industry conducted in Polish 33  
  Textiles and Fashion Industry conducted in English 25  
  Transport conducted in Polish 13  
  Urban Networks and Installations
  in Enviromental Engineering
  conducted in Polish 45 10
  Urban Planning conducted in Polish 21  
   
  * Degree programmes to be opened up

   

  Note:

  1.    In case of failure to meet the seat limit set by the Senate, the University may decide not to run programmes in a given field of study.

  2.    The candidate admitted to the field of study that will not run, will be able to take up studies in another field of study, provided by Lodz University of Technology.  The criterion for admission to the proposed field of study will be the number of points obtained by the candidate.

  Poznaj nasz kampus