Opłaty

OPŁATA REKRUTACYJNA

Opłata rekrutacyjna na studia pierwszego stopnia
(bezzwrotna)

(rok akademicki 2023/2024):   

 

85 zł
możesz aplikować nawet na 4 kierunki (każdy kierunek wymaga osobnej opłaty)

 

150 zł
opłata dla kandydatów na studia I stopnia na kierunek architektura/wzornictwo/włókiennictwo,
którzy muszą przystąpić do sprawdzianu z uzdolnień plastycznych

możesz aplikować na 4 kierunki (każdy kierunek wymaga osobnej opłaty)

 

Opłata rekrutacyjna na studia drugiego stopnia
(bezzwrotna)

85 zł
możesz aplikować nawet na 4 kierunki (każdy kierunek wymaga osobnej opłaty)

 

100 zł
opłata dla kandydatów na studia II stopnia na kierunek,
którzy muszą przystąpić do egzaminu wstępnego*

możesz aplikować na 4 kierunki (każdy kierunek wymaga osobnej opłaty)

OPŁATY ZA STUDIA

OPŁATY SEMESTRALNE ZA KSZTAŁCENIE STUDENTÓW CUDZOZIEMCÓW PODEJMUJĄCYCH STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE NA ZASADACH ODPŁATNOŚCI W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

OPŁATY SEMESTRALNE ZA KSZTAŁCENIE STUDENTÓW CUDZOZIEMCÓW PODEJMUJĄCYCH STUDIA DZIENNE I ZAOCZNE NA ZASADACH ODPŁATNOŚCI W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

Opłaty za studia wnoszone są ZA SEMESTR do dnia rozpoczęcia kształcenia, tj. do dnia rozpoczęcia zajęć na kolejnym semestrze studiów.
Każdy rok akademicki składa się z dwóch semestrów.

Dane do przelewu znajdują się poniżej tabeli.

 

Wydział

Kierunek studiów

Rodzaj studiów

Tryb studiów

Opłata za semestr

Mechaniczny

Mechanika i budowa maszyn

Pierwszego stopnia

stacjonarne

4 100,00 PLN

Mechanika i budowa maszyn

niestacjonarne 

4 100,00 PLN

Transport

stacjonarne

4 100,00 PLN

Energetyka

stacjonarne

4 100,00 PLN

Inżynieria materiałowa

stacjonarne 

4 100,00 PLN

Automatyka i robotyka

stacjonarne 

4 100,00 PLN

Mechanika i budowa maszyn

Drugiego stopnia

stacjonarne 

4 300,00 PLN

Mechanika i budowa maszyn

niestacjonarne

4 300,00 PLN

Inżynieria materiałowa

stacjonarne 

4 300,00 PLN

Automatyka i robotyka

stacjonarne 

4 300,00 PLN

Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

Automatyka i sterowanie robotów

Pierwszego stopnia

stacjonarne

4 700,00 PLN

Elektronika i telekomunikacja

stacjonarne

4 700,00 PLN

Elektrotechnika

stacjonarne

4 700,00 PLN

Informatyka

stacjonarne

4 700,00 PLN

Inżynieria biomedyczna

stacjonarne

4 700,00 PLN

Mechatronika

stacjonarne

4 700,00 PLN

Systemy sterowania inteligentnymi budynkami

stacjonarne

4 700,00 PLN

Automatyka i sterowanie robotów

niestacjonarne

4 700,00 PLN

Elektrotechnika

niestacjonarne

4 700,00 PLN

Informatyka

niestacjonarne

4 700,00 PLN

Applied Electronics

Drugiego
stopnia

 

stacjonarne

5 200,00 PLN

Elektrotechnika

stacjonarne

5 200,00 PLN

Elektrotechnika

Drugiego stopnia

niestacjonarne

5 200,00 PLN

Informatyka

stacjonarne

5 200,00 PLN

Informatyka

niestacjonarne

5 200,00 PLN

Elektronika i telekomunikacja

stacjonarne

5 200,00 PLN

Automatyka i sterowanie robotów

stacjonarne

5 200,00 PLN

Inżynieria biomedyczna

stacjonarne

5 200,00 PLN

Mechatronika


Sztuczna inteligencja i uczelnie maszynowe

stacjonarne


stacjonarne

5 200,00 PLN


8 000,00 PLN

Chemiczny

Analityka chemiczna

Pierwszego stopnia

stacjonarne

3 500,00 PLN

Chemia

stacjonarne

3 500,00 PLN

Chemia budowlana

stacjonarne

3 500,00 PLN

Informatyka w ochronie środowiska

stacjonarne

3 500,00 PLN

Nanotechnologia

stacjonarne

3 500,00 PLN

Technologia chemiczna

stacjonarne

3 500,00 PLN

Nanotechnology

Drugiego
stopnia

stacjonarne

5 500,00 PLN

Chemia w kryminalistyce

stacjonarne

4 500,00 PLN

Chemia

stacjonarne

4 500,00 PLN

Chemia budowlana

stacjonarne

4 500,00 PLN

Nanotechnologia

stacjonarne

4 500,00 PLN

Technologia chemiczna

stacjonarne

4 500,00 PLN

Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów 

Włókiennictwo i przemysł mody

Pierwszego stopnia
(Inżynierskie)

