STRONA GŁÓWNA

Opłaty

OPŁATA REKRUTACYJNA

Opłata rekrutacyjna na studia pierwszego i drugiego stopnia
(bezzwrotna)

(rok akademicki 2022/2023):   

 

85 zł
możesz aplikować nawet na 4 kierunki (każdy kierunek wymaga osobnej opłaty)

 

150 zł
opłata dla kandydatów na studia I stopnia na kierunek architektura/wzornictwo/włókiennictwo,
którzy muszą przystąpić do sprawdzianu z uzdolnień plastycznych

możesz aplikować na 4 kierunki (każdy kierunek wymaga osobnej opłaty)

 

 


Dane konta bankowego Politechniki Łódzkiej, na które należy wnieść opłatę rekrutacyjną:

 

Adres:

Politechnika Łódzka

ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź, Polska

 

Bank:

PEKAO SA, II Oddział w Łodzi

ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź, Polska

 

Numery kont:      

PL25 1240 3028 1111 0000 2822 2228 (PLN)

PL23 1240 3028 1978 0000 2822 2273 (EUR)


Podane numery kont są dedykowane dla WSZYSTKICH zagranicznych kandydatów. Prosimy o wybranie waluty w której chcą Państwo uiścić opłatę.

 

SWIFT:

PKOPPLPW

 

Tytuł wpłaty:

"Opłata rekrutacyjna", imię i nazwisko kandydata, SMS CWM PŁ


Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej należy dołączyć do składanych dokumentów.

OPŁATY ZA STUDIA

OPŁATY SEMESTRALNE ZA KSZTAŁCENIE STUDENTÓW CUDZOZIEMCÓW PODEJMUJĄCYCH STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE NA ZASADACH ODPŁATNOŚCI W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

OPŁATY SEMESTRALNE ZA KSZTAŁCENIE STUDENTÓW CUDZOZIEMCÓW PODEJMUJĄCYCH STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE NA ZASADACH ODPŁATNOŚCI W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

Opłaty za studia wnoszone są ZA SEMESTR do dnia rozpoczęcia kształcenia, tj. do dnia rozpoczęcia zajęć na kolejnym semestrze studiów.
Każdy rok akademicki składa się z dwóch semestrów.

Dane do przelewu znajdują się poniżej tabeli.

Wydział

Kierunek studiów

Rodzaj studiów

tryb studiów

Rekrut. 2022/23

Mechaniczny

Mechanika i budowa maszyn

Pierwszego stopnia

stacjonarne

3 900,00 PLN

Mechanika i budowa maszyn

niestacjonarne

3 900,00 PLN

Transport

stacjonarne

3 900,00 PLN

Energetyka

stacjonarne

3 900,00 PLN

Inżynieria materiałowa

stacjonarne

3 900,00 PLN

Automatyka i robotyka

stacjonarne

3 900,00 PLN

Mechanika i budowa maszyn

Drugiego stopnia

stacjonarne

4 100,00 PLN

Mechanika i budowa maszyn

niestacjonarne

4 100,00 PLN

Transport

stacjonarne

4 100,00 PLN

Energetyka

stacjonarne

4 100,00 PLN

Inżynieria materiałowa

stacjonarne

4 100,00 PLN

Automatyka i robotyka

stacjonarne

4 100,00 PLN

Inżynieria Produkcji

stacjonarne

4 100,00 PLN

Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki
i Automatyki

Automatyka i sterowanie robotów

Pierwszego stopnia

stacjonarne

4 500,00 PLN

Elektronika i telekomunikacja

stacjonarne

4 500,00 PLN

Elektrotechnika

stacjonarne

4 500,00 PLN

Informatyka

stacjonarne

4 500,00 PLN

Inżynieria biomedyczna

stacjonarne

4 500,00 PLN

Mechatronika

stacjonarne

4 500,00 PLN

Systemy sterowania inteligentnymi budynkami

stacjonarne

4 500,00 PLN

Automatyka i sterowanie robotów

niestacjonarne

4 500,00 PLN

Elektrotechnika

niestacjonarne

4 500,00 PLN

Informatyka

niestacjonarne

4 500,00 PLN

Applied Electronics

 

