STRONA GŁÓWNA

Harmonogram dla cudzoziemców

 Listę kierunków przewidzianych do otwarcia w nadchodzącym semestrze znajdziesz tutaj.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Przyjęcia na studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym 2023/2024 - I etap rekrutacji

 

 • od dnia 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) do dnia 29 czerwca 2023 r. (czwartek) godz. 23:59 (UTC+1:00) – elektroniczna rejestracja w Portalu Kandydata oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej na kierunki: architektura, architektura – j.angielski, wzornictwo, inżynieria wzornictwa przemysłowego
 • od dnia 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) do dnia 10 lipca 2023 r. (poniedziałek) godz. 23:59 (UTC+1:00) – elektroniczna rejestracja w Portalu Kandydata oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej na pozostałe kierunki studiów
 • 3.07.2023 r. sprawdzian uzdolnień plastycznych na kierunki: architektura, architektura – j. angielski
 • 4.07.2023 r. sprawdzian uzdolnień plastycznych na kierunki: wzornictwo, inżynieria wzornictwa przemysłowego
 • 10.07.2023 r., godz. 15:00 publikacja wyników sprawdzianów uzdolnień plastycznych
 • 10.07.2023 r. ostateczny termin wpisania wyników z egzaminu do Portalu Kandydata
 • 11.07.2023 r., 13.07.2023 r. weryfikacja znajomości języka polskiego/angielskiego (zapisy na egzamin będą możliwe w PORTALU KANDYDATA)
 • 17.07.2023 r., godz. 15:00 ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz list rezerwowyc
 • 17.07.2023 r. – 20.07.2023 r. potwierdzenie podjęcia studiów w Portalu Kandydata przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
 • 21.07.2023 r., godz. 15:00 ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia, list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych
 • 21.07.2023 r. – 25.07.2023 r. potwierdzenie podjęcia studiów w Portalu Kandydata przez kandydatów zakwalifikowanych z list rezerwowych
 • 26.07.2023 r., godz. 15:00 ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia z list rezerwowych i zakończenie I tury rekrutacji
 • 17.07.2023 r. – 29.09.2023 r. składanie oryginałów dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia

Przyjęcia na studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym 2023/2024 - II etap rekrutacji (uzupełniająca)

 

W przypadku wolnych miejsc w ramach wyznaczonych limitów przyjęć dla cudzoziemców na poszczególnych kierunkach.

 • od dnia 16 sierpnia 2023 r. (środa) do dnia 31 sierpnia 2023 r. (czwartek) – elektroniczna rejestracja w Portalu Kandydata oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej na kierunki: architektura, architektura – j. angielski, wzornictwo, inżynieria wzornictwa przemysłowego
 • od dnia 16 sierpnia 2023 r. (środa) do dnia 11 września 2023 r. (poniedziałek) – elektroniczna rejestracja w Portalu Kandydata oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej na pozostałe kierunki studiów
 • 4.09.2023 r. sprawdzian uzdolnień plastycznych na kierunki: architektura, architektura – j. angielski
 • 5.09.2023 r. sprawdzian uzdolnień plastycznych na kierunki: wzornictwo, inżynieria wzornictwa przemysłowego
 • 11.09.2023 r., godz. 15:00 publikacja wyników sprawdzianów uzdolnień plastycznych
 • 11.09.2023 r. ostateczny termin wpisania wyników z egzaminu do Portalu Kandydata
 • 12.09.2023 r., 14.09.2023 r. weryfikacja znajomości języka polskiego/angielskiego (zapisy na egzamin będą możliwe w PORTALU KANDYDATA)
 • 18.09.2023 r., godz. 15:00 ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz list rezerwowych
 • 18.09.2023 r. – 19.09.2023 r. potwierdzenie podjęcia studiów w Portalu Kandydata przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
 • 20.09.2023 r., godz.15:00 ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia, list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych
 • 20.09.2023 r. – 21.09.2023 r. potwierdzenie podjęcia studiów w Portalu Kandydata przez kandydatów zakwalifikowanych z list rezerwowych
 • 22.09.2023 r., godz. 15:00 ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia z list rezerwowych i zakończenie
  II tury rekrutacji
 • 18.09.2023 r. – 29.09.2023 r. składanie oryginałów dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Przyjęcia na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym 2023/2024 - I etap rekrutacji

 

 • od dnia 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) do dnia 10 lipca 2023 r. (poniedziałek) godz. 23:59 (UTC+1:00) – elektroniczna rejestracja w Portalu Kandydata oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej
 • 11.07.2023 r., 13.07.2023 r. weryfikacja znajomości języka polskiego/angielskiego (zapisy na egzamin będą możliwe w PORTALU KANDYDATA)
 • 14.07.2023 r. egzaminy wstępne
 • 18.07.2023 r., godz. 15:00 ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz list rezerwowych
 • 18.07.2023 r. – 19.07.2023 r. potwierdzenie podjęcia studiów w Portalu Kandydata przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia studiów
 • 20.07.2023 r., godz. 15:00 ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia, list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych
 • 20.07.2023 r. – 23.07.2023 r. potwierdzenie podjęcia studiów w Portalu Kandydata przez kandydatów
  zakwalifikowanych z list rezerwowych
 • 24.07.2023 r., godz. 15:00 ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia z list rezerwowych i zakończenie rekrutacji na studia drugiego stopnia
 • 19.07.2023 r. – 29.09.2023 r. składanie oryginałów dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia
Przyjęcia na studia drugiego stopnia rozpoczynające się w semestrze zimowym 2023/2024 - II etap rekrutacji (uzupełniająca)

 

W przypadku wolnych miejsc w ramach wyznaczonych limitów przyjęć dla cudzoziemców na poszczególnych kierunkach.

 • od dnia 16 sierpnia 2023 r. (środa) do dnia 14 września 2023 r. (czwartek) – elektroniczna rejestracja w Portalu Kandydata oraz wniesienie opłaty za rekrutacyjnej
 • 15.09.2023 r., 19.09.2023 r. weryfikacja znajomości języka polskiego/angielskiego (zapisy na egzamin będą możliwe w PORTALU KANDYDATA)
 • 15.09.2023 r. – 19.09.2023 r. egzaminy wstępne
 • 20.09.2023 r., godz. 15:00 ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz list rezerwowych
 • 20.09.2023 r. – 22.09.2023 r. potwierdzenie podjęcia studiów w Portalu Kandydata przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia studiów
 • 25.09.2023 r., godz. 15:00 ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia, list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia z list rezerwowych
 • 25.09.2023 r. – 26.09.2023 r. potwierdzenie podjęcia studiów w Portalu Kandydata przez kandydatów zakwalifikowanych z list rezerwowych
 • 27.09.2023 r., godz. 15:00 ogłoszenie list kandydatów przyjętych na studia z list rezerwowych i zakończenie rekrutacji na studia drugiego stopnia
 • 21.09.2023 r. – 29.09.2023 r. składanie oryginałów dokumentów przez kandydatów przyjętych na studia

 

 

Zapoznaj się z informacjami zawartymi w zakładce "International Candidates" i przygotuj wymagane dokumenty.

Skorzystaj też z naszej wyszukiwarki kierunków i znajdź swój wymarzony kierunek studiów.

Poznaj nasz kampus