 

stacjonarne

5 680,00 PLN

Włókiennictwo i przemysł mody

                                                                                                                                                                                                  niestacjonarne 

             5 680,00 PLN

Textile and Fashion Industry

stacjonarne

7 300,00 PLN

Inżynieria wzornictwa przemysłowego

stacjonarne

4 950,00 PLN

Wzornictwo

Pierwszego stopnia
(licencjackie)

stacjonarne

4 950,00 PLN

Włókiennictwo

Drugiego
stopnia

stacjonarne

4 950,00 PLN

Włókiennictwo

                                                                                                                                                                                                   niestacjonarne

             4 950,00 PLN

Wzornictwo

stacjonarne

4 950,00 PLN

Textile Engineering

stacjonarne

7 300,00 PLN

Design

stacjonarne

7 300,00 PLN

Biotechnologii i Nauk o Żywności 

Biotechnologia

Pierwszego stopnia
(Inżynierskie)

 

stacjonarne

6 500,00 PLN

Ekotechnologie i bioprocesy

stacjonarne

6 500,00 PLN

Technologia żywności i żywienie człowieka

stacjonarne

6 500,00 PLN

Menedżer żywności i żywienia

Pierwszego stopnia
(Licencjackie)

stacjonarne

6 500,00 PLN

Biotechnologia

Drugiego stopnia

stacjonarne

7 300,00 PLN

Technologia kosmetyków

stacjonarne

7 300,00 PLN

Technologia żywności i żywienie człowieka

stacjonarne

7 300,00 PLN

Biogospodarka zrównoważona

stacjonarne

7 300,00 PLN

Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Budownictwo

Pierwszego stopnia
(Inżynierskie)

 

stacjonarne

4 500,00 PLN

Inżynieria środowiska
w budownictwie

stacjonarne

4 500,00 PLN

Architektura

stacjonarne

4 500,00 PLN

Architecture

stacjonarne

8 000,00 PLN

Planowanie przestrzenne

stacjonarne

4 500,00 PLN

Budownictwo

niestacjonarne

4 500,00 PLN

Inżynieria środowiska
w budownictwie

niestacjonarne

4 500,00 PLN

Budownictwo

Drugiego stopnia

stacjonarne

4 500,00 PLN

Inżynieria środowiska
w budownictwie

stacjonarne

4 500,00 PLN

Architektura

stacjonarne

4 500,00 PLN

Architecture

stacjonarne

8 000,00 PLN

Planowanie przestrzenne

stacjonarne

4 500,00 PLN

Budownictwo

niestacjonarne

4 500,00 PLN

Inżynieria środowiska
w budownictwie

niestacjonarne

5 054,00 PLN

Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej 

Fizyka techniczna

Pierwszego stopnia
(Inżynierskie)

 

stacjonarne

3 500,00 PLN

Informatyka stosowana

stacjonarne

5 000,00 PLN

Matematyka stosowana

Pierwszego stopnia
(Licencjackie)

stacjonarne

4 500,00 PLN

Aktuariat i analiza finansowa                                                                                                          stacjonarne        4 500,00 PLN

Fizyka techniczna

Drugiego stopnia

stacjonarne

5 000,00 PLN

Informatyka stosowana

stacjonarne

5 000,00 PLN

Matematyka stosowana

stacjonarne

5 000,00 PLN

Organizacji i Zarządzania 

Zarządzanie

Pierwszego stopnia
(Licencjackie)

stracjonarne

2 700,00 PLN

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Pierwszego stopnia
(Inżynierskie)