Drugiego stopnia

stacjonarne

5 000,00 PLN

Elektrotechnika

stacjonarne

5 000,00 PLN

Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki
i Automatyki

Elektrotechnika

Drugiego stopnia

niestacjonarne

5 000,00 PLN

Informatyka

stacjonarne

5 000,00 PLN

Informatyka

niestacjonarne

5 000,00 PLN

Elektronika i telekomunikacja

stacjonarne

5 000,00 PLN

Automatyka i sterowanie robotów

stacjonarne

5 000,00 PLN

Inżynieria biomedyczna

stacjonarne

5 000,00 PLN

Mechatronika

stacjonarne

5 000,00 PLN

Chemiczny

Analityka chemiczna

Pierwszego stopnia

stacjonarne

3 500,00 PLN

Chemia

stacjonarne

3 500,00 PLN

Chemia budowlana

stacjonarne

3 500,00 PLN

Informatyka w ochronie środowiska

stacjonarne

3 500,00 PLN

Nanotechnologia

stacjonarne

3 500,00 PLN

Technologia chemiczna

stacjonarne

3 500,00 PLN

Nanotechnology

Drugiego stopnia

stacjonarne

5 500,00 PLN

Chemia w kryminalistyce

stacjonarne

4 500,00 PLN

Chemia

stacjonarne

4 500,00 PLN

Chemia budowlana

stacjonarne

4 500,00 PLN

Nanotechnologia

stacjonarne

4 500,00 PLN

Technologia chemiczna

stacjonarne

4 500,00 PLN

Technologii Materiałowych
i Wzornictwa Tekstyliów

Włókiennictwo i przemysł mody

Pierwszego stopnia (inżynierskie)

stacjonarne

4 500,00 PLN

Textile and Fashion Industry

stacjonarne

6 700,00 PLN

Inżynieria wzornictwa przemysłowego

stacjonarne

4 500,00 PLN

Wzornictwo

Pierwszego stopnia (licencjackie)

stacjonarne

4 500,00 PLN

Włókiennictwo

Drugiego stopnia

stacjonarne

4 500,00 PLN

Wzornictwo

stacjonarne

4 500,00 PLN

Textile Engineering

stacjonarne

6 700,00 PLN

Design

stacjonarne

6 700,00 PLN

Biotechnologii i Nauk
o Żywności

Biotechnologia

Pierwszego stopnia (inżynierskie)

stacjonarne

5 400,00 PLN

Biogospodarka

stacjonarne

5 400,00 PLN

Technologia żywności i żywienie człowieka

stacjonarne

5 400,00 PLN

Menedżer żywności i żywienia

Pierwszego stopnia (licencjackie)

stacjonarne

5 400,00 PLN

Biotechnologia

Drugiego stopnia

stacjonarne

6 100,00 PLN

Technologia kosmetyków

stacjonarne

6 100,00 PLN

Technologia żywności i żywienie człowieka

stacjonarne

6 100,00 PLN

Biogospodarka zrównoważona

stacjonarne

6 100,00 PLN

Budownictwa, Architektury
i Inżynierii Środowiska

Budownictwo

Pierwszego stopnia (inżynierskie)

stacjonarne

4 000,00 PLN

Inżynieria środowiska
w budownictwie

stacjonarne

4 000,00 PLN

Architektura

stacjonarne

4 000,00 PLN

Architecture

stacjonarne

8 000,00 PLN

Planowanie przestrzenne

stacjonarne

4 000,00 PLN

Budownictwo

niestacjonarne

4 000,00 PLN

Inżynieria środowiska
w budownictwie

niestacjonarne

4 000,00 PLN

Budownictwo

Drugiego stopnia

stacjonarne

4 000,00 PLN

Inżynieria środowiska
w budownictwie

stacjonarne

4 000,00 PLN

Architektura

stacjonarne

4 000,00 PLN

Architecture

stacjonarne

8 000,00 PLN

Planowanie przestrzenne

stacjonarne

4 000,00 PLN

Budownictwo

niestacjonarne

4 000,00 PLN

Inżynieria środowiska
w budownictwie

niestacjonarne

4 000,00 PLN

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki
i Matematyki Stosowanej

Fizyka techniczna

Pierwszego stopnia (inżynierskie)

stacjonarne

3 000,00 PLN

Informatyka stosowana

stacjonarne

4 700,00 PLN

Matematyka stosowana

Pierwszego stopnia (licencjackie)

stacjonarne

4 100,00 PLN

Fizyka techniczna

Drugiego stopnia

stacjonarne

4 700,00 PLN

Informatyka stosowana

stacjonarne

4 700,00 PLN

Matematyka stosowana

stacjonarne

4 700,00 PLN

Organizacji
i Zarządzania

Zarządzanie

Pierwszego stopnia (licencjackie)

stacjonarne

2 500,00 PLN

Zarządzanie (j. angielski)

Pierwszego stopnia (licencjackie)

stacjonarne

 