 

stacjonarne

2 700,00 PLN

Zarządzanie i inżynieria produkcji

niestacjonarne

3 000,00 PLN

Logistyka

stacjonarne

4 400,00 PLN

Marketing w przemyśle

                                                                                             stacjonarne       2 700,00 PLN

Papiernictwo i poligrafia

stacjonarne

2 500,00 PLN

Papiernictwo i poligrafia

stacjonarne

2 800,00 PLN

Zarządzanie produkcją

Drugiego stopnia

stacjonarne

2 700,00 PLN

Zarządzanie produkcją

niestacjonarne

3 000,00 PLN

Zarządzanie

stacjonarne

2 700,00 PLN

Zarządzanie

niestacjonarne

3 000,00 PLN

Papiernictwo i poligrafia

niestacjonarne

2 800,00 PLN

Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska 

Inżynieria ochrony środowiska

Pierwszego stopnia
(Inżynierskie)

 

stacjonarne

3 800,00 PLN

Inżynieria chemiczna i biochemiczna

stacjonarne

3 800,00 PLN

Inżynieria bezpieczeństwa pracy

stacjonarne

3 800,00 PLN

Inżynieria bezpieczeństwa pracy

niestacjonarne

3 800,00 PLN

Inżynieria ochrony środowiska

Drugiego stopnia

stacjonarne

4 000,00 PLN

Inżynieria ochrony środowiska

niestacjonarne

4 000,00 PLN

Inżynieria chemiczna i biochemiczna

stacjonarne

4 000,00 PLN

Energy systems in the built environment

stacjonarne

4 400,00 PLN

Centrum Kształcenia Miedzynarodowego (IFE) 

Advanced Biobased
and Bioinspired Materials

Pierwszego stopnia
(Inżynierskie)

 

stacjonarne

8 000,00 PLN

Biomedical Engineering
and Technologies

stacjonarne

8 000,00 PLN

Business, Society and Technology (ANG)

stacjonarne

8 000,00 PLN

Business, Society and Technology (ANG/FR) 

                                                               stacjonarne           8 000,00 PLN

Computer Science

stacjonarne

8 000,00 PLN

Electronic and Telecommunication Engineering

stacjonarne

8 000,00 PLN

Gestion et Technologie

stacjonarne

8 000,00 PLN

Industrial Biotechnology

stacjonarne

8 000,00 PLN

Information Technology

stacjonarne

8 000,00 PLN

Mechanical Engineering

stacjonarne

8 000,00 PLN

Modelling and Data Science

stacjonarne

8 000,00 PLN

Business Studies

Pierwszego stopnia
(Licencjackie)

stacjonarne

8 000,00 PLN

Mathematical Methods in Data Analysis

stacjonarne

8 000,00 PLN

Computer Science and Information Technology

Drugiego stopnia

stacjonarne

8 000,00 PLN

Master in Mechanical Engineering

stacjonarne

8 000,00 PLN

Master of Business Studies

stacjonarne 

8 000,00 PLN

Smart Manufacturing 

stacjonarne

8 000,00 PLN

Human – Computer Interaction

stacjonarne

8 000,00 PLN

Industrial Biotechnology

stacjonarne

8 000,00 PLN

Future Mobility

stacjonarne

8 000,00 PLN


 

OPŁATA ZA I SEMESTR STUDIÓW

*na jedno z tych kont należy wpłacić tylko opłatę za 1 semestr. Później jako student będziesz wykonywać przelewy na indywidualny numer konta bankowego. Podane numery kont są dedykowane dla WSZYSTKICH studentów zagranicznych.

Dane konta bankowego Politechniki Łódzkiej:

Adres:

Politechnika Łódzka

ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź, Polska

 

Bank:

PEKAO SA, II Oddział w Łodzi

ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź, Polska

 

Numery kont (TYLKO DO OPŁATY CZESNEGO ZA I SEMESTR STUDIÓW!):      

PL25 1240 3028 1111 0000 2822 2228 (PLN)*

PL23 1240 3028 1978 0000 2822 2273 (EUR)*

SWIFT:

PKOPPLPW

 

Tytuł wpłaty:

"Opłata za studia", imię i nazwisko studenta, skrócona nazwa wydziału

OPŁATY ZA WYDAWANE STUDENTOM DOKUMENTY

Pobiera się opłaty za wydanie następujących dokumentów:

  1. elektronicznej legitymacji studenckiej - 22 zł;
  2. odpisów innych niż wydanych na podstawie art. 77 ust.2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:
    - odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku obcym -  20 zł;
    - odpisu suplementu do dyplomu w języku obcym -  20 zł;
  3. duplikatu dyplomu ukończenia studiów - 20 zł;
  4. duplikatu suplementu do dyplomu - 20 zł;
  5. za wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej pobiera się opłatę o połowę wyższą niż za wydanie oryginału;
  6. za legalizację dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego zagranicą pobiera się opłatę w wysokości 26 zł.

 


Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej może zwolnić studenta lub doktoranta z opłat, o których mowa powyżej.

 

Poznaj nasz kampus