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Pierwszego stopnia (inżynierskie)

stacjonarne

2 500,00 PLN

Zarządzanie i inżynieria produkcji

niestacjonarne

2 800,00 PLN

Inżynieria zarządzania

stacjonarne

-

Logistyka

stacjonarne

4 000,00 PLN

Papiernictwo i poligrafia

stacjonarne

2 500,00 PLN

Papiernictwo i poligrafia

niestacjonarne

2 800,00 PLN

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Drugiego stopnia

stacjonarne

2 500,00 PLN

Zarządzanie i inżynieria produkcji

niestacjonarne

2 800,00 PLN

Zarządzanie

stacjonarne

2 500,00 PLN

Zarządzanie

niestacjonarne

2 800,00 PLN

Papiernictwo i poligrafia

stacjonarne

2 500,00 PLN

Papiernictwo i poligrafia

niestacjonarne

2 800,00 PLN

Inżynierii Procesowej
i Ochrony Środowiska

Inżynieria środowiska

Pierwszego stopnia (inżynierskie)

stacjonarne

3 600,00 PLN

Inżynieria chemiczna i biochemiczna

stacjonarne

3 600,00 PLN

Inżynieria bezpieczeństwa pracy

stacjonarne

3 600,00 PLN

Inżynieria bezpieczeństwa pracy

niestacjonarne

3 600,00 PLN

Inżynieria środowiska

Drugiego stopnia

stacjonarne

3 800,00 PLN

Inżynieria środowiska

niestacjonarne

3 800,00 PLN

Inżynieria chemiczna i biochemiczna

stacjonarne

3 800,00 PLN

Energy systems in the built environment

stacjonarne

4 200,00 PLN

Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE)

Advanced Biobased
and Bioinspired Materials

Pierwszego stopnia (inżynierskie)

stacjonarne

8 000,00 PLN

Biomedical Engineering
and Technologies

stacjonarne

8 000,00 PLN

Business and Technology

stacjonarne

8 000,00 PLN

Computer Science

stacjonarne

8 000,00 PLN

Electronic and Telecommunication Engineering

stacjonarne

8 000,00 PLN

Gestion et Technologie

stacjonarne

8 000,00 PLN

Industrial Biotechnology

stacjonarne

8 000,00 PLN

Information Technology

stacjonarne

8 000,00 PLN

Mechanical Engineering

stacjonarne

8 000,00 PLN

Modelling and Data Science

stacjonarne

8 000,00 PLN

Business Studies

Pierwszego stopnia (licencjackie)

stacjonarne

8 000,00 PLN

Mathematical Methods in Data Analysis

stacjonarne

8 000,00 PLN

Computer Science and Information Technology

Drugiego stopnia

stacjonarne

8 000,00 PLN

Master in Mechanical Engineering

stacjonarne

8 000,00 PLN

Master of Business Studies

stacjonarne

8 000,00 PLN

Master of Operations Management

stacjonarne

8 000,00 PLN

Human – Computer Interaction

stacjonarne

8 000,00 PLN

Industrial Biotechnology

stacjonarne

8 000,00 PLN

Future Mobility

stacjonarne

8 000,00 PLN

 

Dane konta bankowego Politechniki Łódzkiej:

Adres:

Politechnika Łódzka

ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź, Polska

 

Bank:

PEKAO SA, II Oddział w Łodzi

ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź, Polska

 

Numery kont:      

PL25 1240 3028 1111 0000 2822 2228 (PLN)*

PL23 1240 3028 1978 0000 2822 2273 (EUR)*

*na jedno z tych kont należy wpłacić tylko opłatę za 1 semestr. Później jako student będziesz wykonywać przelewy na indywidualny numer konta bankowego. Podane numery kont są dedykowane dla WSZYSTKICH studentów zagranicznych.

 

SWIFT:

PKOPPLPW

 

Tytuł wpłaty:

"Opłata za studia", imię i nazwisko studenta, skrócona nazwa wydziału

OPŁATY ZA WYDAWANE STUDENTOM DOKUMENTY

Pobiera się opłaty za wydanie następujących dokumentów:

  1. elektronicznej legitymacji studenckiej - 22 zł;
  2. odpisów innych niż wydanych na podstawie art. 77 ust.2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:
    - odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym -  20 zł;
    - odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym -  20 zł;
  3. duplikatu dyplomu ukończenia studiów - 20 zł;
  4. duplikatu suplementu do dyplomu - 20 zł;
  5. za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej pobiera się opłatę o połowę wyższą niż za wydanie oryginału;
  6. za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego zagranicą pobiera się opłatę w wysokości 26 zł.

 


Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może zwolnić studenta lub doktoranta z opłat, o których mowa powyżej.

 

Poznaj nasz kampus